Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TOBB ETÜ'de Koho Otorite Modülü ve Coral_ERM Kullanımları

131 vues

Publié le

KohaFeransTR18 (27 Nisan 2018, TOBB ETÜ, Ankara) Toplantısında yapılan, Türkçe - İngilizce iki dilde bağlı veri özelliği kazandırılmış ve zenginleştirilmiş otorite kayıtları geliştirilerek konu erişiminin iyileştirilmesi çalışmaları ve elektronik kaynaklar yönetiminde kullanılmasına karar verilen Coral_ERM yazılımı anlatımı. Panel konuşmasının video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=RlJnsOiEeOw&t=13s ;
toplantı bilgileri: ww.devinim.com.tr/content/kohaferans2018 ve http://selmaalpayaslan.blogspot.com/2018/03/kohaferans-2018-turkiye-koha-ozgur-ve.html

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

TOBB ETÜ'de Koho Otorite Modülü ve Coral_ERM Kullanımları

 1. 1. TOBB ETÜ’de Koha Otorite Modülü Kullanımı ve Teknoloji Kullanımına Özgür ve Açık Sistemler Paketi ile Bütüncül Yaklaşım Kapsamında CORAL-ERM Selma Alpay Aslan TOBB ETÜ KOHAFERANS Türkiye, 27 Nisan 2018
 2. 2. İçerik  Konu başlıkları ve bağlı veri  Koha ve Otorite Modülü  Elektronik Kaynaklar Yönetimi ve Coral-ERM
 3. 3. Etkin konu erişimi sağlama  Bir katalogda, belli bir kaynak, bilinen niteleyici ögelerinden bir veya birkaçı sorgulanarak kolayca bulunabilir.  Ancak bir konuda neler olduğunu saptamak amacıyla yapılan taramalar, katalogcuların sınıflama ve dizinlemede başarıları oranında sağlıklı sonuç verir.  Bir konu eserlerde çeşitli şekillerde ifade edilmiş olabilir. Bizler, yazar hangi dilde, nasıl ifade etmiş olursa olsun, kullanıcı nasıl ararsa arasın; bir konuda sunulabilecek tüm kaynakların o konuyu araştıran kişi tarafından tespit edilebilmesini sağlamayı görev edinmiş bulunuyoruz.  Bu görevi yerine getirebilmek için otorite listeler vazgeçilmez araçlardır.
 4. 4. Doğru Erişim Uçları  Otorite listeleri ayrıca,  Farklı biçimlerde yazılışlarına karşın aynı adla (kişi, tüzel kişi, toplantı) bağlantılı kayıtların toplu dökümünü verebilmek,  Bir eserin tekbiçim eser adı kullanılarak çeşitli anlatım ve gösterimlerinin bağlantılandırılması açısından da önem taşır.
 5. 5. Otorite Dizini Kullanım ve Denetimi  Başarılı bir uygulama için gerekenler:  Analitik düşünebilme ve sentezleyebilme becerisi,  Amaca uygun sınıflama ve dizinleme sistemleri seçilmiş olması,  Sistem mantığına hakimiyet,  Sistem araçlarına sahip olma ve kullanabilme  İlintili, daha dar veya geniş terimlere göndermelerle ile iyi düzenlenmiş ve güncel otorite erişim uçları dizinlerine sahip olmak  Otorite Modülü güçlü bir sisteme sahip olmak
 6. 6. Ülkemizde Durum Çoğu kütüphane için aşağıdaki nedenlerle etkin konu erişimi sağlamak zorlayıcı bir görev olmaktadır:  Uzman katalogcular yerine sınırlı sayıda ve deneyimsiz meslek elemanları veya öğrencilerle çalışılmak zorunda kalınması  Ulusal düzeyde Türkçe konu başlıkları otorite dizinlerinin mevcut olmaması ve otorite kayıtlarının paylaşılamaması  Gerekli araçlardan çeşitli nedenlerle yararlanılamaması  Otoriteleri yönetecek etkin bir sisteme sahip olunmaması
 7. 7. TO-KAT Oran (%) Google Dini açıdan 3840 46 156.000 Dini yönden 84 1 38.900 Dini yönler 2065 24 773 Dinsel açıdan 98 1 27.200 Dinsel yönden 21 0 3300 Dinsel yönler 2204 26 487 Dinsel yönleri 125 1 369 Toplam başlık sayısı 8437 Ya dinî ? Hangisini seçmeli? Religious aspects 27.405
 8. 8. Batıda Durum  Aynı dili konuşan ülkelerde uluslararası düzeye ulaşan işbirlikleri var (Almanca: İsviçre – Avusturya – Almanya, Fransızca: Kanada – Fransa vd.)  İngilizce, Almanca ve Fransızca konu başlıklarında eşleştirmeler gerçekleştirilmiş olup, İspanya da bu konuda epey yol kat etmiş bulunuyor  Katalog kayıtlarının anlamsal ağda bağlı açık veri olarak yer almasına yönelik KayNE (RDA) vb çalışmalar yürütülüyor.
 9. 9. Bizim Dışımızdaki Dünyada Neler Oluyor?
