Publicité

Alueiden osaamisen aika foorumi 160621

Sitra the Finnish Innovation Fund
21 Jun 2021
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Alueiden osaamisen aika foorumi 160621(20)

Publicité

Plus de Sitra the Finnish Innovation Fund(15)

Dernier(20)

Publicité

Alueiden osaamisen aika foorumi 160621

 1. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Tervetuloa! Aloitamme klo 9.00 Esittele itsesi odotellessa chat-kenttään ja kerro mikä toi sinut tänne tänään Huom. Kirjoita koko nimesi profiiliisi (oman videon yläkulma > … > rename)
 2. Ohjelma 9.00 Avaus ja tervetulosanat yliasiamies Jyrki Katainen, Sitra Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli projektijohtaja Helena Mustikainen, Sitra Yhdeksän alueen tilannekuvien julkistus 10.00 Tilaisuus päättyy - kiitos!
 3. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi kysyä teknisiä neuvoja tai kommentoida esitettyjä ajatuksia. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi halutessaan pitää mielellään auki. Jaamme teidät myöhemmin tilaisuuden aikana pienryhmiin – siirryt ryhmään ja sieltä pois automaattisesti.
 4. Jyrki Katainen yliasiamies Sitra Avaussanat
 5. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli
 6. Alueiden osaamisen aika - foorumi 16.6. Prosessi Tilannekuva- foorumit Lab-kehittäjätiimi Tulevaisuus- foorumit Suunnitteluryhmän välityöstöä 3-5/21 4-5/21 2-4/21 loka joulu touko
 7. Kohti vuorovaikutteista tilannekuvaa 7 Miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii? Miltä alueen kehittäminen tällä hetkellä näyttää? Miltä alueen osaajatilanne näyttää?
 8. Elinvoiman elementit ja työn fokus Työpaikat Osaaminen Yritykset Kilpailu- kyky
 9. 1. Seuraavaksi teidät jaetaan alueryhmiin. Siirryt siihen ryhmään, jonka valitsit ilmoittautuessasi. 2. Siirtyminen tapahtuu automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 3. Jos huomaat joutuneesi väärään ryhmään, voit halutessasi palata päätilaan, josta sinut siirretään oikeaan paikkaan. 4. Julkistusosuuden päätteeksi siirryt automaattisesti takaisin päätilaan, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Yhdeksän alueen tilannekuvien julkistus
 10. Ilmiön johtamisen toimintamalli – monipuolinen tiedonkäyttö, tiedon yhteinen tulkinta, jatkuva vuoropuhelu Ilmiöiden ymmärtämistä tukeva tiedonkäyttö Yhteistä ymmärrystä synnyttävä vuorovaikutus Yhteinen tilannekuva Tavoitteet ja toimen- piteet Elinvoimatyön ja osaamis- ekosysteemin vaikuttavuus
 11. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos! Tervetuloa jatkamaan keskustelua Facebook-ryhmään: www.facebook.com/groups/alueidenosaa misenaika Alueiden osaamisen aika –foorumi jatkuu klo 10.15.
 12. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Tervetuloa! Aloitamme klo 10.15
 13. Ohjelma 10.15 Yritysten toimintaedellytykset ja osaamisen merkitys projektijohtaja Helena Mustikainen, Sitra Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen maakuntajohtaja Mika Riipi, innovaatiopäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari, toimitusjohtaja Anu Tervonen Osaaminen uudistaa työelämää Kehittämispäällikkö Merja Suoperä, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio, kunnanjohtaja Niina Kuuva Miten osaamisekosysteemi saadaan toimimaan? toimitusjohtaja Siamäk Naghian, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jaana Ritola, yrityskoordinaattori Ville Viholainen Yhteenveto vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Sitra 12.00 Tilaisuus päättyy - kiitos!
 14. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi kysyä teknisiä neuvoja tai kommentoida esitettyjä ajatuksia. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi halutessaan pitää mielellään auki.
 15. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Yritysten toimintaedellytykset ja elinvoima
 16. Elinvoiman elementit ja työn fokus Työpaikat Osaaminen Yritykset Kilpailu- kyky
 17. Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen Anu Tervonen Toimitusjohtaja Kainuun Yrittäjät Marja-Terttu Kurunsaari Innovaatiopäällikkö Sedu Mika Riipi Maakuntajohtaja Lapin liitto Jaana Villanen Vanhempi neuvonantaja Osaamisen aika
