Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon

Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
Sollywood Production Publication research center New Saidabad SindhEngineer/Writer/Freelance Journalist/Actor/Director à Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh

هڪ وڏي گهر جي ڪهاڻي جتي مال ملڪيت ڦٻائڻ ڪري نياڻيءَ کي اهميت نٿي ڏني وڃي ۽ اُهي نياڻيون نوڪرن وٽ پلجن ٿيون ۽ ڀائرن جي مُقابلي ۾ ظلم جو شڪار بڻجن ٿيون. نسا به هڪ اهڙي نياڻي هُئي جنهن کي مجبور ٿي هڪ دائي مائٽن کان ڏينهن جڏنه خبر پوي ٿي ته ڏاڏي ملڪيت ڌيءَ جي ناليي ڪري وئي آهي ته هُن جي ڳولا شروع ٿئي ٿي ۽ رت جي رشتن جا داعي اُن کي کڻي وڃن ٿا پوءِ ڇا عيو پڙهو هن اسڪرينن پلي ۾پري ڪيو جيڪا پوءِ مارجي وئي ته اُن جي مُڙس اُن کي ڌيءُ ڪري پاليو پر هڪ

‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 1
‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ ُ‫م‬ ،‫تحرير‬
‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬
‫پلي‬ ‫اسڪرين‬ ‫سولو‬
‫ڪردار‬
‫ارسالن‬:‫نوڪر‬ ‫جو‬ ‫حويليَء‬‫عمر‬54‫سال‬
‫زينب‬:‫ڦي‬ُ‫پ‬‫۽‬‫مر‬ُ‫ع‬ ‫ڀيڻ‬ ‫وڏي‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬45‫سال‬
‫نسا‬:‫فاطمه‬‫جي‬‫ڌيَء‬ ‫وڏي‬‫عمر‬ ،22‫سال‬
‫فاطمه‬:‫عمر‬ ‫ماُء‬ ‫اصلي‬ ‫جي‬ ‫نسا‬54‫سال‬
‫مهرو‬:‫ننڍي‬ ‫جي‬ ‫فاطمه‬‫ننڍي‬ ‫جي‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ڌيَء‬،‫ڀيڻ‬‫عمر‬16‫سال‬
‫عمير‬ ‫۽‬ ‫عمر‬:‫عمرون‬ ،‫ڪريڪٽر‬ ‫ميوٽ‬ ‫ٻه‬ ‫الَء‬ ‫سين‬ ‫ميوٽ‬ ‫هڪ‬25‫سال‬11‫سال‬
‫سين‬ ‫پهريون‬
‫ڪمرو‬ ‫ڪو‬ ‫جو‬ ‫ن‬
ُ
‫ا‬ ‫۽‬ ‫گهر‬ ‫غريبانه‬ ‫هڪ‬.......
‫ڪردار‬:‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬
‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫وري‬ ‫آئون‬ ‫جيان‬ ‫روز‬ ‫هر‬‫اڄ‬‫ڇڻ‬ُ‫پ‬ ‫به‬‫ٿي‬ ‫چاهيان‬ ‫سمجهڻ‬ ‫۽‬‫ته‬‫ته‬ ‫ڌايو‬ُ‫ٻ‬‫رشتا‬‫رت‬‫جا‬‫آهن‬ ‫ٿيندا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬‫؟‬
‫ارسالن‬( :‫ڏيندي‬ ‫نه‬ ‫اهميت‬)‫ناه‬ ‫خبر‬‫ي‬!
‫نسا‬:‫ناهي‬ ‫خبر‬!‫جاني‬ ‫بابا‬!‫توهان‬‫ڀيري‬ ‫هر‬‫جواب‬‫کان‬ ‫ڏيڻ‬‫ڇو‬‫وڃو‬ ‫ٿا‬ ‫لنوائي‬!
‫ارسالن‬(‫سان‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫چونڪجي‬‫ڏسي‬: )‫ڌيَء‬ ‫س‬
ُ
‫ورجائيند‬ ‫وري‬ ‫آئون‬!‫ناهي‬ ‫خبر‬ ‫ته‬‫ڇا‬ ‫رشتا‬‫جا‬‫اهم‬‫آهن‬ ‫هوندا‬.
‫نسا‬:‫ڏئي‬ ‫جواب‬ ‫اهو‬ ‫ڀيري‬ ‫هر‬ ‫توهان‬‫پ‬
ُ
‫چ‬ ‫مونکي‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهيو‬ ‫ڇڏيندا‬ ‫ڪرائي‬!‫آئون‬‫هاڻ‬‫ٻار‬‫ڙي‬‫ناهيان‬!
‫ارسالن‬:‫آ‬ ‫ٺيڪ‬!‫ڌ‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫ڪرين‬ ‫ٿي‬ ‫ضد‬ ‫جي‬!‫ته‬ ‫۾‬ ‫خيال‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫رشتا‬‫ئي‬‫آهن‬ ‫هوندا‬.
‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫پر‬!‫۽‬ ‫رکان‬ ‫ٿي‬ ‫اختالف‬ ‫آئون‬‫ته‬ ‫۾‬ ‫خيال‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫رشتا‬‫رت‬‫جائي‬‫ٿيندا‬‫آهن‬.
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 2
‫ارسالن‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬)‫نسا‬ ‫ڌ‬ُ‫ٻ‬!‫هاڻ‬ ‫تون‬22‫اڃا‬ ‫اها‬ ‫توکي‬ ‫پر‬ ،‫آن‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫جي‬ ‫سالن‬‫رشتا‬ ‫ته‬ ‫آ‬ ‫سگهي‬ ‫ٿي‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫ڃاڻپ‬ ُ‫س‬‫رت‬
‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫آهن‬ ‫ٿيندا‬ ‫جا‬!‫آهي‬ ‫ضروري‬ ‫ڇا‬ ‫وٺڻ‬ ‫ابتڙ‬ ‫يا‬ ‫ضد‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫هر‬!‫هاڻ‬ ‫ناهين‬ ‫ٻار‬ ‫تون‬!
(‫ٻاهر‬ ‫کان‬ ‫ڪمري‬ ‫ڪري‬ ‫اظهار‬ ‫جو‬ ‫ناراضگيَء‬ ‫ڏسي‬ ‫ڪاوڙ‬ ‫جي‬ ‫پيُء‬ ‫نسا‬‫کيس‬ ‫ڦي‬ُ‫پ‬ ‫سندس‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫نڪري‬‫جي‬ ‫روڪڻ‬ ‫ڏسي‬
‫ڦي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫نٿي‬ ‫ڪي‬ ُ‫ر‬ ‫هوَء‬ ‫پر‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫به‬ ‫ڪوشش‬‫مان‬ ‫حيرت‬‫کيس‬‫اندر‬ ‫ڏسي‬ ‫ويندو‬‫اچي‬ ‫سامهون‬ ‫جي‬ ‫ڀاُء‬)
‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ڪر‬ ‫هوش‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫ارسالن‬!‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫به‬ ‫خبر‬‫ڄاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫نسا‬ ، ‫ٿا‬ ‫ڄاڻون‬ ‫اسان‬ ‫جيڪو‬‫ن‬!‫۽‬‫توکي‬ ‫نسا‬‫تمام‬‫ڪري‬ ‫ٿي‬ ‫پيار‬ ‫گهڻو‬‫ن‬
ُ
‫ا‬
‫ته‬ ‫ڪري‬‫رت‬‫وري‬ ‫تون‬ ‫۽‬ ‫ڏي‬ ‫ٿي‬ ‫اهميت‬ ‫کي‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬...
‫ارسالن‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳالهه‬)‫آپا‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫ڪوڙ‬ ‫نسورو‬ ‫اهو‬!‫ها‬ ‫۽‬!‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬
ُ
‫ه‬ ‫خيال‬ ‫جو‬ ‫پيُء‬ ‫پوڙهي‬ ‫پنهنجي‬ ‫کي‬ ‫هن‬ ‫جيڪڏنهن‬‫ضرور‬
‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫جائي‬ ‫احساس‬ ‫رشتا‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫چوي‬.
‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ته‬ ‫ويٺين‬ ‫وساري‬ ‫ڪيئن‬ ‫اهو‬ ‫وري‬ ‫تون‬ ‫۽‬‫هوَء‬‫رت‬‫اڃا‬ ‫کان‬ ‫فرق‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫۽‬‫ن‬‫آهي‬ ‫آشنا‬ ‫نا‬!‫خبر‬ ‫اهائي‬ ‫صرف‬ ‫ته‬ ‫کيس‬
‫جو‬ ‫ن‬
ُ
‫ه‬ ‫توسان‬ ‫ته‬ ‫آهي‬‫رت‬‫آهي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬.‫ته‬ ‫ئي‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬‫کيس‬‫رت‬‫اهم‬ ‫وڌيڪ‬ ‫کان‬ ‫احساس‬ ،‫ٿو‬ ‫لڳي‬!‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ٻي‬ ‫اها‬
‫سان‬ ‫هن‬ ‫هنجو‬
ُ
‫ت‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫خبر‬ ‫صرف‬ ‫ئي‬ ‫توکي‬‫ڪهڙو‬‫رشتو‬‫آهي‬‫جو‬ ‫احساس‬‫يا‬‫رت‬‫جو‬!(‫انٽر‬‫ڪٽ‬)
‫ٻيو‬ ‫سين‬
‫آهي‬ ‫غلطان‬ ‫۾‬ ‫سوچ‬ ‫هوَء‬ ‫ڪڍي‬ ‫سسڪارون‬ ‫مان‬ ‫نڪ‬ ،‫ٽمن‬ ‫پيا‬ ‫ڙڪ‬
ُ
‫ل‬ ‫مان‬ ‫اکين‬ ‫جي‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬ ‫هڪ‬‫ڪٽي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ن‬ ‫سان‬ ‫وات‬
‫پن‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬‫پئي‬ ‫ڙائي‬ُ‫ب‬ ‫ڙ‬ُ‫ب‬ ‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫هنجي‬.
‫نسا‬:(‫کڻندي‬ ‫ساه‬ ‫ٿڌو‬ ‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫پنهنجي‬)‫رشتو‬ ‫ته‬ ‫ٿو‬ ‫ڄاڻي‬ ‫هرڪو‬‫رت‬‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ئي‬ ‫جو‬!‫پوِء‬‫جو‬ ‫احساس‬ ‫االئي‬ ‫کي‬ ‫جانيَء‬ ‫بابا‬
‫لڳي‬ ‫اهم‬ ‫ٿو‬ ‫ڇو‬ ‫رشتو‬!‫۽‬‫هڪدم‬‫وڃي‬ ‫اچيو‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬!‫اها‬ ‫ته‬ ‫سمجهي‬ ‫نٿو‬ ‫ڇو‬‫رت‬‫گهڻو‬ ‫آئون‬ ‫سان‬ ‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫جو‬ ‫آهي‬ ‫ڇڪ‬ ‫ئي‬ ‫جي‬
‫ڪر‬ ‫ٿي‬ ‫پيار‬‫يان‬!‫دخل‬ ‫عمل‬ ‫ڪهڙو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫ڀال‬ ‫۾‬ ‫هن‬!
‫ٿو‬ ‫ٿئي‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫جي‬ ‫ڌيَء‬ ‫ارسالن‬‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫پائي‬ ‫ڳراٺڙي‬ ‫کيس‬ ‫داس‬
ُ
‫ا‬ ‫۽‬
‫ارسالن‬:‫نسا‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫جي‬ ‫رت‬‫جنگ‬‫جي‬ ‫احساس‬ ‫۽‬‫جنگ‬‫ويڙهه‬ ‫جي‬‫۾‬‫سوچي‬ ‫سوچي‬‫آئون‬‫ٿي‬ ‫ڪمزور‬ ‫گهڻو‬ ‫هاڻ‬
‫آهيان‬ ‫ڪو‬
ُ
‫چ‬!‫ڀرا‬ ‫زهر‬ ‫ڪيترا‬ ‫ويڙهه‬ ‫هن‬ ‫۾‬ ‫ذات‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫آهن‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫ٺاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫تون‬!
‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫آهي‬ ‫ڙيل‬ُ‫ج‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬!‫ڪندا‬ ‫ڪوشش‬ ‫جي‬ ‫ڳنڍڻ‬ ‫سان‬ ‫احساس‬ ‫کي‬ ‫جوڙ‬ ‫ان‬ ‫جڏنهن‬ ‫توهان‬
‫ُڃي‬ ‫ٿو‬ ‫ڪانڊارجي‬ ‫جود‬ ُ‫مو‬ ‫ڇو‬ ‫االئي‬ ‫ته‬ ‫آهيو‬!‫ٿي‬ ‫ٿي‬ ‫بتال‬ ُ‫م‬ ‫۾‬ ‫خوف‬ ‫عجيب‬ ‫هڪ‬ ‫آئون‬ ‫۽‬‫پوان‬!‫ٿي‬ ‫پيار‬ ‫گهڻون‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫آئون‬
‫ڪ‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ريان‬!
‫ارسالن‬( :‫ڙ‬
ُ
‫ل‬ ‫سلسل‬ ُ‫م‬ ‫مان‬ ‫اکين‬‫وهائيندي‬ ‫ڪ‬)‫ڌيَء‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬ ‫اهو‬!‫جو‬(....‫ڪجي‬ ُ‫ر‬‫سوچي‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬)‫هالنٿو‬ ‫مان‬ ‫هاڻ‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬!‫پر‬
‫ڌيَء‬!‫اهو‬ ‫جيڪو‬ ،‫ڇڏيون‬ ‫ٿا‬ ‫تي‬ ‫وقت‬ ‫هاڻ‬‫پاڻ‬‫جو‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫ڪندو‬ ‫فيصلو‬!(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫نڪري‬)
‫نسا‬( :‫الجهندي‬‫نڪر‬ ‫ٻاهر‬ ‫کي‬ ‫پيُء‬‫ڏسي‬ ‫ندو‬)‫پر‬‫بابا‬ ‫ڇو‬ ‫وقت‬!
‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫ڄاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫تون‬(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهري‬ ‫تڪڙو‬ ‫تڪڙو‬)
‫نسا‬( :‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫۾‬ ‫سوچ‬ ‫گهريَء‬ ‫وري‬)‫ڄاڻان‬ ‫نٿي‬ ‫آئون‬ ‫جيڪو‬ ‫آهي‬ ‫راز‬ ‫ڪهڙو‬ ‫اهو‬ ‫آخر‬!‫ائين‬ ‫آخر‬ ‫جانيَء‬ ‫بابا‬‫ويو‬ ‫چئي‬ ‫ڇو‬!
(‫انٽرڪٽ‬)
‫اچي‬ ‫سامهون‬ ‫وري‬ ‫پڦي‬ ‫نڪرندي‬ ‫ٻاهر‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 3
‫ارسالن‬:‫آپي‬!‫اڳيان‬ ‫ڌيَء‬ ‫آئون‬ ‫باوجود‬ ‫جي‬ ‫سمجهائڻ‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬‫زندگيَء‬‫سگهيس‬ ‫کولي‬ ‫نه‬ ‫راز‬!‫ته‬ ‫ڏٺم‬ ‫کيس‬‫ويس‬ ‫پئجي‬ ‫ڪمزور‬
‫ٿيم‬ ‫ڪانه‬ ‫ئي‬ ‫همٿ‬!‫وڃان‬ ‫رهجي‬ ‫نه‬ ‫محروم‬ ‫کام‬ ‫پيار‬ ‫سندس‬ ‫متان‬!
‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ارسالن‬ ‫آهي‬ ‫هوندو‬ ُ‫رت‬ ‫رت‬!‫آهي‬ ‫ورندو‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫دانگيَء‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫نه‬ ‫ڌو‬ُ‫ٻ‬!‫هنجا‬ ُ‫م‬‫ڀاُء‬!‫ڪشش‬ ‫جي‬ ‫رت‬‫به‬ ‫کي‬ ‫فاصلن‬
‫گهٽ‬‫و‬ ‫ڪري‬‫ٺندي‬‫آهي‬.‫ڇڏ‬ ‫ٻڌائي‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫سڀ‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬‫ي‬!‫پوي‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫ڇا‬!‫ضرور‬ ‫کي‬ ‫ضمير‬ ‫نهنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫سان‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ائين‬
‫ملندو‬ ‫ڪون‬ ُ‫س‬!
‫ارسالن‬:‫آپا‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫آئون‬‫۽‬ ‫ٿو‬ ‫چاهيان‬ ‫رکڻ‬ ‫راز‬ ‫کي‬ ‫راز‬‫کان‬ ‫اهميت‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫کي‬ ‫نسا‬‫به‬‫ڪرڻ‬ ‫پري‬‫پيو‬‫چاهيان‬،
‫اهم‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫هو‬ ‫جيئن‬‫سگهي‬ ‫سمجهي‬ ‫کي‬ ‫رشتي‬( .‫ڪٽ‬)
‫ٽيون‬ ‫سين‬
‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫در‬ ‫جي‬ ‫گهر‬‫نمان‬ ‫ٿري‬‫فقيرياڻي‬‫پئي‬ ‫ٺڙڪائي‬ ‫در‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬(‫ڪٽ‬)‫نسا‬‫در‬
ُ
‫ٺ‬‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫آواز‬ ‫جو‬ ‫ڙڪڻ‬
،‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫کولڻ‬ ‫در‬‫ارسالن‬ ‫اڳ‬ ‫کان‬ ‫ان‬‫به‬‫پويا‬ ‫نسا‬ ‫لندي‬
ُ
‫ک‬ ‫در‬ ‫۽‬ ‫ٿو‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬ ‫تي‬ ‫در‬‫فقيرياڻي‬ ‫لندي‬
ُ
‫ک‬ ‫در‬ ‫ٿي‬ ‫بهي‬ ‫اچي‬
‫فقيرياڻي‬:‫سي‬ ‫اي‬‫ٺ‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫تي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬ ‫اهلل‬‫بابا‬!‫آ‬ ‫ورتو‬ ‫اچي‬ ‫ڪر‬
ُ
‫ڏ‬ ‫کي‬ ‫ٿر‬!‫آهن‬ ‫بيمار‬ ‫ٻار‬ ‫هنجا‬ ُ‫م‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫سيٺ‬ ‫اي‬!(‫نسا‬
‫ڏسي‬ ‫کي‬)‫رکي‬ ‫سالمت‬ ‫جوڙي‬ ‫اهلل‬!‫سائڻ‬ ‫آڻ‬ ‫خير‬!
‫ارسالن‬:‫ڪر‬ ‫هوش‬ ‫مائي‬!‫آهي‬ ‫ڌيَء‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هيَء‬!(‫ڏسي‬ ‫پوئتي‬)‫نسا‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!
‫فقيرياڻي‬!‫جا‬ ‫بيبيَء‬ ‫نسا‬ ‫ڪريس‬ ‫ڀال‬ ‫ڀاڳ‬ ‫اهلل‬!‫سندس‬‫سيٺ‬ ‫ڏي‬ ‫صدقو‬ ‫جو‬ ‫جان‬!
‫ارسالن‬:‫ڇا‬ ‫آهي‬ ‫توسان‬ ‫مائي‬!‫روز‬ ‫روز‬ ‫تون‬‫تي‬ ‫در‬ ‫هن‬‫ٿ‬‫اچين‬ ‫ي‬!‫رڻ‬
ُ
‫گه‬ ‫خير‬!‫ڪڏنهن‬ ،‫باگڙياڻي‬ ‫ڪلهه‬ ،‫آهين‬ ‫آئي‬ ‫ٿي‬ ‫ٿري‬ ‫اڄ‬
‫سوچياڻي‬‫رجي‬
ُ
‫گه‬ ‫بهانو‬ ‫جو‬ ‫رڻ‬
ُ
‫گه‬ ‫خير‬ ‫بس‬ ‫ته‬ ‫توکي‬!‫ڇا‬ ‫آهي‬ ‫ماجرا‬ ‫توسان‬!
‫فقيرياڻي‬:(‫۾‬ ‫انداز‬ ‫سنسيخيز‬ ‫ٿي‬ ‫ويجهو‬)‫مورک‬ ‫ڌ‬ُ‫ٻ‬ ‫پوِء‬ ‫ته‬!‫نصيب‬ ‫هنجو‬
ُ
‫ت‬‫جيڪو‬ ‫آ‬‫آڻي‬ ‫ٿو‬ ‫تي‬ ‫در‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫مونکي‬!‫آ‬‫ڍارو‬ ‫ئون‬
‫آهيان‬ ‫هڻندي‬.‫اٿئي‬ ‫ڌو‬ُ‫ٻ‬ ‫ڍارو‬!
‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬!‫ڏي‬ ‫آڻي‬ ‫لپ‬ ‫اٽي‬ ‫کي‬ ‫فقيرياڻيَء‬!
‫نسا‬:‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫جي‬( !‫ٿي‬)
‫ارسالن‬:(‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫پنهنجي‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫فقيرياڻيَء‬)‫واري‬ ‫ڍاري‬ ‫هون‬!‫رجن‬
ُ
‫گه‬ ‫بهانا‬ ‫به‬ ‫الِء‬ ‫گهرڻ‬ ‫خير‬!
‫فقيريا‬‫ڻي‬:‫مورک‬!‫پئي‬ ‫پڙهان‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫تي‬ ‫نرڙ‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫آئون‬!‫نه‬ ‫ڌڌڪار‬ ‫کي‬ ‫ڍاري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫پئي‬ ‫ڏسجي‬ ‫زال‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫مونکي‬
‫هو‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫قتل‬ ‫پهرئين‬ ‫سال‬ ‫ٽي‬ ‫جنهنکي‬!
‫ارسالن‬( :
ُ
‫ا‬‫ڇ‬‫لجي‬‫ڏسندي‬ ‫طرف‬ ‫گهر‬ ‫۾‬ ‫جلديَء‬)‫پئي‬ ‫خبر‬ ‫ڪيئن‬ ‫توکي‬!‫واقعي‬ ‫ڇا‬!‫هوندا‬ ‫ڪن‬ ‫به‬ ‫کي‬ ‫ڀتين‬ ‫ڳالهاِء‬ ‫آهستي‬
‫آهن‬.
‫فقيرياڻي‬( :‫پ‬‫آهستي‬ ‫سان‬ ‫اڻ‬‫ڪندي‬ ‫سرگوشي‬)‫سگهيو‬ ‫ڪري‬ ‫نه‬ ‫ڪير‬ ‫ڪم‬ ‫جيڪو‬!‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫مون‬!
‫ارسالن‬( :‫جي‬)‫ڙائين‬ُ‫ڙب‬ُ‫ب‬ ‫پئي‬ ‫ڇا‬!‫سگهيس‬ ‫ڪونه‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫مان‬!
‫فقيرياڻي‬:‫مورک‬!‫آهيان‬ ‫ڪانه‬ ‫توکي‬!‫ڍاري‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬‫نڪرڻ‬‫تي‬‫سان‬ ‫فقيرن‬‫ڳالهايان‬ ‫پئي‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫بس‬ ‫تون‬!‫و‬‫۾‬ ‫چڪر‬ ‫ٻي‬ ‫ري‬!
‫۾‬ ‫پليٽ‬ ‫اٽو‬ ‫به‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫ايتري‬‫عجين‬ ‫کي‬ ‫گهر‬ ‫وجهي‬ ‫۾‬ ‫گنديَء‬ ‫فقيرياڻي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫کڻي‬‫ن‬‫ڪري‬ ُ‫اهلل‬ ُ‫اهلل‬ ‫ڏسي‬ ‫سان‬ ‫ظرن‬‫هلي‬
‫پريشان‬ ‫ارسالن‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫وڃي‬‫۾‬ ‫فڪرن‬ ‫۽‬‫ڏس‬‫ج‬‫ٿو‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڻ‬.
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 4
‫چوٿون‬ ‫سين‬
‫ماڊرن‬ ‫هڪ‬ ‫مان‬ ‫ڪار‬ ‫هڪ‬‫ٿڦيل‬ ‫سان‬ ‫اپ‬ ‫ميڪ‬ ‫۽‬‫عورت‬‫مان‬ ‫ڪار‬‫جو‬ ‫گهر‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬‫در‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڙڪائي‬
ُ
‫ٺ‬ ‫در‬
‫کولي‬‫کيس‬
‫نسا‬:‫ج‬‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫خدمت‬ ‫ڪهڙي‬ ‫توهانجي‬ ‫مان‬ ‫ي‬!
‫عورت‬:‫کي‬ ‫مڪينڪ‬ ،‫آهي‬ ‫وئي‬ ‫ٿي‬ ‫خراب‬ ‫گاڏي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫ڪئي‬ ‫فون‬‫اٿم‬!‫وٺندو‬ ‫ڪالڪ‬ ‫اڌ‬ ‫۾‬ ‫اچڻ‬!‫ويهي‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫منٽ‬ ‫ٻه‬ ‫جي‬
‫ته‬ ‫ڪريان‬ ‫انتظار‬!‫آهي‬ ‫ڏاڍي‬ ‫به‬ ‫گرمي‬!
‫جي‬ ‫؛‬ ‫نسا‬!‫جي‬..!‫آنٽي‬!‫اچو‬ ‫بلڪل‬!
‫ٿي‬ ‫وهاري‬ ‫۾‬ ‫گهر‬.‫وهندي‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬
ُ
‫گه‬ ‫کيس‬‫و‬‫ٿي‬ ‫ڏسي‬ ‫ري‬
‫نسا‬:‫پيئندا‬ ‫ڇا‬ ‫توهان‬‫آنٽي‬!‫شربت‬ ‫يا‬ ‫چانهه‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫بس‬‫به‬‫هوندا‬ ‫وارا‬ ‫اچڻ‬!‫اچان‬ ‫ٿي‬ ‫کڻي‬ ‫جلدي‬ ‫مان‬(‫آواز‬ ‫جو‬ ‫ڙڪائڻ‬
ُ
‫ک‬ ‫در‬)
‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫ويا‬ ‫اچي‬‫به‬!‫منٽ‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫ايڪسڪيوز‬!(‫ٿي‬ ‫وڃي‬)
‫ارسالن‬‫پيا‬ ‫ڳالهائين‬ ‫۾‬ ‫ميوٽ‬ ‫ايندي‬ ‫نسا‬ ‫۽‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫عورت‬ ‫ٿي‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫گهر‬‫ٿو‬
‫ارسالن‬:ُ‫م‬ ‫ڪجو‬ ‫نه‬ ‫تڪلف‬‫حترمه‬!‫سمجهجو‬ ‫گهر‬ ‫پنهنجو‬!‫ويهو‬ ‫ٿي‬ ‫سان‬ ‫آرام‬!‫اچي‬ ‫مڪينڪ‬ ‫جيسين‬!(‫کي‬ ‫نسا‬)‫ڪمري‬ ‫ٻي‬ ‫آئون‬
‫آهيان‬ ‫۾‬!‫اچان‬ ‫وٺي‬ ‫ته‬ ‫جي‬
ُ
‫ه‬ ‫رج‬
ُ
‫گه‬ ‫جي‬ ‫شيِء‬ ‫ڪنهن‬!
‫نسا‬:‫سائين‬ ‫بابا‬!‫ڏيو‬ ‫ڪمپني‬ ‫کي‬ ‫آنٽي‬ ‫منٽ‬ ‫ٻه‬!‫گهرم‬‫اهي‬ ‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولد‬!‫جيسين‬‫آئون‬‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولڊ‬‫اچان‬ ‫ٿي‬ ‫کڻي‬(‫وڃي‬
‫سند‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬‫س‬‫کانپوِء‬ ‫وڃڻ‬)
‫ار‬‫سالن‬:‫حترمه‬ ُ‫م‬!‫ڪير‬ ‫توهان‬!‫لڳن‬ ‫پيا‬ ‫ڃاتل‬ ُ‫س‬ ‫ته‬ ‫نقش‬!
‫عورت‬:(‫وري‬
ُ
‫گه‬ ‫۾‬ ‫اداز‬ ‫عجيب‬)‫ل‬ ‫سڃاتل‬ ‫بلڪل‬‫ڳ‬‫ندا‬...
‫ارسالن‬:(‫ڏسي‬ ‫سان‬ ‫غور‬‫جه‬
ُ
‫ڪ‬‫ه‬‫ڪي‬ ُ‫ر‬)‫اوهه‬!...‫ها‬!‫ها‬!‫م‬
ُ
‫ڃات‬ ُ‫س‬ ‫هاڻ‬!‫ف‬..‫فف‬..‫فا‬..‫فا‬..‫فاطمه‬!(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫ٿي‬ ‫پريشان‬)
‫فاطمه‬:(‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫ٽوڪ‬‫وجهي‬ ‫ونگ‬ ‫۾‬)‫آ‬ ‫ڪر‬
ُ
‫ش‬ ‫اوهه‬!ُ‫س‬‫ڃ‬‫سهي‬ ‫ته‬ ‫اتئي‬!
‫ارسالن‬( :‫گهٻرائي‬)ُ‫م‬ ‫توکي‬‫ن‬‫پيو‬ ‫ڪيئن‬ ‫ڏس‬ ‫جو‬ ‫گهر‬ ‫هنجي‬!
‫فاطمه‬:(‫۾‬ ‫آواز‬ ‫دار‬ ‫زور‬)‫گهر‬!‫ارسالن‬ ‫بس‬!‫ٿيو‬ ‫گهڻو‬ ‫هاڻ‬!‫ٿيو‬ ‫ختم‬ ‫کيل‬ ‫هنجو‬
ُ
‫ت‬!‫ڪئي‬ ‫ڪوشش‬ ‫جي‬ ‫لڪڻ‬ ‫گهڻئي‬ ‫تو‬!‫آخر‬
‫لڌو‬ ‫ڳولي‬ ‫توکي‬ ‫مون‬!
‫سان‬ ‫آواز‬ ‫جي‬ ‫ڳالهائڻ‬ ‫سان‬ ‫زور‬‫ڪمري‬ ‫ڊوڙنديون‬ ‫پڦي‬ ‫۽‬ ‫نسا‬‫ڪيو‬
ُ
‫چ‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬‫يون‬
ُ
‫ه‬ ‫ن‬،‫۽‬ ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫فاطمه‬ ‫ڦي‬ُ‫پ‬‫نسا‬‫نه‬
‫سمجه‬‫ڻ‬‫سندس‬ ‫۾‬ ‫اچرج‬ ‫واري‬‫گالس‬ ‫جو‬ ‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولڊ‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬‫به‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ارسالن‬ ،‫آهي‬‫هڪدم‬
‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬!‫وڃ‬ ‫ڀڄي‬!‫پليز‬ ‫آپا‬!‫کي‬ ‫نسا‬‫وڃو‬ ‫وٺي‬!
‫جو‬ ‫نسا‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫فاطمه‬‫مضبوطيَء‬‫پڪڙي‬ ‫هٿ‬‫ڇڪي‬‫ٿي‬!
‫فاطمه‬:‫بس‬!‫هاڻ‬‫ختم‬ ‫تماشو‬‫ڪر‬!‫ارسالن‬!
‫نسا‬( :‫حيرت‬‫۾‬ ‫تجسس‬)‫آنٽي‬!‫جي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬ ‫بابا‬ ‫توهانکي‬‫آ‬ ‫خبر‬.
‫فاطمه‬:(‫ڪندي‬ ‫ڪاوڙ‬)‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫س‬ ‫کي‬ ‫انسان‬ ‫ظالم‬ ‫هن‬ ‫صرف‬ ‫نه‬ ‫آئون‬!‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫س‬ ‫کي‬ ‫خاندان‬ ‫پوري‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫پر‬!
‫نسا‬:‫ڪير‬ ‫آهيو‬ ‫آخر‬ ‫توهان‬ ‫پر‬!
،‫ڇڏرائيندي‬ ‫هٿ‬ ‫جو‬ ‫نسا‬ ‫کان‬ ‫فاطمه‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫ارسالن‬
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 5
‫ارسالن‬:‫تي‬ ‫مسئلي‬ ‫ان‬ ‫ٿا‬ ‫ڳالهايون‬ ‫پاڻ‬ ‫فاطمه‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬(‫کي‬ ‫نسا‬)‫هل‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬ ‫ڌيَء‬ ‫تون‬ ‫نسا‬(‫کي‬ ‫ڀيڻ‬)‫کي‬ ‫نسا‬ ‫پليز‬ ‫آپا‬
‫وڃو‬ ‫وٺي‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬.(‫وڃي‬ ‫يا‬ ‫بهي‬ ‫ڪري‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫پهڻ‬ ‫پنڊ‬ ‫۾‬ ‫مونجهاري‬ ‫نسا‬)
‫فاطمه‬:(‫پڪڙيندي‬ ‫هٿ‬ ‫جو‬ ‫نسا‬ ‫وري‬)‫نه‬!‫ڌايان‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫سچائي‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫پهرئين‬( !‫ٽوڪ‬)‫ارسالن‬‫صاحب‬!‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ته‬ ‫ٿيندو‬ ‫فيصلو‬ ‫پوِء‬
‫ٻاهر‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫وڃڻو‬ ‫اندر‬!
‫نسا‬(‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫وڃي‬ ‫وٽ‬ ‫پيَء‬ ‫ڇڏائيندي‬ ‫هٿ‬)‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫سچائي‬ ‫ڪهڙي‬!‫ن‬ ‫ڇو‬ ‫توهان‬‫پيا‬ ‫ه‬‫ڳالهايو‬!
‫فاطمه‬:‫ڌائيندو‬ُ‫ٻ‬ ‫ڇا‬ ‫هي‬!‫ڌايان‬ُ‫ٻ‬ ‫توکي‬ ‫ٿي‬ ‫آئون‬!‫ته‬‫آهي‬ ‫ڇا‬ ‫حقيقت‬.‫ڌ‬ُ‫ٻ‬‫نسا‬!‫ڳالهه‬ ‫اها‬!‫پهريئن‬ ‫کن‬ ‫سال‬ ‫ويهه‬ ‫کان‬ ‫اڄ‬‫جي‬ ‫َء‬
‫آ‬‫هي‬!‫هي‬‫ارسالن‬‫زال‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫۽‬‫ٻئي‬ ‫حالوه‬‫ئا‬
ُ
‫ه‬ ‫ڪندا‬ ‫نوڪري‬ ‫وٽ‬ ‫ون‬ ُ‫م‬.‫۽‬‫ذميواري‬ ‫جي‬ ‫سنڀالڻ‬ ‫کي‬ ‫ٻارن‬ ‫ٽنهين‬ ‫نهنجي‬ ُ‫م‬‫به‬
‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫جي‬ ‫زال‬ ‫جي‬ ‫هن‬!‫نسا‬!‫آهين‬ ‫ڌيَء‬ ‫ئي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫تون‬‫نه‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬(‫نسا‬‫کي‬ ‫ڦيَء‬ُ‫پ‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ته‬ ‫کي‬ ‫پيءُء‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫مان‬ ‫حيرت‬
‫ٿي‬ ‫ڏسي‬)‫ننڍا‬ ‫ٻه‬ ‫نهنجا‬
ُ
‫ت‬ ‫۽‬‫ئا‬
ُ
‫ه‬ ‫به‬ ‫ڀاُء‬!ُ‫ع‬‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫مر‬!‫ته‬!‫تي‬ ‫حالوه‬ ‫مونکي‬‫تمام‬‫اعت‬ ‫گهڻو‬‫بار‬‫پر‬ ‫هو‬‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬ُ‫م‬ ‫هنن‬‫ن‬‫هنجي‬
‫انهيَء‬‫اعت‬‫بار‬‫ڏ‬ ‫دوکو‬ ‫کي‬‫ئي‬‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫غائب‬ ‫کڻي‬ ‫توکي‬ ‫۾‬ ‫اوندهيَء‬ ‫جي‬ ‫رات‬.
‫ارسالن‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬)‫فاطمه‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬‫صاحبه‬!‫به‬ ‫اهو‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫هاڻ‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫لي‬
ُ
‫ک‬ ‫ڳالهه‬ ‫جي‬‫سچ‬‫کڻي‬ ‫ڇو‬ ‫کيس‬ ‫اسان‬ ‫ته‬ ‫ڌاِء‬ُ‫ٻ‬
‫فرا‬‫ئاسون‬
ُ
‫ه‬ ‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ر‬!
‫فاطمه‬:‫هو‬ ‫رکيو‬ ‫محروم‬ ‫کان‬ ‫نعمت‬ ‫جي‬ ‫اوالد‬ ‫اهلل‬ ‫کين‬ ‫جو‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬!
‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫نسا‬!‫آهين‬ ‫ڌيَء‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫فاطمه‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫سچ‬ ‫اهو‬!‫هو‬ ‫نه‬ ‫اولد‬ ‫ڪو‬ ‫کي‬ ‫حالوه‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫سچ‬ ‫به‬ ‫اهو‬ ‫۽‬!‫اهو‬ ‫پر‬
‫هرگز‬‫هو‬ ‫سبب‬ ‫اهوئي‬ ‫جو‬ ‫وڃڻ‬ ‫کڻي‬ ‫توکي‬ ‫ته‬ ‫ڪونهين‬ ‫سچ‬!‫هنن‬ ‫ته‬ ‫هو‬ ‫اهو‬ ‫سبب‬‫جي‬‫ڇوڪرن‬ ‫ڳو‬ ُ‫ر‬ ‫پر‬ ‫نه‬ ‫کي‬ ‫ڇوڪرين‬ ‫۾‬ ‫ماحول‬
‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫ويندي‬ ‫ڏني‬ ‫اهميت‬ ‫کي‬!‫توکي‬‫پالڻ‬!‫هن‬‫ن‬‫نه‬ ‫مامتا‬ ‫جي‬!‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫مجبوري‬ ‫پر‬!‫کي‬ ‫حواله‬ ‫فاطمه‬ ‫جو‬ ‫هو‬ ‫سبب‬ ‫اهوئي‬‫پالڻ‬ ‫توکي‬
‫الِء‬‫هو‬ ‫رکيو‬!‫هنجو‬
ُ
‫ت‬ ‫۽‬‫کين‬‫ا‬‫ي‬‫بس‬ ‫ته‬ ‫هو‬ ‫خيال‬ ‫ترو‬!‫۽‬ ‫سگهين‬ ‫رهي‬ ‫زنده‬ ‫صرف‬ ‫تون‬‫توکي‬‫وين‬ ‫رکيو‬ ‫محروم‬ ‫کان‬ ‫ضرورتن‬ ‫ٻين‬‫دو‬
‫هو‬!‫يون‬
ُ
‫ه‬ ‫وينديون‬ ‫ڏنيون‬ ‫ڪري‬ ‫يسر‬ ُ‫م‬ ‫سهولتون‬ ‫سڀ‬ ‫کي‬ ‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫مر‬ُ‫ع‬ ‫ٽن‬ُ‫پ‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬!‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫پوندي‬ ‫مار‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ڳالهه‬ ‫کي‬ ‫تو‬‫۽‬
‫ويندو‬ ‫ڪيو‬ ‫ظلم‬‫ه‬‫و‬!‫هو‬ ‫ٿيندو‬ ‫نه‬ ‫برداشت‬ ‫کان‬ ‫حالوه‬!‫۽‬‫حالوه‬ ‫ماُء‬ ‫پياريندڙ‬ ‫ٿڃ‬ ‫توکي‬‫ئي‬ ‫الِء‬ ‫ڇڏائڻ‬ ‫جان‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫کان‬ ‫ظلم‬ ‫ان‬
‫ارسالن‬‫ملي‬ ‫سان‬‫کا‬ ‫هنن‬ ‫توکي‬‫جو‬ ‫رکڻ‬ ‫پري‬ ‫ن‬‫هو‬ ‫ڪيو‬ ‫فيصلو‬ ‫اهو‬!‫به‬ ‫کي‬ ‫حالوه‬ ‫هٿان‬ ‫قاتلن‬ ‫جي‬ ‫ڪرائي‬ ‫عورت‬ ‫ظالم‬ ‫هن‬ ‫پر‬
‫ارسالن‬ ‫۽‬ ‫ڇڏيو‬ ‫مارائي‬‫ڪري‬ ‫پالڻ‬ ‫لڏ‬ ‫الِء‬ ‫رکڻ‬ ‫محفوظ‬ ‫توکي‬‫شهر‬ ‫شهر‬ ،‫ڳوٺ‬ ‫ڳوٺ‬‫آهي‬ ‫رهندو‬ ‫ٿيندو‬ ‫بدر‬ ‫در‬.
