معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

S. M. Masoud Sadrnezhaad
S. M. Masoud SadrnezhaadStudent à Student at Sharif University of Technology
‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬
‫جلسه ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫سیدمحمدمسعود صدرنژاد – ۵۱ آبان ۲۹۳۱‬
‫فهرست مطالب‬
‫۱.تاریخچه و تعریف نرم‌افزار آزاد‬
‫۲. چرا گنو/لینوکس؟‬
‫۳. پروژه‌های بنیاد نرم‌افزار آزاد‬
‫۴. راهنمای تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫تعریف نرم‌افزار آزاد‬
‫‪ ‬تعریف نرم‌افزار آزاد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫آزادی اجرای برنامه برای هر کاری )آزادی صفرم(‬
‫آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن )پیش نیاز: متن برنامه( )آزادی‬
‫یکم(‬
‫آزادی تکثیر و کپی برنامه )آزادی دوم(‬
‫آزادی تقویت و بهتر کردن برنامه و توزیع آن برای همگان )پیش نیاز: متن‬
‫برنامه( )آزادی سوم(‬

‫‪ ‬نرم‌افزار آزاد چه چیزی نیست؟‬
‫‪ ‬بازمتن‬
‫‪ ‬رایگان‬
‫‪ ‬تاریخچه‌ی شکل‌گیری نرم‌افزار آزاد‬
‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫رهبر جنبش نرم‌افزار آزاد‬
‫از ریچارد استالمن‬
‫من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که‬
‫می‌خواهد برود هدایت کند.‬
‫من به جایی می‌روم که آزادی هست.‬
‫اگر شما به جای دیگری می‌روید، من به آنجا نمی‌آیم.‬
‫من مقداری سختی برای رسیدن به آزادی را تحمل‬
‫می‌کنم.‬
‫پروژه گنو‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪GNU's Not Unix‬‬

‫پروژه گنو از کجا شروع شد؟‬
‫مفهوم هک‬
‫فرهنگ اصیل هکرها‬
‫نرم‌افزار آزاد شکل مدرن فرهنگ اصیل هکرها‬
‫بنیاد نرم‌افزار آزاد‬
‫گنو/لینوکس‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫چرا گنو/لینوکس؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نرم افزار های آزاد‬
‫امنیت و حفاظت از اطلاعات‬
‫ویروس ها را فراموش کنید‬
‫سهولت و نظم در بروز رسانی‬
‫نداشتن بک دور‬
‫هزینه کمتر‬
‫درآمد بیشتر‬
‫استفاده از نسخه اصل بجای کپی های غیر قانونی‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫چرا گنو/لینوکس؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫استفاده از چندین ورکستیشن‬
‫دیسک های زنده‬
‫پشتیبانی از انواع معماری های سخت افزار‬
‫حجم کمتر و سراعت زیاد‬
‫دیفرگمنت را فراموش کنید‬
‫انعطاف پذیری بال‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫کپی‌لفت‬
‫‪ ‬بقای نرم‌افزار آزاد در سیستم انحصاری‬
‫‪ ‬مفهوم مجوزها )‪(license‬‬
‫‪ ‬کپی‌لفت چیست؟‬
‫‪ ‬استفاده از کپی‌رایت‬
‫‪ ‬بازی با کپی‌رایت‬
‫‪ ‬چرا کپی‌لفت؟‬
‫‪ ‬کپی‌لفت چه چیزی نیست؟‬
‫‪” ‬هنگامی که صحبت به دفاع از آزادی دیگران می‌رسد،‬
‫دراز کشیدن و کاری انجام ندادن نشانه ضعف است، نه‬
‫فروتنی.“‬
‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫مثال‌هایی از نرم‌افزارهای آزاد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫هسته‌ی سیستم‌اعامل گنو/لینوکس، داروین )سیستم‌اعامل( و‬
‫بی‌اس‌دی‬
‫کامپایلر جی‌سی‌سی، کتابخانه‌ی زبان برنامه‌نویسی سی‬
‫پایگاه‌داده‌های رابطه‌ای مانند: ‪ mysql‬و ‪PostgreSQL‬‬
‫زبان‌های برنامه‌نویسی مانند تی‌سی‌ال، روبی، پایتون، پرل و‬
‫پی‌اچ‌پی.‬
‫مرورگر وب فایرفاکس‬
‫اپن آفیس‬
‫ُ‬
‫میزکار کی‌دی‌ای‬
‫میزکار گنوم‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫مثال‌هایی از نرم‌افزارهای آزاد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫برنامه‌های حروف چینی مانند تک، لتک و فارسی تک‬
‫نرم‌افزارهای مدیریت محتوا مانند جومل ، پی‌اچ‌پی نیوک،‬
‫پست نیوک و مامبو‬
‫نرمافزارهای ساخت انجمن مانند پی‌اچ‌پی‌بی‌بی، اس‌ام‌اف،‬
‫یاب و فروم‬
‫ویکیپدیا‬
‫و هزاران مورد دیگر....‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
‫برخی از پروژه‌های بنیاد نرم‌افزار آزاد‬













