Publicité

335 / 5 000 Översättningsresultat Översättningsresultat Grisproduktionscykel, av Sarbast Wali

Projektledare för vuxenutbildning inom jordbruket à https://gymnasieskolor.orebro.se/kvinnerstagymnasiet
4 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Plus de https://gymnasieskolor.orebro.se/kvinnerstagymnasiet(20)

Publicité

335 / 5 000 Översättningsresultat Översättningsresultat Grisproduktionscykel, av Sarbast Wali

 1. Sarbast Wali Grisproduktion Cykel Sarbast Wali
 2. Allmänt om grisen Enkelmagade djur som människan. Urskilja ljud och doft 310° synfält smaksinne. Socialt djur och flockdjur. Nyfikna djur Enda däggdjur som föder stora välutvecklade kullar. Det enda hovdjuret som bygger bo Sarbast Wali
 3. Grisen slickar inte sina ungar • Jämför: Kon som slickar kalven torr och skapar en stark relation mellan mor - avkomma redan från födseln. • Detta utnyttjar vi vid kullutjämning • Görs detta de första dagarna har suggan inga band till kultingarna och accepterar de ditflyttade som sina egna. Sarbast Wali
 4. Digivning vid födsel Kon: Kalven diar färre tillfällen. Fölet följer hästen och diar helatiden. Grisen Små vid födsel med hög tillväxthastighet Mjölkens sammansättning (protein, fett och laktos) speglar ungens levnadssätt och tillväxthastighet. Djurslag Fett % Protein % Laktos % Häst 1,5 2,5 7 Nöt 4 3,5 5 Svin 8 6 5 Sarbast Wali
 5. Kultingen växer väldigt mycket under de första levnadsveckorna jämfört med kalven och fölet. Därför mer % protein i suggans mjölk. Suggan ser alltid till att upprätta hålla proteinhalten i mjölken. Vid underutfodring av protein tar suggan av sitt egna muskelprotein och vid överutfodring av protein försvinner överskottet ut med träcken. Protein : för tillväxt Protein vid digivning Sarbast Wali
 6. • Hormonet prolaktin utsöndras från hjärnan strax före grisning. Råmjölken har redan producerats och finns i juvret vid grisning. • Prolaktinet stimulerar juvercellerna att producera mjölk. • Tömning av juvret och di gör att mer prolaktin utsöndras = ökad mjölkproduktion • Mindre di ger en minskad mängd prolaktin = minskad mängd mjölk. Detta sker i samband med avvänjning. Stimulering av mjölkproduktion Sarbast Wali
 7. Griskulting: nyfödd gris. Smågris: Gris från födsel fram till avvänjningen, vikt upp till 20-25 kg(cirka 3 månader) Gris: Gris mellan smågrisperioden fram till slakt. Benämningen slaktsvin används också. Gylta: Hondjur som ännu inte fått griskultingar. 3-4 månader till första grisning (cirka 1 år) Sugga: Hondjur som har fått en eller flera kullar med griskultingar Galt: Könsmoget handjur Benämningar Sarbast Wali
 8. Slaktsvin: från 22-25 kg fram till slakt 105-120 kg (drygt 6 månader) Spädgris: 0-3 veckor )används i sammansättningar i spädgris diarré eller spädgris foder) Sin sugga: Sugga som inte ger di Sogris: smågris av hon djur Ung galt: gris av hankön från 3-4 månader) till 1 år Ungsugga: grisat en gång Benämningar Sarbast Wali
 9. • Filmer • https://www.youtube.com/wat ch?v=BWtf5MYB2Go • https://www.youtube.com/wat ch?v=rpbvpLy1saY • https://www.youtube.com/wat ch?v=dCH7MUo9szE • https://www.youtube.com/wat ch?v=L8XXWEtXnFA Svinraser Sarbast Wali
 10. Linderödssvinet Svensk Lantras Svensk Yorkshire Mangalitsa Hampshire Duroc Minigrisgrup pen Svine raser Sarbast Wali
 11. • Goda föräldrar och en sugga beräknas vara dräktig i tre månader, tre veckor och tre dagar. • Vetenskapligt namn: Sus scrofa domestica • Ordning: Partåiga hovdjur • Familj: Svindjur • Vikt: Hane (galt) ca 250 kg och hona (sugga) ca 150 kg • Mankhöjd: Ca 1 m • Könsmognad: 1-1,5 år för suggor • Parningstid: Vanligtvis på hösten • Dräktighetstid: Ca 115 dagar • Antal ungar: 4-12 kultingar • Medellivslängd: 8-10 år, ibland upp till 20 år • Äter: Mest växter, Förekomst i Sverige: Ca 300 st Linderödssvinet Sarbast Wali
