Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ตัวอย่าง Workshop Basic HTML5 and CSS3
Workshop: Layout with HTML5
ฝึกฝนการใช้ Tag ใหม่ ๆ ใน HTML 5 ออกแบบ Webpage อย่างง่...
Workshop: Design with HTML5
ต่อยอดจากการวางโครงสร้างเว็บด้วย HTML5 แล้ว ต่อด้วย Workshop การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บเพจ ประกอ...
Workshop: Video Popup
ฝึกสร้างวิดีโอแกลอรี่ พร้อมติดตั้งส่วนเสริมแสดง Pop up วิดีโอที่ลิงก์จาก Youtube.com โดยตรง
Workshop...
Workshop: CSS3 Target
ฝึกฝนการเขียน CSS3 เพื่อทาการลิงก์ไปยังส่วนต่าง ๆ บนหน้าเว็บได้อย่างลื่นไหล ด้วยการใช้ฟังก์ชันใน CSS...
Workshop: CSS3 Border Round Image
เรียนรู้การใช้คาสั่งใน CSS3 จัดรูปภาพให้เป็นวงกลมด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกร...
Workshop: CSS3 Box Shadow
เรียนรู้การใส่เงาให้กับกล่อง และข้อความบนหน้าเว็บเพจ ด้วยคาสั่งใน CSS3 ได้อย่างง่ายดาย
Workshop: CSS3 Font embed
ฝึกฝนเทคนิคการจัดการฟอนต์บนหน้าเว็บเพจ ด้วยคาสั่งใน CSS3 ช่วยให้เราสามารถทาการฝังฟอนต์ที่ต้องการ...
Workshop: CSS3 Rotate
ฝึกฝนการจัดวางชิ้นส่วนบนหน้าเว็บ ด้วยเทคนิคการหมุนรูปภาพให้เป็นมุมต่าง ๆ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมเพิ...
Workshop: Image Gallery
ฝึกฝนการวางรูปภาพเป็น Gallery ด้วย CSS3 พร้อมแสดง Popup ด้วย JavaScript ที่น่าสนใจ
Workshop: CSS3 Form
การสร้างแบบฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ด้วยชุดคาสั่งใหม่ ๆ ใน HTML5 ร่วมกับ CSS3 ทาให้การออกแบบทางานได้ง่ายขึ้น
Workshop: Responsive Design Layout
เรียนรู้การเขียนเว็บให้รองรับหลากหลายหน้าจอ ด้วยเทคนิค Responsive Design ด้วยคาสั่งใน C...
Workshop: Video Gallery Responsive
การทาวิดีโอแกลอรี่ให้รองรับหลากหลายหน้าจอแบบ Responsive Design พร้อมแสดง Popup ที่น่าสน...
Workshop: Layout Webpage with Bootstrap Framework
เรียนรู้การใช้งาน Framework ยอดนิยมอย่าง Bootstrap ในการออกแบบหน้าเว็บเพ...
Workshop: Advance Technic
Layout
เทคนิคเสริมอื่นๆ ในการจัดวาง
องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ เช่นการ
แสดงผลวิดีโอเป็นพื้นหลัง กา...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ตัวอย่าง Workshop basic html5 and css3 จากไอทีจีเนียส

504 vues

Publié le

เป็นตัวอย่าง workshop ที่จะได้ฝึกเรียนรู้กันในหลักสูตร HTML 5 and CSS3 ระยะเวลา 3 วันที่อบรมที่ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียด http://itgenius.co.th/Basic-HTML5-and-CSS3.html

