2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf

ЕФЕКТИВНИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР
Модуль 2
Бізнес-модель: як топ-менеджеру
масштабувати бізнес в умовах
кризи?
© Українська бізнес-школа, 2020
Стратегія та фактори впливу
Що таке стратегія ? – це дії та поведінка, які дають результат у
довгостроковому періоді.
Стратегія – це процес досягнення власних визначених конкретних
цілей через взаємовідносини із зовнішнім середовищем.
Фактори, які впливають на дії та поведінку:
1. Особисті цілі та бажання (часто є неусвідомленими)
2. Вплив референтних аудиторій (суб’єктивні визначення)
3. Вплив зовнішніх факторів (незалежні фактори)
Що заважає мислити стратегічно?
 Фільтри сприйняття - звичні нам моделі відгуку на сигнали навколишнього світу;
 Помилки представлення - рішення на основі стереотипів або малої кількості
фактів;
 Спотворення фреймінгу - те, як сформульоване питання, впливає на те, як ми про
нього думаємо та відповідаємо;
 Самовпевненість - надмірна впевненість у своєму розумінні логіки майбутніх подій
та правильності власних рішень;
 Прагнення підтвердити свою правоту - відбір лише фактів і даних, що
підтверджують наші погляди;
 Несприйняття протиріччя - прагнення до визначеності пояснень та однозначності
вхідної інформації;
 Групове мислення - відповідність очікуванням оточуючої групи.
Що таке Helicopter view ?
Це здатність піднятися над деталями конкретної
ситуації і побачити її в загальному контексті і як
частину навколишнього середовища.
Це здатність не тільки бачити ліс за деревами, але і
здатність бачити загальну картину, не випускаючи
з уваги деталі і їх наслідки.
Що таке Helicopter view ?
1. Дистанціюйтесь від поточної проблеми чи ситуації.
2. Подивіться на поточну проблему в контексті зовнішнього
простору. Не бійтесь побачити ще більше проблем.
3. Подивіться на поточну проблему з точки зору майбутнього.
4. Сформулюйте кілька сценаріїв рішень проблеми з точки зору
досягнення цілі у майбутньому.
Як застосувати Helicopter view ?
СИСТЕМА БІЗНЕСУ
ТМ
Ключовий клієнт = соціальна група
Цінність = продукт, який відповідає цінності
Модель = операційна система управління ресурсами та процесами
Ціль = вектор розвитку бізнесу
Стратегія = система перемоги на ринку
Власник = дотримання стратегії розвитку
Матриця «Діагностика проблеми»
1.
Мені легко визначити ціль і
підібрати засоби для її
досягнення
2.
Мені легко визначити ціль, але
важко підібрати засоби для її
досягнення
3.
Мені складно визначити ціль,
але легко підібрати засоби для її
досягнення
4.
Мені складно визначити ціль і
складно підібрати засоби для її
досягнення
Що таке криза ?
Скільки часу
триває криза ?
Криза – це невідповідність
внутрішнього середовища
(операційної системи) організації
потребам зовнішнього середовища
(суспільства, ринку).
Більш як 50% новостворених підприємств закриваються у першу кризу.
Більш як 80% українських підприємств у стані «кризи» знаходяться постійно
Більш як 90% українських підприємств потрапляють у стан значної кризи раз на 5 років
Більш як 95% українських підприємств потрапляють у стан значної кризи раз на 10 років
Статистика кризових явищ
Чи можна уникнути кризових явищ
в організаціях?
Можна лише у випадку їх передбачення
та ініціювання
Поведінка ТОП-менеджера під час кризи
1. Провести ревізію системи бізнесу та актуалізувати її до реально стану зовнішнього
середовища.
2. Провести ревізію процесів, які виконуються працівниками, за критеріями відповідності
потребам ключових клієнтів.
3. Реорганізувати процеси, які виконуються працівниками, до потреб зовнішнього
зацікавленого середовища та потреб компанії у прибутках і розвитку.
4. Реорганізувати структуру працівників у відповідності до виконуваних процесів.
Карта ТОП-менеджера
1. Карта системи бізнесу.
2. Карта структури проектів бізнесу.
3. Карта структури процесів бізнесу.
4. Карта бюджетів процесів та проектів бізнесу.
5. Структура персоналу організації (за проектами та процесами).
