Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Robert Earon-Grundvattensakerhet-i-ett-andrat-klimat

59 vues

Publié le

Grundvattendagarna 2019

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Robert Earon-Grundvattensakerhet-i-ett-andrat-klimat

 1. 1. GRUNDVATTENSÄKERHET I ETT ÄNDRAT KLIMAT STORATIVITET OCH NEDERBÖRDS-AVDUNSTNINGSBALANSEN Robert Earon & Bo Olofsson Oktober 2019
 2. 2. Vattenförsörjning i kustnära områden • Oftast genom borrade brunnar som försörjer 1-2 familjer • Icke areellt jämnfördelat • Uttag kan variera kraftigt under året, med högst uttag under sommarsäsongen • Hantering av vattenresurser varierar mellan olika kommunerna • Vilket är det viktigaste begreppet gällande enskilda brunnar? Bakgrund 2 Berg Lera Morän Sand Grus Brunn
 3. 3. Olika former av krav på enskild vattentäkt • Inget tillstånd från kommunen för att anlägga en dricksvattenbrunn avsedd för husbehovsförbrukning för enfamiljsfastighet, tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighet (Norrtälje) • Tillstånd krävs i vissa områden (Nacka) • Anmälningsplikt inom kustzonen med tillståndsplikt inom vissa områden (Nynäshamn) • Tillstånd krävs inom vissa områden (Västervik) • Tillstånd krävs inom vissa områden där det råder brist på vatten (Värmdö) • Krav på anmälan eller tillstånd (Oskarshamn) • Anmälan (Östhammar)
 4. 4. Vattenförvaringsvolym som behövs för 30 l (per m2) • Berg (med kinematisk porositet 0.03%,) ca. 100 m • Morän 5%, ca. 0.6 m • Grus, ca. 0.1 m Geologins roll 4 Morän Sprucket berg Grus
 5. 5. 0 20 40 60 80 100 120 140 GRUNDVATTENBILDNING(MM) PM_ET Linacre Catchment Outflow Grundvattenbildning, Eknäs 2016-2017
 6. 6. Norrtälje Kommun, historiska data 1991- 2018 ET Beräknat från utflödet i Finsta Nederbörd från Norrveda Station Vatten- överskott Risk?
 7. 7. Heterogenitet i heterogeniteten • Karakterisering är extremt svårt på grund av en oförutsägbar heterogenitet • I det översta området, skillnader mellan mätningar mellan brunnar i brunnsarkivet minskar när de kommer närmare varandra • Men söderut försvinner den rumsliga korrelationen! Skillnad i brunnsdata vs. avstånd
 8. 8. En rumslig grundvattenbalansberäkning • I varje pixel uppskattar man grundvattentillgång baserat på jorddjup, jordart, bergart och avstånd från sprickzon • En rumslig uttagskarta tas fram med hjälp av antagna uttagspunkter • Dessa kombineras med grundvattenbildning uppskattat med hjälp av nederbörd (SMHI) och uppskattad avdunstning och/eller beräkning från ett avrinningsområde i närheten
 9. 9. UTTAG OCH LAGRING Högt Uttag Stor lagring Rullstensås
 10. 10. Mätningar frånVärmdö, Stockholm 10 Well 96_1 Well 96_2Brunn utan jordtäcke Brunn med jordtäcke Verkliga mätningar Modellresultat Jordlagren fungerar som påfyllningsreservoarer
 11. 11. • En tydligt ojämnt fördelad grundvattenpåverkan, ofta i låga topografiska områden med flera brunnar • Vikten av jordfyllda dalgångar som fungerar som reservoarer under sommarsäsongen • Upplösningen av modellen har en viktig roll i avgränsningen av områden men inte identifiering Viktiga resultat 11 (Municipal estimate)(Spatial Groundwater Balance) (Converted difference)
 12. 12. • Modellering med 5% (vänster) och 10% (mitten) avdunstnings ökning från historisk data visar lite miljöstress • När avdunstningen överstiger nederbörden är effekterna av användningen märkbara och genomgående • Områden som har ett hållbart uttag idag kan visa sig ha en begränsad förmåga att återhämta sig under ändrade klimatförhållanden Avdunstning-nederbördsbalans 12 +5% ET +10% ET +20% ET
 13. 13. Avrundning • Heterogenitet i grundvattenbildning (tid och rum), grundvattenmagasinet (rum) och uttag (tid och rum) illustrerar behovet av verktyg som tar hänsyn till dessa egenskaper • Planering och hantering av grundvattenresurser i kustnära områden skulle förstärkas med hjälp av rumsliga verktyg som kan identifiera områden som är sårbara • En förändring av nederbörd-avdunstningsbalansen kan orsaka oförutsedd påverkan i områden som idag kan anses som hållbara
 14. 14. Tack!

×