 12. Hampshire Amerikansk ras, som är känd för god köttkvalitet med lagom fettansättning. Den har dock något lägre fruktsamhet. Den är långbent och svart med ett vitt brett bang bakom bogen. Används oftast som fader ras i avel. Hampshire har en stadig kroppsbyggnad då den är relativt kort och kompakt med stor skinka och hög köttprocent. Rasen är populär för sitt lugna temperament, sin höga köttkvalité, höga tillväxt, goda foderomvandlingsförmåga och hållbarhet. RN-GENEN som Hampshire bär på. RN-genen ger bättre tillväxt och ökat köttinnehåll. Köttet är också saftigare, mörare och även syrligare än kött från icke-bärare av genen. Sarbast Wali
 13. • Ursprungs ras från Ungern. Kända för ett mycket smakrikt, mörkt och gott kött med hög fettansättning. • Växer betydligt långsammare än de moderna raserna, med en slaktålder på 12–15 månader jämfört med cirka 5–7 månader. Är kompaktare i kroppen och har en karakteristisk ullig päls. • Grisarna kan bestå av så mycket som 50% fett. köttet anses vara bland det godaste fläskköttet i världen Mangalitsa Pris $ 449,99 3 ½ år Sarbast Wali
 14. Lantras Har funnits sedan början av 1900-talet, och är en svensk ras. Numera är den in korsad från Tysk och Dansk lantras. Den har en lång vit kropp, hög fruktsamhet men något lägre köttansättning. Kroppsform Lite konvex rygglinje, Skållad och urtagen med huvud och fötter väger en sådan 95-100 kg. Flådd utan huvud och fötter 75-80 kg. Suggan ökar sedan ytterligare ca 50 kg tills hon är ca 2 år. Galten ännu mer och ännu längre. Han kan bli nästan dubbellt så tung som suggan. växter förhållandevis långsamt, men ger ett utmärkt fläsk. Linderödssvinet bör hållas utomhus i så stor utsträckning som möjligt, för att underhålla dessa egenskaper. I genomsnitt föds ca 8 kultingar varav ca 7 överlever. Man tar bara en kull om året på linderödssvin. Rakt och kraftigt tryne Färg Trvå grund variantergråvit med svarta fläckar andra är rödbrun Sarbast Wali
 15. • kommer från Yorkshire i norra England. Rasen utvecklades för att ge storvuxna grisar med smakfullt kött, samt god tillväxt och måttlig fettansättning. Vit i färgen, lång kropp, öron som pekar upp och konkavt tryne. • Ryggmusklerna väl utvecklade, fylliga lår, slaktkött hittade 76% på 9-58 d- 63% en 156-dagar gamla upp till 90 kg kroppsvikt. • Per 1 kg viktökning, foderförbrukning på 2.96 kg. Speciellt stort vitt kött bättre än Lantras, Lantras kull än många av dess hybrid avkomma foder kräver ingen Lantras hög. Därför är nivån inte är för hög i proteinfoder plats är det lämpligt som en hybrid manliga Yorkshire grisar • 24 månader gamla Yorkshire gris galt genomsnittlig vikt på 263 kg, födelsevikt 1,49 kg, 21-dagars avvänjning 6,3 kg Yorkshire Sarbast Wali
 16. • Amerikansk ras används som fader ras också. Den har god tillväxt, ger en hög köttprocent och ett gott kött av hög kvalitet, men har även den något lägre fruktsamhet än de svenska raserna. Brunröd och långbent, lik Hampshire i kroppsformen. Duroc Sarbast Wali
 17. • Treras korsningen utvecklades till Scans varumärke Piggham där modern är en korsning av Lantras och Yorkshire och fadern en Hampshire. PIGGHAM Sarbast Wali
 18. Könsmognad • Såväl galtar som gyltor brukar bli könsmogna vid 6-7 månaders ålder. • 160 dagar korsning gyltor • 180 dagar för renrasiga • Fett har betydelse mer är vikt för könsmognad. • Insemineras via andra brunst (första inga ägg) • En sugga/gylta blir brunstig med ca 3 veckors mellanrum Sarbast Wali