Ефективна бізнес-модель
ТОП-менеджера
Ключові
партнери
ТОП-
менеджера
Ключові
активності
ТОП-
менеджера
Ключові
ресурси
та
компетенції
ТОП-
менеджера
Концепція
ТОП-
менеджера
Пропозиція
цінності
Структура
Витрат
ТОП-менеджера
Відносини з
Ключовими
клієнтами
Ключові
клієнти
Канали
покупки
Послуг ТОП-
менеджера
Структура надходжень
ТОП-менеджера
Корпоративна культура
ТОП-менеджера //
соціальні цінності ТОП-
менеджера
Візія ТОП-менеджера
// Стратегічна мета
ТОП-менеджера
Соціальні
очікуван-
ня
суспіль-
ства
Тренди
розвитку
бізнесу і
суспіль-
ства
Точка
беззбит-
ковості
та інші
фінансові
показники
Ефективна бізнес-модель
підприємства
Як інструмент підвищення цінності і ціни
ТОП-менеджера на ринку
Ключові
партнери
Ключові
активності
Ключові
ресурси
та
компетенції
Концепція
бізнесу
Пропозиція
цінності
Структура
витрат
Відносини з
Ключовими
клієнтами
Ключові
клієнти
Канали
покупки
І доставки
Структура надходжень
Корпоративна культура
бізнесу // соціальні
цінності бізнесу
Візія власника бізнесу
// Стратегічна мета
бізнесу
Соціальні
очікуван-
ня
суспіль-
ства
Тренди
розвитку
бізнесу і
суспіль-
ства
Точка
беззбит-
ковості
та інші
фінансові
показники
1. Тренди розвитку бізнесу і суспільства:
Блок описує тренди, які є основними у розвитку суспільства та бізнесу на наступні 5-10 років.
Є два типи трендів:
 Драйвери – тренди, які змінюють суспільство поступово десятиліттями.
 Тригери – тренди, які впливають на суспільство швидко у короткі проміжки часу.
Критерії аналізу трендів:
 Які глибинні споживчі потреби зачіпає тренд?
 Чому цей тренд виник саме зараз? Що змінюється?
 Де і як ви могли б застосувати тренд у власному бізнесі?
 Які споживчі потреби, необхідності та очікування з’явились завдяки виявленим вище
змінам? Яким чином тренд їх задовольняє?
 Як інші компанії застосовують даний тренд?
 До яких нових цільових сегментів ви могли б застосувати даний тренд? Що ви бажаєте
змінити?
Ключове питання цього блоку:
Якими будуть мої інновації у використанні важливих трендів?
2. Соціальні очікування суспільства:
Блок описує настрої та очікування, які є основними у розвитку суспільства 5-10 років.
Соціальні очікування відповідають на питання:
 Як змінюється суспільство з точки зору соціальної активності?
 Як змінюється суспільство з точки зору комунікацій та впливу на організацію суспільства?
 На які суспільні групи розподіляється суспільство?
 Яких лідерів очікують суспільні групи?
Критерії аналізу соціального очікування суспільства:
 Як впливають соціальні очікування на розвиток мого бізнесу?
 Як впливають соціальні очікування на розвиток керівників моєї компанії?
 Як впливають соціальні очікування на мій особистий розвиток?
Ключове питання цього блоку:
Якими будуть мої додаткові процеси у використанні соціальних очікувань суспільства?
3. Візія бізнесу // стратегічна мета бізнесу:
Блок описує бачення власника бізнесу та його вимірну мету.
Цей блок відповідає на питання:
 Якою буде моя позиція у суспільстві чи на ринку через 10 років?
 Яким буде мій бізнес (потрібно розглядати особистість ТОП-менеджера, як бізнес)?
 Як я буду вимірювати прогрес досягнення мною стратегічної мети?
Ключові питання цього блоку:
Навіщо я розвиваюсь?
Яким має бути проміжний результат мого розвитку?
Як я буду вимірювати прогрес мого розвитку?
4. Корпоративна культура бізнесу // Соціальні цінності бізнесу:
Блок описує цінності власника бізнесу або ТОП-менеджера, як власника своїх компетенцій,
які є сновою оточуючої його корпоративної культури.
Корпоративна культура складається з:
 Сприйняття оточуючого середовища (дружнє, партнерське, вороже тощо)
 Особистих цінностей, які не можуть бути змінені з часом
 Ставленням до людей (вищих за рангом та нижчих за рангом)
 Розвитку лідерських здібностей
Ключове питання цього блоку:
Формування моїх особистих цінностей, які будуть супроводжувати процеси розвитку
5. Сегменти клієнтів(ключові клієнти)
Один із ключових елементів бізнес-моделі.
