Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 35 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Fot 4 0 Til Fot 2 (20)

Plus par Software Innovation Norge (13)

Publicité

Fot 4 0 Til Fot 2

 1. 1. Digital forvaltning, samhandling <br />og innbyggerdialog i kommunen.<br />1. Litt om vår IKT-strategiHva jobber vi etterHvordan jobber vi2. Fylkeskommunalt samarbeid – FOT-prosjektetBakgrunn Metode og organisering av forprosjektet Erfaringer og resultater av forprosjektet Etablering og organisering av samarbeidet - hovedprosjektet<br />Lillehammer, 27. januar, 2010<br />Øystein Windingstad<br />Prosjektleder og rådgiver IKT/OU<br />Oppland fylkeskommune<br />
 2. 2. Først litt skryt<br />
 3. 3. Styrende dokumenter<br />
 4. 4. Politiske føringer for fylkesrådmannens gjennomføring av RHP 2010<br />En åpen og effektiv organisasjon <br />Åpen organisasjon med høy etisk standard<br />Lærende organisasjon med dialog som arbeidsform<br />Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass<br />God og effektiv drift<br />Økt deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter<br />
 5. 5. Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument, våre føringer:<br />
 6. 6. Litt om vår IKT-strategi<br />IKT-strategiplan fra 2005 – 2008 er under fornying<br />Ny IKT-strategi for Oppland fylkeskommune <br />2010-2014<br />
 7. 7. Utfordringsområder<br />Nettverksutfordringer, økende trafikk<br />Sikkerhetsforståelse hos brukerne<br />Ressurser og kompetanse i fagenheten<br />Økende behov for god digital kompetanse hos brukerne<br />Mer utstyr og økende avhengighet til PC og Internett<br />Integrasjoner og automatiserte arbeidsprosesser<br />
 8. 8. Det var en gang –noen som hadde så inderlige ønsker om å vinne rådmannen og hele fylkeskommunen.Eventyret om FOTeladdene….<br />
 9. 9. Hva er FOT<br />Fylkeskommunal Optimal Tilpasning<br />Et fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt mellom<br />Finnmark, Nord-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland fylkeskommune.<br />
 10. 10. Hvordan startet det hele?<br />Vi har alle DocuLive eller P360 som saksbhandler/sak-arkiv-løsning fra Software Innovation<br />Første samarbeidsprosjekt var integrasjon skolesystemer, Rett I Mappa, 2005<br />Første fylkeskommunale forum på Hurtigruta mai 2006<br />På fylkeskommunalt forum i 2008 inviterte Nord-Trøndelag til felles forprosjekt<br />Forberedende møte på SI brukerforum 2008<br />Forprosjekt FOT 4.0 etablert på møte i Stjørdal <br /> 1. oktober, 2008<br />
 11. 11. Formålet med forprosjektet – oppgaven <br />Definere en fylkeskommunal bransjeløsning, beste praksis, som ønskes som en fylkeskommunal standard i 360 4.0. <br />Seks områder; arkiv, saksbehandler, møte og <br /> utvalg, sikret sone, SOA/integrasjoner og teknisk infrastruktur.<br />I tillegg vurdere nye muligheter<br />Prising av denne bransjeløsningen i<br /> forprosjektrapport<br />
 12. 12. Avtaler<br />Oppland ble valgt som ”vertsfylke”.<br />Likelydende avtaler med alle samarbeidsfylkene<br />En avtale med SI<br />
 13. 13. Dilemma<br />Kort og veldig hektisk prosess – ferdig til jul<br /> - eller ta ”den tida vi trenger”.<br />Oppstart og Arbeidsmøter Evaluering <br />forberedelse Presentasjon og godkjennelse<br />Oktober November Desember Januar<br /> 1. 5. 6. 11. 12. 18. 19. 26. 27. 2. 8. 22. 23.<br />Rapport<br />Oppgaven Nye muligheter - kurs Arkiv - Sb MU – Sikret SOA -Teknisk Evaluering MU2 Pres og godkjennelse<br /> sone infrastruktur <br />