‫فاطمه‬:‫نسا‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫ئينَء‬
ُ
‫ه‬ ‫عزيز‬ ‫به‬ ‫کان‬ ‫جان‬ ‫پنهنجي‬ ‫موئي‬ ‫تون‬.‫ڪهڙ‬ ‫کي‬ ‫هنن‬‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬ ‫توکي‬ ‫مون‬ ‫ته‬ ‫خبر‬ ‫ي‬
‫ا‬‫ال‬‫ِء‬‫ڪيا‬ ‫جتن‬ ‫ڪهڙا‬ ‫ڪهڙا‬!‫رهيس‬ ‫ڳوليندي‬ ‫ڪٿي‬ ‫ڪٿي‬ ‫توکي‬!‫ڀريم‬ ‫بهروپ‬ ‫روپ‬ ‫ڪهڙا‬!‫ڪري‬ ‫نه‬ ‫روپوش‬ ‫توکي‬ ‫هي‬ ‫جيئن‬
‫ڇڏي‬!‫ڌيَء‬‫ڏسيم‬ ‫چتائي‬!‫جيڪا‬ ‫آهيان‬ ‫واري‬ ‫ڍاري‬ ‫سوچياڻي‬ ،‫باگڙياڻي‬ ،‫فقيرياڻي‬ ‫ها‬
ُ
‫ا‬ ‫ئي‬ ‫آئون‬‫هتي‬ُ‫پ‬ ‫تائين‬ ‫تو‬ ‫وٺندي‬ ‫بهروپ‬
‫آهيان‬.
‫ارسالن‬:‫نس‬‫ا‬!‫ڌيَء‬25‫کي‬ ‫هن‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫سالن‬‫۾‬ ‫تو‬‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫ياد‬ ‫ممتا‬ ‫پنهنجي‬!‫هوندي‬ ‫سازش‬ ‫ڪا‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫هن‬ ‫ضرور‬!‫کي‬ ‫حالوه‬
‫ويا‬ ‫وٺي‬ ‫نه‬ ‫ڇو‬ ‫توکي‬ ‫هي‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫مارئڻ‬!
‫نسا‬( :‫الڙي‬ ‫ڙڪ‬
ُ
‫ل‬ ‫ڏسي‬ ‫مان‬ ‫پيار‬ ‫کي‬ ‫ماُء‬)‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫سازش‬ ‫ڪهڙي‬ ‫۾‬ ‫حبت‬ ُ‫م‬!‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬
ُ
‫ه‬ ‫نه‬ ‫هبت‬ ُ‫م‬ ‫مونسان‬ ‫جي‬ ‫کي‬ ‫جانيَء‬ ‫امي‬
‫ڀ‬ ‫بهروپ‬‫ها‬ ‫ڳولهي‬ ‫ڇو‬ ‫مونکي‬ ‫ري‬!
‫ارسالن‬:‫نسا‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫رسائين‬ ‫پئي‬ ‫تڪليف‬ ‫ويتر‬ ‫کي‬ ‫دل‬ ‫نهنجي‬ ُ‫م‬ ‫چئي‬ ‫ائي‬ ‫تون‬!‫ڌيَء‬ ‫سٻاجهڙي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 6
‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫۽‬!‫راز‬ ‫ان‬‫کي‬ ‫حقيقت‬ ‫۽‬‫ڏيندا‬ ‫لفظ‬ ‫ڇا‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬ ‫واري‬ ‫لڪائڻ‬!‫جا‬ ‫چوندا‬ ‫ڇا‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬ ‫ان‬‫مونکي‬ ‫توهان‬
25‫اچو‬ ‫پيا‬ ‫ڏيندا‬ ‫کان‬ ‫سالن‬!‫ان‬‫سه‬ ‫ڪيئن‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫ي‬!‫بابا‬ ‫هنجا‬ ُ‫م‬ ‫توهان‬ ‫ته‬‫جاني‬‫واري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پيار‬ ‫هي‬ ‫۽‬ ‫ناهيو‬
‫ڦو‬ُ‫پ‬ ‫زينب‬‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫به‬‫ڦ‬ُ‫پ‬‫ي‬‫ناهي‬!‫آهن‬ ‫گهٽ‬ ‫الِء‬ ‫نهجي‬ ُ‫م‬ ‫تڪليفون‬ ‫هي‬ ‫ور‬ ُ‫س‬ ‫هي‬ ‫ڇا‬‫جاني‬ ‫بابا‬!(‫۾‬ ‫اوڇنگارن‬)‫بابا‬ ‫نه‬ ‫ڌايو‬ُ‫ٻ‬‫جاني‬!
‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇو‬ ‫خاموش‬ ‫توهان‬!‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇو‬ ‫پهڻ‬ ‫پنڊ‬ ‫توهان‬!‫هي‬ ‫جو‬ ‫احساس‬‫رشتو‬ ‫معمولي‬!‫۾‬ ‫ڀيٽ‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬‫ماپو‬ ‫بي‬ ‫اڄ‬
‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ويو‬ ‫ٿي‬ ‫ڪيئن‬!‫رشتو‬ ‫وارو‬ ‫احساس‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ٿئي‬ ‫پيو‬ ‫ختم‬!‫ته‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫جي‬ ‫ڇو‬!‫گڏ‬ ‫کان‬ ‫ٻالڪپڻ‬ ‫آئون‬ ‫سان‬ ‫جن‬
‫رهيس‬‫آهيان‬ ‫آئي‬‫ا‬‫مون‬ ‫اڄ‬ ‫هي‬‫ويا‬ ‫بڻجي‬ ‫ڌاريان‬ ‫الِء‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫نه‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ڏسو‬!‫کي‬ ‫رت‬ ‫اڄ‬‫رت‬
‫آهي‬ ‫ڪئي‬ ‫ڇڪ‬!‫آهي‬ ‫آيو‬ ‫وٺڻ‬ ‫کي‬ ‫رت‬ ‫رت‬ ‫اڄ‬!‫موٽڻ‬ ‫طرف‬ ‫رت‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫ته‬،‫الزمي‬‫ناهي‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهي‬!
‫ارسالن‬:‫آهين‬ ‫آزاد‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫فيصلو‬ ‫ڪري‬ ‫ق‬ َ‫فر‬ ‫۾‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫۽‬ ‫احساس‬ ‫تو‬ ‫جي‬ ‫ڌيَء‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬‫رت‬ ‫تون‬ ‫ڀلي‬
‫ڪر‬ ‫موٽ‬ ‫وٽ‬!‫آئون‬ ‫پر‬‫نا‬ ‫به‬‫ميد‬
ُ
‫ا‬‫ناهيان‬!‫توکي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫هي‬ ‫ته‬‫آڻيندو‬ ‫ضرور‬ ‫وٽ‬ ‫مون‬ ‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬!
‫نسا‬:(‫ڇڪي‬ ‫کي‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫ماُء‬ ‫هڪدم‬)‫ممي‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬!‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫آئون‬!‫نه‬ ‫خراب‬ ‫به‬ ‫گاڏي‬ ‫توهانجي‬ ‫هاڻ‬ ‫يقينن‬
‫هوندي‬!‫هوندي‬ ‫نه‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫جي‬ ‫مڪينڪ‬!
‫فاطمه‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬ ‫بلڪل‬
ُ
‫ت‬‫ن‬‫آهي‬ ‫صحيح‬ ‫فيصلو‬ ‫هنجو‬‫آ‬ ‫رشتا‬ ‫به‬ ‫ٻيا‬ ‫سواِء‬ ‫کان‬ ‫مامتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ،‫هي‬
ُ
‫ا‬ ‫ته‬ ‫ڏسجئين‬ ‫هن‬‫ن‬
ُ
‫ت‬‫هنجي‬
‫ڪن‬ ‫ٿا‬ ‫ڪيئن‬ ‫رسڪون‬ُ‫پ‬ ‫کي‬ ‫زندگيَء‬ ‫ڪون‬ ُ‫س‬ ‫بي‬!
‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫ويهن‬ ‫۾‬ ‫ڪار‬ ‫ٿا‬ ‫نڪرن‬ ‫ٻاهر‬ ‫ٻئي‬‫کين‬ ‫ڦو‬ُ‫پ‬ ‫زينب‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬‫۾‬ ‫گهڻ‬
ُ
‫ا‬ ‫ڙڪ‬
ُ
‫ل‬ ‫ڏسي‬ ‫ويندو‬(‫آالپ‬ ‫ڪو‬ ‫۾‬ ‫گرائونڊ‬ ‫بيڪ‬)
‫ڇهون‬ ‫سين‬
‫۾‬ ‫وٽ‬ُ‫مي‬‫جي‬ ‫ڊفينس‬‫سان‬ ‫رن‬
ُ
‫ڀائ‬ ‫۽‬ ‫ماُء‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫شاندار‬ ‫هڪ‬، ‫ڪندي‬ ‫ڪچهري‬ ‫۽‬ ‫کلندي‬،‫ڪندي‬ ‫ڪوڪنگ‬‫بورڊ‬ ‫ڪيرم‬
‫سندي‬ ُ‫ر‬ ‫کان‬ ‫ماُء‬ ‫۽‬ ‫ڀاُء‬ ،‫ڏسندي‬ ‫وي‬ ‫ٽي‬ ،‫کيڏيندي‬‫پرچائيندي‬،‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫۽‬‫ختلف‬ ُ‫م‬ ‫ڪندي‬ ‫شاپنگ‬ ‫۾‬ ‫بازار‬‫ڊز‬‫سان‬ ‫الو‬
‫ڏيکاربو‬.‫ايندو‬ ‫تي‬ ‫اسڪرين‬ ‫پوِء‬ ‫۽‬(‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫مهنن‬ ‫ٽن‬)
‫ستون‬ ‫سين‬
‫نسا‬‫بنگلي‬‫۾‬‫اڪيلي‬،‫گهمندي‬‫لڳ‬‫جي‬ ‫پورشن‬ ‫هيٺئين‬‫هڪ‬‫ڪمري‬ ‫الڳ‬،‫ٿي‬ ‫ڏسي‬ ‫کي‬‫در‬‫۾‬ ‫يَء‬‫پائي‬ ‫۾جهاتي‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫اچرج‬
‫سان‬ ‫پوشاڪ‬ ‫عام‬ ‫۽‬ ‫لفن‬
ُ
‫ز‬ ‫الجهيل‬ ‫حال‬ ‫پريشان‬ ‫هڪ‬ ‫کيس‬ ‫سان‬ ‫ڏسڻ‬‫سان‬ ‫ڇوڪريَء‬‫اچي‬ ‫نظر‬‫ٿي‬.‫کيس‬ ‫به‬ ‫وَء‬
ُ
‫ه‬ ‫۽‬‫نسا‬ ‫ٿي‬ ‫ڏسي‬
‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫سان‬ ‫تجسس‬‫ٿي‬ ‫ڏي‬ ‫گيسچر‬ ‫جو‬ ‫ڊڄڻ‬‫ته‬
‫ڇوڪري‬:(‫ڏسي‬ ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫کي‬ ‫نسا‬)‫ڊڄ‬ ‫نه‬ ‫کان‬ ‫مون‬!‫اچ‬ ‫هلي‬ ‫اندر‬!(‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫هلي‬ ‫اندر‬ ‫نسا‬)‫تون‬‫پهريون‬ ‫توکي‬ ‫آهين‬ ‫ڪير‬
‫ڏسان‬ ‫پئي‬ ‫ڀيرو‬!‫تون‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫مهرو‬ ‫نالو‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬!
‫نسا‬:‫آهيان‬ ‫راڻي‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬ ‫آئون‬!‫آهي‬ ‫نسا‬ ‫نالو‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬!
‫مهرو‬:(‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫ٿيندي‬ ‫خوش‬)‫نسا‬‫تون‬!
‫نسا‬:‫ٿي‬ ‫ڃاڻين‬ ُ‫س‬ ‫مونکي‬ ‫تون‬ ‫ڇا‬!
‫مهرو‬:(‫بس‬ ‫روئڻ‬ ‫ته‬ ‫۾‬ ‫انتظار‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڏي‬ ‫ڪري‬ ‫شروع‬ ‫روئڻ‬ ‫مهرو‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫اهو‬‫ڪ‬‫گهي‬
ُ
‫ا‬ ‫اکيون‬ ‫سان‬ ‫رئي‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫دير‬ ‫ٿوري‬ ،‫ري‬
‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫ٿي‬ ‫نارمل‬ ‫نسا‬)‫آپي‬ ‫ساري‬!
‫نسا‬( :‫۾‬ ‫حيرت‬)‫آپي‬!‫مطلب‬ ‫ڇا‬!‫ٿيس‬ ‫۾‬ ‫ڪتاب‬ ‫حساب‬ ‫ڪهڙي‬ ‫آپي‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫آئون‬!
‫مهرو‬:‫آئون‬‫آپي‬ ‫مهروآهيان‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫۾‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬!
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 7
‫نسا‬:‫مهرو‬!‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫هن‬
ُ
‫ت‬ ‫ته‬ ‫عمير‬ ‫ادا‬ ‫يا‬ ‫عمر‬ ‫ادا‬ ،‫ممي‬ ‫پر‬‫ئي‬ ‫ذڪر‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫مونسا‬ ‫جو‬‫ڪيو‬ ‫نه‬!‫ڀيڻ‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫تون‬ ‫پر‬
‫ڇو؟‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫نمان‬ ‫جيل‬ ‫هن‬ ‫ته‬ ‫آهين‬
‫مهرو‬:‫آپي‬ ‫ڪانهين‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫ڪا‬ ‫جي‬ ‫مهروَء‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫هن‬!‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫نٿي‬ ‫به‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫ته‬ ‫آئون‬!‫جي‬ ‫نوڪرن‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬
‫۾‬ ‫اينيڪسيَء‬‫ئي‬‫جون‬ ‫زندگيَء‬‫سڀ‬‫ز‬
ُ
‫گ‬ ‫بهارون‬‫ا‬‫آهيان‬ ‫ڪي‬
ُ
‫چ‬ ‫ري‬!‫به‬ ‫جي‬ ‫اچڻ‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬‫پئي‬ ‫خبر‬ ‫کان‬ ‫ماسيَء‬‫ئي‬
ُ
‫ه‬!
‫نسا‬:‫ڇو‬ ‫۽‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫مطلب‬ ‫ڇا‬!‫به‬ ‫هوندي‬ ‫گهر‬ ‫سارو‬ ‫هيڏو‬!
‫مهرو‬:‫ڄمندي‬‫ئي‬‫مونکي‬‫هڪ‬‫واريَء‬ ‫ڪم‬‫حو‬ ‫جي‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫جو‬ ‫هن‬ ‫اينڪسي‬ ‫هي‬ ‫۾‬ ‫بدلي‬ ،‫پيو‬ ‫ٿيڻو‬ ‫وڏو‬ ‫پي‬ ‫ٿڃ‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫ن‬
ُ
‫ا‬ ‫۽‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬
‫آپي‬ ‫آهي‬ ‫گهر‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫۽‬!‫ماُء‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫ئي‬ ‫واري‬ ‫ڪم‬ ‫اها‬ ‫۽‬!‫ماسي‬ ‫يا‬!
‫نس‬‫ا‬:‫نه‬ ‫يقين‬‫اچي‬ ‫پيو‬!‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫جهه‬
ُ
‫ڪ‬ ‫به‬ ‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫عمر‬ ‫رن‬
ُ
‫ڀائ‬!‫ويا‬ ‫وٺي‬ ‫نه‬ ‫۾‬ ‫بنگلي‬ ‫توکي‬!‫ننڍي‬ ‫سند‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫خبر‬ ‫کين‬
‫آهين‬ ‫ڀيڻ‬!
‫مهرو‬:‫اٿن‬ ‫خبر‬ ‫ها‬!‫پر‬‫ويندا‬ ‫وٺي‬ ‫ڪيئن‬!‫۽‬ ‫شراب‬ ‫سندن‬ ‫۾‬ ‫بنگلي‬ ‫خالي‬ ‫انهيَء‬ ‫پوِء‬‫ش‬‫جو‬ ‫باب‬‫آزادانه‬ ‫ن‬‫محفلون‬‫پروان‬ ‫ڪيئن‬
‫چڙهنديون‬!
‫نسا‬:‫مطلب‬ ‫ڇا‬!
ُ
‫ا‬ ‫به‬ ‫آئون‬‫آهيان‬ ‫کان‬ ‫مهنن‬ ‫ٽن‬ ‫تي‬!‫ائي‬ ‫نه‬ ‫نءر‬ ‫شيِء‬ ‫ڪا‬ ‫اهڙي‬ ‫ته‬ ‫مونکي‬!‫۽‬‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫اعتراض‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫تو‬
‫ِء‬ٰ‫ال‬ ‫حق‬ ‫پنهنجي‬!
‫مهرو‬:‫حق‬ ‫ڪهڙو‬!‫آيس‬ ‫پئي‬ ‫سمجهيو‬ ‫ڌيَء‬ ‫جي‬ ‫واريَء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪم‬ ‫ان‬ ‫هيلتائين‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫ته‬ ‫مان‬!‫ب‬ ‫مونکي‬‫کان‬ ‫دير‬ ‫ڪافي‬ ‫خبر‬ ‫اها‬
‫ملي‬ ‫پوِء‬‫وانگر‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫آئون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬‫ڌيَء‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬‫آهيان‬!‫آهن‬ ‫آيا‬ ‫وٺي‬ ‫توکي‬ ‫آپي‬ ‫کان‬ ‫جڏنهن‬!‫خير‬ ‫ته‬ ‫ٿيس‬ ‫خوش‬ ‫ته‬ ‫مان‬
‫وئينَء‬ ‫اچي‬ ‫ته‬ ‫تون‬.‫پر‬‫سمجهجان‬ ‫نه‬ ‫خوشقسمت‬ ‫اترو‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫آپي‬ ‫به‬ ‫تون‬!‫آهي‬ ‫مجبوري‬ ‫جي‬ ‫نهن‬
ُ
‫ا‬ ‫رکڻ‬ ‫خوش‬ ‫توکي‬ ‫جو‬ ‫ڇو‬!
‫نسا‬:(‫حيرت‬)‫مجبوري‬ ‫ڪهڙي‬!
‫مهرو‬:‫ته‬ ‫اها‬ ‫مجبوري‬‫سموري‬ ‫۾‬ ‫وصيت‬ ‫ڏاڏيَء‬ ‫وقت‬ ‫مرڻ‬‫مال‬ ‫هي‬‫ملڪيت‬‫هنن‬ ‫جڏنهن‬ ‫خبر‬ ‫اها‬ ،‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫وئي‬ ‫ڪري‬ ‫نالي‬ ‫نهجي‬
ُ
‫ت‬
‫پئي‬ ‫کي‬‫تون‬ ‫۽‬ ‫هو‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫حوالي‬ ‫جي‬ ‫واريَء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪم‬ ‫هڪ‬ ‫به‬ ‫توکي‬ ‫آپي‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ،‫ڏني‬ ‫ڪري‬ ‫شروع‬ ‫ڳوال‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫هنن‬ ‫ئي‬ ‫تڏنهن‬
‫ئا‬
ُ
‫ه‬ ‫ويا‬ ‫هليا‬ ‫کڻي‬ ‫گڏ‬ ‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫توکي‬ ‫هو‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫خوشقسمت‬!
‫نسا‬:‫هون‬!‫آهي‬ ‫مطلب‬ ‫اهو‬ ‫جو‬ ‫حبت‬ ُ‫م‬ ‫ان‬ ‫ته‬!‫م‬ ‫ته‬ ‫ڇين‬ُ‫پ‬ ‫سچ‬‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫نه‬ ‫محسوس‬ ‫اپنائيت‬ ‫مان‬ ‫انهن‬ ‫به‬ ‫ونکي‬!‫آخر‬ ‫ته‬ ‫سوچيان‬ ‫آئون‬
‫وڃن‬ ‫پيا‬ ‫ڇو‬ ‫قربان‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ناجائز‬ ،‫جائز‬ ‫هر‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هي‬!
‫مه‬‫رو‬:‫آپي‬ ‫نسا‬!‫اينيڪسي‬ ‫نما‬ ‫جيل‬ ‫هن‬ ‫گڏ‬ ‫مونسان‬ ‫به‬ ‫تون‬ ‫ڀاڻ‬ ُ‫س‬ ‫متان‬ ‫هلجئين‬ ‫سان‬ ‫خيال‬‫وڃين‬ ‫بڻجي‬ ‫نه‬ ‫حصو‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫رهي‬ ‫۾‬ ‫َء‬!
‫وڃ‬ ‫نڪري‬ ‫هتان‬ ‫دارا‬
ُ
‫خ‬!‫کان‬ ‫ظلم‬ ‫جي‬ ‫هنن‬‫بچاِء‬ ‫پاڻ‬‫سگهين‬ ‫بچي‬ ‫جيترو‬!‫وڃ‬ ‫هلي‬ ‫واپس‬ ‫تي‬
ُ
‫ا‬ ‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫جتان‬.
‫نسا‬:‫جنت‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫ڪري‬ ‫فيصلو‬ ‫جلد‬ ‫آئون‬ ‫ته‬ ٰ‫معني‬‫مان‬‫نڪري‬‫۾‬ ‫جهنم‬‫آهيان‬ ‫ڪي‬
ُ
‫چ‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬.‫با‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫نافرماني‬ ‫سان‬ ‫جانيَء‬ ‫با‬
‫جو‬ ‫ڪرڻ‬‫ها‬ ‫رجي‬
ُ
‫گ‬ ‫ئڻ‬
ُ
‫ه‬ ‫انجام‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ‫اهو‬!
‫مهرو‬:‫پئ‬ ‫ڀڙڪ‬ ‫کي‬ ‫ڪنهن‬ ‫متان‬ ‫وڃ‬ ‫نڪري‬ ‫تون‬ ‫پوِء‬ ‫آپي‬‫وڃي‬ ‫جي‬.
‫نسا‬:‫گهر‬ ‫هي‬‫جي‬ ‫ڏاڏيَء‬‫آهي‬ ‫ئي‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫طابق‬ ُ‫م‬ ‫وصيحت‬.‫ڇڏي‬ ‫گهر‬ ‫هاڻ‬‫وينديس‬‫ڪانه‬ ‫هرگز‬ ‫ته‬!‫ها‬‫باقي‬‫امان‬‫جي‬ ‫حوااله‬
‫هچائينديس‬ُ‫پ‬ ‫ضرور‬ ‫تي‬ ‫انجام‬ ‫کي‬ ‫قاتلن‬!‫سان‬ ‫ڪتاب‬ ‫حساب‬ ‫ڪنهن‬!(‫روئي‬)‫چيو‬ ‫صحيح‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫واقعي‬ ‫ته‬ ‫ٿيم‬ ‫پيو‬ ‫احساس‬ ‫اڄ‬
‫ک‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫هو‬‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫اهم‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫احساس‬ ‫ان‬!
(ُ‫ر‬ ‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫بينرون‬ ‫ٻئي‬‫و‬‫ئ‬‫ي‬‫ٿيون‬ ‫ن‬)‫ڪٽ‬
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 8
‫اٺون‬ ‫سين‬
‫ارسالن‬‫ليل‬
ُ
‫ک‬ ‫دروازو‬ ‫ٻاهريون‬ ‫جو‬ ‫گهر‬ ‫جي‬‫۽‬‫۽‬ ‫پاڻ‬‫زينب‬ ‫ڀيڻ‬‫غلطان‬ ‫۾‬ ‫غم‬ ‫گهر۾‬‫وهائين‬ ‫پيا‬ ‫ڙڪ‬
ُ
‫ل‬ ‫وجهي‬ ‫اکيون‬ ‫۾‬ ‫زمين‬
‫زينب‬:‫ارسالن‬!‫مهنن‬ ‫ٽن‬‫جو‬ ‫گهر‬ ‫تو‬ ‫کان‬‫مين‬‫دروازو‬‫آهي‬ ‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫بند‬!‫ڏين‬ ‫ٿو‬ ‫ڪرڻ‬ ‫نه‬ ‫۽‬!‫ڪ‬‫ته‬ ‫اچي‬ ‫گهڙي‬ ‫ڦورو‬ ‫و‬!
‫ارسالن‬:‫اچي‬ ‫کڻندو‬ ‫ڇا‬ ‫ڦورو‬ ‫آپي‬!‫ڦري‬ ‫اڳئي‬ ‫فاطمه‬ ‫ته‬ ‫اها‬ ‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫ملڪيت‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫جيڪا‬‫ڪري‬ ‫فلس‬ ُ‫م‬‫وئي‬!‫باقي‬‫ڇا‬ ‫آهي‬!
‫زينب‬:‫تون‬ ‫شايد‬‫اڃان‬‫اهين‬ ‫۾‬ ‫انتظار‬ ‫ان‬‫ايندي‬ ‫ڊوڙندي‬ ‫نسا‬ ‫ته‬!‫وڃي‬ ‫نه‬ ‫موٽي‬ ‫متان‬ ‫ته‬ ‫هوندو‬ ‫بند‬ ‫دروازو‬ ‫جي‬ ‫۽‬!
‫ارسالن‬:‫اٿم‬ ‫پڪ‬ ‫آپي‬ ‫ها‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫کان‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫ته‬ ‫ٿيندو‬ ‫احساس‬ ‫ضرور‬ ‫کي‬ ‫ن‬
ُ
‫ه‬ ‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬!
‫زينب‬:‫چوين‬ ‫ٿو‬ ‫صحيح‬!‫ڪون‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬‫هين‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬!‫کي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫ته‬ ‫پاڻ‬ ‫تو‬‫جي‬ ‫رت‬
‫کان‬ ‫رشتي‬‫هو‬ ‫ڪيو‬ ‫اهم‬ ‫غير‬!‫رکي‬ ‫۾‬ ‫راز‬ ‫کي‬ ‫راز‬!‫تحت‬ ‫احساس‬ ‫ان‬ ‫هن‬‫ئي‬‫اپنايو‬ ‫کي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ڇڏي‬ ‫توکي‬!
‫ارسالن‬:‫آپي‬ ‫چئين‬ ‫ٿي‬ ‫صحيح‬ ‫ها‬!‫کان‬ ‫راز‬ ‫ان‬ ‫کيس‬ ‫مڃي‬ ‫ڳالهه‬ ‫هنجي‬
ُ
‫ت‬ ‫آئون‬ ‫جيڪر‬‫پهرئين‬‫جي‬ ‫رت‬ ‫هوَء‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫ڪريان‬ ‫آگاه‬
ُ‫م‬ ‫هرگز‬ ‫ڪري‬ ‫ڇڪ‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬‫ها‬ ‫وڃي‬ ‫نه‬ ‫هلي‬ ‫ڇڏي‬ ‫پيار‬ ‫هنجو‬!
‫زينب‬:‫يس‬
ُ
‫ه‬ ‫چوندي‬ ‫توکي‬ ‫تڏنهن‬‫يس‬
ُ
‫ه‬ ‫سمجهائيندي‬ ،!‫هو‬ ‫به‬ ‫تون‬ ‫پر‬_‫رهئين‬ ‫ويهي‬ ‫ٻڌي‬!
‫ارسالن‬( :‫روئي‬)‫خبر‬ ‫ڪهڙي‬ ‫کي‬ ‫چرئي‬ ‫مون‬!‫رات‬ ‫ڏينهن‬ ‫ته‬ ‫ئي‬
ُ
‫ه‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫مونکي‬!‫واري‬ ‫چوڻ‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬!‫هلي‬ ‫ڇڏي‬ ‫مونکي‬
‫ويندي‬!
‫زينب‬:‫ها‬ ‫رهون‬ ‫نه‬ ‫ڪڙهي‬ ‫۾‬ ‫انهن‬ ‫پاڻ‬ ‫اڄ‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫جن‬
ُ
‫ه‬ ‫اهم‬ ‫غير‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫احساسن‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬!
‫ارسالن‬:(‫روئي‬)‫هوس‬ ‫غلط‬ ‫آئون‬ ‫ڇا‬ ‫آپا‬‫نه‬!‫۽‬‫صحيح‬ ‫بلڪل‬ ‫ڌيَء‬ ‫نسا‬‫ه‬‫ئي‬!‫ها‬‫و‬‫ا‬‫قعي‬‫جا‬ ‫احساسن‬ ‫۽‬ ‫آهن‬ ‫اهم‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬
‫اهم‬ ‫غير‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬ ‫جي‬ ‫احساس‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬!
‫ڪمري‬‫جو‬ ‫زينب‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬ ،‫ٿو‬ ‫لي‬
ُ
‫ک‬ ‫در‬ ‫جو‬‫آهي‬ ‫بيٺي‬ ‫نسا‬ ‫سان‬ ‫اکين‬ ‫ڀريل‬ ‫لڙڪن‬ ‫تي‬ ‫در‬ ،‫ٿيون‬ ‫پن‬
ُ
‫ک‬ ‫اکيون‬ ‫ن‬
‫نسا‬( :‫روئي‬)‫بابا‬ ‫آهي‬ ‫قيمت‬‫جاني‬!‫ج‬ ‫احساس‬‫آهي‬ ‫قيمت‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ‫ي‬‫جاني‬ ‫بابا‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ئي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬!‫جي‬
‫ڇڏي‬ ‫گهر‬ ‫جي‬ ‫مائٽن‬ ‫جيڪي‬ ‫ڌيئرون‬ ‫ايترون‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬
ُ
‫ه‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬‫پون‬ ‫رهي‬ ‫ڇو‬ ‫تي‬
ُ
‫ا‬ ‫هي‬
ُ
‫ا‬ ‫ٿيون‬ ‫وڃن‬ ‫۾‬ ‫پيڪن‬
‫ها‬!‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫نه‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫هي‬
ُ
‫ا‬!(‫ڪري‬ ‫تي‬ ‫پيرن‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬‫ٿي‬
ُ
‫ا‬‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬)‫با‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫معاف‬ ‫مونکي‬‫با‬
‫يس‬
ُ
‫ه‬ ‫غلط‬ ‫آئون‬ ‫جاني‬!‫ته‬ ‫پيم‬ ‫خبر‬‫ني‬‫ته‬ ‫اڻي‬‫اڳ‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫هوندي‬ ‫امانت‬ ‫وٽ‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ئي‬ ‫کان‬ ‫چم‬
‫ٿا‬ ‫پون‬ ‫ڇڏڻا‬ ‫پوِء‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫معاف‬ ‫مونکي‬!‫احساس‬ ‫جو‬ ‫پيار‬ ‫توهانجي‬ ‫مونکي‬‫آ‬‫هي‬!
‫ٿو‬ ‫نهاري‬ ‫سان‬ ‫هيرت‬ ‫ڏي‬ ‫اپيَء‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ارسالن‬
‫زينب‬:(‫کي‬ ‫نسا‬‫روئندي‬)‫ڌيَء‬ ‫ڇو‬!‫هاڻ‬‫هتي‬ ‫ڇا‬‫ٻيو‬ُُ
ُ
‫ڪ‬‫جه‬‫به‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫ياد‬ ‫جو‬ ‫ئين‬
ُ
‫ه‬ ‫وئي‬ ‫وساري‬‫آئي‬ ‫کڻڻ‬ ‫موٽي‬ ‫۽‬ ‫يئي‬
‫آ‬‫هين‬!
‫نسا‬:‫زينب‬ ‫پڦو‬ ‫ها‬!‫هو‬ ‫ويو‬ ‫رهجي‬ ‫ئي‬ ‫هتي‬ ‫ته‬ ‫احساس‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬!
‫ٿي‬ ‫روئي‬ ‫لپٽي‬ ‫کيس‬ ‫چئي‬ ‫ائين‬،‫لپٽي‬ ‫سان‬ ‫پيُء‬ ‫وري‬ ‫پوِء‬
‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫ٿو‬ ‫ڌجي‬ُ‫ٻ‬‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫اهم‬ ‫کان‬ ‫احساسيت‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫ته‬‫پر‬‫جاني‬ ‫بابا‬!‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫اهڙن‬‫فائدو‬ ‫جو‬
‫۾‬ ‫جنهن‬ ‫ڪهڙو‬ ‫ئي‬‫احساس‬‫جي‬
ُ
‫ه‬ ‫نه‬ ‫ئي‬ ‫شيِء‬ ‫ڪا‬ ‫نالي‬.(‫مهرو‬‫جي‬ ‫ڪمري‬ ‫به‬‫مان‬ ‫در‬‫پائي‬ ‫جهاڪي‬‫اچي‬ ‫اندر‬‫ٿي‬)
‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫ها‬!‫ڇڏي‬ ‫ڏئي‬ ‫شڪست‬ ‫کي‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫احساس‬ ‫وري‬ ‫دفعو‬ ‫هڪ‬(‫ڏسي‬ ‫ايندو‬ ‫کي‬ ‫مهروَء‬)‫هيَء‬
‫گڏ‬ ‫توسان‬‫ڪير‬‫آيو‬‫ڌيَء‬ ‫نسا‬ ‫آهي‬!
‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬
(‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 9
‫نسا‬:‫ٻي‬ ‫ها‬
ُ
‫ا‬ ‫به‬ ‫هيَء‬‫جي‬ ‫حويليَء‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهي‬ ‫مظلوم‬!‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫کي‬ ‫جنهن‬‫اللچ‬ ‫پنهنجي‬‫۽‬ ‫ملڪيت‬ ‫مال‬ ،
‫رکڻ‬ ‫ڦٻائي‬ ‫اڪيلي‬ ‫کي‬ ‫جائداد‬‫الِء‬‫ٺوڪرن‬ ‫پنهنجي‬‫۾‬‫وهاري‬‫رکيو‬!‫به‬ ‫هيَء‬‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬ ‫جي‬‫ته‬ ‫ها‬ ‫ڪري‬ ‫ضد‬ ‫الِء‬‫الزمن‬
‫ها‬ ‫وڃي‬ ‫مارائجي‬ ‫۾‬ ‫الزام‬ ‫جي‬ ‫ڪاريِء‬ ‫ڪارو‬!‫کي‬ ‫هن‬‫فلحال‬‫سام‬ ‫نهاد‬ ‫نام‬‫تي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬‫هنج‬ ‫جي‬ ‫دائيَء‬ ‫هڪ‬ ‫وانگر‬ ‫مون‬
‫وهاري‬ ‫۾‬‫ئي‬
ُ
‫ه‬ ‫وئي‬ ‫ڏياري‬ ‫پناه‬!‫بابا‬‫آئي‬ ‫ڪڍي‬ ‫بچائي‬ ‫ته‬ ‫مونکي‬ ‫حوااله‬ ‫امان‬ ‫جاني‬‫ڏئي‬ ‫به‬ ‫قرباني‬ ‫جي‬ ‫جان‬ ‫پنهنجي‬ ‫۽‬
‫ڇڏي‬!‫جاني‬ ‫بابا‬!‫نه‬ ‫ڪو‬ ‫ٻيو‬ ‫وڌ‬ ‫کان‬ ‫مهروَء‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هن‬ ‫کي‬ ‫ان‬ ‫شايد‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ڪيترو‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬
‫سگهي‬ ‫سمجهي‬!
‫ارسالن‬:(‫وجهي‬ ‫۾‬ ‫ڀاڪر‬)‫ڌيَء‬ ‫اچ‬!‫آئون‬‫آهيان‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫به‬ ‫هنجو‬
ُ
‫ت‬!
‫زينب‬:‫آباد‬ ‫زنده‬ ‫احساس‬!‫به‬ ‫ڪلهه‬ ‫احساس‬‫کٽيل‬‫۽‬ ‫هو‬‫آهي‬ ‫ئي‬ ‫کٽيل‬ ‫کان‬ ‫صدين‬ ‫به‬ ‫اڄ‬( !‫فريز‬)
‫ڄاڻي‬ُ‫پ‬
‫نوٽ‬:
‫هن‬‫پلي‬ ‫اسڪين‬‫ڊائالگ‬ ‫۽‬ ‫اسٽوري‬ ،‫الئين‬ ‫ون‬ ،‫حق‬ ‫سڀ‬ ‫جا‬‫واسطا‬ ‫۽‬‫وٽ‬ ‫ليکڪ‬‫رائيٽ‬ ‫ڪاپي‬
‫ئ‬ ‫تحت‬ ‫ايڪٽ‬‫آهن‬ ‫محفوظ‬.‫جنهن‬‫حاصل‬ ‫پرميشن‬ ‫جي‬ ‫ليکڪ‬ ‫کي‬‫ڪر‬‫بنا‬ ‫ڻ‬‫نه‬ ‫ن‬‫۾‬ ‫شڪل‬ ‫به‬ ‫ڪنهن‬
‫نه‬‫ٿو‬ ‫سگهجي‬ ‫لکي‬‫ٿ‬ ‫سگهجي‬ ‫ڪري‬ ‫ايئر‬ ‫آن‬ ‫نه‬‫و‬.‫جيسين‬‫ملي‬ ‫نه‬ ‫اجازت‬ ‫جي‬ ‫ليکڪ‬ ‫ڪه‬.‫اجازت‬
‫الِء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬:‫رکو‬ ‫رابطو‬ ‫تي‬ ‫سيل‬ ‫يا‬ ‫ڪريو‬ ‫ميل‬ ‫اي‬
E-Mail : sindhi-media@yahoo.com
Newsaidabad@hotmail.com
Cell Nos: 923002895691 & 923152075056
Facebook: http://www.facebook.com/sindhimedia.sollywood

Recommandé

كتاب طز فيك -صفاء صفوت-2011 par
كتاب طز فيك -صفاء صفوت-2011كتاب طز فيك -صفاء صفوت-2011
كتاب طز فيك -صفاء صفوت-2011ahmed rahmouni
1.2K vues60 diapositives
طز فيك par
طز فيكطز فيك
طز فيكOsama Mohammad
1.2K vues60 diapositives
Sindhi Screen Play Comedy (ٽي ڇڇورا ڇورا) By: Abdul Razzaque Memon par
Sindhi Screen Play Comedy (ٽي ڇڇورا ڇورا) By: Abdul Razzaque MemonSindhi Screen Play Comedy (ٽي ڇڇورا ڇورا) By: Abdul Razzaque Memon
Sindhi Screen Play Comedy (ٽي ڇڇورا ڇورا) By: Abdul Razzaque MemonSollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
877 vues30 diapositives
ثورة الإله ثور_صاحب اللحية الحمراء par
ثورة الإله ثور_صاحب اللحية الحمراءثورة الإله ثور_صاحب اللحية الحمراء
ثورة الإله ثور_صاحب اللحية الحمراءjomhory
1.4K vues11 diapositives
پنهنجي ويب سائيٽ سنڌيءَ ۾ پڙهي ٺاهيو ۽ ٻين کي ٺاهڻ به سيکاريو par
پنهنجي ويب سائيٽ سنڌيءَ ۾ پڙهي ٺاهيو ۽ ٻين کي ٺاهڻ به سيکاريوپنهنجي ويب سائيٽ سنڌيءَ ۾ پڙهي ٺاهيو ۽ ٻين کي ٺاهڻ به سيکاريو
پنهنجي ويب سائيٽ سنڌيءَ ۾ پڙهي ٺاهيو ۽ ٻين کي ٺاهڻ به سيکاريوSollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
481 vues47 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon

قيمة المغربي أو عندما بكيت بحرقة par
قيمة المغربي أو عندما بكيت بحرقة قيمة المغربي أو عندما بكيت بحرقة
قيمة المغربي أو عندما بكيت بحرقة jomhory
1.4K vues5 diapositives
1 par
11
1basema mhaisen
117 vues43 diapositives
نقطة تحول par
نقطة تحول نقطة تحول
نقطة تحول language aldarayn
292 vues24 diapositives
المجزرة : رياض القاضي par
المجزرة : رياض القاضي المجزرة : رياض القاضي
المجزرة : رياض القاضي رياض القاضي
440 vues32 diapositives
المجزرة par
المجزرةالمجزرة
المجزرةرياض القاضي
96 vues32 diapositives

Similaire à Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon(6)

Plus de Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh

Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن par
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنYajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنSollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
560 vues10 diapositives
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ par
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻSamjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻ
Samjhoto hik rah (سمجهوتو هڪ راه ) تحرير، مُڪالما ۽ منظر ڪشي : عبدالزاق ميمڻSollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
731 vues17 diapositives
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon par
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque MemonKunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque Memon
Kunwari ses ( ڪنواري سَسُ) Writer : Abdul Razzaque MemonSollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
777 vues19 diapositives
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &... par
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...
Birthday & deathday of MUHAMMAD (SALALAHU ALLEH WASALM) Proved historically &...Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
467 vues5 diapositives
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ... par
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...
