Publicité

Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt

Community manager à Getronics
14 Jul 2011
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Prochain SlideShare
Semantische interoperabiliteit met behulp van een bedrijfsbrede taxonomieSemantische interoperabiliteit met behulp van een bedrijfsbrede taxonomie
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt

  1. GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT EEN OVERZICHT
  2. GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT – EEN OVERZICHT 1 TEGENWOORDIG KIJKEN VEEL ORGANISATIES NAAR DE CLOUD ALS EEN MOGELIJK MODEL VOOR IT-DIENST- VERLENING AAN ONDERNEMINGEN. DE VOORDELEN ZIJN: GEEN KAPITAALUITGAVEN, BETALEN NAAR GEBRUIK EN MAXIMALE SCHAALBAARHEID. ER ZIJN ECHTER OOK RISICO’S, WAARBIJ COMMUNICATIE- EN GEGEVENSBEVEILIGING, BEDRIJFSNORMEN, NALEVING EN BETROUWBARE DIENSTVERLENING SPECIALE AANDACHT VEREISEN. DIT BEKNOPTE DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING VAN DE ZIENSWIJZE EN HET STANDPUNT VAN GETRONICS TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN CLOUDS DOOR BEDRIJVEN. FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET Uiteraard wordt er ook veel aandacht besteed aan de kosten. GEBRUIK VAN DE CLOUDSCAPE Verbeterde arbeidsproductiviteit, grotere flexibiliteit en een kleinere ecologische voetafdruk zijn alle waardevolle doel- Getronics gebruikt de definities en terminologie van het einden, maar de kosten zijn vaak een zwaarwegend argument. Amerikaanse NIST (National Institute of Science and Technology): Het gaat hierbij echter niet alleen over de totaalpost op de balans, • De Cloudscape heeft drie servicemodellen – SaaS, PaaS en maar ook over betalingsmodellen en effectieve budgettering. IaaS (software, platform en infrastructuur als dienst), en • Vier implementatiemodellen – privé, gemeenschappelijk, openbaar en hybride. WIJ ZIEN DE CLOUD NIET ALS AFZONDERLIJKE ENTITEIT Naast de kosten onderscheidt Getronics drie belangrijke factoren die van invloed zijn op de interesse dat bedrijven in Cloud- Een belangrijke vraag is wat de interactie is tussen de Cloud en benaderingen en het gebruik ervan tonen: andere zaken die vaak terugkeren op de ICT-agenda. Wij onder- • Consumerisatie – in hun privéleven maken mensen al veel- scheiden vijf thema’s die naar onze mening belangrijke zakelijke vuldig gebruik van digitale Cloud-applicaties, waarom niet en ICT-aspecten van werken met de Cloud benoemen: ook in hun beroepsleven? • Zakelijke en ICT-afstemming – welk uitvoeringsmodel is het • Globalisering – in de interneteconomie kom je overal meest geschikt (dit kan er meer dan één zijn)? concurrenten en kansen tegen. Flexibiliteit en schaalbaar- • ICT-ontwikkeling – hoe ver zijn de ICT-ontwikkelingen op dit heid zijn dan ook onmisbaar en een belangrijke aansporing moment en is de ICT klaar voor de Cloud? om beperkende infrastructuur los te laten. • Virtualisatiestatus – virtualisatie gaat vooraf aan het gebruik • De groene agenda – nu ook de ICT een grootverbruiker van van de Cloud – hoe ver bent u? energie is, biedt de Cloud middelen om het energieverbruik • “Externe” plichten – wat zijn uw specifieke plichten op het te verminderen. gebied van regelgeving en naleving? • Werkstijlen – zijn uw werknemers klaar voor een dynamischer werkomgeving? 1 Dit document is een samenvatting van Getronics: een evenwichtig Cloud-standpunt (link)