Від вибору цільової аудиторії залежать інші аспекти проектування моделі. Необхідно чітко
визначити для кого розробляється / продається продукт - це хрестоматійне твердження.
Однак існують такі типи проектів, цільову аудиторію яких не можна зрозуміти відразу, а в
деяких випадках робити це навіть небезпечно, тому можуть виникнути рамки, що обмежують
розвиток проекту. Сегментація клієнтів працює більшою мірою на розвинених ринках ніж на
нових.
Основні питання:
 Для кого ви створюєте цінність?
 Хто ваші найбільш важливі клієнти?
6. Пропоновані переваги // Пропозиція цінності:
Основні питання:
 Яку цінність ви пропонуєте клієнтові?
 Яку з проблем клієнта ви допомагаєте вирішити?
 Які пакети продуктів і послуг ви пропонуєте кожному сегменту споживачів?
 Які потреби клієнтів ви задовольняєте?
Важливо розрізняти поняття "проблеми клієнтів" і "потреби клієнтів". Це не одне і те ж.
Найчастіше, задовольняючи одну потребу клієнта, ви можете вирішити відразу кілька його
проблем.
Як приклад, кілька «стандартних» потреб, з яких складається цінність продукту:
Новизна, Продуктивність, Виготовлення на замовлення (індивідуальність),
Поліпшення умов праці, Дизайн, Статус, Ціна, Зниження витрат, Зниження ризику,
Доступність, раніше недоступних речей, Зручність.
7. Відносини з клієнтами:
Блок описує типи відносин, які компанія встановлює з окремими сегментами покупців. З типів
відносин можна виділити наступні:
 Персональна підтримка або VIP персональна підтримка.
 Самообслуговування або Автоматизоване обслуговування.
 Співтовариства або Спільне створення цінності.
Основними питаннями для даного блоку будуть:
1. Які відносини потрібно вибудувати з кожним сегментом покупців (або які очікування
покупців) так, щоб підтримувати їх?
2. Які взаємини ви вже збудували?
3. Як вони інтегровані з іншою частиною вашої бізнес-моделі?
4. Наскільки вони дорого коштують?
В цьому пункті необхідно відобразити ступінь відповідності пропонованого продукту або послуги
очікуванням клієнтів. Якщо якість не відповідає очікуванням клієнтів, то, крім праці над його
підвищенням, можна проводити альтернативну політику, наприклад, коригувати цінову політику
або позиціонування.
8. Канали збуту:
 як ви плануєте донести до споживача свою пропозицію цінності,
 як будете продавати свою продукцію або послуги,
 як збираєтесь отримувати зворотний зв'язок від клієнтів
 як хочете говорити з клієнтами, щоб вас почули.
Ви можете створити власну дилерську мережу, можете використовувати можливості місцевих
дистриб'юторів, можете дати їм тільки "помацати" ринок…
За допомогою яких каналів ви плануєте налагоджувати взаємодію з клієнтами.
 Як ви робите це зараз?
 Як ваші канали інтегровані в бізнес-модель?
 Які з них працюють найкраще?
 Які вимагають найменших затрат?
9. Структура надходжень:
Цей блок описує джерела надходжень, пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі.
Основні питання до даного блоку:
 Як формуються надходження у вашій бізнес-моделі?
 Як структура надходжень у вашій бізнес-моделі?
 Які процеси формують найбільше надходжень?
 Які процеси формують найменше надходжень?
Також тут доцільно порівняти за рівнем надходжень обрані раніше компоненти бізнес-моделі з
можливими альтернативними варіантами.
10. Основні ресурси:
Цей блок включає в себе найбільш важливі активи, необхідні для функціонування бізнес-
моделі.
Основні види ресурсів:
 Матеріальні ресурси.
 Інтелектуальні ресурси.
 Персонал.
 Фінанси.
Крім усього іншого, важливо вказати ті ресурси, які допомагають просувати продукт. Ними
можуть бути бренд, технологія й т.д.
 Яких Ключових Ресурсів вимагає ваше Пропозиція цінності?
 Які ваші канали розповсюдження? Взаємовідносини з клієнтами?
 Які ваші джерела доходу?
11. Ключові активності:
Блок описує дії, які необхідні для реалізації бізнес-моделі. Це найважливіші дії, без яких
робота компанії неможлива.
Основними видами діяльності є:
 Виробництво.
 Вирішення проблем (консалтинг).
 Формування мережі / платформи.
