Sjabloon citymarketing jaarplan

Roeland Tameling
Roeland Tamelingdirecteur-eigenaar bij City Result à Citymarketing Collectief

leeg jaarplan voor een citymarketingorganisatie om zelf in te vullen, zie voor een ingevulde versie http://www.slideshare.net/RoelandTameling/promotie-veenendaal-jaarplan-2011-2012-concept-3

Operationeel marketingplan jaar X van citymarketingorganisatie X: projecten en lopende
activiteiten
Versie datum X
Inhoudsopgave
1. Inleiding..................................................................................................................................5
2. Besluitvorming........................................................................................................................5
3. Projecten en activiteiten x.......................................................................................................5
3.1 x.........................................................................................................................................6
3.2 x.........................................................................................................................................6
3.3 x.........................................................................................................................................6
3.4 x.........................................................................................................................................6
3.5 x.........................................................................................................................................6
3.6 x.........................................................................................................................................7
3.7 x.........................................................................................................................................7
3.8 Traditionele promotiemiddelen.........................................................................................7
3.9 PR......................................................................................................................................7
3.10 Internet............................................................................................................................7
3.11 Citydressing....................................................................................................................7
3.12 Evenementen...................................................................................................................8
3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken...............................................................8
3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken...............................................8
4. Operationeel marketingplanning x..........................................................................................9
5. Activiteitenplanning per maand............................................................................................10
Activiteit....................................................................................................................................10
project........................................................................................................................................10
Activiteit....................................................................................................................................10
project........................................................................................................................................10
Activiteit....................................................................................................................................10
project........................................................................................................................................10
Activiteit....................................................................................................................................11
project........................................................................................................................................11
Activiteit....................................................................................................................................11
project........................................................................................................................................11
Activiteit....................................................................................................................................12
project........................................................................................................................................12
Activiteit....................................................................................................................................12
project........................................................................................................................................12
Activiteit....................................................................................................................................12
project........................................................................................................................................12
Activiteit....................................................................................................................................12
project........................................................................................................................................12
6. Overige activiteiten...............................................................................................................13
7. Begroting...............................................................................................................................14
6. Bijlage: uitwerking projecten................................................................................................16
1
Samenvatting (voorbeeld afkomstig van Citymarketingorganisatie X, vervangen door je eigen aanpak)
Algemene kernwaarden Veenendaal:
Ondernemend
Jong (jonge bouw, jonge bevolking)
Divers
Centraal en bereikbaar
Kernwaarden Wonen
Gezinswaarden
verenigingsleven
stad met dorps karakter
Kernwaarden Bezoeken
Winkelen
Groene omgeving
Sport & spel
Kernwaarden Werken
Handen uit de mouwen
Samenwerking in Food Valley
Brede economische structuur met ICT in de
hoofdrol
Bezoekers uit de regio
Burgers Veenendaal
vakantiegangers
Overige
ICT sector
Food gerelateerde bedrijven
Technische bedrijven
Overige
Jonge gezinnen
retourmigranten
woon-werk combinaties
starters
zorg
overige
Ambitie Wonen
GEZINSSTAD
NUMMER 1
Ambitie Bezoeken
BESTE BINNENSTAD
VAN NEDERLAND
Ambitie Werken
ICT-CENTRUM
VAN FOOD VALLEY
2
Wonen:
x
Werken:
x
Bezoeken:
x
° X
° X
° x
° O
° M
° M
° O
° O
° M
° O
° C
° K
° V
° s
° W
° P
° M
° V
° R
° M
° N
° W
° S
° S
° h
° H
° P
° F
° V
° I
° o
° O
° P
° S
° G
3
ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN
M
P
W
P
E
P
M
F
N
E
A
B
D
B
O
T
V
C
A
4
1. Inleiding
x
Op basis van het onlangs vastgestelde strategisch marketingplan vindt u in dit operationele plan voor
jaar x de doelstellingen en acties voor de drie geformuleerde citymarketing ambities:
