Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kartläggning flygburen geofysik_danmark-alfredo_mendoza

213 vues

Publié le

Föreläsning på Grundvattendagarna 2013

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kartläggning flygburen geofysik_danmark-alfredo_mendoza

 1. 1. ◄ ► 1
 2. 2. Undersökningens omfattning SkyTEM kartläggning genomfördes inom den danska nationella planen för grundvattenkartläggning, vilken syftade till att: • Förbättra grundvattenförsörjningen • Avgränsa eller definiera grundvattnets sårbarhetsområde Kartläggningen bidrog även till att: • Förbättra kunskapen om geologin • Ge underlag till geologisk och hydrogeologisk modellering. • Kartlägga stratigrafi ner till ca 250 m inom ett 380 km2 stort område • Ge en uppskattning av akvifärens geometri och mäktighet. ◄ ► 2
 3. 3. Lokalisering Vandel, nära Legoland (Billund) ◄ ► 3
 4. 4. ◄ ► 4
 5. 5. SkyTEM användningsområden • Kartläggning av jord, berg och grundvatten (20 -200 m) • Risk- och sårbarhetsanalys • Gruvindustri • Olje- och naturgasexploatering __________________________ Fördelar: • Snabb, tät och detaljerade mätningar • Tillåter jämförelser med andra geofysiska och geologiska data Bild: GEUS Foto copyright: SkyTEM Aps. ◄ ► 5
 6. 6. Arbetsmetod • Planering och handledning av undersökningar • Databearbetning (manuell) • Skapande och genomförande av inversions strategier ◄ ► 6
 7. 7. Databearbetning (manuell) sondering ◄ ► 7
 8. 8. 50 000 rå sonderingar ◄ 40 000 tolkat sonderingar ►
 9. 9. 50 000 rå sonderingar ◄ 40 000 tolkat sonderingar ►
 10. 10. Profil 100 50 0 Elevation [m] -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 0 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Distance [m] 7000 7500 ml 8000 8500 9000 9500 10000 ds ml l dl ds ds ds -50 -100 -150 85 120 96 102 -250 122 -200 82 73 Elevation [m] 6500 133. 707 ml 3000 133. 639 b ml l 2500 133. 1232 2000 133. 622 50 1500 133. 547 100 1000 133. 91 133. 850 500 -300 -350 500 ◄ 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Distance [m] 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 ► 10
 11. 11. Profil 100 Elevation [m] 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 x Elevation [m] 10000 11000 12000 13000 14000 15000 ds l s 114. 1799 114. 431 xl g 50 7000 8000 9000 Distance [m] 114. 425 ml 100 6000 123. 1260 5000 123. 241 4000 123. 837 3000 123. 202 123. 1329 2000 123. 1200 1000 ds ds 0 -50 gl -100 147 63 69 1 124 49 48 53 -200 43 -150 -250 1000 ◄ 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Distance [m] 10000 11000 12000 13000 14000 15000 ►
 12. 12. Resistivitetskartor på nivåintervaller +80_+70 +30_+20 ◄ +70_+60 +20_+10 +60_+50 +10_00 +50_+40 00_-10 +40_+30 -10_-20 ►
 13. 13. Begravda dalar ◄ ► 13
 14. 14. Resistivitetskartor på djupintervaller 00-05 30-40 ◄ 05-10 40-50 10-15 50-60 15-20 60-70 20-30 70-80 ►
 15. 15. Slutsatser • Resultaten visade att det finns flera områden med potentiellt stora grundvattenmagasin • Förekomst av begravda dalar har hydrogeologisk betydelse. • Kartläggning av skyddade områden (risk- och sårbarhetsanalys). • Övergripande kartläggning av geologin ner till 220 m. ◄ ► 15

×