Основні питання цього блоку:
 Які дії потрібні для розкриття цінності Пропозиції?
 Які ваші канали продажів?
 Які ваші взаємини з клієнтами?
 Звідки повинні прийти доходи?
12. Ключові партнери:
Блок описує ваших ймовірних постачальників і партнерів, без яких ваша бізнес-модель не може існувати.
Можна виділити чотири основні типи партнерських відносин:
 Співпраця з неконкуруючими компаніями.
 Стратегічне партнерство з компанією-конкурентом.
 Спільне підприємство для запуску нових бізнес-проектів.
 Відносини типу "постачальники-виробник".
Основні цілі організації партнерських відносин:
 Оптимізація виробництва.
 Зниження ризику і невизначеності.
 Поставка ресурсів і спільна діяльність.
Отже, для того щоб визначитися з даним елементом бізнес-моделі необхідно відповісти на
наступні питання:
 Хто ваші ключові партнери?
 Хто ваші основні постачальники?
 Які ключові ресурси ви купуєте у партнерів?
 Які основні активності проводять ваші партнери?
13. Структура витрат:
Цей блок описує витрати, пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі.
Основні питання до даного блоку:
 Які основні витрати властиві вашій бізнес-моделі?
 Які ключові ресурси є найдорожчими?
 Які основні активності є найдорожчими?
Також тут доцільно порівняти за рівнем витрат обрані раніше компоненти бізнес-моделі з
можливими альтернативними варіантами.
14. Точка беззбитковості та інші фінансові показники:
Цей блок описує нульову точку прибутку бізнес-моделі.
Основні питання до даного блоку:
 Які фінансові показники є визначальними у розвитку вашої бізнес-моделі?
 Чому рівна точка беззбитковості бізнес-моделі?
 Які складові мають найбільший вплив на фінансові показники бізнес-моделі?
Доцільно виписати фінансові показники та постійно їх моніторити.
Успішного
розвитку
1 sur 33

Recommandé

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ par
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГТetiana Mamatova
1.9K vues64 diapositives
Ефективна взаємодія в команді par
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіОксана Кравчук
9.5K vues69 diapositives
управлінські рішення в менеджменті par
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіuliana8
3.2K vues19 diapositives
мгсд тема 9 презентація par
мгсд тема 9 презентаціямгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентаціяcdecit
1.4K vues21 diapositives
презентація до 3теми par
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3темиstetsenko_lyudmila
3.7K vues10 diapositives
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту par
тема 2. Середовище міжнародного менеджментутема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментуAnna_30
3.3K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ... par
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...batnasanb
5.5K vues16 diapositives
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки. par
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.NinaDrokina
2K vues28 diapositives
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс par
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсхэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсО. Гэрэлт-Од
4.3K vues35 diapositives
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий... par
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...erdmiinshuvuu
2.7K vues21 diapositives
Маркетингийн орчин par
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин dagarzandraidorjmyag
9K vues35 diapositives
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx par
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptxПрезентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptxМарина Губа
129 vues134 diapositives

Tendances(20)

Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ... par batnasanb
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
batnasanb5.5K vues
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки. par NinaDrokina
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina2K vues
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс par О. Гэрэлт-Од
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлсхэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий... par erdmiinshuvuu
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...
О.Бөлжинням, Э.Дөлгөөнзул, Б.Хонгорзул - Арилжааны банкны зорилтот зах зээлий...
erdmiinshuvuu2.7K vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з... par Improve Medical LLC
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Маркетингові дослідження par Oleksandr Dyma
Маркетингові дослідження Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження
Oleksandr Dyma1.5K vues
Методологія розробки ІТ проектів Scrum par Yevgen Vershynin
Методологія розробки ІТ проектів ScrumМетодологія розробки ІТ проектів Scrum
Методологія розробки ІТ проектів Scrum
Yevgen Vershynin1.7K vues
Тема 4. Звукові та відеотехнології par galanet82
Тема 4. Звукові та відеотехнологіїТема 4. Звукові та відеотехнології
Тема 4. Звукові та відеотехнології
galanet821K vues
тема 8 то par Anna_30
тема 8 тотема 8 то
тема 8 то
Anna_302.4K vues
а.файол par Bat Suuri
а.файола.файол
а.файол
Bat Suuri5.7K vues
брендбук григорій сковорода. 300 років з дня народження par LinaReshetnik
брендбук григорій сковорода. 300 років з дня народження брендбук григорій сковорода. 300 років з дня народження
брендбук григорій сковорода. 300 років з дня народження
LinaReshetnik384 vues
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях par Angela Olkhoskay
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
Түвшинтөгс, Өлзийбуян - Менежерийн ур чадвар par batnasanb
Түвшинтөгс, Өлзийбуян - Менежерийн ур чадварТүвшинтөгс, Өлзийбуян - Менежерийн ур чадвар
Түвшинтөгс, Өлзийбуян - Менежерийн ур чадвар
batnasanb14.7K vues
Приходько Віталій. Рециклінг у світі. par ECO-invest
Приходько Віталій. Рециклінг у світі.Приходько Віталій. Рециклінг у світі.