° Wonen: x
° Werken: x
° Bezoeken: x
Deze drie ambities worden ‘geladen’ met projecten die gebaseerd zijn op de zeven thema’s en
kernwaarden van Veenendaal:
o x (paragraaf 3.1)
o x (3.2)
o x (3.3)
o x (3.4)
o x (3.5)
o x (3.6)
o x (3.7)
Daarnaast zijn ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar:
o Traditionele promotiemiddelen (paragraaf 3.8)
o PR (3.9)
o Internet (3.10)
o Citydressing (3.11)
o Evenementen (3.12)
o Interne marketing: Stakeholders en netwerken (3.13)
o Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken (3.14)
Hierbij gaan we er van uit dat per ambitie een ‘projecttrekker’ uit het bestuur van
citymarketingorganisatie X het bestuurlijke voortouw neemt. De portefeuilleverdeling binnen het
bestuur wordt daarmee als volgt:
Naam x Voorzitter
Secretaris/vice-voorzitter/ Plv. Bezoeken:
Penningmeester/ Werken:
Bezoeken:
Overkoepelende marketingmiddelen/ Plv. Wonen:
Wonen: Gezinsstad nummer 1/ Plv. Werken:
Plv. Overkoepelende marketingmiddelen
Per project kunnen (bij voorkeur) ook andere betrokken personen als boegbeeld zijn aangesteld. De
manager bewaakt de voortgang van het totale aantal geplande acties en verbindt deze met elkaar,
verleent ondersteuning en verricht uitvoerende werkzaamheden bij individuele acties.
2. Besluitvorming
In x heeft het bestuur van de stichting x de richting voor het operationeel marketingplan vastgesteld.
Dit hoofdlijnendocument is op basis van hun wensen opgesteld en in de week van x via e-mail
toegestuurd aan de individuele potentiële boegbeelden. Het concept operationeel marketingplan ligt
ter beoordeling voor bij de bestuursvergadering van x. Na aanscherping van het operationeel
marketingplan wordt het definitieve operationeel marketingplan in x vastgesteld. In x wordt het
operationeel marketingplan gepresenteerd en start formeel de uitvoering.
3. Projecten en activiteiten x
5
In de bijlagen zijn alle projectbeschrijvingen opgenomen op basis van bovengenoemde nummering.
De kleuren van de verschillende beschreven projecten zijn gebaseerd op het volgende ‘stoplicht’
model:
° Groen: hoge prioriteit, speerpuntproject. Streven is 100% uitvoering
° Oranje: middelhoge prioriteit: streven is uitvoering, maar afhankelijk van inzet voor ‘groene’
projecten
° Rood: lage prioriteit: in principe pas uitvoeren als ‘groene’ en ‘oranje’ projecten lopen of er met
weinig inzet veel rendement kan worden behaald.
3.1 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.1.1)
° x (3.1.2)
° x (3.1.3)
3.2 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.2.1)
° x (3.2.2)
° x (3.2.3)
3.3 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.3.1)
° x (3.3.2)
° x (3.3.3)
3.4 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.4.1)
° x (3.4.2)
° x (3.4.3)
3.5 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.5.1)
° x (3.5.2)
° x (3.5.3)
6
3.6 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.6.1)
° x (3.6.2)
° x (3.6.3)
3.7 x
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.7.1)
° x (3.7.2)
° x (3.7.3)
3.8 Traditionele promotiemiddelen
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.8.1)
° x (3.8.2)
° x (3.8.3)
3.9 PR
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.9.1)
° x (3.9.2)
° x (3.9.3)
3.10 Internet
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.10.1)
° x (3.10.2)
° x (3.10.3)
3.11 Citydressing
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.11.1)
° x (3.11.2)
° x (3.11.3)
7
3.12 Evenementen
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.12.1)
° x (3.12.2)
° x (3.12.3)
3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.13.1)
° x (3.13.2)
° x (3.13.3)
3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken
Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, gevolgd door het jaartal van start):
° x (3.14.1)
° x (3.14.2)
° x (3.14.3)
8
4. Operationeel marketingplanning x
WONEN Maand
project f m a m j j a s o n d j f m a m j
WERKEN Maand
project f m a m j j a s o n d j f m a m J
BEZOEKEN Maand
project f m a m j j a s o n d j f m a m j
ALGEMEEN Maand
project f m a m j j a s o n d j f m a m j
Intensief
Minder intensief
Geen activiteit
9
5. Activiteitenplanning per maand
Februari x & continue
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maart
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
April
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Mei
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juni
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
Juli
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
Augustus
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
September
11
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oktober
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
November
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
December
Activiteit project
•
•
•
•
•
•
12
6. Overige activiteiten
Naast de beschreven projectactiviteiten (ongeveer 80% van de beschikbare uren van de manager
Citymarketingorganisatie X) wordt 20% van de ureninzet verdeeld over lopende zaken zoals
bestuursvergaderingen, netwerkactiviteiten enzovoorts en een aantal activiteiten waar
Citymarketingorganisatie X aan meewerkt. Een niet-limitatief overzicht van deze activiteiten in
willekeurige volgorde:
• Deelname aan VVV Promotiecommissie
• Deelname aan Coordinatie Overleg Centrum
• Festival
• Bestuur Netwerk Citymarketing Nederland
• Gemeentelijke werkgroep
13
7. Begroting
In haar vergadering van x heeft het bestuur gevraagd om een begroting op te stellen waaruit de
ambitie van de stichting Citymarketingorganisatie X volop spreekt. Onderstaande begroting is een
weergave van deze ambitie, maar hieruit volgt ook dat voor de diverse projecten nog veel middelen
moeten worden geworven. De inspanningen die hiervoor nodig zijn, kunnen niet worden onderschat.
Daarom zal halverwege het boekjaar x een tussentijdse evaluatie worden gehouden en waar nodig
specifieke ambities worden bijgesteld. Ondergrens hierbij is wel dat minimaal 75% van de beschreven
projecten daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Overigens staan bij diverse projecten zogenaamde ‘PM’ posten opgevoerd. Deze posten geven aan
dat voor het desbetreffende project bijdragen worden gevraagd van verschillende partijen in x.
Afhankelijk van hun bereidheid om in het project te participeren kan het ambitieniveau per project
worden opgeschroefd of worden bijgesteld.
Wonen
project Kosten totaal Uren
TOTAAL
Werken
project Kosten totaal Uren
TOTAAL
Bezoeken
project Kosten totaal Uren
TOTAAL
14
Algemeen
project Kosten totaal Uren
TOTAAL
Totaal
Thema Kosten totaal Uren
Wonen
Werken
Bezoeken
Algemeen
TOTAAL
NB: Alle kosten zijn exclusief BTW.
Toelichting op verdeling tussen de thema’s:
o x.
15
6. Bijlage: uitwerking projecten
16
Projectnaam: x
Nummer: 3.1.1
Doel project:
Activiteiten: °
Beoogd resultaat:
Boegbeeld:
In samenwerking met:
Planning:
periode
en uren
Kosten:
Additionele Documenten
en info:
17
Projectnaam: x
Nummer: 3.1.2
Doel project:
Activiteiten: •
Beoogd resultaat: •
Boegbeeld: •
In samenwerking met:
Planning:
periode
en uren
Kosten:
Additionele Documenten
en info:
18
Projectnaam: x
Nummer: 3.1.3
Doel project: •
Activiteiten: •
Beoogd resultaat: •
Boegbeeld:
In samenwerking met:
Planning:
periode
en uren
Kosten:
Additionele Documenten
en info:
19

