Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mic ataskaita 2017

43 vues

Publié le

Report

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mic ataskaita 2017

 1. 1. Moterų informacijos centro veiklos ataskaita 2017 m.
 2. 2. Moterų informacijos centras (MIC) Misija: Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti lyčių lygybės politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje. Tikslai: • Siekti lyčių lygybės Lietuvoje; • Gerinti moterų padėtį viešame ir privačiame gyvenime; • Tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką.
 3. 3. Pagrindinės veiklos kryptys •Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems; •Prekybos moterimis prevencija; •Šeimos ir darbo derinimo sąlygų gerinimas; •Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas; •Moterų įgalinimas; •Moterų verslumo skatinimas; •Visuomenės švietimas.
 4. 4. Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems
 5. 5. Nuo 2016 metų MIC: - su partneriais teikia pagalbas nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje 47 savivaldybėse. -administruoja 12 SPC veiklą, kurių bendras metinis biudžetas beveik 490 000 Eur. Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems 2015 m. pabaigoje MIC kartu su 11 partnerių parengė 3 metų projektą – Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC).
 6. 6. Specializuotos pagalbos centras Kontaktai: 865095216 spc@lygus.lt Darbo laikas: I-V nuo 8:00 iki 20:00 Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Daugiau informacijos apie SPC veiklą visoje Lietuvoje Moterų informacijos centro aptarnaujama teritorija VILNIAUS MIESTAS VILNIAUS APSKRITIS Grigiškių seniūnija Naujininkų seniūnija Naujosios Vilnios seniūnija Elektrėnų r. Šalčininkų r. Širvintų r. Švenčionių r. Vilniaus r. Trakų r.
 7. 7. Rezultatai Per 2017 SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų skaičius 1991, iš jų: 1932 59 682 Pranešė policija Kreipėsi asmeniškai Vaikai (nukentėję nuo smurto, tapę liudininkais) Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems SPC suteiktos pagalbos skaičius Psichologinė Teisinė Informavimo ir konsultavimo Kitos paslaugos 147 161 2191 8 Tarpininkavimo ir atstovavimo 393
 8. 8. VIEŠINIMAS INFORMACIJA APIE SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRĄ Informacinės kortelės Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems SPC paslaugas pristatantys plakatai SPC žemėlapiai
 9. 9. Europos moterų lobistinės (EWL) organizacijos Smurto prieš moteris Observatorija yra unikali struktūra vienijanti ekspertes iš daugiau nei 30 Europos šalių, kuri gyvuoja nuo 1997 metų. Nuo 2010 m. Lietuvą joje atstovavo MIC teisininkė R. Butkevičiūtė. Nuo 2016 m. ją pakeitė teisininkė D. Masalskienė. Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems EWL smurto Observatorijos pagrindiniai uždaviniai yra identifikuoti svarbius klausimus, kylančias grėsmes ir taip prisidėti prie EWL politikos formavimo smurto prieš moteris prevencijos bei pagalbos srityje. Observatorija svariai prisideda prie smurto prieš moteris fenomeno matomumo, statistinių duomenų bei realios situacijos šalyse bei Europiniu lygmeniu atskleidimo ir institucijų įsipareigojimų monitoringo. Daugiau ČIA.
 10. 10. Visuomenės nepakantumui smurtiniam elgesiui ugdyti vykdytos įvairios prevencinės priemonės: •Suorganizuota konferencija #VilniusBeSmurto; •Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose; •Susitikimai su bendruomenių atstovais. Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Tarptautinė socialinė kampanija „16 dienų prieš smurtą prieš moteris“
 11. 11. Paroda "Suknelių istorijos", kurioje eksponuojamos tikros specialistų išgirstos ir užrašytos smurto prieš moteris istorijos, viešėjo Briuselyje. Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Tarptautinė socialinė kampanija „16 dienų prieš smurtą prieš moteris“ Kartu su European Institute for Gender Equality (EIGE) prisijungėme prie pasaulinės akcijos prieš smurtą prieš moteris! #16days #OrangeTheWorld
 12. 12. Konferencija #VilniusBeSmurto 2017-12-04 Vilniaus m. savivaldybėje vyko konferencija #VilniusBeSmurto, kuria buvo siekiama atkreipti dėmesį į visų formų smurtą prieš moteris bei pasidalinti gerosiomis patirtimis ir iniciatyvomis kovoje su smurtu artimoje aplinkoje Vilniaus mieste. Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Konferencijos akimirkas galite rasti paspaudę ČIA Vilnius yra pirmasis miestas patvirtinęs Smurto artimoje aplinkoje mažinimo programą. Programos rengime dalyvavo ir MIC atstovai.
