Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Assalamu’alaikum
SELAMAT
DATANG
Biantara
Kelompok 1
Nu terdiri ti….
Siti Rahmadani Firna Alfisyahrin Siti Umi Afifah
Cendikia Azwar
Jaka PermanaPoni Agustin
Biantara
TujuanTujuan
Jenis-jenis
Padika
Biantara
PersiapanPersiapan
Unsur
-unsur
Unsur
-unsur
Hal-hal anu
diperhatikeun
H...
Biantara nyaéta hiji kedalan jeung susunan anu alus pikeun ditepikeun
ka jelema loba. Conto biantara nyaéta kawas biantara...
Tujuan Biantara
• Biantara umumna ngalakonan hiji atawa sawatara hal di handap
ieu:
• Mangaruhan batur ambéh daék nuturkeu...
Jenis-jenis / Macem-macem / Sipat-
sipat Biantara
• Biantara Bubuka
• Biantara pengarahan.
• Biantara Pabagéa
• Biantara P...
Padika Biantara
Téknik atawa padika dina membawakan hiji
pidatu di hareup umum:
• Padika menghapal
• Padika sarta merta
• ...
Persiapan Biantara
Saméméh méré biantara di hareup umum, aya
alusna pikeun ngalakonan persiapan di handap
ieu:
• Wawasan p...
Carangka Susunan Biantara
Skema susunan hiji biantara anu alus:
• Bubuka kalayan salam pembuka
• Pendahuluan anu saeutik n...
Unsur-unsur Biantara
Unsur-unsur dina pidato nyaéta pembicara,
bahan/materi pembicaraan, objek atawa
pendengar, sarta téma...
Hal-hal anu diperhatikeun dina
biantara
Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara nyaéta:
• Vokal/sora kudu bentes/jelas,
• ...
• Henteu teugeug atawa dialeu-aleu teuing, teu gancang teuing
jeung henteu acad teuing,
• Kudu miboga pangaweruh anu jemba...
Contoh Biantara
Nuhun … 
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

biantara bahasa sunda

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

biantara bahasa sunda

 1. 1. Assalamu’alaikum
 2. 2. SELAMAT DATANG
 3. 3. Biantara Kelompok 1
 4. 4. Nu terdiri ti…. Siti Rahmadani Firna Alfisyahrin Siti Umi Afifah Cendikia Azwar Jaka PermanaPoni Agustin
 5. 5. Biantara TujuanTujuan Jenis-jenis Padika Biantara PersiapanPersiapan Unsur -unsur Unsur -unsur Hal-hal anu diperhatikeun Hal-hal anu diperhatikeun kesimpulankesimpulan
 6. 6. Biantara nyaéta hiji kedalan jeung susunan anu alus pikeun ditepikeun ka jelema loba. Conto biantara nyaéta kawas biantara kanagaraan, biantara ngabagéakeun poé badag, biantara pembangkit sumanget, biantara pangbagéa acara atawa event, sarta séjén sajabana. Biantara anu alus bisa méré hiji gambaran positif pikeun jalma-jalma anu ngadéngé biantara kasebut. Pangabisa pidato atawa nyarita anu alus di hareup umum / umum bisa mantuan pikeun ngahontal jenjang karir anu alus.
 7. 7. Tujuan Biantara • Biantara umumna ngalakonan hiji atawa sawatara hal di handap ieu: • Mangaruhan batur ambéh daék nuturkeun kemauan urang jeung resep rela. • Méré hiji pamahaman atawa informasi dina batur. • Nyieun batur gumbira jeung biantara anu menghibur ku kituna batur gumbira sarta sugema jeung kedalan anu urang sampaikan.
 8. 8. Jenis-jenis / Macem-macem / Sipat- sipat Biantara • Biantara Bubuka • Biantara pengarahan. • Biantara Pabagéa • Biantara Peresmian • Biantara Laporan • Biantara Pertanggungjawaban
 9. 9. Padika Biantara Téknik atawa padika dina membawakan hiji pidatu di hareup umum: • Padika menghapal • Padika sarta merta • Padika naskah » Metode ekstemporan
 10. 10. Persiapan Biantara Saméméh méré biantara di hareup umum, aya alusna pikeun ngalakonan persiapan di handap ieu: • Wawasan pendengar biantara sacara umum • Nyaho lila wayah atawa durasi biantara anu baris dibawakan • Nyusun kecap-kecap anu gampang dipahaman sarta jelas • Nyaho jenis biantara sarta téma acara. • Nyiapkeun bahan-bahan sarta perlengkapan biantara, dsb.
 11. 11. Carangka Susunan Biantara Skema susunan hiji biantara anu alus: • Bubuka kalayan salam pembuka • Pendahuluan anu saeutik ngagambarkeun eusi • Eusi atawa materi biantara sacara sistematis: maksud, tujuan, sasaran, rencana, léngkah, dll. • Panutup (kacindekan, harepan, talatah, salam panutup, dll)
 12. 12. Unsur-unsur Biantara Unsur-unsur dina pidato nyaéta pembicara, bahan/materi pembicaraan, objek atawa pendengar, sarta téma. Katilu unsur kasebut silih mangaruhan hiji jeung anu séjén. Leungitna salah sahiji unsur kasebut di luhur, baris ngabalukarkeun ketimpangan dina pidato.
 13. 13. Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara nyaéta: • Vokal/sora kudu bentes/jelas, • Lentong jeung wirahmana merenah • Kudu nyunda, • Henteu teugeug atawa dialeu-aleu teuing, teu gancang teuing jeung henteu acad teuing,
 14. 14. • Henteu teugeug atawa dialeu-aleu teuing, teu gancang teuing jeung henteu acad teuing, • Kudu miboga pangaweruh anu jembar pangpangna nu patali jeung materi acara anu di MC-anna katut nu rek ngeusian eta acara boh jalma boh kasenian atawa lianna, • Kudu pinter ngareka basa anu orisinil, surti kana kahayang pamiarsa, kudu miboga sikep anu hade (tatakrama, paroman gerik-gerik lianna), • Mibanda rasa humor (sense of humor) nu luhur utamana dina acara-acara mu sipatna hiburan pikeun ngahirupkeun suasana.
 15. 15. Contoh Biantara
 16. 16. Nuhun … 

×