Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
nationalismo sa india
nationalismo sa india
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 55 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Aralin 10 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Aralin 10

 1. 1. • Ang Nasyonalismo ay tumutukoy sa pagkakaisang damdaming politikal ng mga mamayan upang tapusin ang pamamahala at impluwensiyang dayuhan sa loob ng bansang kanilang kinabibilangan.Ito rin ang dahilan ng unti-unting pagbagsak ng Imperyong Kanlurang Asya
 2. 2. PANGYAYARING NAGBIGAY DAAN SA PAG-USBONG NG NASYONALISMO SA TIMOG ASYA • Ang Nasyonalismong Indian ay nagsimula pa noong ika 18 na siglo. • Dahil nakapag-aral ang mga maykayang Indain sa paaralang Briton sila ay nagkaroon ng kaalaman ng nasyonalismo at demokrasya.Dahil dito naabuo ang dalawang pangkat na naglalayong mapatalsik ang dayuhang pamamahal ng India. • INDIAN NATIONAL CONGRESS-itinatag noong 1885.Hinangad ng pangkat na ito ang kasarinlan ng mga Ingles para sa lahat ng mga Indian anumang uri nito sa lipunan at uri ng relihiyong paniniwala. • ALL INDIAN MUSLIM LEAGUE-Itinatag ni Mohammed Ali Jinnah noong 1906.Layunin nito ang pagtatag ng nahihiwalay na bansang Muslim mula sa itinatag ng mga British India noong 1947.
 3. 3. HUKBONG MILITAR NG INDIAN NOONG UNANG DIGMAAN
 4. 4. ANG MGA PINATAYONG PAARALAN MGA BRITON
 5. 5. DALAWANG PANGKAT NA NAGLAYONG MAPATALSIK ANG DAYUHAN SA INDIA INDIAN NATIONAL CONGRESS ALL INDIAN MUSLIM LEAGUE
 6. 6. • Natuklasan ng mga Indian na sila ay tinuturing na “Second Class’ ng mga Briton kaya sila ay nagtiis sa ilalalim ng mga Briton at naunawaan ang mga ideya ng demokrasya • Nag-iba ang kalagayan sa India sa pagsisismula ng Unang Digmaang Pandaigdig . • Nanawagan ang Briton sa kalalakihang India para magsilbing hukbong Militar ng mga Briton maraming Indian ang nagpatala kapalit ng ipinangakong reporma sa bansa na maaring maituloy sa pagsasarili. • Matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig umasa ang mga Indian na tutuparin ng mga Briton ang kasarinlan ngunit sila ay muling itinuring na “Second Class”ng mamayan.Bukod ditto tumaas ang buwis pati na ang presyo sa bilihin. • Nagkasakit din ang maraming Indian dulot ng lumaganap na EPEDEMYANG FLU.
 7. 7. ROWLATT ACT • Itinatag ng mga Briton noong 1919 upang mapigilan ang pagtutol ng mga Indian • Ang pamahalaang ito ay ang mga Briton ay may karapatang supilin at ikulong nang Dalawang Taong walang paglilitis ang sinumang tutol sa patakaran ng British • Dahil dito sumiklab ang isang marahas na pagtutol n mga Punjab.
 8. 8. AMRITSAR MASSACRE • Bilang pagtutol sa Rowlatt Act ang mga Muslim at Hindu ay nagtipon sa Amritsar,kabisera ng Punjab layon ng mga India na mag-ayuno,manalangin at making sa mga talumpating political ng kanilang mga nasyonalistang lider • Lingid sa karamihan ng mga dumalo ipinagbabawal ng mga Briton ang pagtitipong pampubliko at dahil sumalungat ang mga Indian kaagad ipinag-utos ni Heneral Reginald Dyerang komandanteng Briton sa Amritsar ang pagpapaputok ng Riplre nang walang anumang babala. • 400 Indian ang napatayat 1,200naman ang nasugatan. • Sa isang magdamag,ang milyong mga Indian ay nagmistulang rebolusyonaryong nasyonalista na humiling ng kasarinlan.
 9. 9. AMRITSAR MASSACRE
 10. 10. SI MOHANDES GHANDI AT ANG KILUSANG PANGKASARINLAN • Si Mohandes Karamchand Ghandi ay kilalang lider sa laranganng politika sa India at siya ay isa rin sa masigasig na liderng kilusang pangkasarinlang ng Bansa. • Si Ghandi ang nagpasimula sa prinsipyong SATYAGRAHA na nangangahulugang MASSCIVIL DISOBEDIENCE. • Ito ay nagsilbing daan patungo sa pagkakamit ng kasarinlan ng India. • Si Ghnadi rin ay isa sa mga pandaigdigang lider na nakapagbigay ng Inspirasyon sa pangkarapatan at pangkalayaan sa buong daigdig • Si Ghandi ay higit na kilala bilang MAHATMA na ang kahulugan ay “DAKILANG KALULUWA” pinarangalan din bilang “AMA NG BANSANG INDIA”
 11. 11. • Si Ghandi ay nakatira sa South Africa noong 1915 si Ghandi ay bumalik sa India at itinatag ang samahan ng mga magsasaka at manggagawang Indian upang mapaniil ang pagbubuwis at diskriminasyon. • Nang si Ghandi ay naging pinuno pinangunahan niya ang pambansang kilusan. • Dahil sa insidente ng Amritsar hinikayat ni Ghandi ang Indian National Congress na isagawa ang patakarang noncooperation sa pamahalaang Britain.
