Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Majandus ja poliitika Sigrid Pirnipuu TSK 2008
Riigi majandusressursid Inimvajadused PIIRAMATUD Ressursid (maa, kapital, inimkapital) PIIRATUD Nõudluse kasv Võimaluste ...
Millised soovid ja vajadused on Teil jäänud rahuldamata ressursside nappuse tõttu?
Majandusteadus <ul><li>Sotsiaalteadus, mis uurib, kuidas nappide ressursside tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvav...
Kuidas lahendatakse majanduse põhiküsimused turumajanduse ja käsumajanduse tingimustes? Mida toota? Kuidas toota? Kellel...
Tootmistegurid <ul><li>Majanduslike ressursside kogum, mis on ühiskonnal käsutada kõikide majanduslike soovide rahuldamise...
Alternatiivkulu <ul><li>Ühe toote tootmisel/tarbimisel mõne teise toote tootmisest/tarbimisest saamata jäänud tulu/kasu </...
Ressursside efektiivne kasutamine <ul><li>Majandussüsteemi eesmärgiks ühiskonnas on saavutada nii tarbija kui tootja maksi...
Milliseid ressursse ja milliste toodete tootmisele suunata? <ul><li>Vabaturumajandus – otsustab turg </li></ul><ul><ul><li...
Majanduse koguprodukt <ul><li>SKP e sisemajanduse koguprodukt – riigis teatud ajaperioodi (tavaliselt aasta) jooksul tood...
Arvutamine <ul><li>SKP arvutamiseks on kolm viisi, mis vigade puudumisel annaksid sama tulemuse: </li></ul><ul><ul><li>too...
<ul><li>Lõpptarbimine – kaup või teenus, mida kasutavad tarbijad, mida ei kasutata enam ühegi teise toote või teenuse too...
SKP jooksevhindades või püsivhindades <ul><li>Nominaalne SKP e SKP jooksvates hindades – toodetud kaupade ja teenuste mak...
SKP riigi rikkuse mõõdupuuna <ul><li>Reaalse SKP kasvu kasutatakse majanduskasvu hinnanguna. </li></ul><ul><li>Selleks, ...
Võrreldavusprobleemid <ul><li>SKT ei arvesta varimajanduse ega kodumajanduse mahtu. </li></ul><ul><ul><li>Seda tuleb silm...
Millest koosneb SKP? <ul><li>Eratarbimine  </li></ul><ul><li>Investeerimine – tootmise arendamiseks </li></ul><ul><li>Va...
SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT DEFINITSIOON Komponendid SKP per capita Nominaalne SKP Reaalne SKP
Mõtlemiseks <ul><li>Millised tegurid mõjutavad teie arvates kaupade hinda? </li></ul><ul><li>Kas Eesti on n-ö odav või kal...
Kasutatud allikad: <ul><li>Olenku, K., Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. 2005 </li></ul><ul><li>Wikipedia </li>...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Majandus Ja Poliitika

