Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Կապանի թ 5 հիմնական դպրոց

Ապահով Համացանց Հայաստան 2016: Safer Internet Armenia - Safe. Kapan Secondary School

Ապահով Համացանց 2016: Դասը կազմակերպվել է Կապանի թ 5 հիմնական դպրոցում: Ավելին` http://safe.am կայքում:

Safer Internet Armenia 2016. The open lesson in Internet Safety has been organised at the Kapan Secondary School. Find out more about Safer Internet Armenia at http://safe.am

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Կապանի թ 5 հիմնական դպրոց

  1. 1.  ,Համացանցը ապահով է միայն այն մարդկանց համար :ովքեր կարողանում են ճիշտ օգտագործել այն  :Հնարավորինս չափ փակ պահեք անձնական տվյալները
  2. 2.  Մեկնաբանությունների ժամանակ եղեք զուսպ և ,քաղաքավարի եթե նույնիսկ համաձայն չեք Ձեր :զրուցակցի հետ  Օգտագործե՛ք համացանցի հնարավորությունները Ձեր :գիտելիքների և ինտելեկտի հարստացման համար
  3. 3.  մի՛ վստահիր անծանոթներին քեզ համար թանկ :ինֆորմացիա  ընկերներ ընտրելիս եղի՛ :ր զգույշ և զգոն
  4. 4.  քո մտահոգությունը և անհանգստությունը կիսիր քո :հարազատների հետ Միայն նրանք կարող են քեզ համբերատար լսել և տալ քո խնդիրների խելամիտ և :լիարժեք պատասխաններ
  5. 5. 2014Ինֆորմատիկայի խմբակ
  6. 6. 2014Ինֆորմատիկայի խմբակ

×