Contenu connexe

Similaire à Sjabloon citymarketing jaarplan

Comrads BedijfspresentatieComrads Bedijfspresentatie
Comrads BedijfspresentatieTamara Rohde
340 vues20 diapositives
JukeboxlesJukeboxles
JukeboxlesElke Wambacq
1K vues14 diapositives

Similaire à Sjabloon citymarketing jaarplan(20)

Comrads BedijfspresentatieComrads Bedijfspresentatie
Comrads Bedijfspresentatie
Tamara Rohde340 vues
JukeboxlesJukeboxles
Jukeboxles
Elke Wambacq1K vues
2015 ea vacature-project-manager2015 ea vacature-project-manager
2015 ea vacature-project-manager
Eventattitude154 vues
Presentatie project Design & MKBPresentatie project Design & MKB
Presentatie project Design & MKB
Cees Hogendoorn262 vues
Het marketingplan in de praktijkHet marketingplan in de praktijk
Het marketingplan in de praktijk
Husky Marketing Planner309 vues
Christel Visser curriculum NLChristel Visser curriculum NL
Christel Visser curriculum NL
Christel Visser407 vues
Curriculum Vitae Marco HeerschopCurriculum Vitae Marco Heerschop
Curriculum Vitae Marco Heerschop
Marco Heerschop26 vues
TargetResultTargetResult
TargetResult
guest9d205b85192 vues
Thesis graphic designThesis graphic design
Thesis graphic design
stereographic6.2K vues
Danny gaethofs, profielDanny gaethofs, profiel
Danny gaethofs, profiel
Danny Gaethofs42 vues
Digital twin experimentDigital twin experiment
Digital twin experiment
Jene van der Heide240 vues
Big data in Brussel vandaag. En morgen ? Big data in Brussel vandaag. En morgen ?
Big data in Brussel vandaag. En morgen ?
Christina Galouzis321 vues