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Majandus Ja Poliitika

 1. 1. Majandus ja poliitika Sigrid Pirnipuu TSK 2008
 2. 2. Riigi majandusressursid Inimvajadused PIIRAMATUD Ressursid (maa, kapital, inimkapital) PIIRATUD Nõudluse kasv Võimaluste piiratus Majandussüsteemi valik Mida toota? Kuidas toota? Kellele toota?
 3. 3. Millised soovid ja vajadused on Teil jäänud rahuldamata ressursside nappuse tõttu?
 4. 4. Majandusteadus <ul><li>Sotsiaalteadus, mis uurib, kuidas nappide ressursside tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvavaid vajadusi </li></ul>
 5. 5. Kuidas lahendatakse majanduse põhiküsimused turumajanduse ja käsumajanduse tingimustes? Mida toota? Kuidas toota? Kellele toota? <ul><li>Turumajandus </li></ul><ul><li>Käsumajandus </li></ul>
 6. 6. Tootmistegurid <ul><li>Majanduslike ressursside kogum, mis on ühiskonnal käsutada kõikide majanduslike soovide rahuldamiseks </li></ul>TOOTMISTEGURID MAA Loodusressursid Kliima Maa INIMKAPITAL Tööjõud Ettevõtlikus KAPITAL Reaalkapital Finantskapital
 7. 7. Alternatiivkulu <ul><li>Ühe toote tootmisel/tarbimisel mõne teise toote tootmisest/tarbimisest saamata jäänud tulu/kasu </li></ul>
 8. 8. Ressursside efektiivne kasutamine <ul><li>Majandussüsteemi eesmärgiks ühiskonnas on saavutada nii tarbija kui tootja maksimaalne heaolu </li></ul><ul><li>Ühiskonna heaolu maksimeerimiseks tuleb ressursid suunata sinna, kus alternatiivkulu on väiksem </li></ul><ul><li>Efektiivsust hinnatakse selle järgi, kui palju toodangut saab toota sama ressursikulu korral </li></ul>
 9. 9. Milliseid ressursse ja milliste toodete tootmisele suunata? <ul><li>Vabaturumajandus – otsustab turg </li></ul><ul><ul><li>Nõudlus vs pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarbija vs tootja </li></ul></ul>
 10. 10. Majanduse koguprodukt <ul><li>SKP e sisemajanduse koguprodukt – riigis teatud ajaperioodi (tavaliselt aasta) jooksul toodetud kaupade ja –teenuste maksumus. </li></ul><ul><li>Arvestatakse vaid lõpptarbimisse läinud kaupade ja teenuste maksumus. </li></ul>
 11. 11. Arvutamine <ul><li>SKP arvutamiseks on kolm viisi, mis vigade puudumisel annaksid sama tulemuse: </li></ul><ul><ul><li>toodangupõhine: antud territooriumil toodetud kõigi kaupade ja teenuste koguväärtus </li></ul></ul><ul><ul><li>tarbimispõhine: kõigi tarbitud kaupade ja teenuste koguhind </li></ul></ul><ul><ul><li>sissetulekupõhine: antud territooriumil saadud kogutulu </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Lõpptarbimine – kaup või teenus, mida kasutavad tarbijad, mida ei kasutata enam ühegi teise toote või teenuse tootmiseks. </li></ul><ul><li>Vahetarbimine – kaup või teenus, mida kasutatakse teiste toodete või teenuste tootmisel. </li></ul><ul><li>Lisandväärtus – igas tootmisetapis toimuv kauba turuhinna suurenemine e kauba töötlemisel lisanduv kauba väärtuse kasv </li></ul>
 13. 13. SKP jooksevhindades või püsivhindades <ul><li>Nominaalne SKP e SKP jooksvates hindades – toodetud kaupade ja teenuste maksumus antud aastal kehtinud hindades </li></ul><ul><li>Reaalne SKP e SKP püsivhindades – toodetud kaupade ja teenuste maksumus muutumatutes baasperioodi hindades. (Peegeldab kaupade ja teenuste hulga, mitte maksumuse kasvu) </li></ul>
 14. 14. SKP riigi rikkuse mõõdupuuna <ul><li>Reaalse SKP kasvu kasutatakse majanduskasvu hinnanguna. </li></ul><ul><li>Selleks, et võrrelda riike omavahel, taandatakse SKP näitaja inimese kohta – SKP per capita. </li></ul>
 15. 15. Võrreldavusprobleemid <ul><li>SKT ei arvesta varimajanduse ega kodumajanduse mahtu. </li></ul><ul><ul><li>Seda tuleb silmas pidada nii erineva varimajanduse ja kodus enese jaoks toodetud toodangu osakaaluga maade võrdlemisel kui mitmesuguste reformide heaoluefekti arvestamisel. (Nii ei arvestata SKT-s kodus last hoidvat ema, küll aga arvestatakse sama teenust, kui selle eest saab ametlikku tulu lapsehoidja.) </li></ul></ul>
 16. 16. Millest koosneb SKP? <ul><li>Eratarbimine </li></ul><ul><li>Investeerimine – tootmise arendamiseks </li></ul><ul><li>Valitsuse lõpptarbimine (mida kõrgem on valitsuse kulutuste osakaal, seda rohkem sekkub riik majandusellu.) </li></ul><ul><li>Puhaseksport (= eksport - import) </li></ul>
 17. 17. SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT DEFINITSIOON Komponendid SKP per capita Nominaalne SKP Reaalne SKP
 18. 18. Mõtlemiseks <ul><li>Millised tegurid mõjutavad teie arvates kaupade hinda? </li></ul><ul><li>Kas Eesti on n-ö odav või kallis riik? Põhjendage. </li></ul>
 19. 19. Kasutatud allikad: <ul><li>Olenku, K., Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. 2005 </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Varik M. Ühiskonnaõpetus. Ülessannete kogu ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujale. 2006 </li></ul>

×