  3. VISIE Het aanbieden en integreren van diensten van meerder dienst- Getronics is een bedrijf voor ICT-dienstverlening en als onderdeel verleners en partners om end-to-end infrastructuurdiensten van de KPN Groep zijn wij ons zeer bewust van alle factoren die te kunnen bieden is altijd al onderdeel geweest van onze de werkomgeving en de aansluitbaarheid en ondersteunende competenties op het gebied van dienstverlening, en vanuit deze infrastructuur daarvan beïnvloeden. Wij zien de Cloud niet als positie heeft Getronics een eenvoudige stelregel aangenomen: een afzonderlijke entiteit, maar voorzien: • Het naast elkaar bestaan van Cloud- en niet-Cloud- benaderingen gedurende de komende vijf à tien jaar. CENTRALISEER DE RESOURCES EN PROFITEER • De meest ondernemingen zullen actief op zoek gaan naar VAN VIRTUELE EN/OF CLOUD-DIENSTEN TENZIJ en voordeel willen halen uit Cloud-benaderingen. • Benaderingen die specifiek op maat gemaakt zijn, waarbij het ER DRINGENDE REDENEN ZIJN OM DAT NIET openbare, gemeenschappelijke, privé en hybride gebruik van TE DOEN. de Cloud gecombineerd wordt. • Versnelde implementatie bij bedrijven met werknemers die het internet in hun privéleven intensief gebruiken. Getronics zal haar centrale positie als specialist op het gebied • De Cloud als een katalysator voor zowel ICT- als bedrijfs- van de creatie en het beheer van werkomgevingen en infra- innovatie. structuurdiensten voor het bedrijfsleven blijven ontwikkelen. • Grote invloed van de Cloud op de ICT-resources van bedrijven Getronics zal steeds vaker Cloud-modellen gebruiken bij het met betrekking tot vaardigheden, investeringen en kosten- verlenen van haar kerndiensten en tegelijkertijd haar positie modellen. als aanbieder van dienstenbundels verder versterken. Onze visie voor de Cloud richt zich op wat individuele werknemers In deze rol wordt Getronics feitelijk een online dienstenwinkel nodig hebben om de productiviteit te verhogen, de samenwerking voor haar klanten die via internet toegang krijgen tot zowel te verbeteren en waardevolle bijdragen te leveren: een verbeterde bedrijfsspecifieke als generieke applicaties, tot een beheerd digitale samenwerking en mobiliteit tussen werkgroepen zal een ontwikkelingsplatform en tot het volledige scala van online formelere Cloud-strategie vaak overbodig maken. infrastructuurdiensten. Dit model van betrokkenheid is veilig en consistent, en biedt meetbare prestaties en beschikbaar- heid. Het is schaalbaar, ondersteunt duurzame doeleinden GETRONICS CLOUD-STANDPUNT EN -STRATEGIE en biedt transparante en voorspelbare facturering voor alle Ons Cloud-standpunt is een logisch gevolg van ons huidige profiel. gebruikte diensten. Als ICT-dienstverlener leveren wij reeds een scala aan internet- diensten, zoals online werken en contactcentra met Cloud- Als u wilt weten hoe Getronics kan helpen bij het bepalen van structuur. Als onderdeel van de KPN Groep hebben wij voeling de Cloud-strategie van uw organisatie of als u meer informatie voor zowel consumenten- als zakelijke toepassingen van wenst over het standpunt van Getronics ten aanzien van communicatiedienstverlening en richten wij ons sterk op het de Cloud, neem dan contact op met Maurice Remmé via Nieuwe Werken. maurice.remme@getronics.com of kijk op www.getronics.nl. Wij verwachten dat met het opkomen van de Cloud de volgende twee nieuwe Getronics-vaardigheden zeer waardevol zullen zijn voor onze zakelijke klanten: • Verregaande bundeling van dienstverlening – feitelijk positioneren wij ons als een online dienstenwinkel, en • Het dynamische beheer van zakelijke hybride Cloud/ niet-Cloud omgevingen
  4. getronics.nl
Publicité