mooc diana model dialogical learning hamk ammatillinen opettajakoulutus digitaaliset ympäristöt dialoginen oppiminen pedagoginen malli pedagogy ple deeplearning syväoppiminen digitalisaatio ammatillinen koulutus digiope digiosaaminen authentic learning collaborative learning oppimisprosessi autenttisuus diana canvas dialogical methods competence-based finnish education vocational education learning teacher education deeplearningtogether digiloikka työelämäyhteistyö avoimet oppimisympäristöt verkkopedagogia digiopetus hamk brazil cmooc evidosol työelämäosaaminen oer ohjaus s oeb virtuaaliamk osaamismerkki täydennyskoulutus osaamispisteet osaaminen open badge llp spoc personalisation leonardo da vinci 21st century skills pln vet system diamee learning paths national vocational qualification finland individualisation
Tout plus