Приходько Віталій. Рециклінг у світі.
ECO-invest862 vues

Similaire à 2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf

3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptxRostyslavDmytruk
28 vues19 diapositives
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиYuri Navruzov
222 vues40 diapositives
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx par
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptxМодуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptxRostyslavDmytruk
69 vues53 diapositives
ріст цінності маркетингу для бізнесу par
ріст цінності маркетингу для бізнесуріст цінності маркетингу для бізнесу
ріст цінності маркетингу для бізнесуAssociation of Industrial Automation of Ukraine
254 vues34 diapositives
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ... par
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Lviv Startup Club
7 vues25 diapositives
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxRostyslavDmytruk
58 vues29 diapositives

Similaire à 2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf(20)

3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par RostyslavDmytruk
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov222 vues
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptxМодуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ... par Lviv Startup Club
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това... par ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
ssuser6b7e9216 vues
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс... par Lviv Startup Club
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...
Lviv Startup Club1.1K vues
Модуль 2 Модель бізнесу Остервальдера-Пін_є.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 2 Модель бізнесу Остервальдера-Пін_є.pptxМодуль 2 Модель бізнесу Остервальдера-Пін_є.pptx
Модуль 2 Модель бізнесу Остервальдера-Пін_є.pptx
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту par Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
стандартизація лекція 4 par galushko29
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
galushko29733 vues
криза як можливість par Igor Iakovliev
криза як можливістькриза як можливість
криза як можливість
Igor Iakovliev549 vues
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptxМодуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels) par ITDayRivne
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
ITDayRivne813 vues
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення par Alex Grebeshkov
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширенняСтратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення
Alex Grebeshkov681 vues
Нестандартні інструменти маркетингу par Mariya Pismenna
Нестандартні інструменти маркетингу Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу
Mariya Pismenna368 vues

Plus de RostyslavDmytruk

1 par
11
1RostyslavDmytruk
11 vues9 diapositives
ГП par
ГПГП
ГПRostyslavDmytruk
24 vues34 diapositives
зф par
зфзф
зфRostyslavDmytruk
9 vues15 diapositives
ТБ par
ТБТБ
ТБRostyslavDmytruk
157 vues17 diapositives
ПР par
ПРПР
ПРRostyslavDmytruk
30 vues29 diapositives
ГП par
ГПГП
ГПRostyslavDmytruk
5 vues24 diapositives

2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf

 • 1. ЕФЕКТИВНИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР Модуль 2 Бізнес-модель: як топ-менеджеру масштабувати бізнес в умовах кризи? © Українська бізнес-школа, 2020
 • 2. Стратегія та фактори впливу Що таке стратегія ? – це дії та поведінка, які дають результат у довгостроковому періоді. Стратегія – це процес досягнення власних визначених конкретних цілей через взаємовідносини із зовнішнім середовищем. Фактори, які впливають на дії та поведінку: 1. Особисті цілі та бажання (часто є неусвідомленими) 2. Вплив референтних аудиторій (суб’єктивні визначення) 3. Вплив зовнішніх факторів (незалежні фактори)
 • 3. Що заважає мислити стратегічно?  Фільтри сприйняття - звичні нам моделі відгуку на сигнали навколишнього світу;  Помилки представлення - рішення на основі стереотипів або малої кількості фактів;  Спотворення фреймінгу - те, як сформульоване питання, впливає на те, як ми про нього думаємо та відповідаємо;  Самовпевненість - надмірна впевненість у своєму розумінні логіки майбутніх подій та правильності власних рішень;  Прагнення підтвердити свою правоту - відбір лише фактів і даних, що підтверджують наші погляди;  Несприйняття протиріччя - прагнення до визначеності пояснень та однозначності вхідної інформації;  Групове мислення - відповідність очікуванням оточуючої групи.