 12. 12. SATYAGRAHA O CIVIL DISOBEDIENCE ACT NI GHANDI • Satyagraha o Truth Force isang pilosopiyang nilinang at ipinagawa ni Ghandi ito ay nangangahulugang “Walang Karahasang pagtutol sa anumang batas ng pamahalaan upang ito ay mahikayat na lumikha ng pagbabago”.Sa kabuaan ay NONVIOLENT RESISTENCE O CIVIL DISOBEDIENCE • Inilunsad ni Ghandi ang Civil Disobedience upang mapahina ang kapangyarihang pampulitika at pangkabuhayan nila sa bansa at nanawagan din siya na tutulang sundin ang mga alituntuning ng mga Briton at sundin ang mga sumusunod: • Iwasang bilhin ang anumang gawa mula sa Britain; • Iwasn ang pagpasok sa mga paaralang pampubliko; • Ttulan ang pagbabayad ng buwis;
 13. 13. • Iwasan ang pakikiisa sa halalan at • I-boycottangkasuotang yaring Britain • Hinimok ni Ghandi ang Indian na naghabi ng sariling tela at isuot ito at pinababa nito ang industriya ng Britai noong taon ng 1920. • Naganap ang protesta at kaguluhan dahil sa pananawagan ni Ghandi sa Civildisobedience. • Ito rin ay nagkaroon ng malaking epekto sa pamahalaang Britain
 14. 14. ANG SALT MARCH NI GHANDI • Noong 1930 si Ghandi ay naglunsad ng isang dedemonstrasyon upang ipadama ang pagsuway sa Salt Act ng mga Briton. • Ayon sa Salt Act sa pamahalaan lamang maaring bumili ng asin ang mga Indian at kaylangan bumayd ng kaukulang buwis. • Upang ipakita ang kanilang pagtutol nito si Ghandi at ang kanyang tagsunod ay naglakad ng distansiyan 240 patungong baybay dagat.Pag-abot sa baybay dagat, sila ay sumalok ng tubig alat at sinimulang gumawa ng asin. • Ngunit sila ay pinigilan ng mga armadong Briton bunga nito,ang mga 60,000 Indian kabilang si Ghandi ay dinakip at ikinulong ng dalawang taon
 15. 15. SALT MARSCH NI GHANDI
 16. 16. GOVERNMENT OF INDIA ACT • Noong 1935 isinabatas ng mga Briton ang Government of India Act ang batas na ito ay nagbigay ng higit na kalayaan sa mga lalawigan sakop sa india na pinamunuan na ng mga Indian • Pinasimulan din ng batas na ito ang tuwirang halalan na nilahukan ng 35 Milyong India at isinaayos ang mga lalawigan. • Dahil sa batas na ito ang Burma ay tuluyan nang hiniwalay sa India. • Inasahan ng mga Indian ang unti-unting pagtamo ng kasarinlan sa mga Briton.
 17. 17. IBA’T-IBANG MANIPESTASYON NG NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA • Noong ika 20 hanggang ika 21 siglo ang kanlurang asya ay nagging puso ng pagbabago at salungatan. • Mula ng bumagsak ang Imperyong Ottoman iba’t-ibang idelohiya ang sumibol sa politika at kultura ng mga bansa at rehiyon. • Bunsod ng magkakaibang pananalig at pananaw ng pangkat ng Kanlurang Asya tatlong mahalagang kilusang nasyonalista na may iba’t-ibang layuninat pananalig ang nalinang sa relihiyon itonang sumusunod: • Ang Nasyonalismo ng mga Turk sa Imperyong Ottoman na nagtatag ng Republic of Turkey. • Ang nasyonalismo ng mga arab na humiling ng kalayaan mula sa Kanluran. • Ang Kilusang Zionism na nagnanais magtatag ng sariling bansa sa Palestine
 18. 18. ANG MGA TURK • Nang matapos ang Unang Digmaang.Ang naiwan na lamang ay ang Imperyong Ottoman. • Noong 1919 nilusob at sinakop ng hukbong Griyego ang Turkey. • Ang nasyonalismo ng Turk ay ipinahayag ng Samahang Turkanian itinatag noong 1839 ng mga Tartar • Ang salitang “TURAN” ay nagmula sa pangalan ng isang lupain ng Persian na matatagpuan sa Silangang bahagi ng Iran kung saan naninirahan ang mga Turic at Turan. • Sa ilalim ng mga pamumuno si MUSTAFA KEMAL ipinagpatuloyng mga Turk ang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng kasunduan sa hangganan ng kasalukuyang Turkey • Noong 1923 itinatag ni Mustfa Kemal ang REPUBLIC OF TURKEY ito ang kauna-unahang republika sa Kanlurang Asya • Si Mustafa Kemal ay nagtamo ng layuning mabago ang Turkey patungong modernong Bansa.
 19. 19. Ang “kemalism”o”Anim na Palaso(six arrows) ang bumuo ng anim na katangian ng Republic of Turkey • Itinatag ni Kemal ang isang Republikang secular,isang uri ng pamahalaang hindi nakaugnay sa Relihiyon.Pinaghiwalay niya ang batas ng Islam at batas ng Bansa. • Inalis niya ang mga hukumang panrelihiyon at nagtatag ng panibagong sistemang legal na nakabatay sa batas ng Europeo. • Pinagkalooban din niya ng karapatang makiisa sa halalan at humawak ng puwestong pampubliko ang kababaihan. • Ipinatupad niya ang edukasyong Kanluranin sa bansa. • Inilunsad niya ang ilang programang industriyal upang mapaunlad ang Turkey bilang industriyalisadong bansa. • Itinalaga rin niya ang pagbabago sa pananamit ng mga Turk.Ipinag-utos niya ang pagsususot ng damit Kanluranin na Amerikana at ipinagbawal ang Fez,ang pelus na pulang sombrerong tradisyonal na na bahagi ng damit Turkish.
