Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

West Brabant Academie - Social Media Voor Professionals - Module 1

556 vues

Publié le

Module 1 gaat diep in op zaken zoals:
1) Hoe zorg je voor draagvlak in je organisatie?
2) Hoe neem je management mee?
3) Hoe zorg je dat de organisatie meewerkt aan randvoorwaarden als: tijdig reageren, transparant zijn, feitelijk blijven, loslaten van sturing?
4) Welke rol wil je spelen op sociale media?
5) Welke ambities heb je met het gebruik van social media?
6) Wie doet wat?
6) Welke rol heeft de afdeling communicatie?

Deze training is gericht op communicatieprofessionals bij gemeenten, die op een strategische manier met social media werken of willen gaan werken. Ze hebben basiskennis over social media en zijn er zelf in meer of mindere mate actief op. Ze willen meer kennis en ervaring opdoen om binnen de afdeling communicatie social media op een goede en strategische manier in te zetten. Ook willen zij de gemeentelijke organisatie stimuleren en ondersteunen om uit social media te halen wat erin zit.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

West Brabant Academie - Social Media Voor Professionals - Module 1

 1. 1. Social media voor professionalsWest Brabant Academie | module 1 Christine de Ruiter Ruud Kessels 6 maart 2012
 2. 2. Aangenaam kennismaken
 3. 3. Opgedane inzichten uit de enquête
 4. 4. Opgedane inzichten uit de enquête eer weten n’. W il je m g voor informatio deze trainin ed lassifi kheden va n ct me t me. So rry, ‘c ogelij dan c onta ove r de m isatie, zoek rgan j ouw o
 5. 5. Opgedane inzichten uit de enquête 1. Vijf vragen over uw cultuur & organisatie
 6. 6. Opgedane inzichten uit de enquête 1. Vijf vragen over uw cultuur & organisatie
 7. 7. Opgedane inzichten uit de enquête 1. Vijf vragen over uw cultuur & organisatie
 8. 8. Opgedane inzichten uit de enquête 1. Vijf vragen over uw cultuur & organisatie
 9. 9. Opgedane inzichten uit de enquête 1. Vijf vragen over uw cultuur & organisatie
 10. 10. Opgedane inzichten uit de enquête 2. Twee vragen over missie & visie
 11. 11. Opgedane inzichten uit de enquête 2. Twee vragen over missie & visie
 12. 12. Opgedane inzichten uit de enquête 3. Drie vragen over de inrichting van uw organisatie
 13. 13. Opgedane inzichten uit de enquête 3. Drie vragen over de inrichting van uw organisatie
 14. 14. Opgedane inzichten uit de enquête 3. Drie vragen over de inrichting van uw organisatie
 15. 15. Opgedane inzichten uit de enquête 4. Vijf vragen over leerdoelen en ambities voor uw organisatie
 16. 16. Opgedane inzichten uit de enquête 4. Vijf vragen over leerdoelen en ambities voor uw organisatie
 17. 17. Opgedane inzichten uit de enquête 4. Vijf vragen over leerdoelen en ambities voor uw organisatie
 18. 18. Opgedane inzichten uit de enquête 4. Vijf vragen over leerdoelen en ambities voor uw organisatie
 19. 19. Opgedane inzichten uit de enquête 4. Vijf vragen over leerdoelen en ambities voor uw organisatie
 20. 20. Opgedane inzichten uit de enquête 5. Tenslotte een open vraag over persoonlijke leerdoelen en ambities.1. Een aanpak hebben om bestuur, management en collegas te kunnen overtuigen van de eer w r eten urgentie van de inzet van social media voor verschillende doeleinden en projecten in de il je m g voo organisatie. Dus organisatiebreed draagvlak en vertrouwen in communicatie via social media. ion’. W eindverantwoordelijke voor social mdietje draagt alsze trainin2. for a n de ed in die de n va loopt. Inzicht hebben in verantwoordelijkheden me. ry, ‘cl assifi media in de organisatie en risicos hede organisatie ontac t met Sor hoe en wanneer gelijk kunt d an c en wanneer combineer je social3. Weten ve d e met o je crossmediaaloekwerken/hoe media hetrbeste m andere atie, z o an is communicatiemiddelen?4. social jouw een media op orgstrategische manier in te zetten in de gemeentelijke communicatie.5. Een aandeel te leveren in de webcare binnen onze organisatie.