 • 5. Це здатність піднятися над деталями конкретної ситуації і побачити її в загальному контексті і як частину навколишнього середовища. Це здатність не тільки бачити ліс за деревами, але і здатність бачити загальну картину, не випускаючи з уваги деталі і їх наслідки. Що таке Helicopter view ?
 • 6. 1. Дистанціюйтесь від поточної проблеми чи ситуації. 2. Подивіться на поточну проблему в контексті зовнішнього простору. Не бійтесь побачити ще більше проблем. 3. Подивіться на поточну проблему з точки зору майбутнього. 4. Сформулюйте кілька сценаріїв рішень проблеми з точки зору досягнення цілі у майбутньому. Як застосувати Helicopter view ?
 • 7. СИСТЕМА БІЗНЕСУ ТМ Ключовий клієнт = соціальна група Цінність = продукт, який відповідає цінності Модель = операційна система управління ресурсами та процесами Ціль = вектор розвитку бізнесу Стратегія = система перемоги на ринку Власник = дотримання стратегії розвитку
 • 8. Матриця «Діагностика проблеми» 1. Мені легко визначити ціль і підібрати засоби для її досягнення 2. Мені легко визначити ціль, але важко підібрати засоби для її досягнення 3. Мені складно визначити ціль, але легко підібрати засоби для її досягнення 4. Мені складно визначити ціль і складно підібрати засоби для її досягнення
 • 9. Що таке криза ? Скільки часу триває криза ?
 • 10. Криза – це невідповідність внутрішнього середовища (операційної системи) організації потребам зовнішнього середовища (суспільства, ринку).
 • 11. Більш як 50% новостворених підприємств закриваються у першу кризу. Більш як 80% українських підприємств у стані «кризи» знаходяться постійно Більш як 90% українських підприємств потрапляють у стан значної кризи раз на 5 років Більш як 95% українських підприємств потрапляють у стан значної кризи раз на 10 років Статистика кризових явищ
 • 12. Чи можна уникнути кризових явищ в організаціях? Можна лише у випадку їх передбачення та ініціювання
 • 13. Поведінка ТОП-менеджера під час кризи 1. Провести ревізію системи бізнесу та актуалізувати її до реально стану зовнішнього середовища. 2. Провести ревізію процесів, які виконуються працівниками, за критеріями відповідності потребам ключових клієнтів. 3. Реорганізувати процеси, які виконуються працівниками, до потреб зовнішнього зацікавленого середовища та потреб компанії у прибутках і розвитку. 4. Реорганізувати структуру працівників у відповідності до виконуваних процесів.
 • 14. Карта ТОП-менеджера 1. Карта системи бізнесу. 2. Карта структури проектів бізнесу. 3. Карта структури процесів бізнесу. 4. Карта бюджетів процесів та проектів бізнесу. 5. Структура персоналу організації (за проектами та процесами).
 • 16. Ключові партнери ТОП- менеджера Ключові активності ТОП- менеджера Ключові ресурси та компетенції ТОП- менеджера Концепція ТОП- менеджера Пропозиція цінності Структура Витрат ТОП-менеджера Відносини з Ключовими клієнтами Ключові клієнти Канали покупки Послуг ТОП- менеджера Структура надходжень ТОП-менеджера Корпоративна культура ТОП-менеджера // соціальні цінності ТОП- менеджера Візія ТОП-менеджера // Стратегічна мета ТОП-менеджера Соціальні очікуван- ня суспіль- ства Тренди розвитку бізнесу і суспіль- ства Точка беззбит- ковості та інші фінансові показники
 • 17. Ефективна бізнес-модель підприємства Як інструмент підвищення цінності і ціни ТОП-менеджера на ринку
 • 18. Ключові партнери Ключові активності Ключові ресурси та компетенції Концепція бізнесу Пропозиція цінності Структура витрат Відносини з Ключовими клієнтами Ключові клієнти Канали покупки І доставки Структура надходжень Корпоративна культура бізнесу // соціальні цінності бізнесу Візія власника бізнесу // Стратегічна мета бізнесу Соціальні очікуван- ня суспіль- ства Тренди розвитку бізнесу і суспіль- ства Точка беззбит- ковості та інші фінансові показники
 • 19. 1. Тренди розвитку бізнесу і суспільства: Блок описує тренди, які є основними у розвитку суспільства та бізнесу на наступні 5-10 років. Є два типи трендів:  Драйвери – тренди, які змінюють суспільство поступово десятиліттями.  Тригери – тренди, які впливають на суспільство швидко у короткі проміжки часу. Критерії аналізу трендів:  Які глибинні споживчі потреби зачіпає тренд?  Чому цей тренд виник саме зараз? Що змінюється?  Де і як ви могли б застосувати тренд у власному бізнесі?  Які споживчі потреби, необхідності та очікування з’явились завдяки виявленим вище змінам? Яким чином тренд їх задовольняє?  Як інші компанії застосовують даний тренд?  До яких нових цільових сегментів ви могли б застосувати даний тренд? Що ви бажаєте змінити? Ключове питання цього блоку: Якими будуть мої інновації у використанні важливих трендів?