 20. 20. MUSTAFA KEMAL • Si Kemal ay namatay noong 1938 Bunga ng kanyang maayos na pamumuno ang mga Turk ay nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan dahil dito siya ay kinikilala na si ATATURK O “AMA NG MGA TURK”
 21. 21. ANG PANG-ARABISM • Pan Arabism ang modernong salitang gamit para sa political na pagkakaisa ng mga bansang Arab sa Kanlurang Asya. • Upang makapagtatag ng malakas na samahan ng mga estadon. Ang mga Arab ay umanib sa mga Ingles noong Unang Digmaang Pandaigdig.. • Nang matapos ang digmaan hiniling ng mga Arab bilang gantimpala ang pangakong binitiwan ng mga Ingles at Pranses na kasarinlan para sa lahat ng lalawigang Arab sa Ilalim ng Imperyong Ottoman • Ngunit ang pangakong Ito ay hindi natupad at sa halip aya ng rehiyon ay pinaghatian ng Britain at France.Bunga nito ang mga Arab ay nagsimulang mag alsa. • Sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig,Itinatag ng mga arab ang mga samahang:Arab League,Arab Federation,Arab Union,United Arab Emirates at Arab Maghreb Union
 22. 22. GAMAL ABDER NASSER • Si Gamal Abder Nasser ang namuno sa Partidong Ba’ath ang pinakaaktibong samahan sa kabuuang estado ng Arab noong 1918-1970 • Ang kilusang ito ang nag pahina nang naglahong pagkakaisa ng mga Arab.
 23. 23. MODERBISASYON,WESTERNISASYON, ATSEKULARISASYON NG IRAN • Bago pa ang Unag Digmaang Pandaigdig nakapagtatag na ang Britain at Russia ng SPHERE OF INFLUENCE sa sinaunag Persia. • Habang ang mga Ruso ay gumagawa ng paaran para sa kanilang suliraning pangkalooban sinakop ang buong Persia ng mga Ingles ito ang nagpaalan ng damdaming nasyonalismo • Noong 1925 isang opisyal ng hukbong Persia ang umagaw ng kapangyarahin mula sa dating shah o hari. • Si Reza Shah Phalvi ang namuno sa Persia siya ay namuno bilang diktador at pinatungan ng korona bilang “Hari ng mga Hari” inilunsad niya ang mga programang modernisasyon,westernisasyon,at sekularisasyon sa bansa. • Siya ay nagpatayo ng paaralang pampubliko,lansangan at daang bakal pinaunlad ang mga Industriya ng bansa at pinalawig ang karapatan ng kababaihan
 24. 24. REZA SHAH PAHLVI • Noong 1935 pinalitan ni Reza Shah Pahlavi ang pangalan ng Persia ng Iran • Napalilitan siyang bumaba sa trono at pinalitan ng kanyang anak na si Mohammed Reza Phalvi.Ipinagpatulay niya ang programang Modernisasyon sa bansa hanggang ito ay pinigilan ng kilusang oposisyon noong 1978 • Ang oposisyon na ito ay pinamunuan ni Ayotollah Ruhollah Khomeini ipinabalik niya ang Prinsipyong Islamic Fundamentalism inagaw ni Khomeini ang pamahalaan at sapilitang pinababa sa trono si Mohammed Reza.
 25. 25. SAUDI ARABIA AT ANG TRADISYONG ISLAMIKO • Nang bumagsak ang Imperyong Ottoman,Itinatag ni Abdul Aziz noong 1926ang kaharian ng Hejaz at Nejd.Siya ay kilala sa bialng Sheikh Ibn- Saud kabilang di si Abdul sa makapangyarihan angkan sa mga Arab • Noong 1932 tinawag niya itong Saudi Arabia,mula sa pangalan ng kanyang angkan. • Ipinag-utos ni Ibn-Saud ang pagpataw bg kaukulang mahigpit na parusa na nakabatay sa Koran o Qur’an sa sinumang magkasala. • Pinagbawal niya ang pag-inom ng alak at isinulog niya ang makabagong teknolohiya sa bansa.