 18. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...elinkeinorakenne entisestään monipuolistuu, se lisää resilienssiä. ...uudistumme jatkuvasti, tuemme innovaatioita ja kehitämme toiminta- ympäristöjä monipuolisiksi. ...kehityshankkeet muodostavat jatkumon, sisältävät jälkihoidon ja etenemispolun. …hankkeiden ekosysteemiä: jatkuvaa vuoropuhelua verkostoissa, joissa yritykset ovat mukana, sitoutumista ja yhdessä tekemistä. ...oppimis- ja kehittämisympäristöt muodostaisivat monialaisia yrityshautomoita. …klustereiden kehittämistyön jatkamista yritysten toimintaympäristöjen ja yhteistyön kehittämiseksi. Myös yrityskentän pienet mukaan! ...Lappi-brändi on vahva ja mielikuvat oikeita. …brändi toteutuu ja tehdään eläväksi aktiivisessa tekemisessämme. Sitoudumme toteuttamaan yhteistä brändiämme. ...yrittäjien ja julkisten toimijoiden välinen vuorovaikutus paranee. …julkisten toimijoiden toiminta on yrityslähtöistä. Yritykset tuottavat elinvoimaa ja työtä alueelleen. Yrityspalveluiden saatavuus kaikkialla. ...meillä on vahva yhteinen lappilainen edunvalvonta (kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön). …yhteistyön foorumit ovat kunnossa, myös yritysten ääntä kuullaan ja teemme vahvaa vaikuttajaviestintää. Lapin vuorovaikutteinen tilannekuva Resilienssi, rakenne- muutokset (neg + pos) Tuotekehitys - rajapinnat, yhteistyö Veto- ja pitovoima Uudistuminen, ml. vihreä ja digisiirtymä Kansainvälisyys S W O T Tunnistetut ilmiöt Työvoiman riittävyys ja osaaminen
 19. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...yhdessä laadittu strategia ohjaa osaamisen kehittymistä ja osaamisen saamista Kainuuseen. ...Kainuu-sopimus laaditaan keskeisten kehittämis- organisaatioiden kesken. ...strategian omistajuus ja vastuutahot ovat selviä. ...strategiseen johtamiseen sitoudutaan ja tehdään laajaa yhteistyötä yritysten, kuntien ja kehittämis- organisaatioiden kesken. ...Kainuun veto- ja pitovoima paranee onnistuneella monipuolisella mainetyöllä. ...Kainuu asuinpaikkana, yritykset työpaikkana ja Kainuu yritysten ja investointien sijoittumispaikkana ovat paremmin tunnettuja. ...saamme lisää asukkaita, koska silloin pystymme tarjoamaan koulutusta, palveluita ja erityisesti työnantajille osaavia työntekijöitä. ...opiskelijat kiinnittyvät Kainuuseen opintojen aikana/päätyttyä ja etätyön, pendelöinnin sekä monipaikkaisuuden mahdollisuudet hyödynnetään. ...saamme lisää kansainvälisiä osaajia. ...toimimme monin erilaisin tavoin – ulkomaiset perheineen huomioidaan, suvaitsevaisuus lisääntyy konkreettisin toimenpitein tukemalla, kokeiluilla, kouluttamalla ja valmentamalla. ...TKI-toiminta on vireää ja eri koulutusasteiden tarjonta on laajaa ja monipuolista. ...haemme aktiivisesti kärkitoimialoihin pohjautuvaa koulutus- ja tutkimustoimintaa alueelle yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kesken. ...Kainuuseen perustetaan lisää kasvuhakuisia yrityksiä ja tänne muuttaa muualta lisää yrityksiä hyvien toimintaedellytysten ansiosta. ...yritysten kasvupalvelut toimivat ja ovat helposti saavutettavissa, yrityspalveluihin ja yritysmyönteisyyteen panostetaan. Kainuun vuorovaikutteinen tilannekuva Yhteistyön johtaminen Mainetyö Kohtaanto S W O T Tunnistetut ilmiöt Yritysten kyvykkyys ja uudistuminen Moni- kulttuurinen renessanssi
 20. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa - ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa. - kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa. ...osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan -ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. -kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla. ...työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset, jalostusarvo - TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen. - hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen varmistamiseksi. ...yritykset kansainvälistyvät - vahvistetaan kv-verkostoja, -osaamista ja kaikkien kielitaitoa. - huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle. Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen veto- voimaisin? Collaborate and develop, or die Kaikki keinot osaaja- potentiaalin kasvuun Ekosysteemi- mäisen ajattelutavan vahvistaminen S W O T Tunnistetut ilmiöt
 21. Jaa ajatuksesi chattiin!
 22. Osaaminen uudistaa työelämää Johanna Vainio Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Varsinais-Suomen Yrittäjät Niina Kuuva Kunnanjohtaja Puumalan kunta Merja Suoperä Kehittämispäällikkö Koulutuskuntayhtymä SASKY Milma Arola Johtava asiantuntija Osaamisen aika
 23. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme konkreettisin toimenpitein. ...meillä on avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy kopin ottajia ja rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. ...Pirkanmaa on tunnettu myös kansainvälisistä osaajistaan, mikä ratkaisee osaajapulaa. Täällä on monipuolisia opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia. ...luomme organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin. Osaajapulaa ratkaistaan konkreettisin, kohderyhmät tavoittavin toimenpitein. Osaajille on työpaikkoja, ja kotiutumista vahvistetaan. ...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa. ...maakunnassa ruokitaan kaikenkokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön. Luodaan yhdessä tekemisen toimintamalleja. ...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu ennakoiva yhteiskehittämisen ja -oppimisen symbioosi. Tämä synnyttää jatkuvaa kehittämistyötä mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi. ...oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on kumppanuutta ja jatkuvaa kehittämistä osaamistarpeiden kattamiseksi. Meillä on joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja kokeiluja. Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus KOKO osaajatilanne KEIDEN yhteistyön tilanne SUURI kehittämisen dilemma KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten rajapinta