 13. 13. •Kampanija “Prisidėk prie permainos”. Pristatytos patarlės neigiančios įsisenėjusius mitus apie smurtą šeimoje. •Pristatomi SPC bei jų teikiamos pagalbos smurto aukoms. Kampanija pasiekė daugiau nei 31 0000 Lietuvos gyventojų. Smurto prieš artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Informacinė kampanija socialiniuose tinkluose
 14. 14. ESTHTE – stabdykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą akademinėje bendruomenėje Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems 2017 m. MIC vykdė infomacinę kampaniją ir atliko studentų fokus grupių tyrimą Šiaulių universitete įgyvendinant tarptautinį projektą „Seksualinio priekabiavimo ir smurto stabdymas akademinėje bendruomenėje“. Beveik 3 metus trunkančio projekto tikslas - sukurti nulinės tolerancijos aplinką seksualiniam priekabiavimui ir agresyviems veiksmams universiteto studijų aplinkoje. Sekite kampaniją socialiniuose tinkluose: #IsStopsNow Programa: Horizon 2020 / Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas. Projekto koordinatorė – Airijos nacionalinė moterų taryba.
 15. 15. Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Ilgalaikis projekto tikslas: Efektyvi, tvari ir koordinuota pagalba nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje. Trumpalaikiai projekto tikslai: Vieninga organizavimo ir pagalbos bei paslaugų asmeniui, nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje, teikimo tvarka; Efektyviai funkcionuojantis SPC tinklas. Projekto partneriai: •Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras •Kauno apsk. moterų krizių centras •Moterų veiklos inovacijų centras Projekto dalyviai: •14 Specializuotos pagalbos centrų
 16. 16. REZULTATAI Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Sudėtinės dalys: Rekomendacijos dėl regioniniu lygiu veikiančių institucijų ir NVO, dirbančių su asmenimis nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, bendradarbiavimo mechanizmo. Pagalbos ir paslaugų teikimo mechanizmo matrica, asmeniui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje. Pasiūlymai dėl viešųjų paslaugų, asmeniui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje, perdavimo NVO.
 17. 17. REZULTATAI Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Sukurtas ir įgyvendintas SPC tinklo savireguliacijos mechanizmas, apimantis: Specializuotos pagalbos centrų tinklo teikiamos pagalbos proceso aprašą; SPC tinklo narių veiklos vadybos bei atskaitomybės standartus; SPC tinklo narių informacijos sklaidos ir komunikavimo gaires. Atliktas MIC veiklos ir finansinis auditas už 2016 metus. Pastabų nėra. Audito ataskaita galite rasti: ČIA
 18. 18. REZULTATAI Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba nukentėjusiems Viešinimo gairių efektyvumo išbandymas 5 savivaldybėse: Vilnius Šalčininkai Kauno m. Kretinga Šiauliai
 19. 19. Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas. Šeimos ir darbo pareigų derinimas
 20. 20. Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti dėmesį į neigiamus stereotipus renkantis profesiją ir karjerą bei propaguoti lygias galimybes švietime ir profesiniame orientavime. 2017 m. vykdytos projekto tiriamosios veiklos: Tyrimo tikslas yra nustatyti elgesį ir nuostatas, kurie lemia lyčių stereotipus švietime ir profesiniame orientavime. Ekspertinis tyrimas/situacijos analizė (desk research) apžvelgiama lyčių lygybės situacija Lietuvoje švietimo ir darbo rinkoje bei bendra teisinė bazė. Grupinė diskusija (focus grupė) 2 focus grupės su moksleiviais ir 1 focus grupė su mokytojais. Pamokų stebėjimai 4 pamokos/dalykai x 2 klasės x 3 mokyklos. GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame orientavime Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas
 21. 21. Veiksmų plano priemonės, skirtos moterų ir vyrų lygybei skatinti: •Konkursas „Lygiausia darbovietė 2017“; •Lygiausių darboviečių tinklas; •Informacinio portalo lyčių lygybės klausimais LYGUS.LT administravimas ir palaikymas; Mokymai: Ministerijų ir savivaldybių atstovams dėl Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodikos taikymo. Informacinis lankstukas: spausdinta ir elektroninė versija. Projektas, skirtas įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015/21 m. programą Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas
 22. 22. Konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2017“ Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas. Šeimos ir darbo pareigų derinimas. „Lygiausios darbovietės“ paieškos trunka jau dešimtmetį! 2017 m. kaip ir prieš dešimt metų, kai pirmojo konkurso dalyviai atsakymus siuntė faksu, vis dar svarbu kalbėti, ar moterys ir vyrai Lietuvoje turi lygias teises ir galimybes darbe. Taip, teisiškai viskas kaip ir sureguliuota, bet realybė rodo ką kitą. Konkurso metu, rugpjūčio – lapkričio mėn. kvietėme įmonių darbuotojai nominuoti savo darbovietę, kaip įstaigą, kurioje vienodos sąlygos dirbti, atsiskleisti, ilsėtis, derinti šeimos ir darbo veiklą suteikiama tiek moterims, tiek vyrams. Norėdami geriau iškomunikuoti lygias galimybes darbo rinkoje, paskelbėme 6 savaitės klausimus, kvietėme užpildyti apklausą, publikavome straipsnius. Pasibaigus 2017 m. konkursui lygiausių darboviečių tinklo duomenų bazę papildėme 184 adresatais. Viso duomenų bazėje turime 391 darbdavių adresatus ir 593 darbuotojų - atsakiusių į anketas 2013-2017 metais.