 26. 26. ANG ISRAEL AT ANG KILUSANG ZIONISM • Noong 1897 ang kilusang Zionism ay itinatag pang maisakatuparan ang layuning magkaroon ng estado ang mga jew ang kilusang ito ay pinamunuaan ni Theaodor Herzl isa siyang manunulat sa Vienna • Upang masimulan ang kanilang layuning makapag-angkin mg kapirasong teritoryo sa Palestine,ang ilang pangkat ng mga Jew na kaanib sa Zionism ay nagsimulang narinahan sa pPalestine bago pa magtapos ang ika-19 na siglo. • Bilang sa paghahanda sa kanilang layuning makamit ang Israel,sinimulan ng mga Zionist na mag tipon ng pondo upang masimulan ang paglipat ng mga Jew sa Palestine hindi naglaon nakagawa rin sila ng sariling pamahalaan sa lupain na itinatawag nilang Jewish Agency • Nang matalo ng mga Briton ang Imperyong Ottoman sinimulan ng mga Jew ang paglinang ng Palestine
 27. 27. • Kasabay ng kanilang paglilinang,sinimulan din nila ang pagnbili ng mga lupain sa mga local na Arab na Palestinian ang mga Zionis. • Noong 1920 nagsimulang salungatin ng mga Palestinian ang mga Zionist. • Ang nabuong alitan sa pagitan ng Arab at Jew ang nagpadali ng pagtatag ng Israel sa lupain ng Palestine . • Ang pangunahing layunin ng Zionism ay natupad noong 1948 nang ideneklara ni David Ben Gurion ang Israel bilang malayang Estado
 28. 28. EPEKTO NG NASYONALISMO SA SIGALOT SA TIMOG AT KANLURANG ASYA • MGA SIGALOT SA TIMOG ASYA • Sa paglisan ng mga Briton sa rehiyon ,ang kabuuang rehiyon ay binalot ng kaguluhan .Dahil dito ang mga Peninsula ng India ay nahati-hati sa iba’t- iabng bansa. • MGA SANHI NG TENSIYON SA RELIHIYON • Ang matagal na panahon ng panankop ng mga Muslim sa Rehiyon ay nagging dahilan ng pag papaloob ng maraming Hindu sa Islam. • Ito ay pinalala pa ng magkasalungat ding pananaw sa pamahahala ng kilusang (AIML) All Indian Muslim League at ng (INC) Indian National Congress • Sa pinaninindingan ng AIML sa pamumuno ni Ali Jinnah ang pagtatag ng nahihiwalay sa bansa para sa mga Muslim.Na hindi makapamumuhay ng mapayapa ang mga Hindu at Muslim dahil sa lubhang pagkakaiba ng paniniwala at gawi nito
 29. 29. Na sa isang demokratikong India kung saan inihalal ng mga Muslim ang kapwa Muslim at gayundin ang magaganap sa panig ng mga Hindu. • Ang INC sa pamumuno ni NEHRU sa kabila ng pagkakaroon ng magkaibang relihiyon,ang mga India ay nagmula sa iisang lahi at may kakayahan mamuhay ng mapayapa • Hunyo 1958 ipinagkaloob ng kasarinlan ang India ni PRIME MINISTER CLEMENT ATTLEE ng Britanya.Na mariing tinutulan ni Ali Jinnahna nagsimula sa madugong labanan sa pagitan ng mga Muslim at Hindu na tinawag na “GREAT CALCUTTA KILLINGS” • Agosto 15,1947 ang India at Pakistan ay nagging mga bansang nagsasarili.Ipinag-utos ito ng mga Briton abg paghatihati bg relihiyon at upang maawat ang kaguluhan pero nagging marahas at madugo parin ito.Sa pagkakataong ito pinatay ng isang asasasin si Ghandi
 30. 30. ANG USAPAN SA KASHMIR • Ang Uspang Kashmir ay ibinunga ng kalituhan sa interpretasyon at pagpapatupad ng partisyon ng peninsula. SANHI NG SIGALOT • Dahil sa pagtanggi na mawala ang Kashmir bilang teritoryo ng Pakistan nagpaadala ngpandatahong tribu ang Pakistan sa Kashmir upang magudyok ng pag-aasa laban sa maharajah. • Sa takot ni Haring Singh humingi ng saklolo sa India.Ang India ay nagpadala ng puwersa sa Kashmir sa kondisyong ito ay magpapasakop sa India.Dahil ditto pormal na nagpasaklaw ang maharajah sa India • Oktubre 1947-Ang mga pangyayari na naganap ang Unang Digmaang Indo-Pakistan • 1949-Nagdeklara ang UN ng tigil putukan.
 31. 31. ANG LINE OF CONTROL • 1965-Ang taon naglunsad ang Pakistan ng pakikipagdigmaan sa Kashmir na tinatawag na “OPERATION CIBRALTAR” • Pebrero 1966 sa Tashkuet naganap ang usapang pangkapayapaan kung saan nabuo ang ang hangganan seasfire line sa pagitan ng magkatunggaling bansa Tinawag itong “LINE OF CONTROL” Gayunpaman ang hanganang ito ay panaka-nakang nilalaaabag ng magkakaibang pangkat hanggang sa kasalukuyan. DALAWANG PAKISTAN • PAKISTAN-nagsimula sa salitang “URDU” na ang ibig sabihin ay “PURE NATION” • Ito ay binuo ni CHOUDHRY RAHMAT ALI • Binuo ito sa sa pinagsamang pangalan ng 5 layunin: 1)Sind 2)Balochistan 3)Punjab Hilagang Kanluran at silangang Bengal ng Pakistan
 32. 32. • PAKISTAN-Binubuo ng East at West Pakistan na pianglayo ng teritoryo ng India ng 1,000 Milya sa pagitan nito • 1947-nag-umpisa ng tension sa pagitan ng East at West Pakistan. • Ang tensiyon na ito ay dahil sa relihiyong Islam,magkakaibang kultura at tradisyon.Pinatingkad pa pa makontrol ng mga politikal na samahan ng West Pakistan ang pang-ekonomiya at panpolitikal kapangyarihan sa Bansa.Na tinutulan ng taga East Pakistan. • 1970-napatagumpay ng (AL) Awami League ang nakatalang posisyon sa National Assembly na pinamunuan ni SHEIKH MUJIBUR RAHMAN Bengali Lider • YAHYA KHAN ang pangulo tumutol sa pagbukas ng National Assembly upang mapigilan ng East Pakistan ng autonomy o pagsasarili. • Marso 26,1971 ideneklara ng mga mamayang Bengali ang kasarinlan ng East Pakistan.