A COMPLETE (SOLO PLAY's) MAKING DIRECTIVES > FROM THE FIRST STEP TOWARD LAST ...Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
638 vues9 diapositives

Plus de Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh(20)

Sindhi Screen Play (رشتا رت يا احساس جا) By: Abdul Razzaque Memon

 • 1. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 1 ‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ ُ‫م‬ ،‫تحرير‬ ‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫پلي‬ ‫اسڪرين‬ ‫سولو‬ ‫ڪردار‬ ‫ارسالن‬:‫نوڪر‬ ‫جو‬ ‫حويليَء‬‫عمر‬54‫سال‬ ‫زينب‬:‫ڦي‬ُ‫پ‬‫۽‬‫مر‬ُ‫ع‬ ‫ڀيڻ‬ ‫وڏي‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬45‫سال‬ ‫نسا‬:‫فاطمه‬‫جي‬‫ڌيَء‬ ‫وڏي‬‫عمر‬ ،22‫سال‬ ‫فاطمه‬:‫عمر‬ ‫ماُء‬ ‫اصلي‬ ‫جي‬ ‫نسا‬54‫سال‬ ‫مهرو‬:‫ننڍي‬ ‫جي‬ ‫فاطمه‬‫ننڍي‬ ‫جي‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ڌيَء‬،‫ڀيڻ‬‫عمر‬16‫سال‬ ‫عمير‬ ‫۽‬ ‫عمر‬:‫عمرون‬ ،‫ڪريڪٽر‬ ‫ميوٽ‬ ‫ٻه‬ ‫الَء‬ ‫سين‬ ‫ميوٽ‬ ‫هڪ‬25‫سال‬11‫سال‬ ‫سين‬ ‫پهريون‬ ‫ڪمرو‬ ‫ڪو‬ ‫جو‬ ‫ن‬ ُ ‫ا‬ ‫۽‬ ‫گهر‬ ‫غريبانه‬ ‫هڪ‬....... ‫ڪردار‬:‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬ ‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫وري‬ ‫آئون‬ ‫جيان‬ ‫روز‬ ‫هر‬‫اڄ‬‫ڇڻ‬ُ‫پ‬ ‫به‬‫ٿي‬ ‫چاهيان‬ ‫سمجهڻ‬ ‫۽‬‫ته‬‫ته‬ ‫ڌايو‬ُ‫ٻ‬‫رشتا‬‫رت‬‫جا‬‫آهن‬ ‫ٿيندا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬‫؟‬ ‫ارسالن‬( :‫ڏيندي‬ ‫نه‬ ‫اهميت‬)‫ناه‬ ‫خبر‬‫ي‬! ‫نسا‬:‫ناهي‬ ‫خبر‬!‫جاني‬ ‫بابا‬!‫توهان‬‫ڀيري‬ ‫هر‬‫جواب‬‫کان‬ ‫ڏيڻ‬‫ڇو‬‫وڃو‬ ‫ٿا‬ ‫لنوائي‬! ‫ارسالن‬(‫سان‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫چونڪجي‬‫ڏسي‬: )‫ڌيَء‬ ‫س‬ ُ ‫ورجائيند‬ ‫وري‬ ‫آئون‬!‫ناهي‬ ‫خبر‬ ‫ته‬‫ڇا‬ ‫رشتا‬‫جا‬‫اهم‬‫آهن‬ ‫هوندا‬. ‫نسا‬:‫ڏئي‬ ‫جواب‬ ‫اهو‬ ‫ڀيري‬ ‫هر‬ ‫توهان‬‫پ‬ ُ ‫چ‬ ‫مونکي‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهيو‬ ‫ڇڏيندا‬ ‫ڪرائي‬!‫آئون‬‫هاڻ‬‫ٻار‬‫ڙي‬‫ناهيان‬! ‫ارسالن‬:‫آ‬ ‫ٺيڪ‬!‫ڌ‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫ڪرين‬ ‫ٿي‬ ‫ضد‬ ‫جي‬!‫ته‬ ‫۾‬ ‫خيال‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫رشتا‬‫ئي‬‫آهن‬ ‫هوندا‬. ‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫پر‬!‫۽‬ ‫رکان‬ ‫ٿي‬ ‫اختالف‬ ‫آئون‬‫ته‬ ‫۾‬ ‫خيال‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫رشتا‬‫رت‬‫جائي‬‫ٿيندا‬‫آهن‬.
 • 2. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 2 ‫ارسالن‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬)‫نسا‬ ‫ڌ‬ُ‫ٻ‬!‫هاڻ‬ ‫تون‬22‫اڃا‬ ‫اها‬ ‫توکي‬ ‫پر‬ ،‫آن‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫جي‬ ‫سالن‬‫رشتا‬ ‫ته‬ ‫آ‬ ‫سگهي‬ ‫ٿي‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫ڃاڻپ‬ ُ‫س‬‫رت‬ ‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫آهن‬ ‫ٿيندا‬ ‫جا‬!‫آهي‬ ‫ضروري‬ ‫ڇا‬ ‫وٺڻ‬ ‫ابتڙ‬ ‫يا‬ ‫ضد‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫هر‬!‫هاڻ‬ ‫ناهين‬ ‫ٻار‬ ‫تون‬! (‫ٻاهر‬ ‫کان‬ ‫ڪمري‬ ‫ڪري‬ ‫اظهار‬ ‫جو‬ ‫ناراضگيَء‬ ‫ڏسي‬ ‫ڪاوڙ‬ ‫جي‬ ‫پيُء‬ ‫نسا‬‫کيس‬ ‫ڦي‬ُ‫پ‬ ‫سندس‬ ‫ته‬ ‫پئي‬ ‫نڪري‬‫جي‬ ‫روڪڻ‬ ‫ڏسي‬ ‫ڦي‬ُ‫پ‬ ‫۽‬ ‫نٿي‬ ‫ڪي‬ ُ‫ر‬ ‫هوَء‬ ‫پر‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫به‬ ‫ڪوشش‬‫مان‬ ‫حيرت‬‫کيس‬‫اندر‬ ‫ڏسي‬ ‫ويندو‬‫اچي‬ ‫سامهون‬ ‫جي‬ ‫ڀاُء‬) ‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ڪر‬ ‫هوش‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫ارسالن‬!‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫به‬ ‫خبر‬‫ڄاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫نسا‬ ، ‫ٿا‬ ‫ڄاڻون‬ ‫اسان‬ ‫جيڪو‬‫ن‬!‫۽‬‫توکي‬ ‫نسا‬‫تمام‬‫ڪري‬ ‫ٿي‬ ‫پيار‬ ‫گهڻو‬‫ن‬ ُ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫ڪري‬‫رت‬‫وري‬ ‫تون‬ ‫۽‬ ‫ڏي‬ ‫ٿي‬ ‫اهميت‬ ‫کي‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬... ‫ارسالن‬:(‫ڪٽي‬ ‫ڳالهه‬)‫آپا‬ ‫نه‬!‫آهي‬ ‫ڪوڙ‬ ‫نسورو‬ ‫اهو‬!‫ها‬ ‫۽‬!‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬ ُ ‫ه‬ ‫خيال‬ ‫جو‬ ‫پيُء‬ ‫پوڙهي‬ ‫پنهنجي‬ ‫کي‬ ‫هن‬ ‫جيڪڏنهن‬‫ضرور‬ ‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫جائي‬ ‫احساس‬ ‫رشتا‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫چوي‬. ‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ته‬ ‫ويٺين‬ ‫وساري‬ ‫ڪيئن‬ ‫اهو‬ ‫وري‬ ‫تون‬ ‫۽‬‫هوَء‬‫رت‬‫اڃا‬ ‫کان‬ ‫فرق‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫۽‬‫ن‬‫آهي‬ ‫آشنا‬ ‫نا‬!‫خبر‬ ‫اهائي‬ ‫صرف‬ ‫ته‬ ‫کيس‬ ‫جو‬ ‫ن‬ ُ ‫ه‬ ‫توسان‬ ‫ته‬ ‫آهي‬‫رت‬‫آهي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬.‫ته‬ ‫ئي‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬‫کيس‬‫رت‬‫اهم‬ ‫وڌيڪ‬ ‫کان‬ ‫احساس‬ ،‫ٿو‬ ‫لڳي‬!‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ٻي‬ ‫اها‬ ‫سان‬ ‫هن‬ ‫هنجو‬ ُ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫خبر‬ ‫صرف‬ ‫ئي‬ ‫توکي‬‫ڪهڙو‬‫رشتو‬‫آهي‬‫جو‬ ‫احساس‬‫يا‬‫رت‬‫جو‬!(‫انٽر‬‫ڪٽ‬) ‫ٻيو‬ ‫سين‬ ‫آهي‬ ‫غلطان‬ ‫۾‬ ‫سوچ‬ ‫هوَء‬ ‫ڪڍي‬ ‫سسڪارون‬ ‫مان‬ ‫نڪ‬ ،‫ٽمن‬ ‫پيا‬ ‫ڙڪ‬ ُ ‫ل‬ ‫مان‬ ‫اکين‬ ‫جي‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬ ‫هڪ‬‫ڪٽي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ن‬ ‫سان‬ ‫وات‬ ‫پن‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫رهي‬‫پئي‬ ‫ڙائي‬ُ‫ب‬ ‫ڙ‬ُ‫ب‬ ‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫هنجي‬. ‫نسا‬:(‫کڻندي‬ ‫ساه‬ ‫ٿڌو‬ ‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫پنهنجي‬)‫رشتو‬ ‫ته‬ ‫ٿو‬ ‫ڄاڻي‬ ‫هرڪو‬‫رت‬‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ئي‬ ‫جو‬!‫پوِء‬‫جو‬ ‫احساس‬ ‫االئي‬ ‫کي‬ ‫جانيَء‬ ‫بابا‬ ‫لڳي‬ ‫اهم‬ ‫ٿو‬ ‫ڇو‬ ‫رشتو‬!‫۽‬‫هڪدم‬‫وڃي‬ ‫اچيو‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬!‫اها‬ ‫ته‬ ‫سمجهي‬ ‫نٿو‬ ‫ڇو‬‫رت‬‫گهڻو‬ ‫آئون‬ ‫سان‬ ‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫جو‬ ‫آهي‬ ‫ڇڪ‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫ڪر‬ ‫ٿي‬ ‫پيار‬‫يان‬!‫دخل‬ ‫عمل‬ ‫ڪهڙو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫ڀال‬ ‫۾‬ ‫هن‬! ‫ٿو‬ ‫ٿئي‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫جي‬ ‫ڌيَء‬ ‫ارسالن‬‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫پائي‬ ‫ڳراٺڙي‬ ‫کيس‬ ‫داس‬ ُ ‫ا‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬:‫نسا‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫جي‬ ‫رت‬‫جنگ‬‫جي‬ ‫احساس‬ ‫۽‬‫جنگ‬‫ويڙهه‬ ‫جي‬‫۾‬‫سوچي‬ ‫سوچي‬‫آئون‬‫ٿي‬ ‫ڪمزور‬ ‫گهڻو‬ ‫هاڻ‬ ‫آهيان‬ ‫ڪو‬ ُ ‫چ‬!‫ڀرا‬ ‫زهر‬ ‫ڪيترا‬ ‫ويڙهه‬ ‫هن‬ ‫۾‬ ‫ذات‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫آهن‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫ٺاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫تون‬! ‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫آهي‬ ‫ڙيل‬ُ‫ج‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬!‫ڪندا‬ ‫ڪوشش‬ ‫جي‬ ‫ڳنڍڻ‬ ‫سان‬ ‫احساس‬ ‫کي‬ ‫جوڙ‬ ‫ان‬ ‫جڏنهن‬ ‫توهان‬ ‫ُڃي‬ ‫ٿو‬ ‫ڪانڊارجي‬ ‫جود‬ ُ‫مو‬ ‫ڇو‬ ‫االئي‬ ‫ته‬ ‫آهيو‬!‫ٿي‬ ‫ٿي‬ ‫بتال‬ ُ‫م‬ ‫۾‬ ‫خوف‬ ‫عجيب‬ ‫هڪ‬ ‫آئون‬ ‫۽‬‫پوان‬!‫ٿي‬ ‫پيار‬ ‫گهڻون‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫آئون‬ ‫ڪ‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ريان‬! ‫ارسالن‬( :‫ڙ‬ ُ ‫ل‬ ‫سلسل‬ ُ‫م‬ ‫مان‬ ‫اکين‬‫وهائيندي‬ ‫ڪ‬)‫ڌيَء‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬ ‫اهو‬!‫جو‬(....‫ڪجي‬ ُ‫ر‬‫سوچي‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬)‫هالنٿو‬ ‫مان‬ ‫هاڻ‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬!‫پر‬ ‫ڌيَء‬!‫اهو‬ ‫جيڪو‬ ،‫ڇڏيون‬ ‫ٿا‬ ‫تي‬ ‫وقت‬ ‫هاڻ‬‫پاڻ‬‫جو‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫ڪندو‬ ‫فيصلو‬!(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫نڪري‬) ‫نسا‬( :‫الجهندي‬‫نڪر‬ ‫ٻاهر‬ ‫کي‬ ‫پيُء‬‫ڏسي‬ ‫ندو‬)‫پر‬‫بابا‬ ‫ڇو‬ ‫وقت‬! ‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫ڄاڻي‬ ‫نٿي‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫تون‬(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهري‬ ‫تڪڙو‬ ‫تڪڙو‬) ‫نسا‬( :‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫۾‬ ‫سوچ‬ ‫گهريَء‬ ‫وري‬)‫ڄاڻان‬ ‫نٿي‬ ‫آئون‬ ‫جيڪو‬ ‫آهي‬ ‫راز‬ ‫ڪهڙو‬ ‫اهو‬ ‫آخر‬!‫ائين‬ ‫آخر‬ ‫جانيَء‬ ‫بابا‬‫ويو‬ ‫چئي‬ ‫ڇو‬! (‫انٽرڪٽ‬) ‫اچي‬ ‫سامهون‬ ‫وري‬ ‫پڦي‬ ‫نڪرندي‬ ‫ٻاهر‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬
 • 3. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 3 ‫ارسالن‬:‫آپي‬!‫اڳيان‬ ‫ڌيَء‬ ‫آئون‬ ‫باوجود‬ ‫جي‬ ‫سمجهائڻ‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬‫زندگيَء‬‫سگهيس‬ ‫کولي‬ ‫نه‬ ‫راز‬!‫ته‬ ‫ڏٺم‬ ‫کيس‬‫ويس‬ ‫پئجي‬ ‫ڪمزور‬ ‫ٿيم‬ ‫ڪانه‬ ‫ئي‬ ‫همٿ‬!‫وڃان‬ ‫رهجي‬ ‫نه‬ ‫محروم‬ ‫کام‬ ‫پيار‬ ‫سندس‬ ‫متان‬! ‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫ارسالن‬ ‫آهي‬ ‫هوندو‬ ُ‫رت‬ ‫رت‬!‫آهي‬ ‫ورندو‬ ‫به‬ ‫تي‬ ‫دانگيَء‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫اٿئي‬ ‫نه‬ ‫ڌو‬ُ‫ٻ‬!‫هنجا‬ ُ‫م‬‫ڀاُء‬!‫ڪشش‬ ‫جي‬ ‫رت‬‫به‬ ‫کي‬ ‫فاصلن‬ ‫گهٽ‬‫و‬ ‫ڪري‬‫ٺندي‬‫آهي‬.‫ڇڏ‬ ‫ٻڌائي‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫سڀ‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬‫ي‬!‫پوي‬ ‫ٿي‬ ‫به‬ ‫ڇا‬!‫ضرور‬ ‫کي‬ ‫ضمير‬ ‫نهنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫سان‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ائين‬ ‫ملندو‬ ‫ڪون‬ ُ‫س‬! ‫ارسالن‬:‫آپا‬ ‫ته‬ ‫تڏنهن‬!‫آئون‬‫۽‬ ‫ٿو‬ ‫چاهيان‬ ‫رکڻ‬ ‫راز‬ ‫کي‬ ‫راز‬‫کان‬ ‫اهميت‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫کي‬ ‫نسا‬‫به‬‫ڪرڻ‬ ‫پري‬‫پيو‬‫چاهيان‬، ‫اهم‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫هو‬ ‫جيئن‬‫سگهي‬ ‫سمجهي‬ ‫کي‬ ‫رشتي‬( .‫ڪٽ‬) ‫ٽيون‬ ‫سين‬ ‫هڪ‬ ‫تي‬ ‫در‬ ‫جي‬ ‫گهر‬‫نمان‬ ‫ٿري‬‫فقيرياڻي‬‫پئي‬ ‫ٺڙڪائي‬ ‫در‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬(‫ڪٽ‬)‫نسا‬‫در‬ ُ ‫ٺ‬‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫آواز‬ ‫جو‬ ‫ڙڪڻ‬ ،‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫کولڻ‬ ‫در‬‫ارسالن‬ ‫اڳ‬ ‫کان‬ ‫ان‬‫به‬‫پويا‬ ‫نسا‬ ‫لندي‬ ُ ‫ک‬ ‫در‬ ‫۽‬ ‫ٿو‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬ ‫تي‬ ‫در‬‫فقيرياڻي‬ ‫لندي‬ ُ ‫ک‬ ‫در‬ ‫ٿي‬ ‫بهي‬ ‫اچي‬ ‫فقيرياڻي‬:‫سي‬ ‫اي‬‫ٺ‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫تي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬ ‫اهلل‬‫بابا‬!‫آ‬ ‫ورتو‬ ‫اچي‬ ‫ڪر‬ ُ ‫ڏ‬ ‫کي‬ ‫ٿر‬!‫آهن‬ ‫بيمار‬ ‫ٻار‬ ‫هنجا‬ ُ‫م‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫سيٺ‬ ‫اي‬!(‫نسا‬ ‫ڏسي‬ ‫کي‬)‫رکي‬ ‫سالمت‬ ‫جوڙي‬ ‫اهلل‬!‫سائڻ‬ ‫آڻ‬ ‫خير‬! ‫ارسالن‬:‫ڪر‬ ‫هوش‬ ‫مائي‬!‫آهي‬ ‫ڌيَء‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هيَء‬!(‫ڏسي‬ ‫پوئتي‬)‫نسا‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬! ‫فقيرياڻي‬!‫جا‬ ‫بيبيَء‬ ‫نسا‬ ‫ڪريس‬ ‫ڀال‬ ‫ڀاڳ‬ ‫اهلل‬!‫سندس‬‫سيٺ‬ ‫ڏي‬ ‫صدقو‬ ‫جو‬ ‫جان‬! ‫ارسالن‬:‫ڇا‬ ‫آهي‬ ‫توسان‬ ‫مائي‬!‫روز‬ ‫روز‬ ‫تون‬‫تي‬ ‫در‬ ‫هن‬‫ٿ‬‫اچين‬ ‫ي‬!‫رڻ‬ ُ ‫گه‬ ‫خير‬!‫ڪڏنهن‬ ،‫باگڙياڻي‬ ‫ڪلهه‬ ،‫آهين‬ ‫آئي‬ ‫ٿي‬ ‫ٿري‬ ‫اڄ‬ ‫سوچياڻي‬‫رجي‬ ُ ‫گه‬ ‫بهانو‬ ‫جو‬ ‫رڻ‬ ُ ‫گه‬ ‫خير‬ ‫بس‬ ‫ته‬ ‫توکي‬!‫ڇا‬ ‫آهي‬ ‫ماجرا‬ ‫توسان‬! ‫فقيرياڻي‬:(‫۾‬ ‫انداز‬ ‫سنسيخيز‬ ‫ٿي‬ ‫ويجهو‬)‫مورک‬ ‫ڌ‬ُ‫ٻ‬ ‫پوِء‬ ‫ته‬!‫نصيب‬ ‫هنجو‬ ُ ‫ت‬‫جيڪو‬ ‫آ‬‫آڻي‬ ‫ٿو‬ ‫تي‬ ‫در‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫مونکي‬!‫آ‬‫ڍارو‬ ‫ئون‬ ‫آهيان‬ ‫هڻندي‬.‫اٿئي‬ ‫ڌو‬ُ‫ٻ‬ ‫ڍارو‬! ‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬!‫ڏي‬ ‫آڻي‬ ‫لپ‬ ‫اٽي‬ ‫کي‬ ‫فقيرياڻيَء‬! ‫نسا‬:‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫جي‬( !‫ٿي‬) ‫ارسالن‬:(‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫پنهنجي‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫فقيرياڻيَء‬)‫واري‬ ‫ڍاري‬ ‫هون‬!‫رجن‬ ُ ‫گه‬ ‫بهانا‬ ‫به‬ ‫الِء‬ ‫گهرڻ‬ ‫خير‬! ‫فقيريا‬‫ڻي‬:‫مورک‬!‫پئي‬ ‫پڙهان‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫تي‬ ‫نرڙ‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫آئون‬!‫نه‬ ‫ڌڌڪار‬ ‫کي‬ ‫ڍاري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫پئي‬ ‫ڏسجي‬ ‫زال‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫مونکي‬ ‫هو‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫قتل‬ ‫پهرئين‬ ‫سال‬ ‫ٽي‬ ‫جنهنکي‬! ‫ارسالن‬( : ُ ‫ا‬‫ڇ‬‫لجي‬‫ڏسندي‬ ‫طرف‬ ‫گهر‬ ‫۾‬ ‫جلديَء‬)‫پئي‬ ‫خبر‬ ‫ڪيئن‬ ‫توکي‬!‫واقعي‬ ‫ڇا‬!‫هوندا‬ ‫ڪن‬ ‫به‬ ‫کي‬ ‫ڀتين‬ ‫ڳالهاِء‬ ‫آهستي‬ ‫آهن‬. ‫فقيرياڻي‬( :‫پ‬‫آهستي‬ ‫سان‬ ‫اڻ‬‫ڪندي‬ ‫سرگوشي‬)‫سگهيو‬ ‫ڪري‬ ‫نه‬ ‫ڪير‬ ‫ڪم‬ ‫جيڪو‬!‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫مون‬! ‫ارسالن‬( :‫جي‬)‫ڙائين‬ُ‫ڙب‬ُ‫ب‬ ‫پئي‬ ‫ڇا‬!‫سگهيس‬ ‫ڪونه‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫مان‬! ‫فقيرياڻي‬:‫مورک‬!‫آهيان‬ ‫ڪانه‬ ‫توکي‬!‫ڍاري‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬‫نڪرڻ‬‫تي‬‫سان‬ ‫فقيرن‬‫ڳالهايان‬ ‫پئي‬!‫ڏي‬ ‫خير‬ ‫بس‬ ‫تون‬!‫و‬‫۾‬ ‫چڪر‬ ‫ٻي‬ ‫ري‬! ‫۾‬ ‫پليٽ‬ ‫اٽو‬ ‫به‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫ايتري‬‫عجين‬ ‫کي‬ ‫گهر‬ ‫وجهي‬ ‫۾‬ ‫گنديَء‬ ‫فقيرياڻي‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫اچي‬ ‫کڻي‬‫ن‬‫ڪري‬ ُ‫اهلل‬ ُ‫اهلل‬ ‫ڏسي‬ ‫سان‬ ‫ظرن‬‫هلي‬ ‫پريشان‬ ‫ارسالن‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫وڃي‬‫۾‬ ‫فڪرن‬ ‫۽‬‫ڏس‬‫ج‬‫ٿو‬ ‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڻ‬.
