Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Transportor Komponenter for vannbehandlingsanlegg.pdf

  1. Transportør Komponenter for vann behandling planter WWW. SCANVULK. NO
  2. Enten du driver en sement- eller gruveindustri, kan en ny tilnærming til båndtransportører forbedre driften og redusere vedlikeholdskostnadene. Tilnærmingen kan gi tidlige varsler om endringer i systemets tilstand, noe som muliggjør nøyaktig planlegging av korrigerende handlinger. Transportører kan tilpasses for å møte de spesifikke behovene til et renseanlegg. De kan utstyres med komponenter som er enkle å rengjøre, som belteskraper, skipslaster, motortrommel, slitegummi, roxon ruller, filter trykk, og CIP-systemer. WWW.SCANVULK.NO
  3. En hovedkomponent i et transportørsystem er matesjakten. Dette gir en jevn overgang fra materialet som kommer inn i systemet til neste transportør. Det reduserer også virkningen av den andre transportøren.
  4. En annen nøkkelkomponent i en transportør er haleskiven. Hale trinser er vanligvis slisset for å imøtekomme beltespenningen. Vanligvis er de montert på føringer og er plassert ved utløpsenden.
  5. Marboline Mobilt Renseanlegg for Vannavfall Anlegget er også en effektiv løsning for steinbearbeidingsverksteder. Gjennom en komplett og kompakt løsning garanterer Matec flotte resultater når det gjelder kvantitet og kvalitet for å gjenvinne og gjenbruke vannet som brukes til utvinning og prosessering. I mellomtiden kan tørr klumpproduksjon avhendes enkelt og økonomisk. Scanvulk tilbyr Marboline anlegg designet for å være 100% mobilt, sklimontert og bygget for steinbrudd og steinbehandlingslaboratorier.
  6. Telefonnummer 918-10-596 Epostadresse Terje@scanvulk.no Nettsted www.scanvulk.no Kontakt oss
Publicité