Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges(20)

Plus de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB(20)

Publicité

Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges

 1. L’Estratègia Alimentària de Catalunya
 2. L’Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges https://www.youtube.com/watch?v=A WD2di9DkhE
 3. El sector agroalimentari i la nostra societat han de fer front a grans desafiaments...
 4. El canvi climàtic La falta de relleu generacional La pèrdua de sobirania alimentària Les desigualtats en la distribució de valor de la cadena alimentària El malbaratament...
 5. L’Estratègia Alimentària de Catalunya és un pla d’acció que proposa solucions a aquestes amenaces amb la construcció d’un nou sistema alimentari
 6. Aquest pla d’acció preveu, d’aquí al 2026, gairebé 300accions consensuades per experts de 34 grups de treball.
 7. Un instrument interdepartamental i intersectorial per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal, que assenta les bases del Pacte Nacional per a l’Alimentació de Catalunya Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 PEAC L'alimentació és el nexe entre l'agricultura, la salut, el medi ambient i les persones consumidores. La manera com es relacionen i vinculen els seus agents entre sí, és la manera en què enfoquem el nostre futur
 8. Una visió alineada amb les agendes internacionals i europees Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) I en l’àmbit europeu : “The European Green Deal”, “Farm to fork strategy”, “Common agricultural policy” Alimentació Biosfera Societat Economia
 9. Metodologia d’elaboració del Pla 1 any de treball intens i col·lectiu de tots els agents de la cadena de valor alimentària per arribar a un full de ruta per l'alimentació de Catalunya de consens
 10. Procés participatiu: es porta a terme en 2 fases participants totals 452 sessions participatives temàtiques 7 entitats 355 persones 49 Propostes útils per introduir modificacions i a la primera proposta de línies estratègiques 354 sessions participatives territorials 6 entitats 97 persones 38 Propostes actuació 148 153 Bones pràctiques Priorització de les línies estratègiques Concreció actuacions territori Alt impacte de les propostes al PEAC
 11. Es basa en 4 dimensions: Sostenible i transformador. Propi i arrelat al territori. Just, equitatiu i cohesionat. Saludable i de confiança. 1 2 3 4
 12. ACTUACIONS TRANSFORMADORES ARTICULACIÓ LLEI CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA IMPULS MARC NORMATIU PER INCENTIVAR TRANSICIÓ A MODELS SOSTENIBLES CONSTITUCIÓ D’UN OBSERVATORI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA REFORÇ DE LA COORDINACIÓ DEL CONTROL OFICIAL DE LA CADENA ALIMENTÀRIA CONFORMACIÓ DE L’ECOSISTEMA COL·LABORATIU DE L’ALIANÇA DE RECERCA I INNOVACIÓ FOODCAT. IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETATGE INTEL·LIGENT PER FACILITAR EL CONSUM CONSCIENT. Adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que impacten transversalment en múltiples iniciatives
 13. ACTUACIONS TRANSFORMADORES IMPULS DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE VENDA EN LÍNIA DE PRODUCTES LOCALS. DEFINICIÓ D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA ALIMENTARI CATALÀ. APOSTA PER LA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARI. DISSENY D’UN PROGRAMA INTEGRAL D’ASSESSORAMENT. IMPULS DE NOUS MODELS DE NEGOCI BASATS EN LA BIOECONOMIA CIRCULAR. FOMENT DE L’ORGANITZACIÓ, L’ESTRUCTURACIÓ I EL DIMENSIONAMENT DEL SECTOR. Adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que impacten transversalment en múltiples iniciatives
 14. O1: Emergència climàtica. Garantir que el sistema alimentari català esdevé una eina de mitigació de l'emergència climàtica O2: Sostenibilitat econòmica. Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena O3: Auto-proveïment alimentari. Orientar el sistema alimentari català cap a un grau d’auto-proveïment més elevat OBJECTIUS de la Dimensió 1 Sostenible i transformador.
 15. O4: Cohesió territorial. Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de la població a les zones rurals i marítimes de Catalunya O5: Autoestima alimentària. Reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya OBJECTIUS de la Dimensió 2 Propi i Arrelat al territori
 16. O6: Sostenibilitat social. Impulsar un model alimentari socialment sostenible i accessible per a tothom O7: Equitat en la distribució de valor. Garantir l’equilibri del sistema a través d’una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena de alimentària O8: Col·laboració. Impulsar la col·laboració i la cooperació entre els actors de la cadena de valor alimentària a Catalunya OBJECTIUS de la Dimensió 3 Just, equitatiu i cohesionat
 17. Reforçar la col·laboració entre els diferents agents que treballen per garantir l’accés a una alimentació digna Garantir que les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen accés a una alimentació suficient, saludable i sostenible en un entorn normalitzat no estigmatitzador. Disposar d’una xarxa ágil i eficaç per a la provisió i la distribució d’aliments entre les persones en situación de vulnerabilitat en cas de grans emergències Sistematitzar els mecanismes de coordinació i d’actuació per concretar les estratègies reactives davant de potencials emergències. Iniciatives de la Dimensió 3 Just, equitatiu i cohesionat
 18. 4. Saludable i de confiança O9: Hàbits alimentaris saludables. Assegurar que la població manté uns hàbits alimentaris saludables O10: Seguretat, qualitat i confiança. Garantir un sistema alimentari segur, de qualitat i que generi confiança als consumidors i als mercats
 19. Promoure i impulsar el seguiment d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles per part de tota la població, i conscienciar-la de l’impacte que ocasiona l’alimentació en la seva salut i el seu entorn. Assolir els màxims estàndards de seguretat i de qualitat alimentària i vetllar pel seu compliment Promoure la informació transparent i veraç sobre els aliments 4. Línies estratègiques: Dimensió Saludable i de confiança
 20. Gràcies
Publicité