Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig

 1. ANG PAG-USBONG NG EUROPA SA DAIGDIG Aralin 7
 2. ANG MGA BOURGEOISIE  Tinatawag din sila na Burghers o Bourgeoisie.  Ang kanilang interes ay magnegosyo kaysa makidigma.  Ang salitang bourgeoisie ay tumutukoy sa mga malalayang tao sa mga malalayang tao sa europe.  Mahalagang pangkat ng sosyo- ekonomiko.
 3. ANG MGA BOURGEOISIE  Kadalasan ito ay mga taong mangangalakal, negosyante at mga artisano, bangkero at enterprenyur.  Sa panahong ito binuo ni Karl Marx ang teorya ng class struggle.  Si Karl Marx ay tinaguriang AMA NG KOMUNISMO.  Itinuturing kapilalista ng mga bourgeoisie.
 4. MGA SALIK SA PAG ANGAT NG BOURGEOISIE Ang pagbabago sa sining ng pakikidigma. Ang pagdami ng mersenaryo. Ang sistemang guild.
 5. BOURGEOISIE
 6. MERKANTILISMO  Ang merkantilismo ay isang patakarang pang ekonomiya na umiral sa Europe noong ika 16 hanggang 18 siglo na kung saan kontrolado ng gobyerno ng industriya at kalakalan.  Pinasigla ang industriya ng pagmamanupaktura dahil ito ang nagbibigay ng buwis na siyang gastuhin ng gobyerno.  Mahalagang bahagi ng Merkantilismo ang kolonyakismo o ang pananakop mg mga lupain.
 7. MERKANTILISMO  Sa pagsasakatuparan ng kolonyalismo ginalugad at sinakop ng mga merkantilista ang mga lupain na makapagtutustos sa kanila ng ginto o maging ang mga kalakal na likas na wala sa kanilang hawak na bansa.
 8. MONARKIYA SA SPAIN  Ibat ibang patakaran ang pinairal ng mga Hari o Reyna sa spain sa ibat ibang panahon. Mga namuno sa panahon ng Monarkiya  REYNA ISABELLA at HARING FERDINAND  Naging tagapagmana ng malaking kaharian ng Spain sina Isabella at Ferdinand ng Aragon ng Spain at pinilit nilang pag-isahin ang mga namana nilang kaharian.
 9. Charles v  Sa kanyang pamumuno, nasakop ng Spain ang Mexico at Peru. Philip II Sa kanyang pamumuno napalakas niya ang kapangyarihan ng Spain at ng simbahang katoliko.
 10. ANG MONARKIYA SA ENGLAND  Elizabeth I  Itinuturing siyang isa sa pinakamagaling na pinuno sa kasaysayan.  Sa kanyang panunungkulan natamo ng bansa ang kanyang ginintuang panahon  Binigyang pansin niya ang kapayapaan.
 11.  James I  Dahil sa kawalan ng anak ni Elizabeth I sumunod na namuno si James I na anak ng pinsan ni Elizabeth.  Charles I  Ang anak ni James I.
 12. ANG PAGLAKAS NG FRANCE  Sa france naganap ang digmaan sa pagitan ng mga protestanteng huguenots at ng mga katolikong pranses noong 1560.  Minana ni Henry IV isang huguenot,ang trono.Siya ang unang naging hari mula sa angkan ng mga bourbon.  Ang sumunod na namuno ay si Louis XII,at kanyang punong ministro ay si Armand Richelieu.
 13.  Nang yumao si Louis XII,minana ng kanyang anak na si Louis XIV ang kaharian at naging punong ministro niya si kardinal Jules Mazarin.  Namayani sa bansa ang pagkakaisa at isang malakas na pamayanang sentral.
 14. ANG RENAISSANCE  Ito ay nagmula sa salitang pranses na nangangahulugang muling pagsilang.  Ito ay isang panahon kung saan ang interes sa kalikasan ng mga mamamayan ay muling nabuhay.  Sa panahon ng renaissance naging maningning ang larangan ng pagpipinta ,eskultura,at arkitektura.
 15. ANG REPORMASYON  Isang kilusan noong ika 16 na siglo tungo sa pagbabago ng simbahang katoliko.
Publicité