Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
När massaindustrin går till botten-Så sprids miljögifter från cellulosafibrer i bottensedimenten utanför svenska kusten  ...
Bakgrund• Förorenade sediment längs kustenTräfibrer - massaproduktionDioxin, klorerade organiska föreningar–blekning av ma...
Syfte:Hitta och undersöka fibersediment iVästernorrland!
S/V Ocean Surveyor           ”Ugglan”
SGUSveriges geologiska undersökning                                 1           ...
Resultat• Rena cellulosabankar– påträffas vanligtvis nära utsläppskällan• Fiberrika sediment – cellulosafibrer utblandade ...
Exempel på sulfatfabrik• Grundad 1932• 1945 infördes blekning av massan• 1946 kloratfabrik upprättas• Processvattnet släpp...
Fiberbank, ~75 000 m2, Multibeamdata
Transekt genom fiberbanken
Provtagningspunkt 11_0419:• 0-340 cm ren cellulosa• 340-469 fiberrika sediment• 469-600 postglacial lergyttja
Kemiska analyserSite 11_0430• 0-44 cm fiberrika sedimentSite 11_0424• 0-55 cm fiberrika sediment
Miljökemisk status   Skyhöga halter av Hg,   Pb, PAH och PCB!   Höga halter av Hg,   PCB och DDT!
Sammanfattningsvis:• 26 fiberbankar• 18 områden med fiberrika sediment• Mycket stora mängder organiskamiljögifter och tung...
Tiderna förändras…Tiden får utvisa…    Tack!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

När massaindustrin går till botten - Så sprids miljögifter från celluloasfibrer i bottensedimenten utanför svenska kusten. Anna Apler, SGU

641 vues

Publié le

I Västernorrlands län har man undersökt kusten med syfte att hitta och undersöka fibersediment som släppts ut i vattnet av fabriker. Anna Apler från SGU går igenom resultaten av vad man fann.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

När massaindustrin går till botten - Så sprids miljögifter från celluloasfibrer i bottensedimenten utanför svenska kusten. Anna Apler, SGU

 1. 1. När massaindustrin går till botten-Så sprids miljögifter från cellulosafibrer i bottensedimenten utanför svenska kusten Anna Apler
 2. 2. Bakgrund• Förorenade sediment längs kustenTräfibrer - massaproduktionDioxin, klorerade organiska föreningar–blekning av massaKlorfenoler – impregnering av träDDT – mot insektsangreppKvicksilver– algbekämpningPCB – självkopierande papper• Snabb landhöjning ~8 mm/år→ minskade vattendjup→ erosion→ gifter blir biotillgängliga• Västernorrlands län – pengar från NV förundersökningar av kusten
 3. 3. Syfte:Hitta och undersöka fibersediment iVästernorrland!
 4. 4. S/V Ocean Surveyor ”Ugglan”
 5. 5. SGUSveriges geologiska undersökning 1 •Hydroakustik 2 2 2 S V E R I G E S G E O L O G I S K A U N D E R S Ö K N I N G vertikala S V E R I G E S G E O L O G I S K A U N D E R S Ö K N I N G O R E Y R V S U A N C E O O C E A N S U R V E Y O R U P P S A L A 3 4 6 7 8 utbredningen av 5 sediment  terrängmodell över 14 bottenytan 13 9 12 • Fotografering av 10 16 botten 11 17 15 • Sediment- provtagning
 6. 6. Resultat• Rena cellulosabankar– påträffas vanligtvis nära utsläppskällan• Fiberrika sediment – cellulosafibrer utblandade med ”naturliga sediment”• (Barkbankar – inga fibersediment)
 7. 7. Exempel på sulfatfabrik• Grundad 1932• 1945 infördes blekning av massan• 1946 kloratfabrik upprättas• Processvattnet släpptes ut orenat framtill år 1968• Approx. 185 ton dioxin- och Hg- haltigtgrafitslam har släppts ut
 8. 8. Fiberbank, ~75 000 m2, Multibeamdata
 9. 9. Transekt genom fiberbanken
 10. 10. Provtagningspunkt 11_0419:• 0-340 cm ren cellulosa• 340-469 fiberrika sediment• 469-600 postglacial lergyttja
 11. 11. Kemiska analyserSite 11_0430• 0-44 cm fiberrika sedimentSite 11_0424• 0-55 cm fiberrika sediment
 12. 12. Miljökemisk status Skyhöga halter av Hg, Pb, PAH och PCB! Höga halter av Hg, PCB och DDT!
 13. 13. Sammanfattningsvis:• 26 fiberbankar• 18 områden med fiberrika sediment• Mycket stora mängder organiskamiljögifter och tungmetaller
 14. 14. Tiderna förändras…Tiden får utvisa… Tack!

×