Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Rockwool Fonden(20)

Dernier(20)

Publicité

Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort

 1. 1
 2. UDSATTE UNGE: DET KOMMUNALE LANDKORT 15. juni 2017, Folkemødet på Bornholm 2 Signe Hald Andersen Forskningsleder og souschef i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sha@rff.dk
 3. DE UDSATTE UNGE 3 I Danmark er 6 ud af 100 unge mellem 18 og 29 år udsatte arbejde uddannelsesaktivitet To år i træk, novembermåling
 4. DE UDSATTE UNGE 4 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mænd, 18-24 Mænd, 25-29 Kvinder, 18-24 Kvinder, 25-29
 5. DE UDSATTE UNGE 5 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mænd, 18-24 Mænd, 25-29 Kvinder, 18-24 Kvinder, 25-29
 6. DE UDSATTE UNGE 6 Individuelle omkostninger (dårlig start på voksenlivet – psykiske omkostninger ved at stå udenfor, mv.) Samfundsmæssige omkostninger Hvis de udsatte unge catcher up vil det kunne føre til en årlig samfundsmæssig gevinst på op mod 15 mia. (2014-priser)
 7. DE UDSATTE UNGE 7 Hvordan kan vi hjælpe de udsatte unge tilbage på fode? Det er dagens tema! Tid er en faktor
 8. DE UDSATTE UNGE 8 Lyngby-Taarbæk (2,6 pct) Odsherred (11,1 pct.) Kalundborg (10,5) pct Lolland (10,5 pct) …men det er geografi også:
 9. DE UDSATTE UNGE 9 …men det er geografi også:
 10. DE UDSATTE UNGE 10 Hvad skyldes de kommunale forskelle? Det vil vi gerne diskutere her! Interessant fordi der her kan ligge en nøgle til at indkredse og forstå den gode indsats
 11. DE UDSATTE UNGE 11 - Ændringer i det kommunale landkort over tid - Kommunale forskelle målt på undergrupper a. køn b. særligt udsatte unge - Mulige forklaringer på kommunale forskelle
 12. DE UDSATTE UNGE 12 2007 2000
 13. DE UDSATTE UNGE 13 2000-06 2007-10
 14. DE UDSATTE UNGE 14 Forskel på kvinder og mænd?
 15. DE UDSATTE UNGE 15 2000 Kvinder Mænd
 16. DE UDSATTE UNGE 16 2007 Kvinder Mænd
 17. DE UDSATTE UNGE 17 2014 Kvinder Mænd
 18. DE UDSATTE UNGE 18 Særligt udsatte unge - dem uden erhvervskompetencegivende uddannelse
 19. DE UDSATTE UNGE 19 2000 2007
 20. DE UDSATTE UNGE 20 Uden EKG Alle
 21. DE UDSATTE UNGE 21 Opsummering - Der er store kommunale forskelle - også målt på undergrupper - dog ingen rådden banan! - Omfanget er konjunkturafhængigt selv om nogle kommuner ligger højt uanset samfundsøkonomien
 22. DE UDSATTE UNGE 22 Mulige forklaringer på kommunale forskelle: a. Det lokale arbejdsmarked b. Uddannelsesmuligheder i kommunen c. Tilbud til udsatte unge i kommune (kan både virke som push og pull faktor) d. Selektion af udsatte familier ind i kommunerne (årsag til og konsekvens af a og b)
 23. DE UDSATTE UNGE 23 Spørgsmål til panelet a. Hvad er den vigtigste forklaring på de kommunale forskelle? b. Kan ansvaret placeres hos kommunerne, eller ligger det et andet sted? c. Kan kommunerne løse opgaven alene – eller skal det ske i samarbejde eller på regeringsniveau?
Publicité