Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
As actividades industriais
Tema 7
Materias Primas
• Materia prima : son os recursos naturais que transforma a industria.
• Tipos:
– Orgánica: é aquela que p...
Fontes de Enerxía
• Fontes de Enerxía: son os recursos naturais que proporcionan forza á industria
para que poda transform...
Enerxías Tradicionais
Carbón Petróleo Gas Natural Nuclear Hidroeléctrica
Que é?
Orixe
Mineral combustible
formado pola
des...
Enerxías Alternativas
Solar Eólica Biomasa Mareomotriz Xeotérmica Fusión
Orixe Procede da luz
solar. Que é
recollida por
p...
Actividade Industrial
Industria Artesanal Industria Moderna
Cronoloxía Antes da 1ª revolución industrial; antes do
S.XVIII...
Tipos de Industria
• de Base: transforman as materias primas en produtos
semielaborados (minería, serrería, central térmic...
Revolucións Industriais
1ª Revolución industrial 2ª Revolución industrial 3ª Revolución industrial
Cronoloxía Tivo lugar e...
Localización da industria
As principais localízanse en:
EEUU: É a primeira potencia
industrial do mundo, ten:
unha tecnolo...
Vocabulario
• Reconversión: peches de empresas non rendibles ou a modernización das
mesmas, introducindo novas técnicas. A...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