Working together for free software
The GNU Operating System
Defective By Design
Windows 7 Sins
PlayOgg
End Software Patents
Campaign for OpenDocument
RIAA Expert Witness Fund
High Priority Free Software Projects
LibrePlanet
Campaign for Hardware that Supports Free
Software
Free BIOS Campaign
Campaign against the ACTA

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬
‫پروژه‌های اولویت‌دار برای بنیاد نرم‌افزار آزاد‬













Gnash, the free software Flash player
Coreboot, the campaign for a free BIOS
Free software replacement for Skype
Free software video editing software
Free Google Earth Replacement
Help GNU/Linux distributions be committed to
freedom
GNU Octave, free software Matlab replacement
Replacement for OpenDWG libraries
Reversible Debugging in GDB
Free software drivers for network routers
Free software replacement for Oracle Forms
Automatic transcription
Free Software replacement for Bittorrent Sync

‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬

‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
‫پرسش و پاسخ‬

‫سیدمحمدمسعود صدرنژاد‬

‫‪http://sadrnezhaad.ir/smm‬‬
1 sur 40

Recommandé

Free Software Persian par
Free Software PersianFree Software Persian
Free Software PersianDanial Behzadi
718 vues35 diapositives
Free Software - Persian Edition par
Free Software - Persian EditionFree Software - Persian Edition
Free Software - Persian EditionMehdi Parhizi
382 vues24 diapositives
Free software - Persian Edition par
Free software - Persian EditionFree software - Persian Edition
Free software - Persian EditionMehdi Parhizi
164 vues25 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
Zabbix monitoring website par
Zabbix monitoring websiteZabbix monitoring website
Zabbix monitoring websiteYashar Esmaildokht
676 vues30 diapositives
nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
28 vues23 diapositives

Contenu connexe

Similaire à معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
how add and remove Mgr in ceph cluster par
how add and remove Mgr in ceph clusterhow add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph clusterYashar Esmaildokht
20 vues29 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives
how add and delete new mon in ceph cluster par
how add and delete new mon in ceph clusterhow add and delete new mon in ceph cluster
how add and delete new mon in ceph clusterYashar Esmaildokht
7 vues32 diapositives
Hamayesh par
HamayeshHamayesh
HamayeshYashar Esmaildokht
172 vues84 diapositives

Similaire à معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه(20)

‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par Yashar Esmaildokht
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
Ubuntu 13.04 Persian Release Party par Danial Behzadi
Ubuntu 13.04 Persian Release PartyUbuntu 13.04 Persian Release Party
Ubuntu 13.04 Persian Release Party
Danial Behzadi688 vues

Plus de S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... par
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
8 vues45 diapositives
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... par
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
130 vues24 diapositives
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... par
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
69 vues25 diapositives
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... par
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
139 vues23 diapositives
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی par
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
110 vues25 diapositives
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... par
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
108 vues13 diapositives

Plus de S. M. Masoud Sadrnezhaad(20)

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی par S. M. Masoud Sadrnezhaad
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا par S. M. Masoud Sadrnezhaad
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده par S. M. Masoud Sadrnezhaad
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود... par S. M. Masoud Sadrnezhaad
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) par S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد par S. M. Masoud Sadrnezhaad
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد

معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

 • 1. ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬ ‫سیدمحمدمسعود صدرنژاد – ۵۱ آبان ۲۹۳۱‬
 • 2. ‫فهرست مطالب‬ ‫۱.تاریخچه و تعریف نرم‌افزار آزاد‬ ‫۲. چرا گنو/لینوکس؟‬ ‫۳. پروژه‌های بنیاد نرم‌افزار آزاد‬ ‫۴. راهنمای تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 3. ‫تعریف نرم‌افزار آزاد‬ ‫‪ ‬تعریف نرم‌افزار آزاد‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫آزادی اجرای برنامه برای هر کاری )آزادی صفرم(‬ ‫آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن )پیش نیاز: متن برنامه( )آزادی‬ ‫یکم(‬ ‫آزادی تکثیر و کپی برنامه )آزادی دوم(‬ ‫آزادی تقویت و بهتر کردن برنامه و توزیع آن برای همگان )پیش نیاز: متن‬ ‫برنامه( )آزادی سوم(‬ ‫‪ ‬نرم‌افزار آزاد چه چیزی نیست؟‬ ‫‪ ‬بازمتن‬ ‫‪ ‬رایگان‬ ‫‪ ‬تاریخچه‌ی شکل‌گیری نرم‌افزار آزاد‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 5. ‫از ریچارد استالمن‬ ‫من قصد ندارم اجازه دهم جهان مرا به جایی که‬ ‫می‌خواهد برود هدایت کند.‬ ‫من به جایی می‌روم که آزادی هست.‬ ‫اگر شما به جای دیگری می‌روید، من به آنجا نمی‌آیم.‬ ‫من مقداری سختی برای رسیدن به آزادی را تحمل‬ ‫می‌کنم.‬
 • 6. ‫پروژه گنو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪GNU's Not Unix‬‬ ‫پروژه گنو از کجا شروع شد؟‬ ‫مفهوم هک‬ ‫فرهنگ اصیل هکرها‬ ‫نرم‌افزار آزاد شکل مدرن فرهنگ اصیل هکرها‬ ‫بنیاد نرم‌افزار آزاد‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 7. ‫چرا گنو/لینوکس؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نرم افزار های آزاد‬ ‫امنیت و حفاظت از اطلاعات‬ ‫ویروس ها را فراموش کنید‬ ‫سهولت و نظم در بروز رسانی‬ ‫نداشتن بک دور‬ ‫هزینه کمتر‬ ‫درآمد بیشتر‬ ‫استفاده از نسخه اصل بجای کپی های غیر قانونی‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 8. ‫چرا گنو/لینوکس؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫استفاده از چندین ورکستیشن‬ ‫دیسک های زنده‬ ‫پشتیبانی از انواع معماری های سخت افزار‬ ‫حجم کمتر و سراعت زیاد‬ ‫دیفرگمنت را فراموش کنید‬ ‫انعطاف پذیری بال‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 9. ‫کپی‌لفت‬ ‫‪ ‬بقای نرم‌افزار آزاد در سیستم انحصاری‬ ‫‪ ‬مفهوم مجوزها )‪(license‬‬ ‫‪ ‬کپی‌لفت چیست؟‬ ‫‪ ‬استفاده از کپی‌رایت‬ ‫‪ ‬بازی با کپی‌رایت‬ ‫‪ ‬چرا کپی‌لفت؟‬ ‫‪ ‬کپی‌لفت چه چیزی نیست؟‬ ‫‪” ‬هنگامی که صحبت به دفاع از آزادی دیگران می‌رسد،‬ ‫دراز کشیدن و کاری انجام ندادن نشانه ضعف است، نه‬ ‫فروتنی.“‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 10. ‫مثال‌هایی از نرم‌افزارهای آزاد‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هسته‌ی سیستم‌اعامل گنو/لینوکس، داروین )سیستم‌اعامل( و‬ ‫بی‌اس‌دی‬ ‫کامپایلر جی‌سی‌سی، کتابخانه‌ی زبان برنامه‌نویسی سی‬ ‫پایگاه‌داده‌های رابطه‌ای مانند: ‪ mysql‬و ‪PostgreSQL‬‬ ‫زبان‌های برنامه‌نویسی مانند تی‌سی‌ال، روبی، پایتون، پرل و‬ ‫پی‌اچ‌پی.‬ ‫مرورگر وب فایرفاکس‬ ‫اپن آفیس‬ ‫ُ‬ ‫میزکار کی‌دی‌ای‬ ‫میزکار گنوم‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 11. ‫مثال‌هایی از نرم‌افزارهای آزاد‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫برنامه‌های حروف چینی مانند تک، لتک و فارسی تک‬ ‫نرم‌افزارهای مدیریت محتوا مانند جومل ، پی‌اچ‌پی نیوک،‬ ‫پست نیوک و مامبو‬ ‫نرمافزارهای ساخت انجمن مانند پی‌اچ‌پی‌بی‌بی، اس‌ام‌اف،‬ ‫یاب و فروم‬ ‫ویکیپدیا‬ ‫و هزاران مورد دیگر....‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬
 • 12. ‫برخی از پروژه‌های بنیاد نرم‌افزار آزاد‬             Working together for free software The GNU Operating System Defective By Design Windows 7 Sins PlayOgg End Software Patents Campaign for OpenDocument RIAA Expert Witness Fund High Priority Free Software Projects LibrePlanet Campaign for Hardware that Supports Free Software Free BIOS Campaign Campaign against the ACTA ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬
 • 13. ‫پروژه‌های اولویت‌دار برای بنیاد نرم‌افزار آزاد‬             Gnash, the free software Flash player Coreboot, the campaign for a free BIOS Free software replacement for Skype Free software video editing software Free Google Earth Replacement Help GNU/Linux distributions be committed to freedom GNU Octave, free software Matlab replacement Replacement for OpenDWG libraries Reversible Debugging in GDB Free software drivers for network routers Free software replacement for Oracle Forms Automatic transcription Free Software replacement for Bittorrent Sync ‫جلسه‌ی ۰: معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه‬ ‫گروه کاربران نرم‌افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف‬
 • 14. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 15. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 16. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 17. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 18. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 19. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 20. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 21. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 22. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 23. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 24. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 25. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 26. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 27. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 28. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 29. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 30. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 31. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 32. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 33. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 34. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 35. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 36. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 37. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 38. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 39. ‫راهنما تصویری چگونه نرم‌افزار آزاد را بهتر درک کنیم‬
 • 40. ‫پرسش و پاسخ‬ ‫سیدمحمدمسعود صدرنژاد‬ ‫‪http://sadrnezhaad.ir/smm‬‬