Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?

 1. Præsentationen og den efterfølgende debat kan ses på Rockwool Fondens youtube kanal på følgende link: https://www.youtube.com/channel/UCaF51ld8toP4cGIStoQA0DQ
 2. FOR LIDT, FOR SENT? EFTERVÆRN FOR TIDLIGERE ANBRAGTE BØRN OG UNGE Folkemødet på Bornholm, Juni 2016 Signe Hald Andersen 2
 3. TIDLIGERE ANBRAGTE SOM 21-ÅRIGE 3 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Uddannelsessøgende Beskæftigelse Domme (drenge) Ej anbragt Anbragt
 4. LOV OM SOCIAL SERVICE § 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge … er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder … som deres jævnaldrende. 4
 5. FORUDSÆTNINGER? De unge: - Problematisk opvækst - Manglende individuelle ressourcer - Manglende forældreressourcer 5
 6. FORUDSÆTNINGER? 6 Tilbud: - Forebyggende foranstaltninger - Anbringelser - Efterværn
 7. EFTERVÆRN § 76. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp … til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. 7
 8. EFTERVÆRN 8 Typer af efterværn - Kontaktperson - Døgnophold - Udslusningsordning - Andre former for støtte
 9. EFTERVÆRN Langt fra alle tidligere anbragte får efterværn Mange kommuner fravælger helt indsatsen De unge har ikke lyst til efterværn 9
 10. STATE OF THE ART Efterværnspakken (satspuljeaftalen 2011-2014) - Fire nye efterværnsinitiativer - Udarbejdelse af informationsmateriale til tidligere anbragte 10
 11. STATE OF THE ART Effekten er dårligt belyst – både i DK og internationalt - Life Skills Training Program (ingen effekt) - TAKE CHARGE (positive effekter) 11
 12. NY VIDEN FRA RFF Udgangspunkt i indførelsen af efterværnsparagraffen (2001) 12 Født i 1980 = intet efterværn Født i 1981 = efterværn
 13. EFFEKTEN AF EFTERVÆRN PÅ LØN 13
 14. EFFEKTEN AF EFTERVÆRN PÅ LEDIGHED 14
 15. EFFEKTEN AF EFTERVÆRN PÅ KRIMINALITET 15
 16. NY VIDEN FRA RFF Konklusion 16 Negative korttidseffekter Positive langtidseffekter
Publicité