 • 4. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 4 ‫چوٿون‬ ‫سين‬ ‫ماڊرن‬ ‫هڪ‬ ‫مان‬ ‫ڪار‬ ‫هڪ‬‫ٿڦيل‬ ‫سان‬ ‫اپ‬ ‫ميڪ‬ ‫۽‬‫عورت‬‫مان‬ ‫ڪار‬‫جو‬ ‫گهر‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬ ‫نڪري‬ ‫ٻاهر‬‫در‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڙڪائي‬ ُ ‫ٺ‬ ‫در‬ ‫کولي‬‫کيس‬ ‫نسا‬:‫ج‬‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫ڪري‬ ‫خدمت‬ ‫ڪهڙي‬ ‫توهانجي‬ ‫مان‬ ‫ي‬! ‫عورت‬:‫کي‬ ‫مڪينڪ‬ ،‫آهي‬ ‫وئي‬ ‫ٿي‬ ‫خراب‬ ‫گاڏي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫ڪئي‬ ‫فون‬‫اٿم‬!‫وٺندو‬ ‫ڪالڪ‬ ‫اڌ‬ ‫۾‬ ‫اچڻ‬!‫ويهي‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫منٽ‬ ‫ٻه‬ ‫جي‬ ‫ته‬ ‫ڪريان‬ ‫انتظار‬!‫آهي‬ ‫ڏاڍي‬ ‫به‬ ‫گرمي‬! ‫جي‬ ‫؛‬ ‫نسا‬!‫جي‬..!‫آنٽي‬!‫اچو‬ ‫بلڪل‬! ‫ٿي‬ ‫وهاري‬ ‫۾‬ ‫گهر‬.‫وهندي‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ُ ‫گه‬ ‫کيس‬‫و‬‫ٿي‬ ‫ڏسي‬ ‫ري‬ ‫نسا‬:‫پيئندا‬ ‫ڇا‬ ‫توهان‬‫آنٽي‬!‫شربت‬ ‫يا‬ ‫چانهه‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫بس‬‫به‬‫هوندا‬ ‫وارا‬ ‫اچڻ‬!‫اچان‬ ‫ٿي‬ ‫کڻي‬ ‫جلدي‬ ‫مان‬(‫آواز‬ ‫جو‬ ‫ڙڪائڻ‬ ُ ‫ک‬ ‫در‬) ‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫ويا‬ ‫اچي‬‫به‬!‫منٽ‬ ‫هڪ‬ ‫۾‬ ‫ايڪسڪيوز‬!(‫ٿي‬ ‫وڃي‬) ‫ارسالن‬‫پيا‬ ‫ڳالهائين‬ ‫۾‬ ‫ميوٽ‬ ‫ايندي‬ ‫نسا‬ ‫۽‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫عورت‬ ‫ٿي‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫گهر‬‫ٿو‬ ‫ارسالن‬:ُ‫م‬ ‫ڪجو‬ ‫نه‬ ‫تڪلف‬‫حترمه‬!‫سمجهجو‬ ‫گهر‬ ‫پنهنجو‬!‫ويهو‬ ‫ٿي‬ ‫سان‬ ‫آرام‬!‫اچي‬ ‫مڪينڪ‬ ‫جيسين‬!(‫کي‬ ‫نسا‬)‫ڪمري‬ ‫ٻي‬ ‫آئون‬ ‫آهيان‬ ‫۾‬!‫اچان‬ ‫وٺي‬ ‫ته‬ ‫جي‬ ُ ‫ه‬ ‫رج‬ ُ ‫گه‬ ‫جي‬ ‫شيِء‬ ‫ڪنهن‬! ‫نسا‬:‫سائين‬ ‫بابا‬!‫ڏيو‬ ‫ڪمپني‬ ‫کي‬ ‫آنٽي‬ ‫منٽ‬ ‫ٻه‬!‫گهرم‬‫اهي‬ ‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولد‬!‫جيسين‬‫آئون‬‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولڊ‬‫اچان‬ ‫ٿي‬ ‫کڻي‬(‫وڃي‬ ‫سند‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬‫س‬‫کانپوِء‬ ‫وڃڻ‬) ‫ار‬‫سالن‬:‫حترمه‬ ُ‫م‬!‫ڪير‬ ‫توهان‬!‫لڳن‬ ‫پيا‬ ‫ڃاتل‬ ُ‫س‬ ‫ته‬ ‫نقش‬! ‫عورت‬:(‫وري‬ ُ ‫گه‬ ‫۾‬ ‫اداز‬ ‫عجيب‬)‫ل‬ ‫سڃاتل‬ ‫بلڪل‬‫ڳ‬‫ندا‬... ‫ارسالن‬:(‫ڏسي‬ ‫سان‬ ‫غور‬‫جه‬ ُ ‫ڪ‬‫ه‬‫ڪي‬ ُ‫ر‬)‫اوهه‬!...‫ها‬!‫ها‬!‫م‬ ُ ‫ڃات‬ ُ‫س‬ ‫هاڻ‬!‫ف‬..‫فف‬..‫فا‬..‫فا‬..‫فاطمه‬!(‫ٿو‬ ‫وڃي‬ ‫ٿي‬ ‫پريشان‬) ‫فاطمه‬:(‫نهن‬ ُ‫م‬ ‫۾‬ ‫انداز‬ ‫ٽوڪ‬‫وجهي‬ ‫ونگ‬ ‫۾‬)‫آ‬ ‫ڪر‬ ُ ‫ش‬ ‫اوهه‬!ُ‫س‬‫ڃ‬‫سهي‬ ‫ته‬ ‫اتئي‬! ‫ارسالن‬( :‫گهٻرائي‬)ُ‫م‬ ‫توکي‬‫ن‬‫پيو‬ ‫ڪيئن‬ ‫ڏس‬ ‫جو‬ ‫گهر‬ ‫هنجي‬! ‫فاطمه‬:(‫۾‬ ‫آواز‬ ‫دار‬ ‫زور‬)‫گهر‬!‫ارسالن‬ ‫بس‬!‫ٿيو‬ ‫گهڻو‬ ‫هاڻ‬!‫ٿيو‬ ‫ختم‬ ‫کيل‬ ‫هنجو‬ ُ ‫ت‬!‫ڪئي‬ ‫ڪوشش‬ ‫جي‬ ‫لڪڻ‬ ‫گهڻئي‬ ‫تو‬!‫آخر‬ ‫لڌو‬ ‫ڳولي‬ ‫توکي‬ ‫مون‬! ‫سان‬ ‫آواز‬ ‫جي‬ ‫ڳالهائڻ‬ ‫سان‬ ‫زور‬‫ڪمري‬ ‫ڊوڙنديون‬ ‫پڦي‬ ‫۽‬ ‫نسا‬‫ڪيو‬ ُ ‫چ‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬‫يون‬ ُ ‫ه‬ ‫ن‬،‫۽‬ ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫فاطمه‬ ‫ڦي‬ُ‫پ‬‫نسا‬‫نه‬ ‫سمجه‬‫ڻ‬‫سندس‬ ‫۾‬ ‫اچرج‬ ‫واري‬‫گالس‬ ‫جو‬ ‫ڊرنڪ‬ ‫ڪولڊ‬ ‫۾‬ ‫هٿ‬‫به‬‫ڏسي‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ارسالن‬ ،‫آهي‬‫هڪدم‬ ‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬!‫وڃ‬ ‫ڀڄي‬!‫پليز‬ ‫آپا‬!‫کي‬ ‫نسا‬‫وڃو‬ ‫وٺي‬! ‫جو‬ ‫نسا‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫فاطمه‬‫مضبوطيَء‬‫پڪڙي‬ ‫هٿ‬‫ڇڪي‬‫ٿي‬! ‫فاطمه‬:‫بس‬!‫هاڻ‬‫ختم‬ ‫تماشو‬‫ڪر‬!‫ارسالن‬! ‫نسا‬( :‫حيرت‬‫۾‬ ‫تجسس‬)‫آنٽي‬!‫جي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬ ‫بابا‬ ‫توهانکي‬‫آ‬ ‫خبر‬. ‫فاطمه‬:(‫ڪندي‬ ‫ڪاوڙ‬)‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫س‬ ‫کي‬ ‫انسان‬ ‫ظالم‬ ‫هن‬ ‫صرف‬ ‫نه‬ ‫آئون‬!‫ٿي‬ ‫ڃاڻان‬ ُ‫س‬ ‫کي‬ ‫خاندان‬ ‫پوري‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫پر‬! ‫نسا‬:‫ڪير‬ ‫آهيو‬ ‫آخر‬ ‫توهان‬ ‫پر‬! ،‫ڇڏرائيندي‬ ‫هٿ‬ ‫جو‬ ‫نسا‬ ‫کان‬ ‫فاطمه‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫ارسالن‬
 • 5. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 5 ‫ارسالن‬:‫تي‬ ‫مسئلي‬ ‫ان‬ ‫ٿا‬ ‫ڳالهايون‬ ‫پاڻ‬ ‫فاطمه‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬(‫کي‬ ‫نسا‬)‫هل‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬ ‫ڌيَء‬ ‫تون‬ ‫نسا‬(‫کي‬ ‫ڀيڻ‬)‫کي‬ ‫نسا‬ ‫پليز‬ ‫آپا‬ ‫وڃو‬ ‫وٺي‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫ٻئي‬.(‫وڃي‬ ‫يا‬ ‫بهي‬ ‫ڪري‬ ‫ڇا‬ ‫ته‬ ‫پهڻ‬ ‫پنڊ‬ ‫۾‬ ‫مونجهاري‬ ‫نسا‬) ‫فاطمه‬:(‫پڪڙيندي‬ ‫هٿ‬ ‫جو‬ ‫نسا‬ ‫وري‬)‫نه‬!‫ڌايان‬ُ‫ٻ‬ ‫ته‬ ‫سچائي‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫پهرئين‬( !‫ٽوڪ‬)‫ارسالن‬‫صاحب‬!‫کي‬ ‫نسا‬ ‫ته‬ ‫ٿيندو‬ ‫فيصلو‬ ‫پوِء‬ ‫ٻاهر‬ ‫يا‬ ‫آهي‬ ‫وڃڻو‬ ‫اندر‬! ‫نسا‬(‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫وڃي‬ ‫وٽ‬ ‫پيَء‬ ‫ڇڏائيندي‬ ‫هٿ‬)‫سائين‬ ‫بابا‬ ‫سچائي‬ ‫ڪهڙي‬!‫ن‬ ‫ڇو‬ ‫توهان‬‫پيا‬ ‫ه‬‫ڳالهايو‬! ‫فاطمه‬:‫ڌائيندو‬ُ‫ٻ‬ ‫ڇا‬ ‫هي‬!‫ڌايان‬ُ‫ٻ‬ ‫توکي‬ ‫ٿي‬ ‫آئون‬!‫ته‬‫آهي‬ ‫ڇا‬ ‫حقيقت‬.‫ڌ‬ُ‫ٻ‬‫نسا‬!‫ڳالهه‬ ‫اها‬!‫پهريئن‬ ‫کن‬ ‫سال‬ ‫ويهه‬ ‫کان‬ ‫اڄ‬‫جي‬ ‫َء‬ ‫آ‬‫هي‬!‫هي‬‫ارسالن‬‫زال‬ ‫جي‬ ‫هن‬ ‫۽‬‫ٻئي‬ ‫حالوه‬‫ئا‬ ُ ‫ه‬ ‫ڪندا‬ ‫نوڪري‬ ‫وٽ‬ ‫ون‬ ُ‫م‬.‫۽‬‫ذميواري‬ ‫جي‬ ‫سنڀالڻ‬ ‫کي‬ ‫ٻارن‬ ‫ٽنهين‬ ‫نهنجي‬ ُ‫م‬‫به‬ ‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫جي‬ ‫زال‬ ‫جي‬ ‫هن‬!‫نسا‬!‫آهين‬ ‫ڌيَء‬ ‫ئي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫تون‬‫نه‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬(‫نسا‬‫کي‬ ‫ڦيَء‬ُ‫پ‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫ته‬ ‫کي‬ ‫پيءُء‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫مان‬ ‫حيرت‬ ‫ٿي‬ ‫ڏسي‬)‫ننڍا‬ ‫ٻه‬ ‫نهنجا‬ ُ ‫ت‬ ‫۽‬‫ئا‬ ُ ‫ه‬ ‫به‬ ‫ڀاُء‬!ُ‫ع‬‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫مر‬!‫ته‬!‫تي‬ ‫حالوه‬ ‫مونکي‬‫تمام‬‫اعت‬ ‫گهڻو‬‫بار‬‫پر‬ ‫هو‬‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬ُ‫م‬ ‫هنن‬‫ن‬‫هنجي‬ ‫انهيَء‬‫اعت‬‫بار‬‫ڏ‬ ‫دوکو‬ ‫کي‬‫ئي‬‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫غائب‬ ‫کڻي‬ ‫توکي‬ ‫۾‬ ‫اوندهيَء‬ ‫جي‬ ‫رات‬. ‫ارسالن‬:(‫اچي‬ ‫۾‬ ‫ڪاوڙ‬)‫فاطمه‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬‫صاحبه‬!‫به‬ ‫اهو‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫هاڻ‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫لي‬ ُ ‫ک‬ ‫ڳالهه‬ ‫جي‬‫سچ‬‫کڻي‬ ‫ڇو‬ ‫کيس‬ ‫اسان‬ ‫ته‬ ‫ڌاِء‬ُ‫ٻ‬ ‫فرا‬‫ئاسون‬ ُ ‫ه‬ ‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ر‬! ‫فاطمه‬:‫هو‬ ‫رکيو‬ ‫محروم‬ ‫کان‬ ‫نعمت‬ ‫جي‬ ‫اوالد‬ ‫اهلل‬ ‫کين‬ ‫جو‬ ‫ڪري‬ ‫ان‬! ‫ڦي‬ُ‫پ‬:‫نسا‬!‫آهين‬ ‫ڌيَء‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫فاطمه‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫سچ‬ ‫اهو‬!‫هو‬ ‫نه‬ ‫اولد‬ ‫ڪو‬ ‫کي‬ ‫حالوه‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫سچ‬ ‫به‬ ‫اهو‬ ‫۽‬!‫اهو‬ ‫پر‬ ‫هرگز‬‫هو‬ ‫سبب‬ ‫اهوئي‬ ‫جو‬ ‫وڃڻ‬ ‫کڻي‬ ‫توکي‬ ‫ته‬ ‫ڪونهين‬ ‫سچ‬!‫هنن‬ ‫ته‬ ‫هو‬ ‫اهو‬ ‫سبب‬‫جي‬‫ڇوڪرن‬ ‫ڳو‬ ُ‫ر‬ ‫پر‬ ‫نه‬ ‫کي‬ ‫ڇوڪرين‬ ‫۾‬ ‫ماحول‬ ‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫ويندي‬ ‫ڏني‬ ‫اهميت‬ ‫کي‬!‫توکي‬‫پالڻ‬!‫هن‬‫ن‬‫نه‬ ‫مامتا‬ ‫جي‬!‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫مجبوري‬ ‫پر‬!‫کي‬ ‫حواله‬ ‫فاطمه‬ ‫جو‬ ‫هو‬ ‫سبب‬ ‫اهوئي‬‫پالڻ‬ ‫توکي‬ ‫الِء‬‫هو‬ ‫رکيو‬!‫هنجو‬ ُ ‫ت‬ ‫۽‬‫کين‬‫ا‬‫ي‬‫بس‬ ‫ته‬ ‫هو‬ ‫خيال‬ ‫ترو‬!‫۽‬ ‫سگهين‬ ‫رهي‬ ‫زنده‬ ‫صرف‬ ‫تون‬‫توکي‬‫وين‬ ‫رکيو‬ ‫محروم‬ ‫کان‬ ‫ضرورتن‬ ‫ٻين‬‫دو‬ ‫هو‬!‫يون‬ ُ ‫ه‬ ‫وينديون‬ ‫ڏنيون‬ ‫ڪري‬ ‫يسر‬ ُ‫م‬ ‫سهولتون‬ ‫سڀ‬ ‫کي‬ ‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫مر‬ُ‫ع‬ ‫ٽن‬ُ‫پ‬ ‫ته‬ ‫جڏنهن‬!‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫پوندي‬ ‫مار‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ڳالهه‬ ‫کي‬ ‫تو‬‫۽‬ ‫ويندو‬ ‫ڪيو‬ ‫ظلم‬‫ه‬‫و‬!‫هو‬ ‫ٿيندو‬ ‫نه‬ ‫برداشت‬ ‫کان‬ ‫حالوه‬!‫۽‬‫حالوه‬ ‫ماُء‬ ‫پياريندڙ‬ ‫ٿڃ‬ ‫توکي‬‫ئي‬ ‫الِء‬ ‫ڇڏائڻ‬ ‫جان‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫کان‬ ‫ظلم‬ ‫ان‬ ‫ارسالن‬‫ملي‬ ‫سان‬‫کا‬ ‫هنن‬ ‫توکي‬‫جو‬ ‫رکڻ‬ ‫پري‬ ‫ن‬‫هو‬ ‫ڪيو‬ ‫فيصلو‬ ‫اهو‬!‫به‬ ‫کي‬ ‫حالوه‬ ‫هٿان‬ ‫قاتلن‬ ‫جي‬ ‫ڪرائي‬ ‫عورت‬ ‫ظالم‬ ‫هن‬ ‫پر‬ ‫ارسالن‬ ‫۽‬ ‫ڇڏيو‬ ‫مارائي‬‫ڪري‬ ‫پالڻ‬ ‫لڏ‬ ‫الِء‬ ‫رکڻ‬ ‫محفوظ‬ ‫توکي‬‫شهر‬ ‫شهر‬ ،‫ڳوٺ‬ ‫ڳوٺ‬‫آهي‬ ‫رهندو‬ ‫ٿيندو‬ ‫بدر‬ ‫در‬. ‫فاطمه‬:‫نسا‬!‫ڌيَء‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫ئينَء‬ ُ ‫ه‬ ‫عزيز‬ ‫به‬ ‫کان‬ ‫جان‬ ‫پنهنجي‬ ‫موئي‬ ‫تون‬.‫ڪهڙ‬ ‫کي‬ ‫هنن‬‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬ ‫توکي‬ ‫مون‬ ‫ته‬ ‫خبر‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ال‬‫ِء‬‫ڪيا‬ ‫جتن‬ ‫ڪهڙا‬ ‫ڪهڙا‬!‫رهيس‬ ‫ڳوليندي‬ ‫ڪٿي‬ ‫ڪٿي‬ ‫توکي‬!‫ڀريم‬ ‫بهروپ‬ ‫روپ‬ ‫ڪهڙا‬!‫ڪري‬ ‫نه‬ ‫روپوش‬ ‫توکي‬ ‫هي‬ ‫جيئن‬ ‫ڇڏي‬!‫ڌيَء‬‫ڏسيم‬ ‫چتائي‬!‫جيڪا‬ ‫آهيان‬ ‫واري‬ ‫ڍاري‬ ‫سوچياڻي‬ ،‫باگڙياڻي‬ ،‫فقيرياڻي‬ ‫ها‬ ُ ‫ا‬ ‫ئي‬ ‫آئون‬‫هتي‬ُ‫پ‬ ‫تائين‬ ‫تو‬ ‫وٺندي‬ ‫بهروپ‬ ‫آهيان‬. ‫ارسالن‬:‫نس‬‫ا‬!‫ڌيَء‬25‫کي‬ ‫هن‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫سالن‬‫۾‬ ‫تو‬‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫ياد‬ ‫ممتا‬ ‫پنهنجي‬!‫هوندي‬ ‫سازش‬ ‫ڪا‬ ‫به‬ ‫۾‬ ‫هن‬ ‫ضرور‬!‫کي‬ ‫حالوه‬ ‫ويا‬ ‫وٺي‬ ‫نه‬ ‫ڇو‬ ‫توکي‬ ‫هي‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫مارئڻ‬! ‫نسا‬( :‫الڙي‬ ‫ڙڪ‬ ُ ‫ل‬ ‫ڏسي‬ ‫مان‬ ‫پيار‬ ‫کي‬ ‫ماُء‬)‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫سازش‬ ‫ڪهڙي‬ ‫۾‬ ‫حبت‬ ُ‫م‬!‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬ ُ ‫ه‬ ‫نه‬ ‫هبت‬ ُ‫م‬ ‫مونسان‬ ‫جي‬ ‫کي‬ ‫جانيَء‬ ‫امي‬ ‫ڀ‬ ‫بهروپ‬‫ها‬ ‫ڳولهي‬ ‫ڇو‬ ‫مونکي‬ ‫ري‬! ‫ارسالن‬:‫نسا‬ ‫پياري‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫رسائين‬ ‫پئي‬ ‫تڪليف‬ ‫ويتر‬ ‫کي‬ ‫دل‬ ‫نهنجي‬ ُ‫م‬ ‫چئي‬ ‫ائي‬ ‫تون‬!‫ڌيَء‬ ‫سٻاجهڙي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!