 33. 33. ZULFIKAR ALI BHUTTO • Disyembre 16,1971-tinaggap ng mga Pakistan ang kanilang pagkatalo.Si Pangulong Yahya Khan ay nagbitiw at pinalitan ni Zulfikar Ali Bhutto na kaagad kinilala ang Bangladesh na (East Pakistan) “Ang lupain ng mga Bengali”bilang isang malayang estado
 34. 34. DIGMAANG SIBIL SA SRI LANGKA • Nag Nag-ugat pa sa panahon ng pamamahala ng mga Briton nang ito ay kilala pa bilang Ceyclon. • Ang gulong ito ay bunsod ng hidwaang naganap sa pagitan ng dalawang pangkat-etniko:pangkat Sinhalese ng mga Buddhist,pangkat ng mga Tamil ng mga Hindu. • Nagsimula ang hidwaang ninais ng mga Sinhalese opisyal na wika ng bansa ang Sinhala nasinalungat ng mga Tamil dahil sa paniniwalang pagkawala ng kanilang wika na maaring ikawala rin ng kanilang relihiyon.Noong 1958 nang Manalo sa halalan ang Sri Langka Freedom Party itinalaga ng partido ang Sinhala bilang opisyal ma wika ng bansa na siyang ikinagalit at nagpasimula ng rebelyon ng Tamil sa pangkat ng Sinhalese. • 1972-napagbotohan ng mga Sinhalese ang pagbabago ng pangalan ng bansa sa Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
 35. 35. Ng mga lala • Sa parehong taon naitatag naman ang Tamil (TULF) United Leberation Front na makipaglaban para sa interes ng mga Tamil na kalayaan ng mga lalawigan sa hilagang silangan ng bansa bilang isang malayang estado ng Tamil Eclam na hindi pinagkaloob ni pangulong Jenuis R. Jayewardene kaya ang Tamil ay nagpagawa ng mararahas na gawaing terrorism upang makamtan ang kalayaan . • 1983-Rajiv Ghandi punong ministro ng India at Jayewardenepangulo ng Sri Langka ang pagpasok ng mga hukbong Indian upang makatulong sa pagdidis-arma ng rebedeng TamilNgunit ang kaganapan ay matagumpay hanggang lumisan ang hukbong Indian sa bansa at isang digmaang sibil ang namagitan sa Tamil at iba pang mamayan ng Bansa. MGA SIGALOT SA KANLURANG ASYA • Naging mahirap sa Plestine ang mamuhay nang mapayapa matapos ang Ikalawang Digamaang Pandaigdig.Ngunit higit na nagging mahirap para sa mga Jew ang mamuhay nang tahimik sa gitna ng Arab na laban sa pagkakatatag ng Israel.
 36. 36. PALESTINE ANG BAGONG ESTADO NG ISRAEL • Dahil sa modernong kaalaman sa Industriya,agrikultura komersiyo at siyensiya nabanaag kaagad ang mataas na antas ng pamumuhay ng mga Jew.Kinainggitan ito ng mga Arab sapilitang hiniling ng mga Arab na pigilin ang paninirahan ng mga Jew sa Palestine. • Pagkatapos ng panukala ng UN,ang Palestine ay hinati sa dalawa;Kanlurang Bahagi para Jew at silangang bahagi para sa Transjordan.22 bahagdan nagging lupain ng mga Jew. • May 14,1948 itinalaga ng mga Jew ang Israel bilang malayang bansa.Si CHAIM WEIZMANN Ang nagging pangulo si DAVID BEN GURION ang naging kauna-unahang punong ministro. • Ang pangyayari na ito ay nagpalakas sa kilusang Zionism at milyong migrasyon ang dumagsa sa Israel.
 37. 37. JIHAD O BANAL NA PAKIKIDIGMA • Ang pagkakatatag ng Israel ay higit na nagpagalit sa Arab League kaya nagdiklara ito ito ng JIHAD O BANAL NA PAKIKIPAGLABAN sa bagong tatag na estado ng Israel.Ang Arab League ay binubuo ng mga bansang Egypt,Iraq,Lebanon,Saudi Arabia,Syria,Transjordan at Yemen.
