Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Rockwool Fonden(20)

Publicité

Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner

  1. Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen Rockwool Fondens konference ”Bryd mønstret”, 31. januar 2019.
  2. AGENDA Innovation i det offentlige? Et internationalt perspektiv – nye krav, udfordringer og potentialer i den offentlige sektor Hvilke konkrete udfordringer står vi med? Behov for ny forvaltningspolitik Innovativ organisation -hvad kræver det af topledelsen? Sådan kommer vi videre
  3. INNOVATION I DET OFFENTLIGE? Mange ‘enkelt kommune’ løsninger, men det kniber med at opskalere til samfundsløsninger ”Not invented here” Kommuner og Regioner er godt på vej – vi skal også have Staten med, så sammenhængen sikres Statsligt styringsparadigme skal ikke være det, der dikterer udvikling og innovation.
  4. ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV NYE KRAV, UDFORDRINGER OG POTENTIALER I DEN OFFENTLIG SEKTOR Performance Compliance Emergence Resilience Styr på tingene Mere for mindre Innovation af velfærd sammen med andre Modstandskraft og robusthed Policy resultater Civile resultater Autoritet Partnerskaber Kilde: Jocelyn Bourgon
  5. KONKRETE UDFORDRINGER? Integration Lav social mobilitet Specialiserede socialområde Formålet er ‘mistet’ – vi har brug for nye perspektiver
  6. BEHOV FOR NY FORVALTNINGSPOLITIK LAD OS EKSPERIMENTERE DER, HVOR VI IKKE SKABER RESULTATER... Demokratisk funderede – løsninger skabes i samspil med andre velfærdsaktører Kompetent forvaltning – fokus på samfundets ændrede muligheder og behov. Vi skal stille skarpt på formålet og effekten for borgerne Værdiskabende forvaltning – fokus på perspektiver og mod til nyt syn på effekt Samarbejde på tværs – særligt ved komplekse problemstillinger, med mange fagområder i spil. Helhed, det fælles og rollefordeling - også på tværs af sektorer Kulturbærende – ledelsesrummet skal tages tilbage og ledelseskæden styrkes
  7. EN INNOVATIV ORGANISATION Hvad kræver det af topledelsen? Skabe narrativer og organisatorisk fokus omkring problemstillinger - sammenhæng i ledelseskæden Sikre rammer, sætte klare pejlemærker og insistere på at tænke nyt - f.eks. tværorganisatorisk netværk og inddragelse af medarbejdere og aktører med et andet perspektiv Øvelse gør mester – vi skal turde prøve, være risikovillige og have mod til at gå forrest
  8. SÅDAN KOMMER VI VIDERE… Sæt kommunerne rigtig fri på enkelte områder Bedre til at samarbejde om komplekse problemer på tværs af sektorer Mere plads til ledelse og fagprofessionelle - tilbage til formålet med offentlige opgaver Vi skal hæve os op og se ud over nuværende praksis, metoder og forestillinger – turde redefinere hvad FORMÅLET er med indsatsen
Publicité