 • 6. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 6 ‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫۽‬!‫راز‬ ‫ان‬‫کي‬ ‫حقيقت‬ ‫۽‬‫ڏيندا‬ ‫لفظ‬ ‫ڇا‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬ ‫واري‬ ‫لڪائڻ‬!‫جا‬ ‫چوندا‬ ‫ڇا‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬ ‫ان‬‫مونکي‬ ‫توهان‬ 25‫اچو‬ ‫پيا‬ ‫ڏيندا‬ ‫کان‬ ‫سالن‬!‫ان‬‫سه‬ ‫ڪيئن‬ ‫کي‬ ‫تڪليف‬‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫ي‬!‫بابا‬ ‫هنجا‬ ُ‫م‬ ‫توهان‬ ‫ته‬‫جاني‬‫واري‬ ‫ڪرڻ‬ ‫پيار‬ ‫هي‬ ‫۽‬ ‫ناهيو‬ ‫ڦو‬ُ‫پ‬ ‫زينب‬‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫به‬‫ڦ‬ُ‫پ‬‫ي‬‫ناهي‬!‫آهن‬ ‫گهٽ‬ ‫الِء‬ ‫نهجي‬ ُ‫م‬ ‫تڪليفون‬ ‫هي‬ ‫ور‬ ُ‫س‬ ‫هي‬ ‫ڇا‬‫جاني‬ ‫بابا‬!(‫۾‬ ‫اوڇنگارن‬)‫بابا‬ ‫نه‬ ‫ڌايو‬ُ‫ٻ‬‫جاني‬! ‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇو‬ ‫خاموش‬ ‫توهان‬!‫ويا‬ ‫ٿي‬ ‫ڇو‬ ‫پهڻ‬ ‫پنڊ‬ ‫توهان‬!‫هي‬ ‫جو‬ ‫احساس‬‫رشتو‬ ‫معمولي‬!‫۾‬ ‫ڀيٽ‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬‫ماپو‬ ‫بي‬ ‫اڄ‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ويو‬ ‫ٿي‬ ‫ڪيئن‬!‫رشتو‬ ‫وارو‬ ‫احساس‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ٿئي‬ ‫پيو‬ ‫ختم‬!‫ته‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫جي‬ ‫ڇو‬!‫گڏ‬ ‫کان‬ ‫ٻالڪپڻ‬ ‫آئون‬ ‫سان‬ ‫جن‬ ‫رهيس‬‫آهيان‬ ‫آئي‬‫ا‬‫مون‬ ‫اڄ‬ ‫هي‬‫ويا‬ ‫بڻجي‬ ‫ڌاريان‬ ‫الِء‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫نه‬ ‫ڪري‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ڏسو‬!‫کي‬ ‫رت‬ ‫اڄ‬‫رت‬ ‫آهي‬ ‫ڪئي‬ ‫ڇڪ‬!‫آهي‬ ‫آيو‬ ‫وٺڻ‬ ‫کي‬ ‫رت‬ ‫رت‬ ‫اڄ‬!‫موٽڻ‬ ‫طرف‬ ‫رت‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫ته‬،‫الزمي‬‫ناهي‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهي‬! ‫ارسالن‬:‫آهين‬ ‫آزاد‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫فيصلو‬ ‫ڪري‬ ‫ق‬ َ‫فر‬ ‫۾‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫۽‬ ‫احساس‬ ‫تو‬ ‫جي‬ ‫ڌيَء‬ ‫آ‬ ‫ٺيڪ‬‫رت‬ ‫تون‬ ‫ڀلي‬ ‫ڪر‬ ‫موٽ‬ ‫وٽ‬!‫آئون‬ ‫پر‬‫نا‬ ‫به‬‫ميد‬ ُ ‫ا‬‫ناهيان‬!‫توکي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫هي‬ ‫ته‬‫آڻيندو‬ ‫ضرور‬ ‫وٽ‬ ‫مون‬ ‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬! ‫نسا‬:(‫ڇڪي‬ ‫کي‬ ‫هٿ‬ ‫جي‬ ‫ماُء‬ ‫هڪدم‬)‫ممي‬ ‫آهي‬ ‫ٺيڪ‬!‫ٿي‬ ‫هالن‬ ‫سان‬ ‫توهان‬ ‫آئون‬!‫نه‬ ‫خراب‬ ‫به‬ ‫گاڏي‬ ‫توهانجي‬ ‫هاڻ‬ ‫يقينن‬ ‫هوندي‬!‫هوندي‬ ‫نه‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫جي‬ ‫مڪينڪ‬! ‫فاطمه‬:‫ڌيَء‬ ‫نسا‬ ‫بلڪل‬ ُ ‫ت‬‫ن‬‫آهي‬ ‫صحيح‬ ‫فيصلو‬ ‫هنجو‬‫آ‬ ‫رشتا‬ ‫به‬ ‫ٻيا‬ ‫سواِء‬ ‫کان‬ ‫مامتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ،‫هي‬ ُ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫ڏسجئين‬ ‫هن‬‫ن‬ ُ ‫ت‬‫هنجي‬ ‫ڪن‬ ‫ٿا‬ ‫ڪيئن‬ ‫رسڪون‬ُ‫پ‬ ‫کي‬ ‫زندگيَء‬ ‫ڪون‬ ُ‫س‬ ‫بي‬! ‫۽‬ ‫ٿا‬ ‫ويهن‬ ‫۾‬ ‫ڪار‬ ‫ٿا‬ ‫نڪرن‬ ‫ٻاهر‬ ‫ٻئي‬‫کين‬ ‫ڦو‬ُ‫پ‬ ‫زينب‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬‫۾‬ ‫گهڻ‬ ُ ‫ا‬ ‫ڙڪ‬ ُ ‫ل‬ ‫ڏسي‬ ‫ويندو‬(‫آالپ‬ ‫ڪو‬ ‫۾‬ ‫گرائونڊ‬ ‫بيڪ‬) ‫ڇهون‬ ‫سين‬ ‫۾‬ ‫وٽ‬ُ‫مي‬‫جي‬ ‫ڊفينس‬‫سان‬ ‫رن‬ ُ ‫ڀائ‬ ‫۽‬ ‫ماُء‬ ‫کي‬ ‫نسا‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫شاندار‬ ‫هڪ‬، ‫ڪندي‬ ‫ڪچهري‬ ‫۽‬ ‫کلندي‬،‫ڪندي‬ ‫ڪوڪنگ‬‫بورڊ‬ ‫ڪيرم‬ ‫سندي‬ ُ‫ر‬ ‫کان‬ ‫ماُء‬ ‫۽‬ ‫ڀاُء‬ ،‫ڏسندي‬ ‫وي‬ ‫ٽي‬ ،‫کيڏيندي‬‫پرچائيندي‬،‫ڪندي‬ ‫پيار‬ ‫۽‬‫ختلف‬ ُ‫م‬ ‫ڪندي‬ ‫شاپنگ‬ ‫۾‬ ‫بازار‬‫ڊز‬‫سان‬ ‫الو‬ ‫ڏيکاربو‬.‫ايندو‬ ‫تي‬ ‫اسڪرين‬ ‫پوِء‬ ‫۽‬(‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫مهنن‬ ‫ٽن‬) ‫ستون‬ ‫سين‬ ‫نسا‬‫بنگلي‬‫۾‬‫اڪيلي‬،‫گهمندي‬‫لڳ‬‫جي‬ ‫پورشن‬ ‫هيٺئين‬‫هڪ‬‫ڪمري‬ ‫الڳ‬،‫ٿي‬ ‫ڏسي‬ ‫کي‬‫در‬‫۾‬ ‫يَء‬‫پائي‬ ‫۾جهاتي‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫اچرج‬ ‫سان‬ ‫پوشاڪ‬ ‫عام‬ ‫۽‬ ‫لفن‬ ُ ‫ز‬ ‫الجهيل‬ ‫حال‬ ‫پريشان‬ ‫هڪ‬ ‫کيس‬ ‫سان‬ ‫ڏسڻ‬‫سان‬ ‫ڇوڪريَء‬‫اچي‬ ‫نظر‬‫ٿي‬.‫کيس‬ ‫به‬ ‫وَء‬ ُ ‫ه‬ ‫۽‬‫نسا‬ ‫ٿي‬ ‫ڏسي‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬ ‫سان‬ ‫تجسس‬‫ٿي‬ ‫ڏي‬ ‫گيسچر‬ ‫جو‬ ‫ڊڄڻ‬‫ته‬ ‫ڇوڪري‬:(‫ڏسي‬ ‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫کي‬ ‫نسا‬)‫ڊڄ‬ ‫نه‬ ‫کان‬ ‫مون‬!‫اچ‬ ‫هلي‬ ‫اندر‬!(‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫هلي‬ ‫اندر‬ ‫نسا‬)‫تون‬‫پهريون‬ ‫توکي‬ ‫آهين‬ ‫ڪير‬ ‫ڏسان‬ ‫پئي‬ ‫ڀيرو‬!‫تون‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫مهرو‬ ‫نالو‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬! ‫نسا‬:‫آهيان‬ ‫راڻي‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬ ‫آئون‬!‫آهي‬ ‫نسا‬ ‫نالو‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬! ‫مهرو‬:(‫۾‬ ‫حيرت‬ ‫۽‬ ‫ٿيندي‬ ‫خوش‬)‫نسا‬‫تون‬! ‫نسا‬:‫ٿي‬ ‫ڃاڻين‬ ُ‫س‬ ‫مونکي‬ ‫تون‬ ‫ڇا‬! ‫مهرو‬:(‫بس‬ ‫روئڻ‬ ‫ته‬ ‫۾‬ ‫انتظار‬ ‫نسا‬ ‫۽‬ ‫ٿي‬ ‫ڏي‬ ‫ڪري‬ ‫شروع‬ ‫روئڻ‬ ‫مهرو‬ ‫ڌي‬ُ‫ٻ‬ ‫اهو‬‫ڪ‬‫گهي‬ ُ ‫ا‬ ‫اکيون‬ ‫سان‬ ‫رئي‬ ‫پوِء‬ ‫کان‬ ‫دير‬ ‫ٿوري‬ ،‫ري‬ ‫ٿي‬ ‫وڃي‬ ‫ٿي‬ ‫نارمل‬ ‫نسا‬)‫آپي‬ ‫ساري‬! ‫نسا‬( :‫۾‬ ‫حيرت‬)‫آپي‬!‫مطلب‬ ‫ڇا‬!‫ٿيس‬ ‫۾‬ ‫ڪتاب‬ ‫حساب‬ ‫ڪهڙي‬ ‫آپي‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫آئون‬! ‫مهرو‬:‫آئون‬‫آپي‬ ‫مهروآهيان‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫۾‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬!
 • 7. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 7 ‫نسا‬:‫مهرو‬!‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬!‫هن‬ ُ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫عمير‬ ‫ادا‬ ‫يا‬ ‫عمر‬ ‫ادا‬ ،‫ممي‬ ‫پر‬‫ئي‬ ‫ذڪر‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫مونسا‬ ‫جو‬‫ڪيو‬ ‫نه‬!‫ڀيڻ‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫تون‬ ‫پر‬ ‫ڇو؟‬ ‫۾‬ ‫ڪمري‬ ‫نمان‬ ‫جيل‬ ‫هن‬ ‫ته‬ ‫آهين‬ ‫مهرو‬:‫آپي‬ ‫ڪانهين‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫ڪا‬ ‫جي‬ ‫مهروَء‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫هن‬!‫سگهان‬ ‫ٿي‬ ‫نٿي‬ ‫به‬ ‫داخل‬ ‫۾‬ ‫گهر‬ ‫ته‬ ‫آئون‬!‫جي‬ ‫نوڪرن‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬ ‫۾‬ ‫اينيڪسيَء‬‫ئي‬‫جون‬ ‫زندگيَء‬‫سڀ‬‫ز‬ ُ ‫گ‬ ‫بهارون‬‫ا‬‫آهيان‬ ‫ڪي‬ ُ ‫چ‬ ‫ري‬!‫به‬ ‫جي‬ ‫اچڻ‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬‫پئي‬ ‫خبر‬ ‫کان‬ ‫ماسيَء‬‫ئي‬ ُ ‫ه‬! ‫نسا‬:‫ڇو‬ ‫۽‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫مطلب‬ ‫ڇا‬!‫به‬ ‫هوندي‬ ‫گهر‬ ‫سارو‬ ‫هيڏو‬! ‫مهرو‬:‫ڄمندي‬‫ئي‬‫مونکي‬‫هڪ‬‫واريَء‬ ‫ڪم‬‫حو‬ ‫جي‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫جو‬ ‫هن‬ ‫اينڪسي‬ ‫هي‬ ‫۾‬ ‫بدلي‬ ،‫پيو‬ ‫ٿيڻو‬ ‫وڏو‬ ‫پي‬ ‫ٿڃ‬ ‫ئي‬ ‫جي‬ ‫ن‬ ُ ‫ا‬ ‫۽‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫آپي‬ ‫آهي‬ ‫گهر‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫۽‬!‫ماُء‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫ئي‬ ‫واري‬ ‫ڪم‬ ‫اها‬ ‫۽‬!‫ماسي‬ ‫يا‬! ‫نس‬‫ا‬:‫نه‬ ‫يقين‬‫اچي‬ ‫پيو‬!‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫جهه‬ ُ ‫ڪ‬ ‫به‬ ‫مير‬ُ‫ع‬ ‫۽‬ ‫عمر‬ ‫رن‬ ُ ‫ڀائ‬!‫ويا‬ ‫وٺي‬ ‫نه‬ ‫۾‬ ‫بنگلي‬ ‫توکي‬!‫ننڍي‬ ‫سند‬ ‫تون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬ ‫به‬ ‫خبر‬ ‫کين‬ ‫آهين‬ ‫ڀيڻ‬! ‫مهرو‬:‫اٿن‬ ‫خبر‬ ‫ها‬!‫پر‬‫ويندا‬ ‫وٺي‬ ‫ڪيئن‬!‫۽‬ ‫شراب‬ ‫سندن‬ ‫۾‬ ‫بنگلي‬ ‫خالي‬ ‫انهيَء‬ ‫پوِء‬‫ش‬‫جو‬ ‫باب‬‫آزادانه‬ ‫ن‬‫محفلون‬‫پروان‬ ‫ڪيئن‬ ‫چڙهنديون‬! ‫نسا‬:‫مطلب‬ ‫ڇا‬! ُ ‫ا‬ ‫به‬ ‫آئون‬‫آهيان‬ ‫کان‬ ‫مهنن‬ ‫ٽن‬ ‫تي‬!‫ائي‬ ‫نه‬ ‫نءر‬ ‫شيِء‬ ‫ڪا‬ ‫اهڙي‬ ‫ته‬ ‫مونکي‬!‫۽‬‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫اعتراض‬ ‫به‬ ‫ڪڏنهن‬ ‫تو‬ ‫ِء‬ٰ‫ال‬ ‫حق‬ ‫پنهنجي‬! ‫مهرو‬:‫حق‬ ‫ڪهڙو‬!‫آيس‬ ‫پئي‬ ‫سمجهيو‬ ‫ڌيَء‬ ‫جي‬ ‫واريَء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪم‬ ‫ان‬ ‫هيلتائين‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫ته‬ ‫مان‬!‫ب‬ ‫مونکي‬‫کان‬ ‫دير‬ ‫ڪافي‬ ‫خبر‬ ‫اها‬ ‫ملي‬ ‫پوِء‬‫وانگر‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫آئون‬ ‫ته‬ ‫آهي‬‫ڌيَء‬ ‫جي‬ ‫گهر‬ ‫هن‬‫آهيان‬!‫آهن‬ ‫آيا‬ ‫وٺي‬ ‫توکي‬ ‫آپي‬ ‫کان‬ ‫جڏنهن‬!‫خير‬ ‫ته‬ ‫ٿيس‬ ‫خوش‬ ‫ته‬ ‫مان‬ ‫وئينَء‬ ‫اچي‬ ‫ته‬ ‫تون‬.‫پر‬‫سمجهجان‬ ‫نه‬ ‫خوشقسمت‬ ‫اترو‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫آپي‬ ‫به‬ ‫تون‬!‫آهي‬ ‫مجبوري‬ ‫جي‬ ‫نهن‬ ُ ‫ا‬ ‫رکڻ‬ ‫خوش‬ ‫توکي‬ ‫جو‬ ‫ڇو‬! ‫نسا‬:(‫حيرت‬)‫مجبوري‬ ‫ڪهڙي‬! ‫مهرو‬:‫ته‬ ‫اها‬ ‫مجبوري‬‫سموري‬ ‫۾‬ ‫وصيت‬ ‫ڏاڏيَء‬ ‫وقت‬ ‫مرڻ‬‫مال‬ ‫هي‬‫ملڪيت‬‫هنن‬ ‫جڏنهن‬ ‫خبر‬ ‫اها‬ ،‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫وئي‬ ‫ڪري‬ ‫نالي‬ ‫نهجي‬ ُ ‫ت‬ ‫پئي‬ ‫کي‬‫تون‬ ‫۽‬ ‫هو‬ ‫ويو‬ ‫ڪيو‬ ‫حوالي‬ ‫جي‬ ‫واريَء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫ڪم‬ ‫هڪ‬ ‫به‬ ‫توکي‬ ‫آپي‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ،‫ڏني‬ ‫ڪري‬ ‫شروع‬ ‫ڳوال‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫هنن‬ ‫ئي‬ ‫تڏنهن‬ ‫ئا‬ ُ ‫ه‬ ‫ويا‬ ‫هليا‬ ‫کڻي‬ ‫گڏ‬ ‫سان‬ ‫پاڻ‬ ‫توکي‬ ‫هو‬ ‫ته‬ ‫به‬ ‫خوشقسمت‬! ‫نسا‬:‫هون‬!