 19. Svinens fortplantning Brunstcykel 21 dagar Brunsten längd 48 timmar Bästa befruktning : 12 -13 timmar efter högbrunsten början Gyltans ålder vid första brunst 6-7 månader. Lämpliga första befruktning: 2:a - 3:a brunst Dräktighetens längd: 114 dagar Digivning: 4-7 veckor Ny befruktning efter avvänjningen : 5-6 dygn Antal kullar per år 2,1-2.3 Grisningintervall 160-180 dygn Sarbast Wali
 20. Vaccination mot rödsjuka och parvovirus Rödsjuka • Bakterie finns i jorden, och gris tarmar. • Feber 41-42 • Röd fyrkantig utslag • Foster abort eller svart foster • Kronisk ger skador på hjärtklaffarna och varbildning i lederna. Sarbast Wali
 21. Parvovirus • främsta anledningarna till utslagningar av suggor är reproduktionsstörningar. • Omlöpsfrekvensen i Sverige är cirka 8 procent och cirka 1,5 procent av suggorna aborterar • Anses porcina parvovirus ha störst betydelse i Sverige Vaccination mot rödsjuka och parvovirus Kastning Sarbast Wali
 22. Sarbast Wali
 23. Reproduction Cycle Sarbast Wali
 24. Reproduction Cycle Livscykeln • Livscykeln börjar med smågrisarna, som normalt väger 1,5-2 kg. • I varje födelsehändelse (kull) föds 8 till 12 smågrisar, även om suggor kan producera kullar på mer än 20. • Stora kullar har många små smågrisar, varav de flesta kanske inte överlever; de som gör kan växa mycket långsamt. Sarbast Wali
 25. Gyltornas tid fram till första grisning https://www.gardochdjurhalsan.se/wp-content/uploads/2019/01/avel-gyltor-planering_av_rekrytering_och_uppfodning.pdf Sarbast Wali
 26. Stadierna i livscykeln är förenklade Efterbehandling - beror på vikt – 1. 40 kg efter 12 veckors ålder, 2. 100 kg efter 22 veckors ålder • Dräktigheten: varar 115 dagar - 3 månader, 3 veckor 3 dagar • Avvänjning kan framgångsrikt ske mellan 3 veckor till 3 månader. • Normalt är medelvikten vid födelse 1,4–1,6 kg per gris. • Grisarna var i genomsnitt 33 dagar gamla vid avvänjning och hölls i tillväxtavdelningen i 46 dagar. Reproduction Cycle Sarbast Wali
 27. Förbrunst: Ett stort antal ägganlag (folliklar) börjar bildas i äggstockarna Follikeln börjar producerar östrogen. Östrogen gör att suggan visar brunst Brunst: Folliklarna mognar i äggstockarna. Östrogenet stimulerar hypofysen att blida LH. LH = Luteiniserande Hormon. LH gör att folliklarna brister och ägglossning sker. Efterbrunst: Resterna av folliklarna, gulkropparna, producerar hormonet progesteron som är ett dräktighetshormon. Blir suggan dräktigt förblir progesteronnivån hög genom hela dräktigheten.( Se bilden: Könshormoner i brunstcykeln) . Blir suggan inte dräktigt. Tillbakabildas gulkropparna och progesteronhalten går tillbaka. Gyltor med röd och svullen blygd under förbrunst 2:a i förbrunsten 3a:dagen i förbrunsten Brunst Sarbast Wali
 28. Könshormoner i brunstcykeln D a g a r - 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 Dagar Hormonnivå Progesteron Östrogen LH Förbrunst Högbrunst Könshormoner i brunstcykeln Sarbast Wali
 29. Tidpunkten för insemination avgörs av när ägglossningen inträffar i förhållande till brunsten och hur länge spermier och ägg kan hålla sig levande i livmodern i väntan på befruktning. Innan spermierna kan befrukta ägget måste de också genomgå en mognadsprocess i livmodern. Brunstens längd - i genomsnitt 19 timmar. Tidpunkt för ägglossning – 10-18 timmar efter brunstens slut. Spermiernas mognadstid – 3-6 timmar. Bästa befruktning tidpunkt för äggcellen – inom 4 timmar efter ägglossning. Bästa befruktningstidpunkt för spermierna – inom 24 timmar efter insemination. Viktiga tidsmått vid insemination ståreflexer. Sarbast Wali