 23. 23. Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas. Šeimos ir darbo pareigų derinimas. KONKURSO „Lygiausia darbovietė 2017“ metu: • Parengti ir viešinti 3 informaciniai straipsniai apie laimėtoją ir lygiausios darbovietės nuostatų aktualumą; • Socialiniuose tinkluose pateikti 6 „savaitės klausimai“; • Burtų keliu atrinktas vienas iš teisingai atsakiusiųjų į savaitės klausimą ir jam įteiktas prizas. Konkurso metu gavome 178 anketas, tai perpus daugiau nei 2016 m. Nugalėtojas – „UAB Telia“ . Konkursas ,,Lygiausia darbovietė 2017“ Parengtas infografikas
 24. 24. 2017 m. organizuoti mokymai • Lapkričio 24 d. Lyčių lygybės institute vyko mokymai Lietuvos savivaldybių asociacijos bei Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariams, skirti išsamiai pristatyti projektų poveikio lytims vertinimo metodikos taikymą. Mokymų tikslas – supažindinti su sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika ir mokytis praktiškai ją taikyti, atsisakant neutralaus požiūrio į lytį teisinio reguliavimo procedūrinėje kultūroje. • Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai – lygių galimybių komisijos nariai, ministerijų atstovai. Mokymus vedė lektorė V. Šidlauskienė, pranešimus skaitė 4 lyčių lygybės ekspertai iš Lietuvos ir užsienio. Įžanginį žodį tarė SADM atstovė R. Žemaitytė – Tac ir MIC direktorė Jūratė Šeduikienė. Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas Paruoštas ir dalyviams išplatintas viešai prieinamas renginio >>puslapis su programa, pranešimais ir metodika. Dalyvių prašymu – išduoti pažymėjimai.
 25. 25. Moterų įgalinimas
 26. 26. Moterų įgalinimas.Verslumo skatinimas K2 New Chance, New Life! Migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo kompetencijų plėtojimas per simuliacinius mokymus, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą Siekis - sukurti ir įdiegti migrantams ir pabėgėliams skirtą socialinių verslumo kompetencijų platformą, tikslu mokyti perdirbti tekstilės gaminius ir kurti rankdarbius šitaip sukuriant sau darbo vietą. Iššūkis – pasiekti darbo ieškančius migrantus ir pabėgėlius, kurie susidomėtų tekstilės perdirbimu ir pakartotiniu panaudojimu bei norėtų pradėti socialinį verslą.
 27. 27. Moterų įgalinimas.Verslumo skatinimas K2 New Chance, New Life! Migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo kompetencijų plėtojimas per simuliacinius mokymus, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą • 2017 m. MIC atstovai dalyvavo projekto partnerių susitikimuose Turkijoje ir Vokietijoje. • MIC ekspertai: - paruošė medžiagą vadovui apie socialinį verslą: teisinė aplinka ir socialinio verslo finansavimas Lietuvoje; - paruošė Pagrindinių kompetencijų siekiant socialinio verslo – aprašą; - sukūrė Projekto įgyvendinimo vertinimo priemones ir nuolatos atlieka projekto rezultatų vertinimą. Socialinis projekto profilis >>Facebook Puslapis internete >>newchance-newlife.org
 28. 28. Nemokamos teisinės konsultacijos Paslaugos: • Nemokamas teisines konsultacijas šeimos, darbo teisės klausimais Moterų informacijos centre teikia advokatas Laurynas Kasiulynas; • Nemokamas procesinių dokumentų teismui parengimas (ieškiniai dėl santuokos nutraukimo, vaiko išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių turo dalijimo ir kt.); • Konsultacijos teikiamos elektroniniu paštu, telefonu arba atvykus konsultacijai į Moterų informacijos centrą. El. paštas: mic@lygus.lt; Tel.: +370 5 2629 003 S.Konarskio g. 49, 808 kab., Vilnius Visuomenės švietimas
 29. 29. Visuomenės švietimas