‫آهي‬ ‫مطلب‬ ‫اهو‬ ‫جو‬ ‫حبت‬ ُ‫م‬ ‫ان‬ ‫ته‬!‫م‬ ‫ته‬ ‫ڇين‬ُ‫پ‬ ‫سچ‬‫ٿي‬ ‫پئي‬ ‫نه‬ ‫محسوس‬ ‫اپنائيت‬ ‫مان‬ ‫انهن‬ ‫به‬ ‫ونکي‬!‫آخر‬ ‫ته‬ ‫سوچيان‬ ‫آئون‬ ‫وڃن‬ ‫پيا‬ ‫ڇو‬ ‫قربان‬ ‫تي‬ ‫ڳالهه‬ ‫ناجائز‬ ،‫جائز‬ ‫هر‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هي‬! ‫مه‬‫رو‬:‫آپي‬ ‫نسا‬!‫اينيڪسي‬ ‫نما‬ ‫جيل‬ ‫هن‬ ‫گڏ‬ ‫مونسان‬ ‫به‬ ‫تون‬ ‫ڀاڻ‬ ُ‫س‬ ‫متان‬ ‫هلجئين‬ ‫سان‬ ‫خيال‬‫وڃين‬ ‫بڻجي‬ ‫نه‬ ‫حصو‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫رهي‬ ‫۾‬ ‫َء‬! ‫وڃ‬ ‫نڪري‬ ‫هتان‬ ‫دارا‬ ُ ‫خ‬!‫کان‬ ‫ظلم‬ ‫جي‬ ‫هنن‬‫بچاِء‬ ‫پاڻ‬‫سگهين‬ ‫بچي‬ ‫جيترو‬!‫وڃ‬ ‫هلي‬ ‫واپس‬ ‫تي‬ ُ ‫ا‬ ‫آهي‬ ‫آئي‬ ‫جتان‬. ‫نسا‬:‫جنت‬ ‫کي‬ ‫پاڻ‬ ‫ڪري‬ ‫فيصلو‬ ‫جلد‬ ‫آئون‬ ‫ته‬ ٰ‫معني‬‫مان‬‫نڪري‬‫۾‬ ‫جهنم‬‫آهيان‬ ‫ڪي‬ ُ ‫چ‬ ‫هچي‬ُ‫پ‬.‫با‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬‫نافرماني‬ ‫سان‬ ‫جانيَء‬ ‫با‬ ‫جو‬ ‫ڪرڻ‬‫ها‬ ‫رجي‬ ُ ‫گ‬ ‫ئڻ‬ ُ ‫ه‬ ‫انجام‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ‫اهو‬! ‫مهرو‬:‫پئ‬ ‫ڀڙڪ‬ ‫کي‬ ‫ڪنهن‬ ‫متان‬ ‫وڃ‬ ‫نڪري‬ ‫تون‬ ‫پوِء‬ ‫آپي‬‫وڃي‬ ‫جي‬. ‫نسا‬:‫گهر‬ ‫هي‬‫جي‬ ‫ڏاڏيَء‬‫آهي‬ ‫ئي‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬ ‫طابق‬ ُ‫م‬ ‫وصيحت‬.‫ڇڏي‬ ‫گهر‬ ‫هاڻ‬‫وينديس‬‫ڪانه‬ ‫هرگز‬ ‫ته‬!‫ها‬‫باقي‬‫امان‬‫جي‬ ‫حوااله‬ ‫هچائينديس‬ُ‫پ‬ ‫ضرور‬ ‫تي‬ ‫انجام‬ ‫کي‬ ‫قاتلن‬!‫سان‬ ‫ڪتاب‬ ‫حساب‬ ‫ڪنهن‬!(‫روئي‬)‫چيو‬ ‫صحيح‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫واقعي‬ ‫ته‬ ‫ٿيم‬ ‫پيو‬ ‫احساس‬ ‫اڄ‬ ‫ک‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫هو‬‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫اهم‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫احساس‬ ‫ان‬! (ُ‫ر‬ ‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬ ‫بينرون‬ ‫ٻئي‬‫و‬‫ئ‬‫ي‬‫ٿيون‬ ‫ن‬)‫ڪٽ‬
 • 8. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 8 ‫اٺون‬ ‫سين‬ ‫ارسالن‬‫ليل‬ ُ ‫ک‬ ‫دروازو‬ ‫ٻاهريون‬ ‫جو‬ ‫گهر‬ ‫جي‬‫۽‬‫۽‬ ‫پاڻ‬‫زينب‬ ‫ڀيڻ‬‫غلطان‬ ‫۾‬ ‫غم‬ ‫گهر۾‬‫وهائين‬ ‫پيا‬ ‫ڙڪ‬ ُ ‫ل‬ ‫وجهي‬ ‫اکيون‬ ‫۾‬ ‫زمين‬ ‫زينب‬:‫ارسالن‬!‫مهنن‬ ‫ٽن‬‫جو‬ ‫گهر‬ ‫تو‬ ‫کان‬‫مين‬‫دروازو‬‫آهي‬ ‫ڪيو‬ ‫نه‬ ‫بند‬!‫ڏين‬ ‫ٿو‬ ‫ڪرڻ‬ ‫نه‬ ‫۽‬!‫ڪ‬‫ته‬ ‫اچي‬ ‫گهڙي‬ ‫ڦورو‬ ‫و‬! ‫ارسالن‬:‫اچي‬ ‫کڻندو‬ ‫ڇا‬ ‫ڦورو‬ ‫آپي‬!‫ڦري‬ ‫اڳئي‬ ‫فاطمه‬ ‫ته‬ ‫اها‬ ‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫ملڪيت‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫جيڪا‬‫ڪري‬ ‫فلس‬ ُ‫م‬‫وئي‬!‫باقي‬‫ڇا‬ ‫آهي‬! ‫زينب‬:‫تون‬ ‫شايد‬‫اڃان‬‫اهين‬ ‫۾‬ ‫انتظار‬ ‫ان‬‫ايندي‬ ‫ڊوڙندي‬ ‫نسا‬ ‫ته‬!‫وڃي‬ ‫نه‬ ‫موٽي‬ ‫متان‬ ‫ته‬ ‫هوندو‬ ‫بند‬ ‫دروازو‬ ‫جي‬ ‫۽‬! ‫ارسالن‬:‫اٿم‬ ‫پڪ‬ ‫آپي‬ ‫ها‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫کان‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫ته‬ ‫ٿيندو‬ ‫احساس‬ ‫ضرور‬ ‫کي‬ ‫ن‬ ُ ‫ه‬ ‫ڏينهن‬ ‫هڪ‬! ‫زينب‬:‫چوين‬ ‫ٿو‬ ‫صحيح‬!‫ڪون‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬‫هين‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬!‫کي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫احساس‬ ‫ته‬ ‫پاڻ‬ ‫تو‬‫جي‬ ‫رت‬ ‫کان‬ ‫رشتي‬‫هو‬ ‫ڪيو‬ ‫اهم‬ ‫غير‬!‫رکي‬ ‫۾‬ ‫راز‬ ‫کي‬ ‫راز‬!‫تحت‬ ‫احساس‬ ‫ان‬ ‫هن‬‫ئي‬‫اپنايو‬ ‫کي‬ ‫رشتي‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ڇڏي‬ ‫توکي‬! ‫ارسالن‬:‫آپي‬ ‫چئين‬ ‫ٿي‬ ‫صحيح‬ ‫ها‬!‫کان‬ ‫راز‬ ‫ان‬ ‫کيس‬ ‫مڃي‬ ‫ڳالهه‬ ‫هنجي‬ ُ ‫ت‬ ‫آئون‬ ‫جيڪر‬‫پهرئين‬‫جي‬ ‫رت‬ ‫هوَء‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫ڪريان‬ ‫آگاه‬ ُ‫م‬ ‫هرگز‬ ‫ڪري‬ ‫ڇڪ‬ ‫جي‬ ‫رشتي‬‫ها‬ ‫وڃي‬ ‫نه‬ ‫هلي‬ ‫ڇڏي‬ ‫پيار‬ ‫هنجو‬! ‫زينب‬:‫يس‬ ُ ‫ه‬ ‫چوندي‬ ‫توکي‬ ‫تڏنهن‬‫يس‬ ُ ‫ه‬ ‫سمجهائيندي‬ ،!‫هو‬ ‫به‬ ‫تون‬ ‫پر‬_‫رهئين‬ ‫ويهي‬ ‫ٻڌي‬! ‫ارسالن‬( :‫روئي‬)‫خبر‬ ‫ڪهڙي‬ ‫کي‬ ‫چرئي‬ ‫مون‬!‫رات‬ ‫ڏينهن‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ُ ‫ه‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫مونکي‬!‫واري‬ ‫چوڻ‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬!‫هلي‬ ‫ڇڏي‬ ‫مونکي‬ ‫ويندي‬! ‫زينب‬:‫ها‬ ‫رهون‬ ‫نه‬ ‫ڪڙهي‬ ‫۾‬ ‫انهن‬ ‫پاڻ‬ ‫اڄ‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫جن‬ ُ ‫ه‬ ‫اهم‬ ‫غير‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫احساسن‬ ‫جي‬ ‫ارسالن‬! ‫ارسالن‬:(‫روئي‬)‫هوس‬ ‫غلط‬ ‫آئون‬ ‫ڇا‬ ‫آپا‬‫نه‬!‫۽‬‫صحيح‬ ‫بلڪل‬ ‫ڌيَء‬ ‫نسا‬‫ه‬‫ئي‬!‫ها‬‫و‬‫ا‬‫قعي‬‫جا‬ ‫احساسن‬ ‫۽‬ ‫آهن‬ ‫اهم‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫اهم‬ ‫غير‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬ ‫جي‬ ‫احساس‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬!‫ناهي‬ ‫قيمت‬ ‫ڪابه‬! ‫ڪمري‬‫جو‬ ‫زينب‬ ‫۽‬ ‫ارسالن‬ ،‫ٿو‬ ‫لي‬ ُ ‫ک‬ ‫در‬ ‫جو‬‫آهي‬ ‫بيٺي‬ ‫نسا‬ ‫سان‬ ‫اکين‬ ‫ڀريل‬ ‫لڙڪن‬ ‫تي‬ ‫در‬ ،‫ٿيون‬ ‫پن‬ ُ ‫ک‬ ‫اکيون‬ ‫ن‬ ‫نسا‬( :‫روئي‬)‫بابا‬ ‫آهي‬ ‫قيمت‬‫جاني‬!‫ج‬ ‫احساس‬‫آهي‬ ‫قيمت‬ ‫ته‬ ‫ئي‬ ‫ي‬‫جاني‬ ‫بابا‬!‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ئي‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬!‫جي‬ ‫ڇڏي‬ ‫گهر‬ ‫جي‬ ‫مائٽن‬ ‫جيڪي‬ ‫ڌيئرون‬ ‫ايترون‬ ‫ته‬ ‫ها‬ ‫جي‬ ُ ‫ه‬ ‫اهم‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫رت‬‫پون‬ ‫رهي‬ ‫ڇو‬ ‫تي‬ ُ ‫ا‬ ‫هي‬ ُ ‫ا‬ ‫ٿيون‬ ‫وڃن‬ ‫۾‬ ‫پيڪن‬ ‫ها‬!‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫نه‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫ته‬ ‫هي‬ ُ ‫ا‬!(‫ڪري‬ ‫تي‬ ‫پيرن‬ ‫وڌي‬ ‫اڳتي‬‫ٿي‬ ُ ‫ا‬‫پائي‬ ‫ڀاڪر‬)‫با‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫معاف‬ ‫مونکي‬‫با‬ ‫يس‬ ُ ‫ه‬ ‫غلط‬ ‫آئون‬ ‫جاني‬!‫ته‬ ‫پيم‬ ‫خبر‬‫ني‬‫ته‬ ‫اڻي‬‫اڳ‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫۽‬ ‫آهي‬ ‫هوندي‬ ‫امانت‬ ‫وٽ‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫ئي‬ ‫کان‬ ‫چم‬ ‫ٿا‬ ‫پون‬ ‫ڇڏڻا‬ ‫پوِء‬!‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫ڇڏيو‬ ‫ڪري‬ ‫معاف‬ ‫مونکي‬!‫احساس‬ ‫جو‬ ‫پيار‬ ‫توهانجي‬ ‫مونکي‬‫آ‬‫هي‬! ‫ٿو‬ ‫نهاري‬ ‫سان‬ ‫هيرت‬ ‫ڏي‬ ‫اپيَء‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ارسالن‬ ‫زينب‬:(‫کي‬ ‫نسا‬‫روئندي‬)‫ڌيَء‬ ‫ڇو‬!‫هاڻ‬‫هتي‬ ‫ڇا‬‫ٻيو‬ُُ ُ ‫ڪ‬‫جه‬‫به‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫ياد‬ ‫جو‬ ‫ئين‬ ُ ‫ه‬ ‫وئي‬ ‫وساري‬‫آئي‬ ‫کڻڻ‬ ‫موٽي‬ ‫۽‬ ‫يئي‬ ‫آ‬‫هين‬! ‫نسا‬:‫زينب‬ ‫پڦو‬ ‫ها‬!‫هو‬ ‫ويو‬ ‫رهجي‬ ‫ئي‬ ‫هتي‬ ‫ته‬ ‫احساس‬ ‫هنجو‬ ُ‫م‬! ‫ٿي‬ ‫روئي‬ ‫لپٽي‬ ‫کيس‬ ‫چئي‬ ‫ائين‬،‫لپٽي‬ ‫سان‬ ‫پيُء‬ ‫وري‬ ‫پوِء‬ ‫نسا‬:‫جاني‬ ‫بابا‬!‫ٿو‬ ‫ڌجي‬ُ‫ٻ‬‫آهن‬ ‫هوندا‬ ‫اهم‬ ‫کان‬ ‫احساسيت‬ ‫رشتا‬ ‫جا‬ ‫رت‬ ‫ته‬‫پر‬‫جاني‬ ‫بابا‬!‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫اهڙن‬‫فائدو‬ ‫جو‬ ‫۾‬ ‫جنهن‬ ‫ڪهڙو‬ ‫ئي‬‫احساس‬‫جي‬ ُ ‫ه‬ ‫نه‬ ‫ئي‬ ‫شيِء‬ ‫ڪا‬ ‫نالي‬.(‫مهرو‬‫جي‬ ‫ڪمري‬ ‫به‬‫مان‬ ‫در‬‫پائي‬ ‫جهاڪي‬‫اچي‬ ‫اندر‬‫ٿي‬) ‫ارسالن‬:‫ڌيَء‬ ‫ها‬!‫ڇڏي‬ ‫ڏئي‬ ‫شڪست‬ ‫کي‬ ‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫احساس‬ ‫وري‬ ‫دفعو‬ ‫هڪ‬(‫ڏسي‬ ‫ايندو‬ ‫کي‬ ‫مهروَء‬)‫هيَء‬ ‫گڏ‬ ‫توسان‬‫ڪير‬‫آيو‬‫ڌيَء‬ ‫نسا‬ ‫آهي‬!
 • 9. ‫رشتا‬‫رت‬‫يا‬‫احساس‬‫جا‬ (‫ر‬‫شتا‬‫جا‬ ‫احساس‬ ‫يا‬ ‫رت‬)‫ڪشي‬ ‫منظر‬ ‫۽‬ ‫ڪالما‬ُ‫م‬ ،‫تحرير‬:‫ميمڻ‬ ‫عبدالرزاق‬ solo Play Page 9 ‫نسا‬:‫ٻي‬ ‫ها‬ ُ ‫ا‬ ‫به‬ ‫هيَء‬‫جي‬ ‫حويليَء‬‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫آهي‬ ‫مظلوم‬!‫رشتن‬ ‫جي‬ ‫رت‬ ‫کي‬ ‫جنهن‬‫اللچ‬ ‫پنهنجي‬‫۽‬ ‫ملڪيت‬ ‫مال‬ ، ‫رکڻ‬ ‫ڦٻائي‬ ‫اڪيلي‬ ‫کي‬ ‫جائداد‬‫الِء‬‫ٺوڪرن‬ ‫پنهنجي‬‫۾‬‫وهاري‬‫رکيو‬!‫به‬ ‫هيَء‬‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬ ‫جي‬‫ته‬ ‫ها‬ ‫ڪري‬ ‫ضد‬ ‫الِء‬‫الزمن‬ ‫ها‬ ‫وڃي‬ ‫مارائجي‬ ‫۾‬ ‫الزام‬ ‫جي‬ ‫ڪاريِء‬ ‫ڪارو‬!‫کي‬ ‫هن‬‫فلحال‬‫سام‬ ‫نهاد‬ ‫نام‬‫تي‬ ‫نالي‬ ‫جي‬‫هنج‬ ‫جي‬ ‫دائيَء‬ ‫هڪ‬ ‫وانگر‬ ‫مون‬ ‫وهاري‬ ‫۾‬‫ئي‬ ُ ‫ه‬ ‫وئي‬ ‫ڏياري‬ ‫پناه‬!‫بابا‬‫آئي‬ ‫ڪڍي‬ ‫بچائي‬ ‫ته‬ ‫مونکي‬ ‫حوااله‬ ‫امان‬ ‫جاني‬‫ڏئي‬ ‫به‬ ‫قرباني‬ ‫جي‬ ‫جان‬ ‫پنهنجي‬ ‫۽‬ ‫ڇڏي‬!‫جاني‬ ‫بابا‬!‫نه‬ ‫ڪو‬ ‫ٻيو‬ ‫وڌ‬ ‫کان‬ ‫مهروَء‬ ‫ڀيڻ‬ ‫ننڍي‬ ‫هنجي‬ ُ‫م‬ ‫هن‬ ‫کي‬ ‫ان‬ ‫شايد‬ ‫آهي‬ ‫اهم‬ ‫ڪيترو‬ ‫رشتو‬ ‫جو‬ ‫احساس‬ ‫سگهي‬ ‫سمجهي‬! ‫ارسالن‬:(‫وجهي‬ ‫۾‬ ‫ڀاڪر‬)‫ڌيَء‬ ‫اچ‬!‫آئون‬‫آهيان‬ ‫جاني‬ ‫بابا‬ ‫به‬ ‫هنجو‬ ُ ‫ت‬! ‫زينب‬:‫آباد‬ ‫زنده‬ ‫احساس‬!‫به‬ ‫ڪلهه‬ ‫احساس‬‫کٽيل‬‫۽‬ ‫هو‬‫آهي‬ ‫ئي‬ ‫کٽيل‬ ‫کان‬ ‫صدين‬ ‫به‬ ‫اڄ‬( !‫فريز‬) ‫ڄاڻي‬ُ‫پ‬ ‫نوٽ‬: ‫هن‬‫پلي‬ ‫اسڪين‬‫ڊائالگ‬ ‫۽‬ ‫اسٽوري‬ ،‫الئين‬ ‫ون‬ ،‫حق‬ ‫سڀ‬ ‫جا‬‫واسطا‬ ‫۽‬‫وٽ‬ ‫ليکڪ‬‫رائيٽ‬ ‫ڪاپي‬ ‫ئ‬ ‫تحت‬ ‫ايڪٽ‬‫آهن‬ ‫محفوظ‬.‫جنهن‬‫حاصل‬ ‫پرميشن‬ ‫جي‬ ‫ليکڪ‬ ‫کي‬‫ڪر‬‫بنا‬ ‫ڻ‬‫نه‬ ‫ن‬‫۾‬ ‫شڪل‬ ‫به‬ ‫ڪنهن‬ ‫نه‬‫ٿو‬ ‫سگهجي‬ ‫لکي‬‫ٿ‬ ‫سگهجي‬ ‫ڪري‬ ‫ايئر‬ ‫آن‬ ‫نه‬‫و‬.‫جيسين‬‫ملي‬ ‫نه‬ ‫اجازت‬ ‫جي‬ ‫ليکڪ‬ ‫ڪه‬.‫اجازت‬ ‫الِء‬ ‫ڪرڻ‬ ‫حاصل‬:‫رکو‬ ‫رابطو‬ ‫تي‬ ‫سيل‬ ‫يا‬ ‫ڪريو‬ ‫ميل‬ ‫اي‬ E-Mail : sindhi-media@yahoo.com Newsaidabad@hotmail.com Cell Nos: 923002895691 & 923152075056 Facebook: http://www.facebook.com/sindhimedia.sollywood