 • 20. 2. Соціальні очікування суспільства: Блок описує настрої та очікування, які є основними у розвитку суспільства 5-10 років. Соціальні очікування відповідають на питання:  Як змінюється суспільство з точки зору соціальної активності?  Як змінюється суспільство з точки зору комунікацій та впливу на організацію суспільства?  На які суспільні групи розподіляється суспільство?  Яких лідерів очікують суспільні групи? Критерії аналізу соціального очікування суспільства:  Як впливають соціальні очікування на розвиток мого бізнесу?  Як впливають соціальні очікування на розвиток керівників моєї компанії?  Як впливають соціальні очікування на мій особистий розвиток? Ключове питання цього блоку: Якими будуть мої додаткові процеси у використанні соціальних очікувань суспільства?
 • 21. 3. Візія бізнесу // стратегічна мета бізнесу: Блок описує бачення власника бізнесу та його вимірну мету. Цей блок відповідає на питання:  Якою буде моя позиція у суспільстві чи на ринку через 10 років?  Яким буде мій бізнес (потрібно розглядати особистість ТОП-менеджера, як бізнес)?  Як я буду вимірювати прогрес досягнення мною стратегічної мети? Ключові питання цього блоку: Навіщо я розвиваюсь? Яким має бути проміжний результат мого розвитку? Як я буду вимірювати прогрес мого розвитку?
 • 22. 4. Корпоративна культура бізнесу // Соціальні цінності бізнесу: Блок описує цінності власника бізнесу або ТОП-менеджера, як власника своїх компетенцій, які є сновою оточуючої його корпоративної культури. Корпоративна культура складається з:  Сприйняття оточуючого середовища (дружнє, партнерське, вороже тощо)  Особистих цінностей, які не можуть бути змінені з часом  Ставленням до людей (вищих за рангом та нижчих за рангом)  Розвитку лідерських здібностей Ключове питання цього блоку: Формування моїх особистих цінностей, які будуть супроводжувати процеси розвитку
 • 23. 5. Сегменти клієнтів(ключові клієнти) Один із ключових елементів бізнес-моделі. Від вибору цільової аудиторії залежать інші аспекти проектування моделі. Необхідно чітко визначити для кого розробляється / продається продукт - це хрестоматійне твердження. Однак існують такі типи проектів, цільову аудиторію яких не можна зрозуміти відразу, а в деяких випадках робити це навіть небезпечно, тому можуть виникнути рамки, що обмежують розвиток проекту. Сегментація клієнтів працює більшою мірою на розвинених ринках ніж на нових. Основні питання:  Для кого ви створюєте цінність?  Хто ваші найбільш важливі клієнти?
 • 24. 6. Пропоновані переваги // Пропозиція цінності: Основні питання:  Яку цінність ви пропонуєте клієнтові?  Яку з проблем клієнта ви допомагаєте вирішити?  Які пакети продуктів і послуг ви пропонуєте кожному сегменту споживачів?  Які потреби клієнтів ви задовольняєте? Важливо розрізняти поняття "проблеми клієнтів" і "потреби клієнтів". Це не одне і те ж. Найчастіше, задовольняючи одну потребу клієнта, ви можете вирішити відразу кілька його проблем. Як приклад, кілька «стандартних» потреб, з яких складається цінність продукту: Новизна, Продуктивність, Виготовлення на замовлення (індивідуальність), Поліпшення умов праці, Дизайн, Статус, Ціна, Зниження витрат, Зниження ризику, Доступність, раніше недоступних речей, Зручність.