 21. 21. Opgedane inzichten uit de enquête 5. Tenslotte een open vraag over persoonlijke leerdoelen en ambities.6. Het college van B&W op strategisch niveau te adviseren over de inzet van social media. eten eer wwaardoor mijn Naast de zelf opgedane praktische kennis ook strategische je mopdoen,7. adviezen krachtiger en overtuigender zijn. tion ’. W il kennis voor om a ining ze tra et me. nfoprte zetten,an deniet meteen alles mee dicht timmeren, Een gedegen social sified i8. maar rr y, ‘clruimte media beleid hede n v waar we o as blijft voor onderzoek en ontwikkeling.ntact m So gelijk an c waarmee sociale d Omover media in te tie z oek d e mo zetten voor ,minimaal één project of beleidsveld. anisa9.10. jou w voorg gebruik van social media binnen onze organisatie te vergroten en Het draagvlak or het social media actief en effectief in te zetten in communicatiecampagnes.
 22. 22. Opgedane inzichten uit de enquête 5. Tenslotte een open vraag over persoonlijke leerdoelen en ambities.11. De strategische inzet van sociale media te verdedigen. eer w reten Om het college te adviseren hoe verder met social media". je m ’. Wil12. n g voo minzetio social ze tralsionderdeel van .de at van a nin een afgewogen advies te geven overr13. communicatiemix.ssified info de nd e media t me y, ‘ cla d en va contact me rrgoede basis ogelijkhede inzet van an media in onze gemeente en handvatten So k dsocial14. om een e m te leggentvoor, zoete overtuigen van de wijze van inzetten van social hebbener d mensen in onze organisatie ov om de ganisa ie media. jou w or15. Dat social media straks een niet meer weg te denken middel is in onze organisatie, wat we goed weg weten te zetten in ons communicatiebeleid.
 23. 23. Opgedane inzichten uit de enquête 5. Tenslotte een open vraag over persoonlijke leerdoelen en ambities.16. Een begin te maken met webcare. Etten-Leur zet nu zon 2 jaar social media in voor eer w r eten berichtgeving. Tot nu toe was er vooral sprake van éénrichting verkeer. De omslag begint te il je m g voo komen. Er komen steeds vaker reacties binnen op onze berichten op twitter en facebook. rmat ion’. W trainin Daarop goed reageren volgens een vastgesteld reactiedraaiboek is nu de grote uitdaging. o Sociale media beter sifie d infmijn advisering overeze projecten. Beter e. an d diverseact met m de17. ‘clen s kansenizien dieden v biedennt gemeenten. y, a de gel jkhe sociale median co voor in te zetten in Sorr mogelijkheden mo ek da ov er de nisat ie, zo jouw orga
 24. 24. Wat gaan we doen? 1. Cultuur & organisatie 2. Minibreak 3. Visie & missie 4. Lunch 5. Inrichten van de organisatie 6. Minibreak 7. Voorbereiding module 2 8. Evaluatie & afsluiting 9. Handige modellen
 25. 25. 1. Cultuur en organisatie 1. Voorwaarden 2. Discussie 3. Draagvlak 4. Opdracht
 26. 26. 1.1 Voorwaarden Wat heb je nodig van je organisatie?
 27. 27. 1.1 Voorwaarden Welke afspraken moet je maken? afspraa k is
 28. 28. 1.1 Voorwaarden Heb je richtlijnen nodig?
 29. 29. 1.1 Voorwaarden | wrap up Wat heb je nodig Welke afspraken Richtlijnen?van je organisatie? moet je maken?Op tijd, transparant en feitelijk Met P&O, projectleiders, Zo ja, dan ook actief delen en reageren. wethouders. opvoeden. Sturing loslaten. Niet te stringent. eer w r eten Schept kaders. il je m g voo ion’. W trainin rmat alle deze Afspraken (richtlijnen?) sifie info d Langs lijnen vooran t me. Gebruik ze ook om te zeggen nv wat jee Sorry , ‘c las lijkhe de communicatie. n con tact m verwacht. er de moge e, zoek da ov tijd. rgani sNietiiedereen even social at Neem ze op in een algeheel Geld en jouw o mediageniek. plan om organisatie social medialized te krijgen. Niets helpt tegen incidentele Doel en doelgroep voorop. hick ups.
 30. 30. 1.2 Discussie
 31. 31. 1.3 Draagvlak Wat wil je bereiken?
