Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(15)

Publicité

Similaire à Портфоліо(20)

Publicité

Портфоліо

  1. Педагогічне кредо: , –Єдиний шлях який веде до знання це діяльність Б. Шоу
  2. Екологічне виховання на уроках географії
  3.  Ця проблема завжди була і є актуальною, тому що і, безперечно, що саме на уроках географії в першу чергу прищеплювали любов і турботу до природи.  Я вважаю, що екологічне виховання - це вміння співвідносити локальні екологічні проблеми з глобальними, усвідомлення власної причетності до їх вирішення, а отримані екологічні знання підкріплювати практикою взаємодії з довкіллям.  Завдання вчителя полягає у вихованні екологічної культури школярів наближення їхнього життя до природи.
  4.  екологічні експедиції - передбачає вивчення флори та фауни регіону, проведення практично- дослідницької роботи та оздоровлення дітей;  гурткова навчально-виховна робота - дає змогу задовольнити пізнавальні та духовні інтереси школярів у позаурочний час;  природничі клуби - у структуру клубу можуть залучатись міні- гуртки, секції, міні-театри екологічного спрямування, де можна проводити пошуково-дослідницьку діяльність учнів різного віку.
  5.  сформувати в учнів навички аналітичної розумової діяльності, пробудити допитливість;  допомогти учневі у самопізнанні;  ознайомити школярів з основними принципами взаємовідносин між природою та людиною;  сформувати вміння вести дискусію логічно, доказово викладати свою точку зору.
  6. Уроки географії формують екологічне виховання,прищеплюють дбайливе ставлення до природи. Рідна природа – могутнє джерело виховання учнів. Досліджуючи природу, дитина глибше пізнає навколишнє середовище, розвиває інтелект і культуру. Школа має широкі можливості використовувати довкілля, як природну лабораторію для дослідження рідного краю. Краєзнавчий принцип допомагає вчителеві наблизити навчання до життя, до практики і забезпечити правильне формування географічних уявлень і понять: від близького до далекого, від конкретного до абстрактного.
  7.  розповідь - повинна будуватись на діалозі;  статистичний метод – полягає у вивченні кількісних показників у характеристиці ряду географічних об’єктів і явищ;  евристична бесіда – передбачає постановку і розв’язання проблемних запитань;  візуальний метод – полягає в узагальненні власних спостережень під час досліджень географічного об’єкта;  літературний – використання у дослідженні видань, місцевої преси, енциклопедій;
  8. В сучасних умовах чи не найбільшою проблемою стають негативні наслідки людської діяльності, які все частіше призводять до екологічних катастроф. Саме тому особливої ваги набуло природоохоронне виховання, мета якого – сформувати громадянина Всесвіту. А звідси випливає, що навчально-виховний процес слід будувати так, щоб у першу чергу забезпечити допитливість учнів, дати можливість вести власні спостереження, пошуки і робити відкриття. Саме на уроці засобами свого предмету вчитель розкриває взаємозв’язки між людиною і природою, виховує в дитини кращі моральні якості: зроби і свій внесок у справу збереження і поліпшення природного середовища.
  9. Результативність роботи
  10. • 2010-2011 н.р – творчі сходинки – тестові завдання «Внутрішні води України» • 2012-2013 н.р – семінар з економіки «Критичне мислення на уроках економіки» • 2013-2014 н.р – виступ на методичному об'єднанні «Економічна гра як стимул формування активної життєвої позиції» • 2013-2014 н.р – виступ на методичному об'єднанні «Використання інформаційних схем на уроках географії» • 2014-2015 н.р – виступ «Формування ключових компететностей на уроках географії» • 2015-2016 н.р – семінар «Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях»
Publicité