 38. 38. ANG UNANG DIGMAAN ARAB-ISRAELI • -Nang magdeklara ang mga Arab ng pakikidigma napilitan ang mga Israeli sa na lumaban,sa kabila ng kaunti nilang bilang na pinagtagumpayan ditto. • 1949 napagkasunduan ng dalawang panig ang isang ang tigil putukan o armistice.Si RALPH BUNCHE ang tagapamitagan mula sa UN na hinimok ang magkabilang panig na lumagda sa nasabing kasunduan.Dito napalitan ang Transjordan ng Jordan. • Bgamat naihinto ng kasunduan ang labanan hindi hindi naman ito nalutas ang sigalot ng magkabilang panig.Sa halip panibagong tension nanatili at patuloy na naghiwalay sa mga bansang Arab at Israeli. • 1)Ang isyu Palestinian-Arab na lumkas mula sa Israel dulot n digmaan.Naniniwala ang mga Israeli na ang mga kapwa Arab din ang dapat kumupkop sa mga ito. • 2)Ang isyu na may kinalaman sa hidwaan sa hangganan ng tummanggi ang mga Israeli sa pagsasrili ng mga teritoryong kanilang naskaop sa unang labanan.Na iginiit naman ng mga Israeli na ang mga teritoryong ito ay pag-aari na nila
 39. 39. Sa pagsaa dahil napagtagumpayan nila ito sa pakikidigma sa mga Arab.Dulot nito ang teroristang fedayeem.Ang pagpapagawa ng sunod-sunod na pag-atakesa mga sibilyang Israeli. • Ang mga usapang pngkapayapaan sa dalawang panig ay hindi nagtagumpay dahilan sa bawalan ng pagkakaisa mula sa magkabilang panig. ANG IKALAWANG DIGMAANG ARAB-ISRAELI (Krisis Suez Canal) • Noong 1956 nagpasya ang pangulo ng Egypt na si GAMAL OBDEL NASSER na angkinin ang Suez Canal mula sa panibagong kompanyang Briton at Pranses dahil ito sa pagtatangging tustusan ang pag-papagawa ng Aswan Dam sa Nile River. • Suez Canal ay isang mahalagang rutang pangkalakalan mula sa Europe patungong Kanluran at Asya • Nagalit nag France at Britain sa pag-atake ng Egypt kayat lihim itong nakipagsundo sa Israeli. • Noong Nobyembre 1956 pinagtulungan sakupin ng pinagsamang hukbo ng
 40. 40. Pinagsamang hukbo ng Britain,France at Israel ang Sinai Peninsula at pinasimulan ang kanilang itinakdang “OPERATION MUSKETEER” • Sa loob ng sampung araw,naagaw ng Briton at Pranses ang Suez Canal mula sa Egypt.Pero tinutulan ito ng iba Pang malalakas na bansa.Bunga nito nilisan ng hukbong Briton,Pranses at Israeli ang Suez Canal. • Ang hidwaan ng Urab at Israeli ay lalong pinalubha dulat ng COLD WAR sa rehiyon nang makialam ang Union Soviet at US.Ang US na pinaninirahan ng mayaman at may kpangyarihang populasyong Jew ay kumampi sa mga Estadong Ara. • Hiniling ng Egypt sa Unna iatras ang hukbong pangkapayapaan nito mula sa Suez Canal at muling isara ang Goulf of Aquba na nasa puno ng Red Sera sa mga sasakyang pandagat ng Israel.Sa pamamagitan isang kasunduang Militar,inilagay ng Egypt ang hukbong sandatahan ng Jordan sa ilalim ng pamumuno nito.Dito nagbigay ng hudyat sa Israel na ang bansang Arab ay naghanda para sa isang digmaan
 41. 41. ANG ANIM NA ARAW NA DIGMAAN • Hunyo 15,1967 ginulantang ang mga Arab ng biglang paglusob ng erplanong pandigma at hukbong batihan ng Israel ang paliparan ng Egypt,Syria at Jordan.Dahil sa pagkabigla walang nagawa ang mga Arab upang lumaban.Sa loob ng anim na araw nagdiwang ang Israel sa kanilang pagsakop sa sumusunod:Judea at Samaria mula sa Jordan,Golan Heights mula sa Syria,disyerto ng Sinai,Gaza Strip,at West Bank.Nagsilbing tanggulan nito ang mga nasakop sakaling lumusob muli ang mga Arabo. • Pinabuklod ng pagtatagumpay na ito ang Jerusalemat ang mga Jew na dating naninirahan sa Judea at Samaria ay muling naibalik sa kanilang dating panirahan • Ipinadala ng UN si GUNNAR JARRING isang Swedish upang magsaayos ng isang tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig.Pero ang hakbang na ito ay hindi nagtagumpay.
 42. 42. ANG IKAAPAT NA ARAB • Israeli War DIGMAAN YOM KIPPUR • Oktubre 1973 araw ng Yom Kippur,ang pinakabanal na araw para sa mga Jew naganap ang ikaapat na digmaang sa pagitan ng Arab-Israeli.Sa kabila ng pagkabigla napagtagumpay. • GOLDA MEIR ang namuno ng magkasundu tigil-putukan.Siya ang unang babaeng punong ministro ng Israel na kinilala bilang “THE IRON LADY” ng politikong Israel kilalang pinuno na ipinalaganap ang kanyang misyong kapayapaan para sa Gitnang Silangan.Nakipagkita kina RICHARD NIXON (1969) Nicolae Ceausescu (1972)at Pope Paul VI (1973)at hinakayat bumisita sa Israel ang CHANCELLOR ng west West Germany na si Willy Brandt.Pero nabigo ang kasunduang pangkapayapaan matapos ang Digmaang Yom Kippur.
