Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rok Sodin CV slo

605 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Rok Sodin CV slo

  1. 1. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Stari trg 9, Slovenske Konjice Profile – SODIN ROK Rok Sodin univ. dipl. ekonomist pooblaščeni revizor stečajni upravitelj Je specialist za revizijo računovodskih izkazov ter za vodenje in svetovanje v insolvenčnih postopkih pravnih oseb ter fizičnih oseb. Je imetnik strokovnih nazivov pooblaščeni revizor in stečajni upravitelj. V 15 letih delovanja na revizijskem in poslovnem področju si je pridobil številne strokovne izkušnje na področju revizije, poslovnega, podjetniškega svetovanja ter vodenja insolvenčnih postopkov. Svojo strokovno pot je začel v letu 2001 v mednarodni revizijski in svetovalni družbi PRICEWATERHOUSECOOPERS. Sodeloval je pri reviziji večjih slovenskih podjetij, kot so Kovintrade d.d., Štore Stell d.o.o., Steklarna Hrastnik d.d., Radenska d.d., GKN Driveline d.o.o. , Termoelektrarna Trbovlje, Ecolab d.o.o., Geberit - Sanitarna Tehnika d.o.o., Metal Ravne, Carrera Optyl d.o.o., Johnson&Johnson d.o.o., Mercator d.d., Unior d.d, , Butan plin d.d., itd. V letih 2008 in 2009 je opravljal funkcijo direktorja finančno računovodske službe v večjem slovenskem podjetju v zasebni lasti. V letu 2010 je začel samostojno poslovno pot ter začel delovati kot stečajni upravitelj in opravljati svetovalne storitve na področju insolvenčnih postopkov, poslovnega in podjetniškega svetovanja ter prestrukturiranja podjetij. V letih 2011 - 2013 je poslovno sodeloval z mednarodno revizijsko družbo Deloitte pri izvedbi večih revizij v družbah v Sloveniji. Od leta 2012 dalje je zaposlen v S&S REVIZIJSKI DRUŽBI d.o.o., v kateri deluje kot pooblaščeni revizor ter partner. Izobrazba in strokovna imenovanja • Diplomirani univerzitetni ekonomist; (Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, 2002) • Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (stečajni upravitelj); (Ministrstvo za pravosodje, 2010) • Pooblaščeni revizor; Slovenski Inštitut za revizijo, Ljubljana, Pooblaščeni revizor (2011)
  2. 2. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Stari trg 9, Slovenske Konjice Profile – SODIN ROK Delovne izkušnje in referenčni projekti Kot revizor zaposlen v mednarodni revizijski družbi PRICEWATERHOUSECOPERS je sodeloval pri revidiranju naslednjih večjih velikih družb: Kovintrade d.d., Štore Stell d.o.o., Steklarna Hrastnik d.d., Radenska d.d., GKN Driveline d.o.o., Termoelektrarna Trbovlje, Ecolab d.o.o., Geberit - Sanitarna Tehnika d.o.o., Metal Ravne, Carrera Optyl d.o.o., Johnson&Johnson d.o.o., Mercator d.d., Unior d.d, Butan plin d.d., ter mnogih drugih. V okviru delovanja kot revizor v S&S Revizijski družbi d.o.o. ima revizijske izkušnje pri revidiranju naslednjih družb iz gospodarstva Container d.o.o., Pocinkovalnica d.o.o., Maksim d.o.o., Kostroj-Strojegradnja d.o.o., ARGO d.o.o., … ter kot tudi javnih družb kot npr. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Komunala Vitanje, itd. S&S Revizijska družba d.o.o. redno izvaja revizije dogovorjenih postopkov, stvarnih vložkov in posebnih revizij. Med drugim smo v zadnjem obdobju izvedeli revizijo stvarnih vložkov: Aerodrom Maribor d.d. , Rudnidis d.o.o., Lesna Tip d.o.o. Otiški Vrh, ter še druge revizije stvarnih vložkov manjših podjetij. S&S Revizijska družba d.o.o. je izvedla posebne oziroma izredne revizije v družbi ARGO d.o.o., Nigrad d.d., itd. Sodin Rok je v zadnjih letih vodil več kot 40 insolventnih postopkov nad pravnimi osebi (stečajni postopki, prisilne poravnave) ter skoraj 80 postopkov osebnih stečajev fizičnih oseb ter samostojnih podjetnikov. Za pravne osebe pripravljamo načrte finančnega prestrukturiranja (Borovo Trade,..). V letih 2014 in 2015 smo uspešno vodil postopek redne likvidacije družbe ARMATURA d.o.o., Celje – v likvidaciji, ki se je končal s poplačilom vseh upnikom ter poplačilu družbenikov iz presežka sredstev nad dolgovi. Sodin Rok je tudi avtor strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah: - INSTITUT TANKE KAPITALIZACIJE, Denar december 2010; - IZPODBIJANJE PRAVNIH DEJANJ V STEČAJNEM POSTOPKU, Pravna praksa 2010; - KAPITALSKO POSOJILO–posojilo družbenika družbi dano v času krize, Denar , Oktober 2011. - PRENEHANJE DRUŽBE: REDNA LIKVIDACIJA ALI PRENEHANJE DRUŽBE V STEČAJNEM POSTOPKU, Davčno finančna praksa April 2011 - OSEBNI STEČAJ: POSLOVANJE STEČAJNEGA DOLŽNIKA V PRAVNI OBLIKI PODJETNIKA ALI ZASEBNIKA, Denar Januar 2011; - POLOŽAJ DELAVCEV V INSOLVENTNIH POSTOPKIH, Pravna praksa - ZAHTEVE INSOLVENTNE ZAKONODAJE GLEDE DELA REVIZORJEV, Revizor, Januar 2011 Kontakt: S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Stari trg 9, Slovenske Konjice M:031/337 -049 E: info@revizijska-druzba.si rok.sodin@insolventno-svetovanje.si
  3. 3. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Stari trg 9, Slovenske Konjice Profile – SODIN ROK Predstavitev družbe: S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Naslov: Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice Matična številka: 6078052000; Davčna števila: SI56426356 ; TRR pri BANKI CELJE d.d. št: SI56 0600 0010 0180 444 V vodstvu podjetja sta dva pooblaščena revizorja, ki razpolagata z bogatimi revizijskimi izkušnjami iz revidiranja letnih poročil velikih in znanih podjetij v Sloveniji ter na področju poslovnega in podjetniškega svetovanja. Praktične izkušnje in znanje sta si nabirala v okviru največjih mednarodnih revizijskih družb PricwaterhouseCoopers, KPMG ter Deloitte. Storitve, ki jih nudimo za poslovne partnerje in stranke REVIZIJSKE STORITVE • Preizkušanje računovodskih izkazov ter revizija poslovanja; • Ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije; • Revizija letnega poročila in računovodskih izkazov; • Revizija za namene prisilne poravnave; • Revizija stvarnega vložka; • Izvedba notranje revizije subjektov zavezanih notranji reviziji POSLOVNO TER PODJETNIŠKO SVETOVANJE • Računovodsko svetovanje pri izdelavi letnih poročil; • Računovodsko svetovanje pri izdelavi Konsolidiranih računovodskih izkazov; • Davek od dohodkov pravnih oseb - pregled in priprava davčne bilance; • Poslovno in finančno svetovanje za pravne osebe; • Izvedba skrbnega pregleda družbe; INSOLVENČNE STORITVE TER PRESTRUKTURIRANJE PODJETIH • Svetovanje v insolventnih postopkih (prisilna poravnava, stečaj pravne osebe, poenostavljena prisilna poravnava); • Svetovanje pri osebnem stečaju; • Vodenje insolventnih postopkov; • Priprava in presoja poslovnih načrtov ter načrtov finančnega prestrukturiranja družb; • Priprava zaključne in otvoritvene stečajne bilance; • Svetovanje v likvidacijskih postopkih po ZGD-1 ( postopek redne likvidacije družbe) Kontakt: S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Stari trg 9, Slovenske Konjice M: 031/337 -049 E: info@revizijska-druzba.si rok.sodin@insolventno-svetovanje.si

×