Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker

 1. ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER PÅ REFORMER, DER VIRKER Konference 9. februar 2018
 2. UDSATTE UNGE - POTENTIALE OG UDFORDRINGER Jan Rose Skaksen
 3. ANTAL UDSATTE UNGE • Anvendt mål: 25-29-årige, der ikke har været i job eller uddannelse to år i træk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
 4. BESKÆFTIGELSESFREKVENSER FOR ÅRGANG 2000 AF UDSATTE UNGE Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
 5. ØKONOMISK POTENTIALE Et ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes årligt 5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til gennemsnittet for befolkningen Resultat: 15 mia. kr. årligt til offentlige finanser Et mindre ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes årligt 5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til gennemsnittet for andre lavt uddannede Resultat: 12 mia. kr. årligt til offentlige finanser
 6. ANDRE PROBLEMER Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Mænd Kvinder 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Crime Mental health Drugs Early parenthood 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Crime Mental health Drugs Early parenthood
 7. UDFORDRINGER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE • Mange udsatte unge kæmper med kriminalitet, stofmisbrug og psykisk sygdom • Udviklingen på arbejdsmarkedet kan gøre beskæftigelse vanskeligere end tidligere • Færre job til ufaglærte • Stor konkurrence om job til ufaglærte – bl.a. fra indvandrere
 8. NEXTWORK – INTERVENTION UDVIKLET AF ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED • Udgangspunkt: Der er evidens for, at virksomhedspraktik er en effektfulde indsats for at bringe ledige borgere i beskæftigelse. • Hvad: Faciliteret netværk, hvor udsatte unge og virksomheder støttes i løbende at gå sammen om at finde relevante og varierede praktikmuligheder til de unge. • Hvordan: Lokale virksomheder danner netværk og samarbejder om at tilbyde praktikforløb. Unge og virksomheder vælger, hvem de gerne vil arbejde sammen. De unge og virksomheder modtager støtte undervejs i form af netværksgrupper og løbende individuel kontakt. • Hvorfor: For at styrke udsatte unges mestringsevner, erfaring og netværk og afklare dem i deres valg af uddannelse eller job gennem et eller flere pratikforløb. •
 9. IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE - POTENTIALE OG UDFORDRINGER Marie Louise Schultz-Nielsen
 10. POTENTIALE Hvis ikke-vestlige indvandrere i alderen 25-64 år havde en beskæftigelsesfrekvens som danskere: 72.000 flere beskæftigede – heraf 40.000 kvinder 59.000, hvis førtidspensionister udelades… 8.000, hvis kun ledige (i arbejdsstyrken) indgår… Klar forbedring af de offentlige finanser, hvis beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere øges
 11. UDFORDRINGER 1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse 2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav beskæftigelse
 12. BESKÆFTIGELSESFREKVENS, OPHOLDSTID OG KØN
 13. UDFORDRINGER 1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse 2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav beskæftigelse 4) Uddannelse og kvalifikationer i fx dansk matcher ikke nødvendigvis det, som efterspørges på det danske arbejdsmarked
 14. UDDANNELSE OG OPHOLDSGRUNDLAG – BLANDT 25-64-ÅRIGE INDVANDRERE Kilde: Skaksen og Schultz-Nielsen (2017)
 15. ERFARINGER Dokumenterede beskæftigelseseffekter for indvandrere/flygtninge: Aktiv arbejdsmarkedspolitik (Heinesen, Husted og Rosholm, 2013) Løntilskud i den private sektor (Nielsen Arendt og Pozzoli, 2014) Lave overførsler / Starthjælp (Andersen et al., 2012; Rosholm og Vejlin, 2010) Netværkseffekter (Damm., 2009 og 2014) - men typisk med svagere beskæftigelseseffekt for kvinder, ældre med flere IGU-erfaringer peger i samme retning.
 16. ARBEJDSKRAFTRESERVE -ØVRIGE GRUPPER Jacob Nielsen Arendt
 17. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 • Offentligt forsørgede ekskl. SU og barsel: Ca. 500.000 danskere over 30 i 2016 (23%) Ekskl. unge og indvandrereMarkante forskydninger …vil fortsætte nogen tid Kilde: Jobindsats.dk. Dagpenge inkl. midlertidige ydelser Kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp, integrationsydelse Sygedagpenge inkl. Jobafklaring og ressourceforløb 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udgangspunktet 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I alt Danskere 30+ 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Førtidspension Efterløn Hovedspørgsmål: Hvor dybt i gruppen udenfor arbejdsstyrken er der potentiale?
 18. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt 2) Ældre og ufaglærte er markant overrepræsenteret (DØRS E17) 3) 140.000 uden job og ydelse Kilde: DØRS E17
 19. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt 2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget 3) 140.000 uden job og ydelse
 20. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørget er det langvarigt 2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget 3) 140.000 uden job og ydelse 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Øvrige udenfor AS
 21. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede: • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte 1.480.000 1.500.000 1.520.000 1.540.000 1.560.000 1.580.000 1.600.000 1.620.000 1.640.000 1.660.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ordinær beskæftigede
 22. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
 23. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
 24. UDFORDRINGER • Antal beskæftigede ikke steget før 2016 • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte 115.000 120.000 125.000 130.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ej jobklar+sygemeldte
 25. ERFARINGER IFT. UDSATTE GRUPPER • Beskæftigelses- og sundhedsindsatser – Dyre, men sjældent positive effekter! – Begrænset viden om indsatser for psykisk syge • Udsatte kontanthjælpsmodtagere – Ingen effekt af standard værktøjskasse! • Økonomiske incitamenter – Udenlandske studier peger i positiv retning – Få danske studier, blandet evidens Kilder: Review af Arendt m.fl., Høgelund, Eplov, Nordentoft, Svarer & Rosholm m.fl.
 26. ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER PÅ REFORMER, DER VIRKER Konference 9. februar 2018
 27. SPØRGSMÅL HVAD SKAL POLITIKERNE GØRE FOR AT FÅ FLERE I ARBEJDE?
Publicité