 43. 43. • Nobyembre 1977-Pangulong ANWAR SADAT nagtungo sa Jerusalem at nag-alay ng kapayapaan.Sa harap Knesset ang parlamento ng Israel,Binigkas ni Sadat ang sumusunod:”We used to reject you……Yet today we agree to live with you in permanent peace and justice.”pero kapalit nito ang mga Palestinian at ibalik ang mga teritoryong naskop ng Israel noong 1967sa Egypt,Jordan at Syria • Si Sadat ay kin9ilala ng buong daigdig sa maksaysayang pagbigay ng pagkakataon sa kapayapaan • 1978 inanyayahan ng pangulong JIMMY CARTER ng US si Awar Sadat at punong Ministro ng Israel sa Menachem Begin sa dalawang bansa. • Matapos ang 13 na araw na negosasyon matagumpay na inihayag ni Pangulong Carter ang pagkilala ng Egypt sa Israel bilang isang bansa,kapalit nito ibinalik ng Israel ang Sinai Peninsula sa Egypt •
 44. 44. CAMP DAVID ACCORD NG 1978 • Ang kauna-unahang kasunduang naganap sa pagitan ng Israel at isang bansang Arab na nagwakas sa 30 Taong labanansa pagitan ng dalawang bansa.Ngunit sa kabila ng pandaigdigang kasiyahan dulot ng pangyayari nagalit naman kay Sadat ang mga bansang Arab. • Noong 1981 si Sadat pinatay ng isang pangkat panatikong Muslim ANG KASUNDUAN SA OSLO • 1993 naganap ang isang lihim na kasunduan sa Oslo Norway,na ikagulat ng daigdig. • Ang dokumentong “DECLERATION OF PRINCEPLES” ang Israel sasa ilalim ni YITZHAK RALAH ay nagkaloob ng karapatang Palestinian ng magkaroon ng limitadong autonomiya sa GAZA STRIP at WEST BANK.Ang kasunduang ay nilagdaan ni Yitzhak Rabin at Yasser Arafat,lider ng PALESTINIAN LIBERATION (PLP) at pangulo ng PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY (PNA)sa white House ng US noong Setyembre 13,1993
 45. 45. RABIN
 46. 46. BENJAMIN NETANYAHU • Muling napatunayan ang kalubhaan ng suliranin ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine ng patayin si RABIN ng isang Jew sa na laban sa anumang kapayapaan.Si Rabin ay pinalitan ni BENJAMIN NETANYAHU bilang pinunong Ministro ng Bansa. • Bagamat salungat sa kanyang kalooban ang napagsunduan sa Oslo,ipinagpatuloy ni Netanyahu ang pakikipagsundo,ngunit iginiit niya ang pagkaloob lamang ng ilang bahagi ng West Bank sa mga Palestine. • Samantalang sinimulan naman ng Palestine ang pagsasagawa ng mga insidenteng “SUICIDE BOMBING” na magpalaganap ng tensyon sa TEL AVIV at JERUSALEM.
 47. 47. TENSYON IRAQ-IRAN • Setyembre 1980 naganap ang digmaan ng Iraq at Iran • Naganap ito ng salakayin ng Iraq ang daanang tubig ng SHATT-ARAB na dati ng pinagtatalunan ng dalawang bansa • Shatt-al-Arab ay mahalagang lupainng agrikultura.Ito ay nagsilbing daang-tubig ng mga produktong agrikultural at iba pang kalakal sa loob at labas ng Iraq gayundin ang Iran.Higit sa lahat,ang huling bahagi ng Shatt-al-Arab ay mahalaga para sa Iraq,na naliligiran ng mga lupain maliban sa makitid na daang tubig patungong Shatt. • SADDAM HUSSIEN ang pinuno ng hukbong militar ng biglaang sumalakay sa mga Iranian na sinalubong naman nito ng matinding pakipaglaban nagkasundo ang ang dalawang panig ng tigil putukan. • Ang Shatt-al-Arab ay muling nakamit ng Iran.Sa kabila ng maraming namatay at nasugatan sa panig ng Iraq,Ipinagmalaki pa ni Saddam ang kanyang makapangyarihang hukbo sa Persia Gulf.at tinawag niya nag sarili bilang “ESPADA NG MGA ARAB” (Spades of the Arab)
 48. 48. TENSYON IRAQ-KUWAIT(Gulf War) • Ang Kuwait ay malapit na kaalyado ng Iraq noong panahon ng Digmaang Iraq-Iran.Ito ang nagsilbing daungan ng Iraq nang isara ang basra na siyang kaisa-isang daungan ng bansa,bunsod ng labanan.Ngunit nang matapos ang pakikidigma ng Iraq sa Iran na gumugol ang Kuwait pondo para sa walong taong pakikidigma hindi kaagad nakapagbayad ang Iraq sa Kuwait. • Ginawan na sana ng paraan ng Iraq na makabayad sa pagkautang sa pamamagitan ng tutubuing salapi nanagmula sa hinihiling nitong pagtaas ng presyo ng langis sa (OPEC) ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES ngunit naglabas ng karagdagang prudoktung langis na nagpababa sa presyo nito sa pandaigdigang pamilihan na nagpahirap at tuluyang nagpabagsak sa Ekonomiya ng Iraq.Ipinapalagay na isang estratihiyang hindi makatuwiran ng Kuwait sa Iran