Plus de Roeland Tameling(13)

Gemeenten, Maak werk van vrijetijd!Gemeenten, Maak werk van vrijetijd!
Gemeenten, Maak werk van vrijetijd!
Roeland Tameling670 vues
Linkedin voor ondernemend veenendaalLinkedin voor ondernemend veenendaal
Linkedin voor ondernemend veenendaal
Roeland Tameling989 vues
PositiefcommunicerenPositiefcommuniceren
Positiefcommuniceren
Roeland Tameling358 vues
EnthousiasmeenAllergie-BiKaCoacademy2006EnthousiasmeenAllergie-BiKaCoacademy2006
EnthousiasmeenAllergie-BiKaCoacademy2006
Roeland Tameling216 vues
GoedgeorganiseerdGoedgeorganiseerd
Goedgeorganiseerd
Roeland Tameling820 vues
driehandenopeenbuikdriehandenopeenbuik
driehandenopeenbuik
Roeland Tameling418 vues
Maakwerkvanvrijetijd11-2006_tcm53-126941Maakwerkvanvrijetijd11-2006_tcm53-126941
Maakwerkvanvrijetijd11-2006_tcm53-126941
Roeland Tameling246 vues
Cursusmap harderwijk event academyCursusmap harderwijk event academy
Cursusmap harderwijk event academy
Roeland Tameling2.5K vues
perfect matchperfect match
perfect match
Roeland Tameling2.4K vues