 30. När suggorna leker så stimulerar de varandra, vilket påverkar suggans brunst mycket positivt. Dagarna precis innan brunsten är uträknad höjer vi också fodergivan, det kallas flushing, vilket gör att antalet ägg vid ägglossning ökar. ... Om du prickar brunsten väl kan en sugga ge dig uppemot 20 kultingar. flushing Utfodring vid betäckning Sarbast Wali
 31. Digivning • Suggan producerar 10-15 kg mjölk/dag • Högst under tredje veckan • Om suggan behåller små grisarna ska laktation pågar i flera månader • Gyltor producerar 25-30% mindre mjölk än de bakre • Smågrisar diar 10-20 gånger om dagen. • De främre spenarna ger mer mjölk än bakre • Vid varje di tillfälle släpper suggan 10-50 g mjölk per spene under ca 20 sekunder • Från tredje veckors ålder äter smågrisarna för att utveckla. • Spädgrisar behöver dia råmjölk i minst 6 timmar för tillräckligt antikroppsintag, men minst 12 timmar från egen sugga för cellulär immunitet. Kullutjämna först 12 timmar efter födsel. Råmjölken är kritisk Sarbast Wali
 32. Utrustning för dräktighetskontroll samt vid vilka tidpunkter utrustningen ger ett tillförlitligt resultat Dräktighetskontroll Scanner 28 till grisning Pregtone 30 till 50 dagar Medata 30 dagar till grisning Sarbast Wali
 33. Navel vård - Desinficering. Identifiering- märkning Järnskott - Grisar föds med begränsade järnreserver och suggansmjölk är en dålig järnkälla. Normal järndextran innehåller 100 mg. av järn / cc. Vid 3-4 dagars ålder, injicera 200 mg. i grisens hals med en 20-gauge, ½-tums nål (ovan). Kastrering - Ge tillräckligt med tid för han grisar att återhämta sig från förlossningsprocessen (3 till 7 dagars ålder). Nåltänder(valfritt) - hundtänderna är mycket skarpa. använd en skarp sid skärare för att bara klippa tänder; klipp inte för nära tandköttet. Skötsel av små grisar Sarbast Wali
 34. • Naturligt ca 17 veckor men stor variation (13- 25 veckor). • Hullstatus och storlek på kull påverkar den naturliga avvänjningsprocessen. • Liten kull, gott hull, längre avvänjningsprocess • Stor kull, dåligt hull, kortare avvänjnings process • Vikt vid avvänjningen 10-11 kg/gris • Diandet gör att hjärnan inte producerar det hormon som stimulerar brunstcykeln att starta. • Ditid: Suggans livmoder behöver 3 veckor för att återställa sig • Smågrisarna ska enligt djurskyddsföreskrifterna dia minst 4 veckor Avvänjning Sarbast Wali
 35. Mager Revben, ryggrad och höfter framträder tydligt. Späckmått <10 mm. Tunn Revben, ryggrad och höfter känns vid lätt tryck. Späckmått ca 14 mm. Medel Revben, ryggrad och höfter känns vid hårt tryck. Späckmått ca 17 mm. Fet Revben, ryggrad och höfter känns inte. Späckmått > 20 mm. Hull vid avvänjning Sarbast Wali
 36. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/trikinos/ Trikinos Trichinella spiralis • Parasitär rundmask • Felaktig livsmedelsberedning av smittad gris, vildsvin, björn eller hästkött. • Vid förtäring av infekterat kött kan Trichinella spiralis utveckla sjukdomen hos människor. • Parasiten ligger inkapslad i muskelfibrer som efter intag frigörs i mag- tarmkanalen. I tunntarmen mognar och förökar sig parasiten. De nya larverna migrerar sedan genom tarmväggen ut i blod- eller lymfsystemet och kapslar in sig i muskelceller. • För att undvika smitta utförs kontrollåtgärder i form av undersökningar vid slakt, upphettning eller nedfrysning av kött. Sarbast Wali
 37. Byggnation och ritningar Sarbast Wali
 38. Styckningsschema gris 2018 | Svenskt Kött Styckningsschema Sarbast Wali
 39. Sarbast Wali Tack så mycket
Publicité