Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Global Slovakia

1 135 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Global Slovakia

 1. 1. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ A MARKETINGOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.<br />
 2. 2. Global Slovakia je špecializovaný spravodajský servis Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. (SIMS), ktorá vznikla už v roku 1992. Komprimuje v sebe reporty o slovenských podnikateľských subjektoch, príspevkových, rozpočtových organizáciách, spolkoch a združeniach, ktoré obsahujú komplexné hospodársko-ekonomické informácie, vypovedajú o ich pozícii a porovnávajú ich v rámci odboru podnikania. Základom reportov sú predovšetkým údaje o podnikoch autorizované priamo ich vedením.<br />Napomáhajú klientom zvýšiť si obchodné a ziskové marže. Z úverového hľadiska má klient prostredníctvom správ zabezpečené pravidelné automatické monitorovanie situácie svojich zákazníkov. Správy okamžite upozorňujú klientov SIMS na zmeny v ratingu ich obchodných partnerov, poskytujú významné údaje, ktoré pomáhajú klientom zhodnotiť potenciálne obchodné vzťahy a zaradiť  ich do kategórií podľa úverovej, platobnej schopnosti, celkovej ekonomickej situácie a postavenia na trhu.<br />
 3. 3. <ul><li>SLOVENSKÝ HOSPODÁRSKY REGISTER
 4. 4. REGISTER VÝROBY, OBCHODU A SLUŽIEB
 5. 5. SLOVAK EXPORT REGISTER
 6. 6. SLOVAK IMPORT REGISTER
 7. 7. REGISTER ANALÝZ A REŠERŠÍ
 8. 8. REGISTER NEHNUTEĽNOSTÍ
 9. 9. REGISTER PERSONÁLNEJ ANGAŹOVANOSTI
 10. 10. REGISTER RIZIKOVÝCH OSÔB
 11. 11. REGISTER EXEKÚCIÍ
 12. 12. REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK A VÝROČNÝCH SPRÁV
 13. 13. REGISTER MEDIÁLNYCH INFORMÁCIÍ</li></li></ul><li><ul><li>Napomáha užívateľovi riadiť riziká vo vzťahu k súčasným i budúcim zákazníkom.
 14. 14. Obsahuje najväčšie množstvo presných aktuálnych i historických ekonomických dát zo všetkých informačných a spravodajských servisov, systémov a databánk dostupných na trhu SR.
 15. 15. Je k dispozícii v slovenskom a v anglickom jazyku s možnosťou jeho on-line odberu na základe  vlastného triedenia a výberu.
 16. 16. Nenúti užívateľa pátrať a strácať čas kompletizáciou dát z niekoľkých zdrojov.
 17. 17. Nezamestnáva užívateľa zbytočnými dátami.
 18. 18. Umožňuje okamžitý a štandardný export dát priamo do informačného systému užívateľa.
 19. 19. 24 hodinový on-line prístup.</li></li></ul><li>BRATISLAVA • NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • NOVÁ BOŠÁCA<br />

×