 14. 14. Prosjektplan<br />Prosjektplan<br />
 15. 15. Prosjektetorganisering<br />Styringsgruppe<br />Bjørn Sakariassen Ntfk<br />Svein Åge NottveitHfk<br />Ann Karin Lien Ffk<br />Knut Nerland Ntfk<br />Prosjektledelse<br />Øystein Windingstad FK<br />Arild Hofland<br />Konsulenter/rådgivere<br />Bjørg Rivenes Skogås, SI<br />Arne Magne Håvardstun, SI<br />AM 1<br />AM 2<br />AM 3<br />AM 4<br />AM 5<br />AM 6<br />AM 7<br />AM 8<br />AM 9<br />AM 10<br />DELTAKERE<br />Finnmark fylkeskommune<br />Vest-Agder fylkeskomm<br />Nord-Trøndelag fylkeskom<br />Sør-Trøndelag fylkeskomm<br />Hordaland fylkeskommune<br />Oppland fylkeskommune<br />Vestfold fylkeskommune<br />og<br />Software Innovation<br />Arkiv<br />Stein Eriksen <br />MU<br /> Ann-Karin Mellingen<br />Teknisk Infrastruktur<br />Glenn Paulsen<br />Integrasjoner SOA<br />Glenn Paulsen<br />Saksbehandling<br />Evy Bakke<br />Sikret sone<br />Stein Eriksen<br />MU 2<br />Ann-Karin Mellingen<br />Kurs<br />SI<br />Koordinering og kvalitetssikring<br />Nye muligheter<br />SI<br />
 16. 16. Rapport fra delprosjektleder og rådgiver etter hvert arbeidsmøte – <br />
 17. 17. Rapporter<br />6 delrapporter og en hovedrapport ved prosjektslutt<br />Sluttrapport klar 22. januar, 2009.<br />
 18. 18.
 19. 19. Statistikk<br />136 dagsverk er lagt ned fra samarbeidsfylkene <br />og i tillegg kommer reiser og opphold og arbeid ”hjemme”.<br />= 19,5 dagsverk/arbeidsmøter/møter pr. fylkeskommune.<br />Gjennomført 10 rene arbeidsmøter med til sammen 110 deltakere<br />= 11 deltakere i snitt pr arbeidsmøte<br />&lt; 2 deltakere i snitt pr arbeidsmøte fra hver fylkeskommune<br />
 20. 20. Resultater<br /><ul><li>FOT 4.0 trinn 1 = SI CoreFK v. 1.0
 21. 21. Til sammen 93 punkter er vedtatt innarbeidet i standarden
 22. 22. Av disse vil 46 være punkter som innarbeides i SI Core SP3, 4 og X
 23. 23. 47 punkter må programmeres og har blitt priset
 24. 24. I tillegg kommer punkter og områder som kommer til behandling inn under et evt. ”FOT 2”</li></li></ul><li>Beregnet nytteverdi<br />Gevinst forprosjektet: &gt; 600.000<br />Ressurser<br /> Kvalitet<br /> Innhold<br />Gevinst gjennomføringsprosjekt årlig: &gt; 1.000.000<br />Enklere brukergrensesnitt<br /> Tilpasset skolenes behov<br /> Færre tilpasninger<br /> Enklere håndtering endringer<br /> Færre kostnader<br />
 25. 25. Gevinstområder i samarbeidet<br /><ul><li>Et effektivt og målrettet forum for diskusjon og erfaringsutveksling.
 26. 26. Felles konfigurasjon/oppsett og implementering og bruk av sak- og arkivsystem
 27. 27. Bygget uunnværlig og verdifull kompetanse
 28. 28. Viktig erfaringsutveksling knyttet til arbeidsprosessene og 360 v.4.0
 29. 29. FK Beste praksis som felles ståsted for videreutvikling og utvidelse av sak- og arkivsystemet </li></li></ul><li>Hva skjedde<br />Arkiv<br />Saksbehandler<br />Møte og utvalg<br />Sikret sone<br />SOA Rett i Mappa<br />Teknisk infrastruktur<br />Fantastisk innsats fra <br />deltakerne<br />Fantastisk innsats fra <br />et godt SI-team<br />
