Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Digiloikka syväoppimiseen

216 vues

Publié le

Väitöskirjan alustavien tuloksien esittely, Tampere 21.11.2017
@somesanna #AMdiginyt

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Digiloikka syväoppimiseen

  1. 1. DIGILOIKKA syväoppimiseen Sanna Ruhalahti @somesanna #AMdiginyt väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto lehtori, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  2. 2. Dialoginen asenne digiympäris- töissä  Tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetat itsesi ikään kuin automaattisesti joissain tilanteissa toisen yläpuolelle (olet parempi, osaavampi, oikeassa) keskustelussa ja tiedonluomisessa  kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin  Tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut ikään kuin automaattisesti joissain tilanteissa toisen ihmisen alapuolelle (olet huonompi, heikompi, osaamattomampi) keskustelussa ja tiedonluomisessa  kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin  Tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut joissain tilanteissa toisen kanssa vertaisena (olette yhtä arvokkaita ihmisinä) keskustelemaan ja luomaan tietoa  kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin  Keskustele vierustoverin kanssa pienryhmissä yläpuolelle asettumista, alapuolelle asettumista ja vertaisuutta osoittavan toiminnan tunnusmerkeistä  Kudo keskustelusta itsellesi synteesi oman toimintasi kehittämistä varten Lähde: Aarnio, H. 2012. Dialogiset menetelmät http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_b2.htm
  3. 3. Dialogisessa tiedonrakenta- misessa kunnioitetaan itseä ja toista  Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mitä tarkoittaa samanarvoisen (ei eriarvoisen) suhteen luominen toiseen.  Tavoitteena on oivaltaa, että jokaisella ihmisellä on samanlainen ihmisarvo. Se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus omanlaiseen ajatteluun ja sen ilmaisemiseen.  Dialogissa ja dialogisessa tiedonluomisessa on lupa vertaisena kertoa ajatteluaan muille. Kun oivaltaa samanlaisen ihmisarvon ja vertaisuuden merkityksen, silloin antaa arvon itselleen ja toiselle.Se tarkoittaa, että kunnioittaa itseään ja toista.
  4. 4. Jotta syntyy syväoppimista, tarvitaan  Oppimisprossien osalta suunnitteluosaamista  Tutkivan otteen tukeminen ja autenttisten lähtökohtien esille tuominen entistä läpinäkyvämmin  Oppimisprosessin alkuun sijoitettava itseopiskelun (self-paced) vaihe auttaa opiskelijaa suuntaamaan kehittymistään syväoppimisen suuntaan.  korkeamman tason ajattelutaitoja (soveltaa, analysoi, arvioi, luo, rakentaa uutta tietoa)  Sitä tukevia tehtäviä ja prosesseja tulee suunnitella niin, että ne tukevat syväoppimiseen suuntaavia taitoja  Ohjausta tarvitaan edelleen  Oppijayhteisö, joka on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen sekä oppimistilanteen autenttisuudelle  erityisesti dialogiosaamista ja siihen valmentamista, joka mahdollistaa syväoppimiseen suuntaavan yhteisöllisen tiedonrakentamisen
  5. 5. …ja tietoa rakennetaan pedagogisesti mielekkäissä digitaalisissa ympäristöissä (diverse digital environments) @somesanna #AMdiginyt
  6. 6. DDD (Dialogical, Deep and Digital learning activity) huom! Alustava malli, pohjautuu DIANA pedagogiseen malliin (Aarnio & Enqvist, 20012;2016) @somesanna #AMdiginyt
  7. 7. Pysy kuulolla: @somesanna

×