Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla

212 vues

Publié le

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 2019

Palkka-avoimuudella on laaja kannatus SAK:laisten luottamushenkilöiden keskuudessa: yli 67 prosenttia heistä kannattaa palkkojen avaamista julkisiksi työpaikoilla.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla

 1. 1. Palkka-avoimuus SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 2019 N=974 SAK:laisilla työpaikoilla
 2. 2. Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla • Luottamushenkilöistä67,3 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kaikkien työntekijöiden palkkojen pitäisi olla julkisia työpaikalla. • Palkka-avoimuuden kannattajista 31,5 % halusi julkistaa kokonaispalkat eriteltynä niin, että myös työsopimukseenperustuvat työehtosopimuksenulkopuoliset lisät olisivat julkisia. • Vastaajista 30,5 % kertoi työpaikallaan todetun perusteettomia palkkaeroja. • 48,1 % luottamushenkilöistävastasi, että heidän työpaikallaan on ryhdytty toimenpiteisiin perusteettomien palkkaerojen korjaamiseksi. • Vastaajista 47,8 % oli sitä mieltä, että työntekijät ovat melko tai erittäin huonostitietoisia työpaikkansa palkkausjärjestelmän perusteista. 11.2.2019 2
 3. 3. Kaikkien työntekijöidenpalkkojenpitäisi ollajulkisia työpaikalla. Mitä mieltä oletväittämästä? %, N=973 29,5 37,8 18,5 11,0 3,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 11.2.2019 3
 4. 4. Kaikkien työntekijöidenpalkkojenpitäisi ollajulkisia työpaikalla. Mitä mieltä oletväittämästä? % sukupuolen mukaan, N=973 11.2.2019 4 11,2 % 19,5 % 2,8 % 37,4 % 29,0 % 10,5 % 16,3 % 4,1 % 38,6 % 30,5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Täysin eri mieltä Melko eri mieltä En osaa sanoa Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä mies nainen
 5. 5. Mitkäpalkanosatpitäisi ollajulkisia? %, N=654 22,8 13,9 19,7 12,1 31,5 0 5 10 15 20 25 30 35 Pelkkä tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä Tehtäväkohtainen palkka ja tulospalkkio, mutta ei henkilökohtainen lisä Tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä sekä tulospalkkio Kokonaispalkka eriteltynä (myös työsopimukseen perustuvat työehtosopimuksen ulkopuoliset lisät) 11.2.2019 5
 6. 6. Miksi et kannata palkka-avoimuutta? %, N=287 30,7 16,7 36,2 14,6 1,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Mielestäni palkka on jokaisen henkilökohtainen asia Mielestäni palkka on tietosuojan alainen asia Avoimuus saisi aikaan epämiellyttäviä ja ikäviä reaktioita työpaikalla Avoimuus ei korjaa palkkatasa-arvoa Joku muu syy 11.2.2019 6
 7. 7. Olisitko itse valmiskertomaanoman palkkasi työpaikallasi? %, N=969 71,3 20,1 8,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kyllä Ei En osaa sanoa 11.2.2019 7
 8. 8. Onko työpaikallasi käytössätyön vaativuuteenperustuva palkkausjärjestelmä? %, N=970 61,4 36,0 2,6 0 10 20 30 40 50 60 70 Kyllä Ei En osaa sanoa 11.2.2019 8
 9. 9. Ovatko työntekijöidenpalkatjulkisia työpaikallasi? %, N=970 17,6 78,8 3,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kyllä Ei En osaa sanoa 11.2.2019 9
 10. 10. Kuinka hyvintyöntekijätovattietoisiatyöpaikkanne palkkausjärjestelmänperusteista? %, N=972 4,4 44,1 39,3 8,5 3,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Erittäin hyvin Hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa 11.2.2019 10
 11. 11. Onko työpaikallasi todettu perusteettomiapalkkaeroja? %, N=973 30,5 44,4 25,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kyllä Ei En osaa sanoa 11.2.2019 11
 12. 12. Onko työpaikallasi ryhdytty toimenpiteisiinperusteettomien palkkaerojenkorjaamiseksi? %, N=295 48,1 42,4 9,5 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ei En osaa sanoa 11.2.2019 12
 13. 13. Esimerkkejä avovaustauksista, joilla palkka-avoimuuden kannattamista perusteltu • Salailu luo perustan kyräilylle ja epäilylle, että palkkaus ei ole tasa-arvoista. • Voisi vähentää turhaa kateutta, kun olisi julkista toimintaa ja kaverilisät jäisi vähemmälle. • Jos perustelut palkkaeroille on kaikkien hyväksyttävissä, turha kyräily asiasta jää. • Jos TVA on tehty hyvin, niin avoimuus on selkeyttävä ja lisät perustuvat aina johonkin suoritukseen eikä mielivaltaiseen päätökseen. • Meillä tehtäväkohtainen palkanosa on julkinen. Jos myös henkilökohtainen osa olisi julkinen, poistuisi moni turha mutinan aihe. • Jos kaikki palkat olisivat avoimia ja kaikkien nähtävissä, olisi tasa-arvo ainoa mahdollinen tie, ainakaan ei voisi erilaista palkkaa maksaa samasta työstä ilman hyviä perusteluja. • Näin suurimmat ja törkeimmät "suosikkijutut" voisivat pikkuhiljaa poistua. • Samalla ammattiryhmällä on monta arvioijaa, henkilökemiat vaikuttaa. 11.2.2019 13
 14. 14. Vastaajat %, N=974 0,8 18,0 24,5 56,7 Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Muu 11.2.2019 14 0,1 30,3 69,6 Mies Nainen Tieto puuttuu

×