 49. 49. • Noong Agosto 2,1990 biglaang nilusob ng puwersang ni Saddam Hussien ang Kuwait.Itinalaga ni Saddam ang Kuwait bilang Ika 19 na lalawigan ng Iraq at pinalitan ng pangalan nito sa kaddhima. • Kinondena ng may makapangyarihang bansa ang ginawang Iraq.Kaya ang US ay bumuo ng pandaigdigang koalisyon na sang-ayunan ng UN upang wakasan ang pananalakay ng Iraq.Ipinag-utos ng UN kay Saddam Hussein ang pag-alis ng hukbong Iraq sa Kuwait pero tumanggi ito kaya ipinag-utos ng Un ang “TRADE EMBARGO” sa Iraq • Dahil sa patuloy na na pagsuway ng Iraq ng UN inilunsad ang samahanng “OPERATION DESERT SHIELD” sa tulong ng 28 bansang koalisyon.Dito isang hangganang linya ang itinalaga ng UN sa Saudi Arabia na nagbabawal sa pagpasok ng mga hukbong militar ni Saddam Hussien. • Hindi nakumbinsi ng koalisyon si Saddam Hussein sa halip lalo pa nito pinalakas ang puwersa ng Iraq sa Kuwait at nanakot pang maglulunsad ng “CHEMICAL ATTACKS”sa puwersang koalisyon ng UN.Nang mapag-alaman ang balak ni Saddam Hussein kaagad itinalaga ng UN Security Council ang Resolution 678 noong Nobyembre 29,1990
 50. 50. • Ang resusyong ito ay nagbigay sa Hukbong koalisyon ng hudyat gamitan ang lahat na paraan upang mapasuko ang hukbo ni Saddam • Enero 15,1991 huling araw para sa hukbong Iraq lisanin ang Kuwait.Ito rin ang panahon na itinakda pagkikita ni JAMES BAKER,ang US Scretary of State at TARIQ AZIZ ang kalihim panlabas ng Iraq sa Geneva,Switzerland pero hindi ito nagging matagumpay. • Enero 17,1991 sa pamumuno ni HENERAL H.NORMAN SCHWARZKOPF ang hukbong koalisyon ay nagpabagsak ng mga Bomba sa hukbong Iraq na matagumpay na hinadlangan ng SCUD MISSILES ng Iraq na naganap sa marahas at brutal na pagpatay sa maraming mamayang Kuwait.Ito ang nagbunsod sa Hukbong koalisyon na Kuwaiti ang “Operation Desert Storm” na nagpalaya sa Kuwait noong Pebrero 27,1991
 51. 51. Epekto ng mga Samahang Pangkababaihan at mga Kalagayang Panlipunan sa Buhay ng mga Kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya • IRAQI WOMEN’S LEAGUE,IRAQI HIGHEST COUNCIL FOR WOMEN, at ang ORGANIZATION FOR WOMEN FREEDOM ay patuloy na gumagawa ng mga pamamaraan upang magarantiya ang karapatan ng mga kababaihan. • WOMEN’S WORK COMMITTEE ng Palestine ay nakatulong upang higit na mapabuti ang kalagayan ng mga kababaihan sa kanikanilang pamayanan sa bansa. • Ang mga kababaihan sa Israel sa tulong ng UNITED NATIONS GLOBAL FUND FOR WOMEN ay nagging aktibo sa paglilinang ng mga gawaing nasyonalista tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan,pagbibigay ng ng sapat na kaalaman tungkol sa kalusugan at pampamayanang kabuhayan.
 52. 52. • Inilunsad din ng United Nations ang Global Fund For Women nsa Asya.Ang proyektong ito ay naghahangad ng pagkapantay-pantay sa karapatan at pamamahala ng kalalakihan at kababaihan sa Rehiyon. • AFGHAN WOMEN WELFARE DEPARTMENT (AWWD),isa sa mga samahang pinopondohan ng Global Fund for Women ang pagbabawal sa nakasanayang paggamit sa kababaihan bilang pambayad-pinsala ng pangkat Shinwari sa nagawang pagkakasala ng mga kalalakihan sa nakaawaay na pamilya sa Afghanistan. • Sa,Imdia napagsikapan ding mapag-ugnay ng nasasabing organisasyon ang may 80 pangkat ng mga kababaihan.Sa tulong ng serbisyong pinansyal mula sa organisasyon, • Nabigyan ng pagkakataong mangu8tang para may magamit na pang puhunan at makipag-impok ng pera sa kanilang kinabukasan.Bukod ditto,nagawan din ng paraan ng orginasasyong sanayin ang mga ito na makiisa sa pamamahala ng pamayanan o ang tinatawag nilang GRAM SABHA
 53. 53. • Ang batas PANCHAYATI sa India ay kasalukuyan na ring naglalaan ng 50% na dating 30% posisyon sa kababaihan sa konseho ng pamayanan. Nakatulong din upang malinang ang higit pang partisipasyon bg mga kababaihan sa local na pamahalaan pati rin sa pagpapababa ng korapsyon sa bansa. • Sa Jordan,sa tulong ng Professional and Bussiness Club foor Women,ay naging matagumpay ang paglilinang ng kaalaman ng mga kababaihan sa larangan ng politika. • Ang bagay na ito ay makatotohanan ding natamo ng mga samahang pangkababaihan sa Lebanon. • Naging mahalaga rin ang nagging papel ng mga kababaihang Nepalese noong panahon ng transisyon sa bansa.Bilang Global Fund Grantee,sinikap ng samahang Jagaran Nepal na malinang pa ang partisipasyon ng mga kababaihan sa local at pambansang pamahalaan.
 54. 54. • DOMESTIC WORKERS CONVENTION NO. 189 and RECOMMENDATION NO.201,noong Hunyo 2011 sa INTERTIONAL LABOR ORGANIZATION nagbigay ng kahalagahan sa pagbibigay ng sapat na pagpapahalaga sa kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga kasambahay tulad ng pagbibigay ng isang araw na di-pagtratrabaho(o Day-off),mahigpit na regulasyon para sa RECRUITMENT AGENCY, at iba pa. • Mahalaga rin ang nagaa ng pagpopondo ng Global Fund ng United Nations sa Sri Langka. • Sa pamamagitan ng ponding ito nagkaroon ng 50 workshops na nakatulong upang masanay ang ilang pangkat ng kababaihan sa pagsasalita sa harap ng publiko at paraan ng pangangampanya,pagkaroon ng nakatalagang 50 posisyon sa pamahalaan para sa mga kababaihan.

×