Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Velg sjoveien narvik_lkab

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Session 21_6 Oskar Fröidh
Session 21_6 Oskar Fröidh
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par Shortsea Promotion Centre Norway (20)

Velg sjoveien narvik_lkab

 1. 1. GRUVNÄRINGEN OCH TRANSPORTBEHOVET Anders Björnström Managing Director LKAB Malmtrafik AB
 2. 2. Omsättning: 31 122 MSEK (2011) Resultat: 14 801 MSEK (2011) Medarbetare: Cirka 4200 Ägare: Svenska staten, 100 % VERKSAMHETER
 3. 3. JÄRNMALMS- Narvik Hamn VERKSAMHETEN Kiruna Underjordsgruva och förädling Malmbanan Svappavaara Dagbrottsgruvor och förädling Malmberget Underjordsgruva och förädling Luleå Hamn och huvudkontor
 4. 4. 18 Mt/år, i 200 fartyg per år 6 Mt/år, i 400 fartyg per år
 5. 5. TILLVÄXT 2010–2015 +35%
 6. 6. MOT 37 MILJONER TON
 7. 7. LKAB:S KAPACITETSBEHOV PÅ JÄRNVÄG • Norrgående: 10 tåg • Södergående: 5 tåg 2011 • Totalt 95 kton ger per år 35 Mt • I praktiken 31 Mton • Norrgående: 12 tåg • Södergående: 6 tåg 2015 • Totalt 114 kton ger per år 42 Mt • I praktiken 37 Mton (simulerat) • Norrgående: 14 tåg • Södergående: 8 tåg 2020 • Totalt 140 kton per år 51 Mt • I praktiken 44 Mton (simulerat)
 8. 8. JÄRNVÄGEN – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT STARKT KONKURRENSKRAFTIGT FÖRETAG LKAB har investerat > 5 000 Mkr Effektiviseringsåtgärder: i ett nytt logistiksystem Ökad lastvikt – 30 tons axellast Enhetlig lok- och vagnsstruktur Effektiva terminaler och hamnar
 9. 9. FLER LÅNGA MÖTESPLATSER ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT SNABBT ÖKA KAPACITETEN Endast 23 av 52 12 ? 20 ng Lå 10 st mötesplaster g 12 ån 20 as 20 en – L n Stationer er ste g, är av fulllängd an kl en ån hö pp ure Pl Narvik ö r rå s ise en L lar e– Ko sija Ka dal o – id Bj a STAX 30 K ke n ? >750 m kt ng s or isk Va Lå pa ac St Ab b s k s es en trä era <750 m sn St orne lan nf t Bj t t e k s ör rat l or P Ka bak jel um T rg f n– tra m S Be nsjö Ro Re s Byggs Lång, uta Ra kvik ej klar Kr o Kiruna Sjöbangård KMB STAX 30 STAX 30, ej upplag Kalixfors Gäddmyr Svappavaara Mot Kiruna Lappberg STAX 30 Luleå C Malmberget Fjällåsen LKAB Luleå Malmbangård Harrå – Lång 2011 Håmojåkk Linaälv SSAB Sikträsk LKAB STAX 30 Gällivare Harrträsk – Lång 2009? Gällivare 0 01 3 Ripats 01 r2 09 g2 Nuortikon rt a g 20 ån sta Kilvo 09 –L ln 20 Säden yn ång rkejek bergg sk Lån s mm y byn tad khu Mot Luleå lci r er g t en Bo ddb – L Nattavaara Po Mu olikäsb aträ äsk äsk ån Ga erb er e ls Sju n– k ltr tr jö – L lin STAX 30 T N a nd nd Bu fors Koskivaara L ul and ns så Sä astk vike Su Su G S ra Lju lm No t v vas G rra Ho Not Luleå
 10. 10. Fyra nya mötesplatser skapar förutsättningar för att möta kapacitetskravet 2015
 11. 11. WORLD CLASS LOGISTICAL SYSTEM
 12. 12. Markköp Uppgradering 50 MSEK Lundbergsschaktet 300 MSEK Ny tillsatsmedelhantering 300 MSEK Miljö- och riskreducerande 4 nya lok och 5 nya vagnsätt åtgärder 100 MSEK Effektivare tågföring PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I NARVIK CIRKA 1 MILJARD KRONOR
 13. 13. • Pågående och beslutade investeringar i Malmfälten ca 25-27 miljarder kronor!
 14. 14. PROJEKT KIRUNA NY JÄRNVÄG(KNJ) • Budget: 2 000 MSEK • Ett framgångrikt järnvägsprojekt mellan • Trafikverket och LKAB
 15. 15. Mertainen Känd fyndighet: 150 miljoner ton, en del magnetit Start planerad innan 2015 Gruvberget Känd fyndighet: 25 miljoner ton magnetit 50 miljoner ton hematit Start maj 2010 Kraftnät Leveäniemi E10 mot Kiruna Känd fyndighet: 100 miljoner ton magnetit Start planerad innan 2015 Malmbanan SVAPPAVAARAFÄLTET - EUROPAS STÖRSTA JÄRNMALMSPROJEKT!
 16. 16. Mertainen X MSEK Ny utfrakt 100 MSEK Ny infrakt för tillsatsmedel 50 MSEK Kollager 50 MSEK Dammåtgärder Gruvberget 100 MSEK 250 MSEK Ombyggnad terminal 100 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Tömning Leveäniemi 150 MSEK Effektivare tågföring PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I SVAPPAVAARA CIRKA 1 MILJARD KRONOR
 17. 17. Uppgradering styrsystem och processanläggningar Ny järnväg 250 MSEK 1,85 MDRSEK Nytt laboratorium Anläggande av dammar 200 MSEK 650 MSEK Kapacitetshöjande åtgärder KK4 100 MSEK Jvg anslutning av terminalspår 350 MSEK Lagerbyggnader för kol 50 MSEK Ny infart och vägar 100MSEK Nytt utskov Luossajärvi 20 MSEK Ny damm Luossajärvi 300 MSEK Gruvmaskiner 400 MSEK Gruvstadspark, etapp 1 x MSEK Infrastruktur under jord 450 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt KUJ 1365 1,2 MDRSEK 12,5 MDRSEK Uppgradering terminallok 100 MSEK Effektivare tågföring 150 nya bostäder Luossavaara 50 MSEK 250 MSEK 50 nya lägenheter Jägarskolan 100 M SEK Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan 50 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I KIRUNA CIRKA 19 MILJARDER KRONOR
 18. 18. M1250 4,5 MDRSEK Dammhöjning Gruvmaskiner 100 MSEK 150 MSEK Infrastruktur Effektivare under jord upplagshantering 150 MSEK 50 MSEK Nybyggnation 40 nya lägenheter 50 MSEK Förvärv och nybyggnation Granbacka 150 MSEK Ersättningsboenden för Säkrare elförsörjning elevhemsområdet 100 MSEK 200 MSEK Ny entré och kontor Uppgradering av 150 MSEK reningsanläggningar 100 MSEK Uppgradering av infrastruktur 50 MSEK 4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt Agglomereringslaboratorium Effektivare tågföring 100 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I MALMBERGET CIRKA 7 MILJARDER KRONOR
 19. 19. • Kapacitet på Malmbanan • Osäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshantering • Kompetensförsörjning • Attraktiva samhällen • Bostäder TILLVÄXTUTMANINGAR
 20. 20. Tack för er uppmärksamhet!

×