Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tập học sinh giá rẻ

452 vues

Publié le

Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát- chuyên cung cấp tập học sinh giá sỉ, tập học sinh giá rẻ, văn phòng phẩm giá sỉ cho các trường học, các Đơn vị từ thiện

Publié dans : Ventes

Tập học sinh giá rẻ

  1. 1. Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát- chuyên cung cấp tập học sinh giá sỉ,tập học sinh giá rẻ, văn phòng phẩm giá sỉ cho các trường học, các Đơn vị từ thiện BẢNG GIÁ THAM KHẢO (GIÁ SẼ THAY ĐỔI THEO THƠI GIAN) Đơn giá trên 1000 quyển =================================== TẬP HỌC SINH GIÁ RẺ 1 Tập 96T Thuần Việt - giá 2,400 2 Tập 96T Quang Tâm - giá 2,400 3 Tập 96T Tuổi Thần - Quyển giá 2,400 4 Tập 96T Hoa Sen - giá 2,400 =================================== TẬP HỌC SINH THUẬN TiẾN 1 Tập 48T Baby love 4 ô ly &N - giá 4,150 2 Tập 48T OH YEAH 4 ô ly &N - giá 3,500 3 Tập 48T Bé ngoan 4 ô ly &N - giá 4,400 4 Tập 48T Điểm 10 4 ô ly &N - giá 4,200 5 Tập Kiểm Tra 70 4 ô ly &N -giá 4,150 6 Tập Kiểm Tra 80 4 ô ly &N - giá 4,550 7 Tập 96T (Hello) Conan - giá 3,750 8 Tập 96T Bonsai thư pháp - giá 4,110 9 Tập 96T Tranh lụa new - giá 4,560 10 Tập 96T HoạtHình Disney– 5,190 11 Tập 96T Teen 5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190 12 Tập 96T Friendly 5 ô ly &4 ô ly &N –giá 5,190 13 Tập 96T Alphabet5 ô ly &4 ô ly &N - giá 5,190 14 Tập 96T Xtrum Quyển giá 5,190 15 Tập 96T MOROKURO BOO ô ly &N Quyển giá 5,290 16 Tập 96T Chuộtvàng Ô Quyển giá 5,290 17 Tập 96T Oh Year 5 ô ly &4 ô ly &N Quyển giá 5,290 18 Tập 96T Bonbon 4 ô ly &N Quyển – 5,290 19 Tập 96T Baby love DL100 4 ô ly &N - giá 6,450 20 Tập 96T Điểm 10 DL100 5 ô ly &4 ô ly &N - 6,590 21 Tập 96T Bé Ngoan ĐL120 4 ô ly &N - giá 7,350 22 Tập 96T Sinh viên thư pháp 58 - giá 5,990 23 Tập 96T Sinh viên thư pháp70 - giá 7,220 24 Tập 96T Sinh viên gốm hoa - giá 6,700 25 Tập 200TĐông hồ - giá 7,290 26 Tập 200TXi Trum - giá 8,120 27 Tập 200THeo vàng 4Ô&N - giá 9,020 28 Tập 200TTranh lụa new - giá 9,020 29 Tập 200TThời đại 4 ô ly - giá 10,080 30 Tập 200TChuột vàng 4 ô ly &N - giá 11,500 31 Tập 200TSinh viên Heo - giá 12,580
  2. 2. 32 Tập 200TSinh viên thư pháp 58 - giá 12,780 33 Tập 200TSinh viên thư pháp70 - giá 14,540 34 Tập 200TSinh viên gốm hoa - giá 13,500 ===================================== TẬP HỌC SINH HÒA BÌNH 1 Tập Kiểm Tra 4 ô ly N - giá 4,780 2 Giấy Kiểm Tra 4 ô ly N Ram giá 39,500 3 Tập 96T ABC 4 ô ly N - giá 5,200 4 Tập 200T ABC 4 ô ly N - giá 10,700 5 Tập 96T Bạn nhỏ 4 ô ly N - giá 6,200 6 Tập 96T Tuổi Thơ 4 ô ly N - giá 7,480 7 Tập 48T 4 ô ly N - giá 3,700 =================================== TẬP HỌC SINH VĨNH TiẾN 1 Tập 96T Conan - giá 4,000 2 Tập 96T Vibook ear - giá 4,000 3 Tập 200T Đông hồ - giá 7,600 4 Tập 200T Vibook Ear - giá 7,700 5 Tập 96T Bộ 8 ( Cá-Hoạthình-Trò giỏi) - giá 47,970 6 Tập 96T Marsupilami Ô&N - giá 6800 7 Tập 96T SNOOPY Ô&N - giá 5700 8 Tập 96T MOROKURO BOO Ô&N - giá 5,700 9 Tập 96T 12con giáp ô ly &N - giá 5,400 10 Tập 96T Sinh Viên Phong Cảnh -giá 6,300 11 Tập 96T Sinh Viên 12con giáp - giá 6,700 12 Tập 200T12 con giáp ô ly &N - giá 8,600 13 Tập 200TSNOOPY Ô&N - giá 9,100 14 Tập 200TSinh Viên heo - giá 11,500 15 Tập 200TSinh Viên 12con giáp - giá 11,800 16 Tập 200TSinh Viên Color Of Life - giá 11,500 17 Tập 200TSinh Viên Ngang - giá 11,300 18 Tập Kiểm Tra 80 Ô&N - giá 4,800 =========================================== TẬP HỌC SINH TIẾN PHÁT 1 Giấy Kiểm Tra DL80 4Ô&N Ram 33,000 - 10ram/cây 2 Tập 96T&200TTuổi Thần Tiên -giá 2,400 - 100q/cây 3 Tập 96T&200TLàng Hương - giá 3,000 - 100q/cây 4 Tập 96T&200TBigbang –giá 3,400 - 100q/cây 5 Tập 96T&200TTriển Vọng - giá 3,700 - 100q/cây 6 Tập 96T&200TThế Hệ Mới 5Ô&4Ô&N -giá 4,050 - 100q/cây 5 Tập 96T&200TSinh viên Big in -giá 4,600 - 100q/cây 6 Tập 96T&200TSinh viên Big in Cao cấp -giá 5,100 - 100q/cây LIÊN HỆ MUA HÀNG Công ty TNHH TM SX Đỗ Gia Phát.
  3. 3. ================================================ Số 13 đường 11, phường 4, quận 4, TP. HCM Tel: 0937.000.587 – 0918.343993 - 08.39412261 Fax: 39410850 Mail : dgp@dogiaphat.com hoặc diemttn@dogiaphat.com www.dogiaphat.com Văn phòng phẩm giá sỉ,Văn phòng phẩm giá rẻ, Văn phòng phẩm Đỗ Gia Phát www.vanphongphamgiatot.com Chúng tôi chuyên cung cấp các loại văn phòng phẩm giá tốt và chất lượng cho các đơn vị, công ty đang có n hu cầu

×