Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020

Télécharger pour lire hors ligne

På en briefing den 4. februar 2020 præsenterede forsker Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sin seneste forskning i effekten af aktivering på kontanthjælpsmodtageres beskæftigelse.
Forskningen kan findes her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/mindre-aktivering-for-kontanthjaelpsmodtagere-havde-ingen-maalbar-effekt-paa-deres-beskaeftigelse/

På en briefing den 4. februar 2020 præsenterede forsker Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sin seneste forskning i effekten af aktivering på kontanthjælpsmodtageres beskæftigelse.
Forskningen kan findes her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/mindre-aktivering-for-kontanthjaelpsmodtagere-havde-ingen-maalbar-effekt-paa-deres-beskaeftigelse/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Rockwool Fonden (20)

Publicité

Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020

 1. 1. SecurityFlexibility ALMP Generøse dagpenge/kontanthjælp: → Høj indkomstsikkerhed → Lave incitamenter Lave afskedigelsesomkostninger: → Høj fleksibilitet → Lav jobsikkerhed Assistance Opkvalificering Motivation FLEXICURITYMODELLEN
 2. 2. DEN AKTIVE BESKÆFTIGELSESINDSATS • Den er tiltænkt en understøttende rolle til de to andre ben. • Den er absolut ikke gratis. • Finansministeriet (2018) vurderede, at den i 2016 kostede 13 mia. kr. • Der er derfor al mulig grund til løbende at vurdere, om vi får nok for pengene. • Projektet giver et vigtigt bidrag i denne vurdering.
 3. 3. AKTIVERING AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE
 4. 4. AKTIVERING Aktivering helt central i den danske arbejdsmarkedsmodel. 56% 34% 8% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Nytteindsats 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktiveringstyper, 2018 Virksomhedspraktik Note: Aktiveringstyper som andel af samlet aktiveringsomfang. Kilde: Jobindsats.dk
 5. 5. AKTIVERING AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Potentielt særlig vigtig rolle for kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagere udgør den største gruppe af aktiverede. Vi undersøger to aspekter: 1. Omfanget af aktivering (‘Vejledning og opkvalificering’). 2. Ansættelser efter virksomhedspraktik.
 6. 6. 1. OMFANGET AF AKTIVERING – REFUSIONSREFORM I 2011 Kommunerne varetager aktivering og modtager refusion fra Staten. Før 2011: Ens refusion (30%) for alle typer af aktivering. Fra 2011: Refusion til ‘Vejledning og opkvalificering’ bortfalder. Mulighed for at undersøge: a. Hvordan tilpassede kommunerne indsatser? b. Hvordan påvirkede det afgangen fra kontanthjælp?
 7. 7. A. HVORDAN TILPASSEDE KOMMUNERNE INDSATSER? Note: Andel aktiverede 30-54-årige kontanthjælpsmodtagere (danske statsborgere) Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR
 8. 8. B. HVORDAN PÅVIRKEDES AFGANG FRA KONTANTHJÆLP? Note: Andel aktiverede 30-54-årige kontanthjælpsmodtagere (DK) Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR Note: Andel med afgang fra kontanthjælp Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR
 9. 9. B. HVORDAN PÅVIRKEDES AFGANG FRA KONTANTHJÆLP? Note: Andel aktiverede 30-54-årige kontanthjælpsmodtagere (DK) Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR Note: Udvikling i forskel i andel med afgang fra kontanthjælp Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR
 10. 10. B. HVORDAN PÅVIRKEDES AFGANG TIL BESKÆFTIGELSE? Note: Andel aktiverede 30-54-årige kontanthjælpsmodtagere (DK) Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR Note: Udvikling i forskel i andel med afgang til beskæftigelse Kilde: RFF på baggrund af data fra Danmarks Statistik og STAR
 11. 11. OPSUMMERING: Refusionsreform i 2011 afskaffede refusion for ‘Vejledning og opkvalificering’. Reformen medførte en markant reduktion i aktiveringsomfanget. Det lavere aktiveringsniveau medførte ikke nævneværdigt fald i afgang fra kontanthjælp til beskæftigelse.
 12. 12. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK Virksomhedspraktik er i dag grundsten i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Lovende resultater. Beskæftigelsesministeriet (2016): Reducerer ledighed med 1 år. Kausalitet er dog vanskelig. Vi beregner andelen, der ansættes i værtsvirksomheden.
 13. 13. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 14. 14. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK Selvforsørgelse, jobindsats.dk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 15. 15. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK ”Beskæftigelse”, jobindsats.dk Selvforsørgelse, jobindsats.dk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 16. 16. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK ”Beskæftigelse”, jobindsats.dk Selvforsørgelse, jobindsats.dk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 17. 17. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK ”Beskæftigelse”, jobindsats.dk Selvforsørgelse, jobindsats.dk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 18. 18. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK ”Beskæftigelse”, jobindsats.dk Selvforsørgelse, jobindsats.dk 2/3 1/3 Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR
 19. 19. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK 2/3 1/3
 20. 20. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK Note: Ca. 40% af kontanthjælpsmodtagere og 47% af praktikforløb. Jobparate Aktivitetsparate Note: Ca. 60% af kontanthjælpsmodtagere og 53% af praktikforløb. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR 2/3 1/3 2/3 1/3
 21. 21. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK (ARBEJDSFUNKTION)
 22. 22. 2. ANSÆTTELSER EFTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK (BRANCHE)
 23. 23. OPSUMMERING ❑ 5 procent af deltagere i virksomhedspraktik er ansat i værtsvirksomheden efter 1 år. ❑ 7 procent af jobparate – 3 procent af aktivitetsparate. ❑ Flest ansættes i jobfunktionerne ‘Omsorgsarbejde’ og ‘Salgsarbejde’. ❑ Flest forløb indenfor brancherne ‘Handel’ og ‘Sociale institutioner’. ❑ Ansættelser i værtsvirksomhed udgør ca. 1/3 af deltageres samlede beskæftigelse.

×