 • 25. 7. Відносини з клієнтами: Блок описує типи відносин, які компанія встановлює з окремими сегментами покупців. З типів відносин можна виділити наступні:  Персональна підтримка або VIP персональна підтримка.  Самообслуговування або Автоматизоване обслуговування.  Співтовариства або Спільне створення цінності. Основними питаннями для даного блоку будуть: 1. Які відносини потрібно вибудувати з кожним сегментом покупців (або які очікування покупців) так, щоб підтримувати їх? 2. Які взаємини ви вже збудували? 3. Як вони інтегровані з іншою частиною вашої бізнес-моделі? 4. Наскільки вони дорого коштують? В цьому пункті необхідно відобразити ступінь відповідності пропонованого продукту або послуги очікуванням клієнтів. Якщо якість не відповідає очікуванням клієнтів, то, крім праці над його підвищенням, можна проводити альтернативну політику, наприклад, коригувати цінову політику або позиціонування.
 • 26. 8. Канали збуту:  як ви плануєте донести до споживача свою пропозицію цінності,  як будете продавати свою продукцію або послуги,  як збираєтесь отримувати зворотний зв'язок від клієнтів  як хочете говорити з клієнтами, щоб вас почули. Ви можете створити власну дилерську мережу, можете використовувати можливості місцевих дистриб'юторів, можете дати їм тільки "помацати" ринок… За допомогою яких каналів ви плануєте налагоджувати взаємодію з клієнтами.  Як ви робите це зараз?  Як ваші канали інтегровані в бізнес-модель?  Які з них працюють найкраще?  Які вимагають найменших затрат?
 • 27. 9. Структура надходжень: Цей блок описує джерела надходжень, пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі. Основні питання до даного блоку:  Як формуються надходження у вашій бізнес-моделі?  Як структура надходжень у вашій бізнес-моделі?  Які процеси формують найбільше надходжень?  Які процеси формують найменше надходжень? Також тут доцільно порівняти за рівнем надходжень обрані раніше компоненти бізнес-моделі з можливими альтернативними варіантами.
 • 28. 10. Основні ресурси: Цей блок включає в себе найбільш важливі активи, необхідні для функціонування бізнес- моделі. Основні види ресурсів:  Матеріальні ресурси.  Інтелектуальні ресурси.  Персонал.  Фінанси. Крім усього іншого, важливо вказати ті ресурси, які допомагають просувати продукт. Ними можуть бути бренд, технологія й т.д.  Яких Ключових Ресурсів вимагає ваше Пропозиція цінності?  Які ваші канали розповсюдження? Взаємовідносини з клієнтами?  Які ваші джерела доходу?
 • 29. 11. Ключові активності: Блок описує дії, які необхідні для реалізації бізнес-моделі. Це найважливіші дії, без яких робота компанії неможлива. Основними видами діяльності є:  Виробництво.  Вирішення проблем (консалтинг).  Формування мережі / платформи. Основні питання цього блоку:  Які дії потрібні для розкриття цінності Пропозиції?  Які ваші канали продажів?  Які ваші взаємини з клієнтами?  Звідки повинні прийти доходи?
 • 30. 12. Ключові партнери: Блок описує ваших ймовірних постачальників і партнерів, без яких ваша бізнес-модель не може існувати. Можна виділити чотири основні типи партнерських відносин:  Співпраця з неконкуруючими компаніями.  Стратегічне партнерство з компанією-конкурентом.  Спільне підприємство для запуску нових бізнес-проектів.  Відносини типу "постачальники-виробник". Основні цілі організації партнерських відносин:  Оптимізація виробництва.  Зниження ризику і невизначеності.  Поставка ресурсів і спільна діяльність. Отже, для того щоб визначитися з даним елементом бізнес-моделі необхідно відповісти на наступні питання:  Хто ваші ключові партнери?  Хто ваші основні постачальники?  Які ключові ресурси ви купуєте у партнерів?  Які основні активності проводять ваші партнери?
 • 31. 13. Структура витрат: Цей блок описує витрати, пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі. Основні питання до даного блоку:  Які основні витрати властиві вашій бізнес-моделі?  Які ключові ресурси є найдорожчими?  Які основні активності є найдорожчими? Також тут доцільно порівняти за рівнем витрат обрані раніше компоненти бізнес-моделі з можливими альтернативними варіантами.
 • 32. 14. Точка беззбитковості та інші фінансові показники: Цей блок описує нульову точку прибутку бізнес-моделі. Основні питання до даного блоку:  Які фінансові показники є визначальними у розвитку вашої бізнес-моделі?  Чому рівна точка беззбитковості бізнес-моделі?  Які складові мають найбільший вплив на фінансові показники бізнес-моделі? Доцільно виписати фінансові показники та постійно їх моніторити.