 10. 10. Kanada :Répertoire de vedettes-matière (RVM)  LCSH temelli Fransızca konu başlıkları içeren RVM, Quebec bölgesindeki Laval Üniversitesi tarafından 1946 yılında geliştirilmeye başlanmış,  Kanada’dan sayıları giderek artan üniversiteler bu çalışmaya katılırken, Brüksel, Liege gibi Fransızca konu başlığı ihtiyacı duyan çeşitli Avrupa üniversite kütüphaneleri de Laval Üniversitesi ile işbirliğine girmişlerdir.  Kanada Milli Kütüphanesi tarafından benimsenen listeler 1976 yılından itibaren içerik sorumluluğu Üniversite’de, teknik altyapı ve yönetim Kanada Milli Kütüphanesi’nde olmak üzere yönetilmeye başlanmıştır.  RVM, Fransız Milli Kütüphanesi tarafından geliştirilen RAMEAU’nun da temelini teşkil etmiştir. Çok dilli konu erişimi ile ilgili ayrıntılı bilgi, yaz başında yayınlanacak Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, 14-15 Eylül 2017, Şişli, İstanbul , Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Tarık Akan Toplantıları I Bildiriler kitabında yer alacak olan «Çok Dilli Konu Erişimi Sağlamada Yaşanan Sorunlara Çözüm Arayışları» başlıklı bildiride mevcuttur.
 11. 11. TOBB ETÜ Kütüphanesi ve Koha ile Otoriteler  2004-2005 akademik yılında hizmete açılan TOBB ETÜ kütüphanesi 2004-2010 yılları arasında BLISS, 2010-2016 yılları arasında MİLAS sistemlerinin ardından 2017 yılı Ocak ayında Koha üzerinden hizmet sunumuna geçmiş ve sistemin Otorite Modülü sayesinde kullanılan konu başlıklarında tutarlılığın artık sağlanabileceği ve Türkçe konu başlıkları listesi geliştirme çabalarının biraz daha meyve verebileceği görülmüştür.
 12. 12. Kurumsal konu başlıkları kodları  Kasım 2017’de Kongre Kütüphanesi’nden Türkçe ve İngilizce başlıklar için kod alınmıştır.
 13. 13. Okuyucu arayüzünde iki başlıktan biri için «Otorite Taraması» yapıldığında ikisi de gelmekte, bu sayfadan ayrıntılara, MARC görünümüne veya ilgili kayıtlara geçiş yapılabilmektedir.
 14. 14. 7xx alanlarında LCSH ve etuesh/etuturkob eşleştirmeleri İzlenebilmektedir.
 15. 15. MARC XML yapısıyla Google çağı insanının ayağına giden bir sistemle çalışıyor olmak güzel!
 16. 16. Ortak Otorite Çalışmaları ve Paylaşım  Otoriteler  Etkin konu erişimi sağlanabilmesi  Bibliyografik künyelerin güvenilirliği  Kataloglarda tutarlılık sağlanması açılarından önem taşırlar.  Otoritelerin ortak çaba ile geliştirilmesi ve paylaşılmasına gereksinim vardır.  İngilizce LCSH başlıklarında PCC altında BIBCO, CONSER, NACO, SACO üzerinden dünya çapında ortak çalışmalar yürütülebilirken Türkçe başlıklar için Türkiye çapında çözüm elbet bir gün üretilecektir.  Türkçe konu başlıkları açısından, Kanada benzeri bir yaklaşımla üniversiteler tarafından geliştirilen başlıkların devletin sağlayacağı altyapı ortamında paylaşılacağı bir düzenleme sorunlarının çözümü olabilir izlenimi vermektedir.  Ancak, ülkemizdeki mevcut koşullarda alternatif olarak bu konuda çaba harcayan kütüphanelerin bir araya gelip konsorsiyum oluşturarak sinerji sağlamaları da, özlenen ulusal Türkçe konu başlıkları dizinlerinin ortaya çıkmasının ve paylaşılabilmesinin anahtarı olabilir.  Koha Kütüphane Yönetim Sistemi, otorite paylaşım özelliği kazandırılarak bu amaca yönelik olarak kullanılabilir.
 17. 17. Paylaşım ve Sorumluluk Teknik çalışmalarda işaretleme ve kodlama kurallarına özenin gereğini ortaya koyan bir örnek:
 18. 18. Bütüncül Yaklaşım  TOBB ETÜ Kütüphanesi, Koha dışında Dspace ve Coral-ERM özgür ve açık kaynak kodlu yazılımları aynı firmanın desteğinde kullanmaktadır.  Örneğin tezlerin üst verilerinin Koha’dan Dspace’e aktarımı gibi konuları çözmemiz böylece daha kolay olabilmektedir.  Elektronik kaynakların yönetimi için kullanmak üzere yeni kurdurduğumuz Coral-ERM sisteminin Koha ile entegrasyonu söz konusu olup, bu iki sistemi de aynı firma desteğinde kullanmanın avantajını da entegrasyon aşamasında yaşayacağımızı düşünmekteyiz.  Sistemlerin sunduğu alternatif yaklaşımlar içinden altyapıyı gereksiz yere zorlamayacak doğru seçimlerin yapılması, fark edilmeden oluşturulan hataların düzeltilmesi ve tekrar edilmemesi açısından alınan bilgilendirmeler ve destek, sistemden verim alma noktasında yüksek değer katmaktadır.
 19. 19. Coral-ERM Elektronik Kaynak Yönetim Sistemi
 20. 20. • İzin verilen kullanıcılar • Gizlilik maddesi • Ders paketleri • eRezerv • Genel notlar • Belge sağlama • Yargı yetkisi • Çok yıllı olma • Abonelik sonrası erişim koşulları
 21. 21. Dinlediğiniz için teşekkür ederim! selma@etu.edu.tr http://kutuphane.etu.edu.tr http://selmaalpayaslan.blogspot.com.tr/p/selma-kutuphane-ve-enformasyon.html Doç. Dr. Mustafa Akgül Anısına saygıyla

×