Sjabloon citymarketing jaarplan

 • 1. Operationeel marketingplan jaar X van citymarketingorganisatie X: projecten en lopende activiteiten Versie datum X Inhoudsopgave 1. Inleiding..................................................................................................................................5 2. Besluitvorming........................................................................................................................5 3. Projecten en activiteiten x.......................................................................................................5 3.1 x.........................................................................................................................................6 3.2 x.........................................................................................................................................6 3.3 x.........................................................................................................................................6 3.4 x.........................................................................................................................................6 3.5 x.........................................................................................................................................6 3.6 x.........................................................................................................................................7 3.7 x.........................................................................................................................................7 3.8 Traditionele promotiemiddelen.........................................................................................7 3.9 PR......................................................................................................................................7 3.10 Internet............................................................................................................................7 3.11 Citydressing....................................................................................................................7 3.12 Evenementen...................................................................................................................8 3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken...............................................................8 3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken...............................................8 4. Operationeel marketingplanning x..........................................................................................9 5. Activiteitenplanning per maand............................................................................................10 Activiteit....................................................................................................................................10 project........................................................................................................................................10 Activiteit....................................................................................................................................10 project........................................................................................................................................10 Activiteit....................................................................................................................................10 project........................................................................................................................................10 Activiteit....................................................................................................................................11 project........................................................................................................................................11 Activiteit....................................................................................................................................11 project........................................................................................................................................11 Activiteit....................................................................................................................................12 project........................................................................................................................................12 Activiteit....................................................................................................................................12 project........................................................................................................................................12 Activiteit....................................................................................................................................12 project........................................................................................................................................12 Activiteit....................................................................................................................................12 project........................................................................................................................................12 6. Overige activiteiten...............................................................................................................13 7. Begroting...............................................................................................................................14 6. Bijlage: uitwerking projecten................................................................................................16 1
 • 2. Samenvatting (voorbeeld afkomstig van Citymarketingorganisatie X, vervangen door je eigen aanpak) Algemene kernwaarden Veenendaal: Ondernemend Jong (jonge bouw, jonge bevolking) Divers Centraal en bereikbaar Kernwaarden Wonen Gezinswaarden verenigingsleven stad met dorps karakter Kernwaarden Bezoeken Winkelen Groene omgeving Sport & spel Kernwaarden Werken Handen uit de mouwen Samenwerking in Food Valley Brede economische structuur met ICT in de hoofdrol Bezoekers uit de regio Burgers Veenendaal vakantiegangers Overige ICT sector Food gerelateerde bedrijven Technische bedrijven Overige Jonge gezinnen retourmigranten woon-werk combinaties starters zorg overige Ambitie Wonen GEZINSSTAD NUMMER 1 Ambitie Bezoeken BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Ambitie Werken ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY 2
 • 3. Wonen: x Werken: x Bezoeken: x ° X ° X ° x ° O ° M ° M ° O ° O ° M ° O ° C ° K ° V ° s ° W ° P ° M ° V ° R ° M ° N ° W ° S ° S ° h ° H ° P ° F ° V ° I ° o ° O ° P ° S ° G 3
 • 4. ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN M P W P E P M F N E A B D B O T V C A 4
