Contenu connexe

Software_interior_ro.pdf

  1. Microsoft Imagine Academy Crearea aplicaţiilor pentru platforma Microsoft.NET: Elaborarea aplicaţiilor ASP.NET Core în limbajul C# utilizând diferite surse de date: • ASP.NET Core • ASP.NET MVC • ASP.NET și AJAX • Interacţiune cu sursele de date Elaborarea soluţiilor Cloud utilizând Windows Azure Programare utilizând tehnologia Java: • POO • Multithreading • Spring • Hibernate • JSP • MVC Pattern-uri de proiectare: • Şabloane creaţionale • Șabloane structurale • Şabloane comportamentale • Metodologia de analiză și proiectare orientată pe obiect • Diagrame UML • Instrumente pentru elaborarea diagramelor Gestionarea proiectelor de elaborare software: • Modelele procesului de elaborare software • Agile • Scrum • Unelte • Lucrul cu cerinţele • Managementul calităţii • Limbajul de bază a realizării soluţiilor .NET – С# • Biblioteca claselor de bază BCL • Elaborarea aplicaţiilor utilizând Windows Forms • Principiile elaborării aplicaţiilor Windows • Controale în .NET • Proiectarea interfeţelor utilizator • Interacţiunea cu surse de date utilizând ADO.NET • Elaborarea aplicaţiilor utilizând WPF • LINQ • Entity Framework Proiectarea orientată pe obiect. Limbajul UML: Elaborarea aplicaţiilor utilizând tehnologia Client-Server • Principii de lucru cu pointeri • Utilizare structuri • Algoritmii de căutare și sortare • Utilizare sistem de fișiere • Principii POO • Constructori • Destructori • Funcţii virtuale • Clase abstracte • Bazele utilizării STL • Iteratori • Containere • Predicate • Algoritmi • Functori • Limbajul de interogare structural SQL • Proiectare baze de date • Normalizare baze de date • Forme normale • Interogări multiple și imbricate, funcţii agregate • Caracteristicile dialectului T-SQL • Vederi • Triggeri • Proceduri stocate • Funcţii definite de utilizator • Copiere de rezervă și recuperare • Sistemul de permisiuni • Fluxuri • Procese • Socket-uri • Mecanisme de schimb de date sincrone şi asincrone • Protocoale • Formatare text în HTML • Formatare documente utilizând CSS • Liste • Tabele • Formulare • Animaţia • POО în JavaScript • JSON • JavaScript și AJAX • jQuery • React • AngularJS • Vue.js • Utilizare cookies • Folosire mecanism de sesiune • Interacţiune cu sursele de date Bazele programării în limbajul C++: Programarea orientată pe obiecte în limbajul C++: Utilizarea bibliotecii claselor standarde de şabloane STL: Sisteme de gestiune a bazelor de date Teoria bazelor de date: Programarea Microsoft SQL Server: Programarea SGBD Oracle. Limbajul PL-SQL Limbajul de scripting JavaScript: JS-frameworks: Elaborarea paginilor web folosind limbajul de marcare HTML cu utilizarea foilor de stiluri în cascadă CSS: Crearea aplicaţiilor web executate pe server: Bazele programării de sistem și în reţea: Hardware a staţiilor de lucru și lăptopurilor Bazele sistemelor de operare Bazele teoriei algoritmilor și structurilor de date DUPĂFINALIZAREASTUDIILORLA SPECIALITATEA ”ELABORARESOFTWARE” VEŢI PUTEA SĂ: Elaboraţi aplicaţii Windows utilizând tehnologii client-server, grafică, baze de date şi multimedia Elaboraţi corect și rapid algoritmi de rezolvare a sarcinilor puse Proiectaţi și gestionaţi baze de date de diferite nivele de dificultate şi capacitate Elaboraţi aplicaţii Internet, ce reacţionează la acţiunile utilizatorilor şi care oferă informaţii păstrate în baze de date Automatizaţi lucrul cu baze de date (cu o bază de date sau mai multe) în dependenţă de sarcina pusă sau cerinţele beneficiarului Modificaţi aplicaţiile Windows în conformitate cu proiecte concrete Elaboraţi aplicaţii de reţea Elaboraţi utilitare pentru soluţionarea problemelor cotidiene ale utilizatorului Elaboraţi aplicaţii şi site-uri web dinamice în baza platformei .NET Elaboraţi proiecte software, indiferent de limbajul de realizare Gestionaţi procesul de elaborare a proiectelor software Documentaţi aplicaţiile create Elaboraţi soluţii Cloud utilizând Microsoft Azure Aplicaţi metodologii moderne pentru lucrul eficient al echipei Utilizaţi pattern-uri de proiectare în activitatea cotidiană Dezvoltaţi soluţii de tip cross-platform Microsoft Imagine Academy: IT Essentials. РС Hardware and Software Programming Essentials in C++ Advanced Programming in C++ Cisco Networking Academy: CURSURILE AUTORIZATE CISCO NETWORKING ACADEMY ȘI MICROSOFT IMAGINE ACADEMY INCLUSEÎNPROGRAMULDESTUDII: Building User Interfaces by Using Windows Presentation Foundation Adding 2-D Graphics by Using Windows Presentation Foundation Database Fundamentals Programming in C# HTML5 Application Development Fundamentals Using Data in Software Applications Working with Non-Relational Data Introduction to Developing Websites Using HTML and CSS Developing ASP.Net MVC Web Applications Programul include training-uri soft skills și limba engleză pentru specialiști IT La finalizarea studiilor studenţii vor fi pregătiţi pentru susţinerea examenelor de certificare profesională pentru următoarele programe de certificare: CompTIA A+: 220-1001, 220-1002 Oracle Certified Associate: 1Z0-819 Microsoft: 98-364, 98-375, 98-383 DE CE SĂ DEVII PROGRAMATOR? • Salariu atractiv • Condiţii unicale de muncă • Muncă în orice colţ al lumii • Angajare garantată • Piaţa muncii în creștere • Oportunitate de dezvoltare și formare • Angajare chiar și în condiţii pandemice • Posibilitatea reală de a schimba lumea Cererea specialiștilor în domeniul elaborării software este în permanentă creștere. În angajarea absolvenţilor noștri sunt interesaţi: întreprinderile mici, medii și mari, băncile, providerii internet, companiile, care se ocupă de elaborare și testare software, întreprinderile de stat. Aveţi posibilitatea să vă angajaţi în calitate de programator, web developer și administrator de baze de date. PROGRAMUL DE STUDII