A actividade industrial

1 144 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

A actividade industrial

 1. 1. As actividades industriais Tema 7
 2. 2. Materias Primas • Materia prima : son os recursos naturais que transforma a industria. • Tipos: – Orgánica: é aquela que procede dos seres vivos. • Agricultura: (algodón, liño, remolacha, xirasol, ...) • Gandería: (pel, la ,seda,...) • Explotación forestal: (madeira, caucho, cortiza, ...) • Pesca: (aceites e fariñas) – Inorgánica: atópanse na codia terrestre. • Metálicos: (ferro, chumbo, aluminio, cobre, cinc, pedras preciosas, ...) • Non metálicos: (cuarzo, xofre, caolín, granito, mármore, ...) • Enerxéticos: (carbón, petróleo, uranio, ...) • Produción: concentrase en América Latina, África e Oriente próximo. • Consumo: centrase en países desenvolvidos que xa esgotaron a maior parte dos seus xacementos.
 3. 3. Fontes de Enerxía • Fontes de Enerxía: son os recursos naturais que proporcionan forza á industria para que poda transformar as materias primas. • Duración: – Renovables: son inesgotables porque non desaparecen ó consumirse (sol, vento, auga,...) – Non renovables: esgótanse ó usalas e son limitadas. (carbón, petróleo, gas natural, uranio, …) • Uso: – Tradicionais: son as máis usadas; aquelas que se empregan dende hai moito tempo. (carbón, petróleo,…) – Alternativas: son menos usadas e están en desenvolvemento. (solar, eólica, xeotérmica,...)
 4. 4. Enerxías Tradicionais Carbón Petróleo Gas Natural Nuclear Hidroeléctrica Que é? Orixe Mineral combustible formado pola descomposición de restos vexetais Aceite mineral formado pola descomposición de restos en auga baixo a codia É unha mestura de hidrocarburos moi ligada co petróleo Obtense da separación de átomos radioactivos de uranio Obtense a partir do salto de auga embalsada sobre unha turbina Balance histórico Xeneralizouse coa 1ª revolución industrial. Aplicouse na maquina de vapor de Watt Xeneralizouse a mediados do XIX. 1º como iluminación despois como fonte enerxética Usase coma o petróleo de fonte enerxética pero non se xeneraliza ata 1950 Coñecese na 2ª Guerra Mundial coa bomba atómica e usase a partir da crise petrolífica do 73 Usase para mover muíños dende antigo pero o seu uso moderno data do S.XX Usos Producir electricidad nas centrais térmicas e na siderurxia Tras un refinado: combustible, plásticos, pinturas, medicamentos... Para obter electricidade, calefacción e produto químico Para obter electricidade medicina e ind. química Para obter enerxía eléctrica Vantaxes e Inconvintes Abundantes reservas Non renovable Contaminante Fácil extracción e transporte Non renovable Moi contaminante Moito poder calorífico Baixo prezo Contaminante Non renovable Moito poder enerxético Risco de accidentes Moi contaminante Cara produción Non renovable Instantánea Inesgotable Limpa Alteración do medio e dos ríos Países Produtores China; EE.UU; India; Rusia Rusia; México; OPEP; EE.UU Rusia; Canada; EE.UU EE.UU; Francia; Xapón Canada; Brasil; China; EE.UU
 5. 5. Enerxías Alternativas Solar Eólica Biomasa Mareomotriz Xeotérmica Fusión Orixe Procede da luz solar. Que é recollida por paneis Procede do vento que move uns xeradores Procede da queima de residuos Procede da forza das mareas e das ondas Procede do calor da Terra Procede da unión de átomos de hidróxeno Xeneralizació n A partir da crise petrolífera do 1973 A partir da crise petrolífera do 1973 A partir da crise petrolífera do 1973 A partir da crise petrolífera do 1973 A partir da crise petrolífera do 1973 A partir da crise petrolífera do 1973 Usos Proporciona electr. e calefacción Proporciona electricidade Proporciona electr. e calor Proporciona electricidade Proporciona calor e electricidade Proporciona enerxía Vantaxes e Inconvintes Inesgotable Limpa Pouco contaminante Mais cara Irregular Difícil almacenaxe Inesgotable Limpa Pouco contaminante Irregular Alteración do medio. Inesgotable Limpa Pouco contaminante Emisións de dióxido de carbono Inesgotable Limpas Pouco contaminante Irregular Alteración do medio. Moi cara Inesgotable Limpa Pouco contaminante Localizada en puntos sísmicos ou volcánicos Inesgotable Limpa Pouco contaminante Moita tempa Pouca investigación
 6. 6. Actividade Industrial Industria Artesanal Industria Moderna Cronoloxía Antes da 1ª revolución industrial; antes do S.XVIII Despois da revolución industrial; a partir do S.XVIII Base de Traballo Traballo a man Ferramentas tradicionais Fontes de enerxía débiles Empregase maquinaria a vapor Fontes de enerxía potentes (carbón,...) Lugar Pequenos talleres Grandes fábricas Modo de produción O home facía todo o traballo; nun proceso lento División do traballo en cadea, cada traballador facía unha parte; nun traballo rápido, Taylorismo) Produción restante Era única, pouca e era vendida no mercado local Todo homoxéneo, moita produción, vendido en mercados internacionais Localización Nas cidades, agrupados en gremios (agrupación parecida ao cártel que fixa os prezos e minimiza a competencia) A carón das materias primas e das fontes de enerxía debido ao caro e malo transporte. Na actualidade xa non se depende tanto disto.
 7. 7. Tipos de Industria • de Base: transforman as materias primas en produtos semielaborados (minería, serrería, central térmica,…) • de Equipo: son as que elaboran os produtos para outra industria (mecánica, construcción,…) • de Consumo: producen os produtos xa para ser consumidos (alimentación, cosmética, automovilismo,…)
 8. 8. Revolucións Industriais 1ª Revolución industrial 2ª Revolución industrial 3ª Revolución industrial Cronoloxía Tivo lugar entre 1770 e 1870 Xurdiu no Reino Unido e extendeuse por Europa Tivo lugar entre 1870 e 1950 Xurdiu en EE.UU, Alemaña e Xapón Ven desenvolvéndose dende 1970. En EE.UU, UE e Xapón Maquinaria Maquina de vapor Motor de explosión e eléctrico Microprocesadores, robótica... Fontes de Enerxía O carbón Petróleo e electricidade Electricidade Modos de produción En fábricas pequenas con división do traballo En grandes fábricas con traballo en cadea, Fórdismo Fábricas pequenas, con robots, - traballadores, +produción Produción Rápida, abundante e barata Homoxénea, barata e en serie En series de produtos diversos, moi baratos Sectores Industrial (siderúrxica, téxtil...) Industrial (siderúrxico, eléctrico automobilístico e químico Novas tecnoloxías, biotecnoloxía,... Localización Dependeu do costo do transporte e estaban preto das materias primas, das fontes de enerxía e das cidades Onde hai novas fontes de enerxía próxima as cidades grandes en polígonos. Moitas empresas pecharon debido a reconversión e outras modernizáronse coa reindustrialización Debido o abaratamento do transporte deuse unha dispersión espacial e unha concentración en parques tecnolóxicos e polígonos
 9. 9. Localización da industria As principais localízanse en: EEUU: É a primeira potencia industrial do mundo, ten: unha tecnoloxía avanzada, reservas de materias primas e fontes de enerxía.. UE: A súa elevada industrialización débese a unha longa tradición industrial. A tecnoloxía da U.E. vai por detrás de EE.UU. e Xapón. XAPÓN: Industrializouse tarde é rico en tecnoloxía e pobre en recursos naturais.  Outros espazos industriais máis illados localízanse nas zonas desenvolvidas.  Amplos recursos naturais que transforman para exportalos ou destinalos ó consumo interno.(Rusia , Sudáfrica, Australia, Nova Zelanda, México, Brasil e países con petróleo).  Man de obra barata e abundante: e outras vantaxes que atraen a industrias dende países desenvolvidos.(NPI).  As áreas menos industrializadas; localízanse en países subdesenvolvidos, debido á falta de recursos ou de capitais para explotalos. Nelas predomina a industria artesanal.
 10. 10. Vocabulario • Reconversión: peches de empresas non rendibles ou a modernización das mesmas, introducindo novas técnicas. A consecuencia disto é o paro • Reindustrialización. Consiste en modernizar e promover industrias novas. Como consecuencia necesitase man de obra cualificada. • Polígonos: son espazos que ofrecen infraestructura básica para o asentamento das industrias: Parcelas a baixo prezo; boas comunicacións e suministros. • Parque tecnolóxico: lugar de asentamento de industrias innovadoras. • Terciarización: consiste en que a industria ademais de producir realiza o deseño, o control de calidade e a publicidade dos seus produtos. (colos brancos) • Dumping: venta de produtos en mercados exteriores ou nacionais por debaixo do seu prezo de custo (competencia desleal). • Tecnoloxía punta: é a tecnoloxía mais avanzada e innovadora. • Multinacionais: son sociedades mercantís que teñen o capital e as actividades en varios países. • Empresa filial: é unha empresa que depende doutra principal que ten a maior parte das súas acciones. • Telemática: é o conxunto de técnicas e servicios que combinan a telecomunicación e a informática.

×