Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Työterveyshuollon tehtävät pähkinänkuoressa ja listaus työsuojeluvaltuutetun tehtävistä.

Seuraa meitä somessa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto
@duunarit
@sak_ffc
· Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille
ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita.
· Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle
vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
· Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on
tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi.
· Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä
kehitettäessä.
· Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista
eri ammattilaisista.
· Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua.
· Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden
kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta.
· Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten,
kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja
tarvittaessa työn päättyessä.
· Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset,
neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon.
· Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai
ikään perustuen.
· Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn
terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta.
· Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin.
· Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn
määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille.
· Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi.
· Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon
palveluista.
· Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja
salassa pidettäviä.
· Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä.
Lisätietoja
asiantuntijalääkäri
Riitta Työläjärvi
riitta.tyolajarvi@sak.fi
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja
oikeudet työterveyshuoltoon liittyen
Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman
laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.
Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön
kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta
toteutuu työsuojelutoimikunnassa.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu
työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta
sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla.
Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa
ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua,
työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa
puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua.
Lisäksi työsuojeluvaltuutettu
·
· antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen
yhteydessä
·
· voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii
työntekijän haitallisesta työkuormituksesta
·
· voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän
tukena tämän niin halutessa.
Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit
on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai
vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä
työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
·
· työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja
työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan
liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla
·
· työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä 		
kohdeltu tasapuolisesti
·
· työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa
tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön
minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät
sitä edellyttävät
·
· koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun 		
muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ·
· www.sak.fi ·
· sak@sak.fi

Contenu connexe

Similaire à Työterveyshuolto pähkinänkuoressa(20)

Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniYhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Työterveyslaitos417 vues
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
Työterveyslaitos198 vues
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
Työturvallisuuskeskus TTK391 vues
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula2.8K vues
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöönKohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön
Työeläkevakuuttajat Tela357 vues
Työkykyjohtamisen evoluutioTyökykyjohtamisen evoluutio
Työkykyjohtamisen evoluutio
Topi Valtakoski119 vues

Plus de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK7 vues
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK309 vues
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK69 vues
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK47 vues
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK72 vues
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK55 vues
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK34 vues
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK1.3K vues
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK187 vues
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK100 vues
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK216 vues
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK110 vues
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK296 vues
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK109 vues
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK26 vues
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdfpaikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK68 vues
Työelämän pelisäännötTyöelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännöt
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK3.7K vues
Fair Play at Work in RussianFair Play at Work in Russian
Fair Play at Work in Russian
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK217 vues
Henkisen kuormituksen käsittely työpaikoillaHenkisen kuormituksen käsittely työpaikoilla
Henkisen kuormituksen käsittely työpaikoilla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK181 vues
Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopasKeikkatyöläisen sosiaaliturvaopas
Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK459 vues

Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

  • 1. Seuraa meitä somessa Työterveyshuolto pähkinänkuoressa SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto @duunarit @sak_ffc · Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita. · Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. · Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi. · Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä kehitettäessä. · Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista eri ammattilaisista. · Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua. · Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta. · Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja tarvittaessa työn päättyessä. · Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon. · Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai ikään perustuen. · Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta. · Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin. · Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille. · Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi. · Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon palveluista. · Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. · Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä. Lisätietoja asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi riitta.tyolajarvi@sak.fi
  • 2. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet työterveyshuoltoon liittyen Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa. Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta toteutuu työsuojelutoimikunnassa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla. Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua, työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu · · antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen yhteydessä · · voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii työntekijän haitallisesta työkuormituksesta · · voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän tukena tämän niin halutessa. Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada · · työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla · · työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä kohdeltu tasapuolisesti · · työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät sitä edellyttävät · · koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry · · www.sak.fi · · sak@sak.fi