Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Finns det bekämpningsmedel 
i mitt dricksvatten? 
MARIA ÅKESSON, CHARLOTTE SPARRENBOM, PETER DAHLQVIST, 
HILLEVI VIRGIN, J...
Kort om mig 
• Samarbetsprojekt mellan LU, 
SGI, SGU, SLU, LST Skåne, 
kommuner & VA-org. & 
understöd från bl.a. GEUS, 
C...
grundvattenbaserade 
Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? 
I så fall förmodligen och 
förhoppningsvis typiskt i...
Inget att oroa sig över? 
EEA 2004 
En fråga om koncentrationer? Begränsad kunskap? 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1985 
...
Inget att oroa sig över? 
EEA 2004 
En fråga om koncentrationer? Begränsad kunskap? 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1985 
...
Kunskapsbrist? 
4% 
”Bättre övervakning krävs för att kunna beskriva, prioritera och åtgärda 
rätt problem på rätt plats.”...
Kunskapsbrist! 
• Vi vet redan att problemet finns, 
men: Trender? Mönster? 
• Tanke: 
– Datera vattnet 
– Jämföra dataser...
Kunskapsbrist! 
• Bekämpningsmedel i 18 av 23 
undersökta brunnar 
– 22 inom VSO 
– Vitt skild hydrogeologi 
• Halter ≥ gr...
Kunskapsbrist! 
• Trendanalys ej möjlig 
– Lite data 
– Inkonsekvent data 
• ”Bättre” analyser: 
– Fynd i tre tidigare ans...
Problemet/-n 
• Föroreningen i sig 
– Inte bara vi 
– Sammanlagda 
effekter? 
– Även i VSO 
• Bristande övervakning 
– Kon...
Behov 
• Inventering av tillgänglig 
data 
• Utökad & samordnad 
övervakning 
– Återinför krav på 
råvattenkontroll 
– Kop...
Tack så mycket för uppmärksamheten, 
fråga på! 
maria.akesson@geol.lu.se
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? Maria Åkesson, Lunds Universitet

372 vues

Publié le

.

Publié dans : Sciences
 • Login to see the comments

Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? Maria Åkesson, Lunds Universitet

 1. 1. Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? MARIA ÅKESSON, CHARLOTTE SPARRENBOM, PETER DAHLQVIST, HILLEVI VIRGIN, JENNY KREUGER OCH KARIN SJÖSTRAND Lunds Universitet, SGU, LST Skåne, SLU, SP
 2. 2. Kort om mig • Samarbetsprojekt mellan LU, SGI, SGU, SLU, LST Skåne, kommuner & VA-org. & understöd från bl.a. GEUS, CSIRO (Aus.), LLNL (USA), Bremen Uni. • Detaljerade studier av transport av bekämpningsmedel i och till grundvatten • Regionala studier av bekämpningsmedelsförekomst i kommunala dricksvattenbrunnar (& grundvattenålder)
 3. 3. grundvattenbaserade Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? I så fall förmodligen och förhoppningsvis typiskt i så pass låga halter så att det inte bör innebära en hälsorisk. Inget att oroa sig över då? renvatten ≠ råvatten
 4. 4. Inget att oroa sig över? EEA 2004 En fråga om koncentrationer? Begränsad kunskap? 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 detektionsfrekvens (%)
 5. 5. Inget att oroa sig över? EEA 2004 En fråga om koncentrationer? Begränsad kunskap? 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 detektionsfrekvens (%)
 6. 6. Kunskapsbrist? 4% ”Bättre övervakning krävs för att kunna beskriva, prioritera och åtgärda rätt problem på rätt plats.” - ur 2014 års Miljömålsutvärdering
 7. 7. Kunskapsbrist! • Vi vet redan att problemet finns, men: Trender? Mönster? • Tanke: – Datera vattnet – Jämföra dataserier över tid och rum – Analysera ”bättre”  Låst till dricksvattenbrunnar
 8. 8. Kunskapsbrist! • Bekämpningsmedel i 18 av 23 undersökta brunnar – 22 inom VSO – Vitt skild hydrogeologi • Halter ≥ gränsvärdet i 9 brunnar – Samtliga inom VSO • I huvudsak BAM, atrazin, terbutylazin & bentazon, men, inte heller bara en fråga om ”gamla synder”
 9. 9. Kunskapsbrist! • Trendanalys ej möjlig – Lite data – Inkonsekvent data • ”Bättre” analyser: – Fynd i tre tidigare ansett ”rena” brunnar – ”Nya” bekämpningsmedelsfynd i 15 brunnar – Fynd av tre (här) aldrig detekterade bekämpningsmedel
 10. 10. Problemet/-n • Föroreningen i sig – Inte bara vi – Sammanlagda effekter? – Även i VSO • Bristande övervakning – Konsekvens – Omfattning » Produktionsbrunnar/ övervakningsbrunnar » Substanser » Detektionsgränser
 11. 11. Behov • Inventering av tillgänglig data • Utökad & samordnad övervakning – Återinför krav på råvattenkontroll – Kopplad & riktad övervakning • Krav på rapportering • VSO-revidering SGU GEUS
 12. 12. Tack så mycket för uppmärksamheten, fråga på! maria.akesson@geol.lu.se

×