Publicité

lektion-se_17437_Antiken_Grekland.ppt

5 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

lektion-se_17437_Antiken_Grekland.ppt

 1. Historien om Antiken i Grekland. Nastasha Fre, ISGR/International section, Göteborg – www.lektion.se
 2. Greklands geografi. Grekland är ett litet land i Europa. Grekland är nära Medelhavet. Huvuddelen av Grekland är en halvö. Resten av Grekland består av öar.
 3. Greklands öar Eftersom Grekland består av många öar och har många höga berg, började grekerna bygga stadsstater i stället för ett land. Stadsstaterna var städer som agerade som länder.
 4. Sparta Sparta var en grekisk stadsstat. Sparta var mycket kraftfull och hade en egen armé. Sparta erövrade andra stadsstater att vinna rikedom och makt. Det fanns tre klasser av människor i Sparta. Medborgare, icke-medborgare och slavar.
 5. Spartas Klasser Endast män födda i Sparta var medborgare. Kvinnor fick inte bli medborgare, dock var kvinnor rätt att äga mark och företag, vilket gav dem större frihet än andra grekiska stadsstater. Den andra klassen i Sparta var människor som kom från andra stadsstater eller andra länder. De kunde eget företag men inte bli medborgare. Den tredje klassen var slavar.
 6. Spartas krigare Att lära sig läsa och skriva i Sparta var inte mycket viktigt. Utbildning för att bli en bra soldater var viktigt. Unga pojkar togs från sina föräldrar och utbildades till soldater och blev bra på sporter som löpning. Flickor tränades också på att vara bra i idrott.
 7. Aten Aten var en annan viktig stad. Folket i Aten ville styra sig själva och inte ha en kung eller drottning. Aten blev världens första demokrati runt 508 f.Kr. En demokrati är en regering i vilken alla medborgare kan rösta och ha lika mycket att säga till om.
 8. Demokrati i Aten. Aten var en demokrati, eftersom alla medborgare skulle rösta, men bara hälften av alla personer i Aten var medborgare! Kvinnor födda utanför Aten och slavar fick inte rösta.
 9. Perikles Perikles var ledare för demokratin i Aten. Han konstruerade många byggnader.
 10. Parthenon och Akropolis
 11. Utbildning i Aten Utbildning var mycket viktigt i Aten. Pojkar gick i skolan för att lära sig läsa och skriva. De lärde sig också många sporter. Flickor fick inte gå i skolan eller lära sig att idrotta, i Aten.
 12. Det grekiska alfabetet. Grekerna lånade deras alfabetet från fenicierna. De flesta europeiska språk, däribland engelska har lånat idéer från det grekiska alfabetet.
 13. Sokrates Sokrates var en filosof i antikens Grekland. En filosof är någon som försöker förklara livet dilemman och komplexitet. Sokrates undervisade genom att ställa frågor. Denna metod kallas fortfarande ”den sokratiska metoden”.
 14. Plato Platon var elev till Sokrates. Han startade en skola kallad Akademin. Platons skrivande var en ”dialog” mellan lärare och elev.
 15. Aristoteles Aristoteles var en annan grekisk filosof och elev till Platon. Han skrev om vetenskap, konst, juridik, poesi och politik.
 16. Alexander den store Alexander den store var son till kung Filip II av Makedonien. Alexander erövrade Persien, Egypten, Mellanöstern och norra Indien. Han dog vid 33 års ålder av malaria.
 17. Alexanders emperium.
Publicité