 32. 32. 1.3 Draagvlak Hoe doe je dat, draagvlak creëren?
 33. 33. 1.3 Draagvlak Hoe beïnvloedt je je management?
 34. 34. 1.3 Draagvlak Kan het ‘bottom up’?
 35. 35. 1.3 Draagvlak Kan het ‘top down’?
 36. 36. 1.3 Draagvlak “Eat your own dogfood!”
 37. 37. 1.3 Draagvlak - wrap up Wat wil je Hoe creëer je Management Eat your own bereiken? draagvlak? beïnvloeding dogfood!Angst wegnemen. Maak een plan Doe iets voor ze. Projecten en pilots starten.Urgentie aantonen. Stel een doel. SMART. Maak het vertrouwd. Eigen mensen goed trainen.Stimuleren gebruik. Bepaal interne doelgroep. Geef goede voorbeelden. Sociale media in ieder C-plan.Waarschuw voor valkuilen. Betrek, betrek, betrek. Luister wat ze willen. weten Persvoorlichting 2.0. eer goed toegerust team. Communiceer. il je m g voor Logisch en toegankelijk maken. Een Dus: doe wat je altijd doet! mati on’. W mobiliseren. in d inf or Enthousiastelingen e train Crossmediale.redactie. ez i fie ‘class lijkheden v a by d Earningn doing. act m et me Sorry, cont oge k dan Faciliteer. o ve r de m isatie, zoe Beloon. wo rgan Gebruik rolmodellen. jou Verwijs naar voorbeelden. Maak een gedegen plan. Crisis aangrijpen als pilot. Regels en richtlijnen stellen. Integreren in trainingen.
 38. 38. 1.4 Opdracht In drietallen. Bedenk voor één van de drie organisaties een strategie om het draagvlak voor het gebruik van social media te verhogen. • Op wie ga je je richten? • Wat is je doel? • Hoe ga je het aanpakken? • Wanneer ben je tevreden?
 39. 39. 2. Minibreak
 40. 40. 3. Visie & missie 1. Vragen 2. Manifest 3. Opdracht
 41. 41. 3.1 Vragen
 42. 42. 3.1 Vragen - warp up Voo r op 1. Wie ben je (profilering)? prik het bor d! 2. Wat beloof je je doelgroep (burgers)? 3. Wat betekent dat voor je communicatie? 4. En dus voor je inzet op social media? 5. Wat is je communicatiestrategie? 6. Welke doelgroepen bedien je? 7. Wie is afzender (gemeente, project, individu) 8. Wat wil je weten van je doelgroep 9. Wat heb je te bieden (meerwaarde)? 10. Wat kun je doen met feedback?
 43. 43. 3.2 Manifest
 44. 44. 3.2 Manifest - wrap up Voo r op prik het bor Een kennisautoriteit publiceert. d! Een transparante, open organisatie deelt. Een luisterende gemeente geeft ruimte. Een samenwerkende gemeente netwerkt. Een discussiërende gemeente interacteert.
 45. 45. 3.3 Opdracht In drietallen. • Hoe is je profilering eigenlijk? • Wat zijn je primaire doelgroepen? • Hoe wil je met ze communiceren? • Wat betekent dat voor inzet social media?
 46. 46. 4. Lunch
 47. 47. 5. Inrichten van de organisatie
 48. 48. 5. Inrichten van de organisatie
 49. 49. 5.1. Het team Griffie Beleid eten eer w r il je m g voo m at ion’. W trainin Beheer B&W ed inforSocial n deze t me. lassifi kheden va rry, ‘c ogelij Media ontac t me So Teamd an c d em zoek over rganisatie, jo uw o Sociale Bedrijfs- zaken voering Publieks- zaken
 50. 50. 5.2. Taken
 51. 51. 5.2.1 Strategie
 52. 52. 5.2.1 Strategie
 53. 53. 5.2.1 Strategie
 54. 54. 5.2.1 Strategie
 55. 55. 5.2.1 Strategie
 56. 56. 5.2.1 Strategie
 57. 57. 5.2.1 Strategie
 58. 58. 5.2.2 Processen
 59. 59. 5.2.3 Middelenbeheer
 60. 60. 5.2.4 Operationele taken
 61. 61. 5.2.2 t/m 5.2.4 | wrap up Processen Middelenbeheer Operationele takenSchrijven en uitrollen social Opzetten trainings- en Meest strategische projectenmedia policy. kennisprogramma. zelf trekken. eer w r eten il je m g voo Leerlessen verzamelen en W Ook begeleiden bij minder tion’.Proces uittekenen om actief teluisteren. infor delen. ma eze tr ainin strategische issues. lassi fied nd en va contact me t me. So rry,omc teogelijkhed ‘ meeProces uittekenen e m Adviseren. zoek dan Kennis en ervaring verzamelen.praten. o ver d atie, uw o rganis jo Budget & tijd in kaart brengen. Trends monitoren, wegen en integreren.
 62. 62. 5.2.5 De plek in de organisatie 1. Uitgangspunten 2. Keuzes 3. Wat kies je? 4. Opdracht