 30. 30. Samarbeidsavtalen<br />Beslutning om å gå videre med FOT 2 tatt i hver enkelt fylkeskommune, unntatt Hordaland.<br />Konstituerende møte, 30. mars, i Tromsø;<br />Enighet om;<br />-struktur <br />- organisering og avtaler<br />-framdrift<br />-nye områder for fylkeskommunal standard<br />Samarbeidsavtalen signert 29. mai.<br />Samarbeidsfylkenes deltakelse i samarbeidet er hjemlet i vedtak i de respektive fylkeskommuners administrative ledelse. <br />Samarbeidet forutsetter at samarbeidsfylkene bidrar så likt som mulig i forhold til ressursbruk og egeninnsats, og de skal ha samme økonomiske forpliktelser og rettigheter i samarbeidet.<br />
 31. 31. OrganiseringFOT 2 styret<br />Lokal<br />Styrins-gruppe<br />Lokal<br />Styrings-gruppe<br />Lokal<br />Styrins-gruppe<br />Lokal<br />Styrins-gruppe<br />Nord-Trøndelag<br />Solveig Bigset<br />Finnmark<br />Ann Karin Lien<br />Sør-Trøndelag<br />Stein Eriksen<br />Oppland<br />vertsfylke<br />Øystein Windingstad<br />Vestfold Harriet Marie Terjesen<br />Vest-Agder<br />Sølvi T Wikstøl<br />Styret<br />Oppland<br />Vestfold<br />Vest-Agder<br />Nord-Trøndelag<br />Finnmark<br />Sør-Trøndelag<br /> Delprosjekter<br />
 32. 32. Beslutning i alle 6 fylkeskommuner om å delta i samarbeidet om utvikling av versjon 1<br /><ul><li>kontraktsforhandlinger er gjennomført og avtale med utvikler (SI) ble signert </li></ul> 19. juni, 2009.<br />
 33. 33. FOT delprosjekter og framdrift<br />NÅ<br />
 34. 34. Testing uke 43 og 44.<br />På Lillehammer<br />
 35. 35. Test-team<br />Administrator: Stein, Knut, Mona, Stig, Harriet, Grethe, Torkild<br />Mandag 19. okt. SI: Bjørg, Torleif.<br />Arkiv: Stein, Solveig, Grethe, Harriet, Torkild, Knut, Stig, <br /> Solveig (Lier)<br />SI: Bjørg, Torleif, Arne Magne (Marte og Tore)<br />Mandag 19. og tirsdag 20. okt. <br />Saksbehandler Knut, Siri, Ann Karin, Gøril, Harriet, Torkild, <br />med Sikret Sone: Solveig, Tormod, Anita, Stein<br />SI: Bjørg, Gunnar, Arne Magne<br />Tirsdag 20. og onsdag 21. okt.<br />Møte og Utvalg:Ann-Karin, Anita, Siv, Gudrun, Tormod, Marit, Ann Karin,<br /> Knut <br /> SI: Bjørg, Gunnar<br />Onsdag 21. og torsdag 22. okt.<br />
 36. 36. Fylkeskommunalt samarbeid<br />
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. Oppgaver FOT 2<br />Utvikling av SI Core FK v 1.0<br />Arbeidsflater - Enda enklere Outlook-grensesnitt. 360 og Sharepoint<br />Integrasjoner – Rett i Mappa fase 2. Venter tilbakemelding fra alle<br />Sikret sone trinn 2, tilgangsstyring. Øystein sjekker med Petter<br />Elektronisk avlevering til depot<br />Opplæring og kompetansebygging. Innhold, metode erfaringer.<br />Publisering (Offentlig Journal)<br />Politisk agenda PA – KFI) og publisering på Internet<br />Forenklet dokumentproduksjon MU <br />Papirløst byråd - One-note adapter<br />360-Prosess - Prosesstøttet saks-behandling/predifinert arbeidsflyt – <br />MS Workflow<br />Samhandling/prosjektrom arkivering av prosjektdokumenter<br />Kontrakter, administrasjon og oppfølging<br />Dokumentarkiv for styrende dokumenter inkl. revisjonskontroll<br />Ledelsesrapportering OM(SA) <br />
 41. 41. FOT 2er i gang<br />Fylkeskommunal Optimal Tilpasning<br />fase 2<br />Nettverk for<br />deling av kompetanse og økt kunnskap,<br />fokus og utvikling. <br />”Sammen er vi enda klokere”.<br />

×