 • 5. 1. Inleiding x Op basis van het onlangs vastgestelde strategisch marketingplan vindt u in dit operationele plan voor jaar x de doelstellingen en acties voor de drie geformuleerde citymarketing ambities: ° Wonen: x ° Werken: x ° Bezoeken: x Deze drie ambities worden ‘geladen’ met projecten die gebaseerd zijn op de zeven thema’s en kernwaarden van Veenendaal: o x (paragraaf 3.1) o x (3.2) o x (3.3) o x (3.4) o x (3.5) o x (3.6) o x (3.7) Daarnaast zijn ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar: o Traditionele promotiemiddelen (paragraaf 3.8) o PR (3.9) o Internet (3.10) o Citydressing (3.11) o Evenementen (3.12) o Interne marketing: Stakeholders en netwerken (3.13) o Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken (3.14) Hierbij gaan we er van uit dat per ambitie een ‘projecttrekker’ uit het bestuur van citymarketingorganisatie X het bestuurlijke voortouw neemt. De portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt daarmee als volgt: Naam x Voorzitter Secretaris/vice-voorzitter/ Plv. Bezoeken: Penningmeester/ Werken: Bezoeken: Overkoepelende marketingmiddelen/ Plv. Wonen: Wonen: Gezinsstad nummer 1/ Plv. Werken: Plv. Overkoepelende marketingmiddelen Per project kunnen (bij voorkeur) ook andere betrokken personen als boegbeeld zijn aangesteld. De manager bewaakt de voortgang van het totale aantal geplande acties en verbindt deze met elkaar, verleent ondersteuning en verricht uitvoerende werkzaamheden bij individuele acties. 2. Besluitvorming In x heeft het bestuur van de stichting x de richting voor het operationeel marketingplan vastgesteld. Dit hoofdlijnendocument is op basis van hun wensen opgesteld en in de week van x via e-mail toegestuurd aan de individuele potentiële boegbeelden. Het concept operationeel marketingplan ligt ter beoordeling voor bij de bestuursvergadering van x. Na aanscherping van het operationeel marketingplan wordt het definitieve operationeel marketingplan in x vastgesteld. In x wordt het operationeel marketingplan gepresenteerd en start formeel de uitvoering. 3. Projecten en activiteiten x 5
 • 6. In de bijlagen zijn alle projectbeschrijvingen opgenomen op basis van bovengenoemde nummering. De kleuren van de verschillende beschreven projecten zijn gebaseerd op het volgende ‘stoplicht’ model: ° Groen: hoge prioriteit, speerpuntproject. Streven is 100% uitvoering ° Oranje: middelhoge prioriteit: streven is uitvoering, maar afhankelijk van inzet voor ‘groene’ projecten ° Rood: lage prioriteit: in principe pas uitvoeren als ‘groene’ en ‘oranje’ projecten lopen of er met weinig inzet veel rendement kan worden behaald. 3.1 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.1.1) ° x (3.1.2) ° x (3.1.3) 3.2 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.2.1) ° x (3.2.2) ° x (3.2.3) 3.3 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.3.1) ° x (3.3.2) ° x (3.3.3) 3.4 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.4.1) ° x (3.4.2) ° x (3.4.3) 3.5 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.5.1) ° x (3.5.2) ° x (3.5.3) 6
 • 7. 3.6 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.6.1) ° x (3.6.2) ° x (3.6.3) 3.7 x Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.7.1) ° x (3.7.2) ° x (3.7.3) 3.8 Traditionele promotiemiddelen Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.8.1) ° x (3.8.2) ° x (3.8.3) 3.9 PR Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.9.1) ° x (3.9.2) ° x (3.9.3) 3.10 Internet Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.10.1) ° x (3.10.2) ° x (3.10.3) 3.11 Citydressing Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.11.1) ° x (3.11.2) ° x (3.11.3) 7
 • 8. 3.12 Evenementen Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.12.1) ° x (3.12.2) ° x (3.12.3) 3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.13.1) ° x (3.13.2) ° x (3.13.3) 3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken Citymarketingorganisatie X zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° x (3.14.1) ° x (3.14.2) ° x (3.14.3) 8
 • 9. 4. Operationeel marketingplanning x WONEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j WERKEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m J BEZOEKEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j ALGEMEEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j Intensief Minder intensief Geen activiteit 9
 • 10. 5. Activiteitenplanning per maand Februari x & continue Activiteit project • • • • • • • • • • • Maart Activiteit project • • • • • • • • • • • • April Activiteit project • • • • • • • • • • • 10
 • 11. Mei Activiteit project • • • • • • • • • • • • Juni Activiteit project • • • • • • • • Juli Activiteit project • • • • • • Augustus Activiteit project • • • • • • • September 11
 • 12. Activiteit project • • • • • • • • • • • Oktober Activiteit project • • • • • • • • • • November Activiteit project • • • • • • • • • • • December Activiteit project • • • • • • 12
 • 13. 6. Overige activiteiten Naast de beschreven projectactiviteiten (ongeveer 80% van de beschikbare uren van de manager Citymarketingorganisatie X) wordt 20% van de ureninzet verdeeld over lopende zaken zoals bestuursvergaderingen, netwerkactiviteiten enzovoorts en een aantal activiteiten waar Citymarketingorganisatie X aan meewerkt. Een niet-limitatief overzicht van deze activiteiten in willekeurige volgorde: • Deelname aan VVV Promotiecommissie • Deelname aan Coordinatie Overleg Centrum • Festival • Bestuur Netwerk Citymarketing Nederland • Gemeentelijke werkgroep 13
 • 14. 7. Begroting In haar vergadering van x heeft het bestuur gevraagd om een begroting op te stellen waaruit de ambitie van de stichting Citymarketingorganisatie X volop spreekt. Onderstaande begroting is een weergave van deze ambitie, maar hieruit volgt ook dat voor de diverse projecten nog veel middelen moeten worden geworven. De inspanningen die hiervoor nodig zijn, kunnen niet worden onderschat. Daarom zal halverwege het boekjaar x een tussentijdse evaluatie worden gehouden en waar nodig specifieke ambities worden bijgesteld. Ondergrens hierbij is wel dat minimaal 75% van de beschreven projecten daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Overigens staan bij diverse projecten zogenaamde ‘PM’ posten opgevoerd. Deze posten geven aan dat voor het desbetreffende project bijdragen worden gevraagd van verschillende partijen in x. Afhankelijk van hun bereidheid om in het project te participeren kan het ambitieniveau per project worden opgeschroefd of worden bijgesteld. Wonen project Kosten totaal Uren TOTAAL Werken project Kosten totaal Uren TOTAAL Bezoeken project Kosten totaal Uren TOTAAL 14
 • 15. Algemeen project Kosten totaal Uren TOTAAL Totaal Thema Kosten totaal Uren Wonen Werken Bezoeken Algemeen TOTAAL NB: Alle kosten zijn exclusief BTW. Toelichting op verdeling tussen de thema’s: o x. 15
 • 16. 6. Bijlage: uitwerking projecten 16
 • 17. Projectnaam: x Nummer: 3.1.1 Doel project: Activiteiten: ° Beoogd resultaat: Boegbeeld: In samenwerking met: Planning: periode en uren Kosten: Additionele Documenten en info: 17
 • 18. Projectnaam: x Nummer: 3.1.2 Doel project: Activiteiten: • Beoogd resultaat: • Boegbeeld: • In samenwerking met: Planning: periode en uren Kosten: Additionele Documenten en info: 18
 • 19. Projectnaam: x Nummer: 3.1.3 Doel project: • Activiteiten: • Beoogd resultaat: • Boegbeeld: In samenwerking met: Planning: periode en uren Kosten: Additionele Documenten en info: 19