 30. 30. Informacinis portalas LYGUS.LT 2017: Portalą aplankiusių vartotojų skaičius: 5640 Facebook publikuota 12 portalą turinį pristatančių žinučių: pasiekti 36 369 vartotojai Informacinio portalo tikslas - teikti aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės klausimais įvairių institucijų bei organizacijų atstovams. 2017 m. publikuoti 42 straipsniai. www.lygus.lt Lygus.lt naujienos pristatomos MIC Facebook puslapyje. MIC žinutėmis: • skatina diskusiją apie lyčių lygybės svarbą; • pristato aktualiausias su lyčių lygybe susijusias naujienas; • kviečia žmones aktyviai reaguoti į matomą diskriminaciją. Visuomenės švietimas
 31. 31. Informacinis portalas „LYGUS“ Visuomenės švietimas 2017 m. pagrindinėmis portalo skiltimis išliko Lyčių lygybė ir Smurtas. Viena sėkmingiausių ir daugiausia lankytojų sulaukusia rubrika tapo:
 32. 32. 2017 m. MIC Facebook fanų bazė išaugo iki 6 000 sekėjų. Facebook buvo keliamos diskusijos lyčių lygybės temomis. Viena labiausiai komentuojamų temų buvo seksualinis priekabiavimas ir kampanija #metoo Visuomenės švietimas Socialinio tinklo Facebook statistika: Pasiektų žmonių – 550 000
 33. 33. „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje paruošimas“ Projekto tikslas – parengti rekomendacijas dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija. 2017 m. Moterų informacijos centro vykdytos projekto tiriamosios veiklos: Tyrimo tikslas - nustatyti sėkmingas iniciatyvas kovojant su antisemitizmu bei romofobija Lietuvoje per tolerancijos skatinimą Grupinė diskusija (focus grupė) 2 focus grupės su Lietuvos žydų bendruomenės nariais ir darbuotojais ir 2 focus grupės su romų bendruomenės nariais, gyvenančiais tabore ir už taboro ribų.
 34. 34. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
 35. 35. Pasibaigus projektui po mokomųjų kursų Škotijoje, Ispanijoje ir Belgijoje sustiprėjo: - MIC kaip organizacijos pajėgos ir kompetencijos siekti lygių galimybių užtikrinimo įvairiuose lygmenyse, - darbuotojų įgūdžiai dirbant su įvairiomis besimokančiųjų grupėmis, - partnerystė su naujomis moterų NVO ES šalyse. Visa tai leis MIC gerinti teikiamų paslaugų kokybę, stiprins finansinę nepriklausomybę, užtikrins kuriamų projektų ir programų tarptautinių partnerių bendradarbiavimą, leis efektyviau skleisti informaciją organizuojant įvairias socialines kampanijas ir užsiimti advokacija siekiant pokyčių ir lygių galimybių užtikrinimo mūsų visuomenėje. MIC atnaujino savo įstatus, surengė valdybos posėdį, atnaujino dokumentų ir apklausų darbui su nukentėjusiais nuo smurto formas, užmezgė dalykinius ryšius su bent 4 moterų organizacijomis ES šalyse. Organizacijos kompetencijų stiprinimas, skirtas efektyviau užtikrinti lyčių lygybę MIC institucinių gebėjimų stiprinimas 2016.10.01–2017.09.31 MIC įgyvendino organizacijos kompetencijas stiprinančias veiklas pagal ERASMUS+ KA1 veiklas.
 36. 36. MIC administracinis personalas Direktorė, projekto vadovė – J. Šeduikienė Teisininkė, projekto vadovė, ekspertė – D. Masalskienė; R. Butkevičiūtė Konsultantė, projekto vadovė, ekspertė – D. Rūkaitė Konsultantė – K. Kiselytė Psichologė – I. Butautienė Socialinės darbuotojos – D. Kananavičienė; L. Urbanavičienė; D. Šumkauskienė; D. Malūkienė Konsultantė/psichologė – R. Pauliuščenkaitė
 37. 37. MIC biudžetas
 38. 38. Daugiau informacijos apie vykdomus projektus Moterų informacijos centras S. Konarskio g. 49 – 808 kab., LT-03123, Vilnius, Lietuva Tel./ Fax: +370 5 2629 003 Elektoninis paštas: mic@lygus.lt Internetinis puslapis: www.moteruinformacijoscentras.lt www.lygus.lt https://www.facebook.com/pages/Moterų-Informacijos-Centras/
 39. 39. www.moteruinformacijoscentras.lt | S.Konarskio g. 49 808 kab. LT-03123Vilnius, Lietuva |Tel/Faksas: +370 5 2629 003 | mic@lygus.lt

×