Publié dans : Formation

ตัวอย่าง Workshop basic html5 and css3 จากไอทีจีเนียส

 1. 1. ตัวอย่าง Workshop Basic HTML5 and CSS3 Workshop: Layout with HTML5 ฝึกฝนการใช้ Tag ใหม่ ๆ ใน HTML 5 ออกแบบ Webpage อย่างง่ายสาหรับผู้เริ่มต้น ในตัวอย่างนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวทางการ วางโครงสร้างโค๊ดด้วยภาษา HTML5 ทั้งหมดเพื่อการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
 2. 2. Workshop: Design with HTML5 ต่อยอดจากการวางโครงสร้างเว็บด้วย HTML5 แล้ว ต่อด้วย Workshop การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บเพจ ประกอบไปด้วย เมนู ส่วนของสไลด์รูป การวางวิดีโอ การวางรูปภาพร่วมกับข้อความ เป็นต้น
 3. 3. Workshop: Video Popup ฝึกสร้างวิดีโอแกลอรี่ พร้อมติดตั้งส่วนเสริมแสดง Pop up วิดีโอที่ลิงก์จาก Youtube.com โดยตรง Workshop: google map การแทรกแผนที่จาก Google map บนหน้าเว็บเพจของคุณ
 4. 4. Workshop: CSS3 Target ฝึกฝนการเขียน CSS3 เพื่อทาการลิงก์ไปยังส่วนต่าง ๆ บนหน้าเว็บได้อย่างลื่นไหล ด้วยการใช้ฟังก์ชันใน CSS3 ร่วมกับ javascript Workshop: CSS3 Border Radius ฝึกฝนการจัดองค์ประกอบของชิ้นส่วนบนหน้าเว็บเพจ เช่นการลบมุมของภาพ การจัดตาแหน่งกล่องบน หน้าเว็บเพจด้วยคาสั่งใน CSS3
 5. 5. Workshop: CSS3 Border Round Image เรียนรู้การใช้คาสั่งใน CSS3 จัดรูปภาพให้เป็นวงกลมด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมปรับแต่งภาพจากภายนอก
 6. 6. Workshop: CSS3 Box Shadow เรียนรู้การใส่เงาให้กับกล่อง และข้อความบนหน้าเว็บเพจ ด้วยคาสั่งใน CSS3 ได้อย่างง่ายดาย
 7. 7. Workshop: CSS3 Font embed ฝึกฝนเทคนิคการจัดการฟอนต์บนหน้าเว็บเพจ ด้วยคาสั่งใน CSS3 ช่วยให้เราสามารถทาการฝังฟอนต์ที่ต้องการได้อย่างอิสระ และสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้ javascript
 8. 8. Workshop: CSS3 Rotate ฝึกฝนการจัดวางชิ้นส่วนบนหน้าเว็บ ด้วยเทคนิคการหมุนรูปภาพให้เป็นมุมต่าง ๆ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript Popup
 9. 9. Workshop: Image Gallery ฝึกฝนการวางรูปภาพเป็น Gallery ด้วย CSS3 พร้อมแสดง Popup ด้วย JavaScript ที่น่าสนใจ
 10. 10. Workshop: CSS3 Form การสร้างแบบฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ด้วยชุดคาสั่งใหม่ ๆ ใน HTML5 ร่วมกับ CSS3 ทาให้การออกแบบทางานได้ง่ายขึ้น
 11. 11. Workshop: Responsive Design Layout เรียนรู้การเขียนเว็บให้รองรับหลากหลายหน้าจอ ด้วยเทคนิค Responsive Design ด้วยคาสั่งใน CSS3
 12. 12. Workshop: Video Gallery Responsive การทาวิดีโอแกลอรี่ให้รองรับหลากหลายหน้าจอแบบ Responsive Design พร้อมแสดง Popup ที่น่าสนใจด้วย JavaScript
 13. 13. Workshop: Layout Webpage with Bootstrap Framework เรียนรู้การใช้งาน Framework ยอดนิยมอย่าง Bootstrap ในการออกแบบหน้าเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และรองรับการ แสดงผลหลายหน้าจอ แบบ Responsive Design
 14. 14. Workshop: Advance Technic Layout เทคนิคเสริมอื่นๆ ในการจัดวาง องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ เช่นการ แสดงผลวิดีโอเป็นพื้นหลัง การทาหน้าเว็บ แบบ Pallarax การเลื่อนหน้าเว็บแบบ Smooth เป็นต้น

×