 63. 63. 5.2.5.1 Uitgangspunten
 64. 64. 5.2.5.2 Keuzes Centraal Decentraal Holistisch Centraal Decentraal gecoör- gecoör- (als dineerd dineerd geheel) Bron: http://www.socialmediamodellen.nl/
 65. 65. 5.2.5.2 Keuzes Efficiënt Ver van doelgroep eten eer w r Consistent il je m g voo ’. W Bewerkelijk m ation rainin ed infor d eze t me. Centraal ry, ‘c lassIn lijn kheden van onLange lijnen ifi met andere tac t met Sor gelij communicatie k d an c (hiërarchisch) rd e mo , zoe ove organ isatie jouw Huisstijl Niet authentiek
 66. 66. 5.2.5.2 Keuzes Organische groei Ongecoördineerd eten eer w accounts Authentiek il je m van oor ’. W Wirwarng v rm ation traini Decentraal ssifie d info deze me. Centraal ry, ‘c n van t met la Contact met doelgroeponVersnipperd beeld hede tac Sor gelijk an c e mo oek d over d ganisatie, z jou w or Experimenteel Experimenteel
 67. 67. 5.2.5.2 Keuzes Gestructureerde Kans op work overload aanpak eten eer w r il je m g voo Eén persoon at ion’. W Afhankelijk van de m met rainin Centraal ed infor d eze t me. persoon ifi gecoör- lassoverzicht ry, ‘c hede tac t met n van onkennis van één Sor dineerd gelijk ek d an c e mo oinnovaties 1 afdeling bepaalt de over d ganisatie, z Ruimte voor jou w or regels
 68. 68. 5.2.5.2 Keuzes Directer Duurt lang voordat hele ten emeedoet eer w organisatie il je m veel oor regels Authentiek ation’. W Vraagt ng v van Decentraal d info rm traini dezeen procedures. gecoör- lass ifie n en va contact me t me orry, ‘ c imeerd l jkhe armslag n S dineerd moge e, zoek da Veel Nog steeds risico ov er de isati jouw organ Wirwar
 69. 69. 5.2.5.2 Keuzes Empowerment Vraagt veel van medewerkers eer w organisatieeten il je m nietgbij oor Past bij social media W Pastinin v overheid tion’. forma n deze tra ed in me. Holistisch (als ry, ‘c ifi lassVeel individueleva hede n tact met benadering onComplexe Sor geheel) gelijk an c d e mobevoegdheden d zoek over rgani satie, jo uw o Georganiseerd Mogelijk afbreukrisico
 70. 70. 5.2.5.3 Wat kies je?
 71. 71. 5.2.5.4 Opdracht In drietallen. • Bedenk welk organisatiemodel het best past bij jouw gemeente • Hoe ziet dat eruit? • Welke kansen brengt dat? • En welke uitdagingen? • Hoe ga je die aan?
 72. 72. 6. Minibreak
 73. 73. 7. Voorbereiding module 2 Huiswerk: Kies een eigen project om in module 2 als leidraad te gebruiken bij de opdrachten.
 74. 74. 8. Afsluiting & evaluatie 1. Wat heb je geleerd? 2. Wat ga je nu (anders) doen? 3. Wat vond je van deze dag? 4. Tips voor module 2?
 75. 75. 9. Handige modellen
 76. 76. 9. Handige modellen - uit deze module
 77. 77. 9. Handige modellen - uit deze module Centraal Decentraal Holistisch Centraal Decentraal gecoör- gecoör- (als dineerd dineerd geheel)
 78. 78. 9. Handige modellen - uit deze module Griffie Beleid eer weten il je m Beheeroor B&W rmati on’. W training v Social fied info Median deze t me. lassi en va contact me rry, ‘c ogelijkhed Teaman So ver d em tie, zoek d o w org anisa jou Sociale Bedrijfs- zaken voering Publieks- zaken
 79. 79. 9. Handige modellen - uit deze module
 80. 80. 9. Handige modellen - uit deze module
 81. 81. 9. Handige modellen - uit deze module
 82. 82. 9. Handige modellen - uit deze module
 83. 83. 9. Handige modellen - uit deze module
 84. 84. 9. Handige modellen - uit deze module
 85. 85. 9. Handige modellenMeer, véél meer, is te vinden op:http://www.socialmediamodellen.nl/
 86. 86. 10. Literatuurlijst• http://www.frankwatching.com/archive/ 2011/09/05/wat-is-de-rol-van-een-social- media-team/• http://www.bijgespijkerd.nl/social-media/hoe- je-een-social-mediateam-organiseert-in- zeven-stappen• http://www.managementboek.nl/boek/ 9789022959480/handboek_communities- erwin_blom
 87. 87. De conversatie gaat voort Christine de Ruiter Ruud Kessels
 88. 88. Graag tot 20 maart voormodule 2. Christine de Ruiter Ruud Kessels 2012

×