Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Aralin 13

  1. Aralin 13 Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at Timog- silangang Asya
  2.  Noong mga gitnang 1600, ang Dinastiyang Ming ay naharap sa pakikihamok sa mga rebeldeng Tsino. Ang pakikihamok ang Dinastiyang Ming sa makasaby sa hamong ito ay nagpahin at tuluyang nagpabagsak sa Dinastiyang Ming.  Ang mga Manchu ay pangkat ng mga taong Tungistic o Jurchen na nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso.  Sa panahong ito, nasakop din ng mga Manchu ang Taiwan, Gitnang- Asya, Mongolia, at Tibet. Upang mapalapit ang kalooban ng mga tsino sa kanila, ginamit ng mga Manchu ang pangalang Qing. Ang Dinastiyang Qing o Manchu ng China (1644- 1911)
  3.  Ang pamumuno ni Chien Lung ay tinaguriang “Kahariang Walang- maliw” (The Enduring Kingdom).  Siya ay naging emperador ng China mula 1736 hanggang 1795.  Higit pa niya pinatibay ang patakarang pagbubukod o policy of isolation sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa mga panahong ito, buo parin sa kaisipan ng mga Tsino na ang kanilang bansa ay ang Middle Kingdom at ito pa rin ang sentrong pangkultura ng daigdig sa loob ng dalawang libong taon.  Si Chien Lung ang kinikilalang pinakamakapangyarihan sa mga naging emperador ng Qing.  Tulad ng panahon ng Tang at Sung, ang panahon ng mga Manchu sa China ay naging maunlad din. Ang pamumuno ni Chien Lung
  4.  Ang kasunduan sa Nanking ang nagpasimula ng isang siglong pagkapahiya na mga Tsino sa daigdig. Ang sumusunod ang itinakda ng kasunduan:  - Ang Amoy, Canton, Foochow, Ningpo, at Shanghai ay nabuksan bilang himpilang pangkalakalan.  - Pinagkalooban din ng kasunduang ito ng extraterritorial rights ang mga briton sa China.  - Isinuko ng China ang Hong-Kong sa Britain.  - Ang mga Tsino ay pinagbayad sa ginugol ng mga Briton sa digmaan at pagkasira ng mga imbak na opyo.  - Pinaalis ang mga co-hong sa mga himpilangpangkalakalan at ang mga Briton ay direkta nang nakipag-ugnayan sa pamahalaang Tsino. Ang kasunduan sa Nanking
  5.  Ng kasunduan sa Tientsin o Peking Convention of 1860, ang tumapos sa ikalawang Digmaang Opoyo. Ang sumusunod ang probisyong itinalaga ng kasunduan;  - Pagbubukas ng iba pang daungan ng China para sa kalakalan.  - ipinagkaloob nito sa mga dayuhan ang karapatang manirahan sa Peking at tuloy maglakbay saan man sa china.  - Pinayagang lumaganap ang Kristiyanismo sa imperyo.  - Naging legal ang kalakalan ng opyo sa imperyo. Ang kasunduan sa Tientsin, 1860
  6.  Ang kolonyalismo ay nag-iwan ng magkahalong bunga sa Timog- silangang Asya;  - Pinaunlad ng mga cash crop o produktong pang-eksport na naipagbibili sa pamilihang pandaigdigan ang ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon.  - nakinabang ang mga dayuhan sa mga nalinang at higit pang pinaunlad na mga daan, daungan, at daang bakal na higit na nagpabuti sa sistemang komunikasyon at transportasyon.  - Napabuti at nalinang ang edukasyon, kalusugan, at kalinisan sa relihiyon.  Ang relihiyon ay nagmistulang ‘Melting Pot’ ng mga Hindu, Muslim, Kristyano, at Buddhist.  - Ang ibinungang pagbabago sa kultura sa rehiyon ay nauwi sa ilang salungatan ng mga lahi at relihiyon na naganap pa hanggang sa kasalukuyan Epekto ng Kolonyalismo sa Timog-silangang Asya
  7. A.P. Project ARALIN 13 MEMBERS ELDRICK PETER R. HINLO SOFIA NICOLE M. COLINARES LOISE MARGARRETE B. FRANSISCO
Publicité