Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(17)

Publicité

Similaire à Кравчук В.І.(20)

Publicité

Кравчук В.І.

 1. Виховання всесторонньо розвинутих і здорових дітей на уроках фізичної культури
 2. • Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей з метою гармонійного формуванні її особистості та розвитку активної життєдіяльності.
 3. • Головними задачами уроків фізичної культури є формування основ раціональної техніки рухів в гімнастичних вправах, легкій атлетиці, пересування на лижах, грі в ручний м’яч, баскетбол, розвиток спритності, сили, швидкості і витривалості, підготовка учнів до складання контрольно- навчальних нормативів і тестових вправ. Треба теж удосконалювати і закріплювати навички правильної осанки, дихання.
 4. • Які ж завдання потрібно розв’язувати на уроках фізичної культури?
 5. • 1. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному розвиткові й загартування школярів.
 6. 2. Прищеплення учням життєво важливих рухових умінь і навичок.
 7. 3. Виховання основних рухових якостей – швидкості, спритності, сили й витривалості.
 8. 4. Подання необхідних відомостей з фізичної культури і спорту, гігієни фізичних вправі, про загартування, режим дня, правильне дихання, поставу.
 9. 5. Прищеплення навичок особистої і спільної гігієни, необхідних у побуті і під час занять фізичними вправами.
 10. 6. Виховання сміливості, наполегливості, дисциплінованості, навичок культурної поведінки, колективізму, почуття дружби й товариськості.
 11. 7. Сприяння розвиткові розумових здібностей учнів.
 12. • Здійснення зазначених завдань досягається цілеспрямованим змістом, правильною організацією і проведенням уроків фізичної культури. Всі ці завдання тісно пов’язані між собою і розв’язуються в єдиному процесі, але водночас розв’язання кожного з них має і свої шляхи. Так, у розв’язанні оздоровчих завдань основним є добір і дозування фізичних вправ з урахуванням стану здоров’я, фізичного розвитку, вікових і статевих особливостей учнів, а також виконання гігієнічних вимог до уроку фізичної культури (проведення занять на свіжому повітрі – майданчику, стадіоні, на місцевості).
 13. • Основним моментом у вихованні моральних якостей належить спеціальній організації ситуації в процесі оволодіння руховими діями, в яких учень повинен самий визначити свій поступок у відповідності з тими чи іншими нормами моральної поведінки. Виграти в естафеті шляхом порушення правил чи пережити відчуття програшу, але залишатися – чесним –в таких умовах складається реальна можливість перетворення в життя поглядів і переконань учнів. • При умовах контролю і оцінювання зі сторони учителя ці ситуації помагають учням погасити в собі егоїстичні мотиви і збагачують позитивний моральний досвід.
 14. • Уроки фізичної культури мають важливе значення для виховання волі учнів. Оволодівши руховими навичками, вправи на розвиток рухових якостей повинні бути посильними трудностями і бар’єрами. • Пройшовши ці труднощі і бар’єри, і виховується сила волі учнів.
 15. • Учитель повинне уважно слідкувати за нагрузкою учнів, повинне бути індивідуальний підхід при їх подачі. Важливим моментом є правильне чергування нагрузки і відпочинку в процесі занять. Фізичні вправи на уроці повинні мати різносторонній вплив на організм: сприяти розвитку опорно-рухового апарату, формувати правильну осанку, підвищити функцію серцево-судинної і дихальної системи, удосконалювати регуляцію центральної нервової системи.
Publicité