 24. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...varsinaissuomalaiset toimijat tuntevat oman maakuntansa vahvuudet ja erityispiirteet. ...jokainen varsinaissuomalainen tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa ja osaa tuoda ne esiin yhtenäisellä viestinnällä/viesteillä. ...Suomi ja Varsinais-Suomi helpottavat osaamis- ja työperäistä maahanmuuttoa. ...houkutellaan kv-opiskelijoita niille aloille, joilla on tarve lisätyövoimalle. ...Turun korkeakouluista valmistuvista merkittävä osa jää työskentelemään pääasiassa Varsinais- Suomen alueelle. ...opiskelijat kiinnitetään työelämään jo opiskelujen aikana (harjoittelut, opinnäytetyöt, projektit tms.) ja että alueella on kiinnostavia työmahdollisuuksia. ...varsinaissuomalaiset toimijat vaikuttavat kansainvälisissä verkostoissa. ...yritysten edustajat tuntevat ja näkevät osallistumisen hyödyt esim. osaajien houkuttelun tai oman osaamisen lisäämisen kautta. ...yritysten on helppo tulla mukaan, panostaa ja hyötyä kehittämistyöstä. ...yhteys pitää rakentaa käytännön yhteistyön kautta, esimerkiksi opiskelija on työpaikalla oppimassa ja yhteinen intressi kasvaa ja syntyy tästä. Varsinais-Suomen vuorovaikutteinen tilannekuva Osaajatilanne Yritys- oppilaitos- rajapinta Yhteistyön tilanne S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus ja vetovoima
 25. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...Etelä-Savo on aidosti houkutteleva alue asua, yrittää ja tehdä töitä. .... tunnistamme ja hyödynnämme vetovoima- tekijämme ja teemme vahvaa alueiden- ja toimijoiden välistä yhteistyötä vetovoiman lisäämiseksi ja myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi. ...Etelä-Savo tunnetaan puhtaan luonnon, hyvinvoinnin ja elämisen laadun maakuntana. …meillä on kestävään kehitykseen, luontoon, hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvää osaamista, elinkeino- ja työmahdollisuuksia ja palveluja sekä aitoa yhteisöllisyyttä. ...tiivis työelämän ja oppilaitosten ekosysteemi vahvistaa maakunnan elinvoimaa. …vahvistetaan työelämä-oppilaitos yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja, jatkuvaa oppimista sekä ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä. ...alueen yrityksillä on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. …työelämä-oppilaitosyhteistyö tuottaa osaamistarpeisiin vastaavaa työvoimaa, auttaa yrityksiä uudistumaan ja vahvistaa alueen työllisyyttä ja kilpailukykyä, toimijat sitoutuvat yhteiseen vaikuttamistyöhön ja ennakointi- prosessiin. Työelämätaitojen kehittämiseen ja ohjaukseen panostetaan ja kansainvälisyyden mahdollisuudet hyödynnetään laajasti. Etelä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Moni- paikkaisuus Maakunna nveto- ja pitovoima Digitaalisuus Osaamisen saatavuuden varmista- minen S W O T Tunnistetut ilmiöt Hyvinvointi ja elämänlaatu - arjen helppous Yritysten ja oppilaitosten ekosysteemi
 26. Jaa ajatuksesi chattiin!
 27. Miten osaamisekosysteemi saadaan toimimaan? Jaana Ritola Kuntayhtymän johtaja Koulutuskeskus Brahe Ville Viholainen Yrittäjyyskoordinaattori Linnan Kehitys Oy Siamäk Naghian Toimitusjohtaja Genelec Oy Tapio Huttula Vanhempi neuvonantaja Osaamisen aika
 28. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja työelämälähtöistä. ...teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme osaamistarpeet, resurssit ja puitteet ovat kunnossa. ...olemme tunnettuja yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten arvostaminen on meillä arvo. ...tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja asenneilmapiiri tukevat yrittäjyyttä ja kasvua, käytämme yritysten palveluita. ...teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm. puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen palveluun. ...alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia kasvuhalukkaita yrityksiä, rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti, palveluasenne on kunnossa. ...alueelle työ- ja koulutusperäisen (maahan)muuton kautta tulevat henkilöt jäävät pysyvästi alueelle. ...sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjonta ja -asenne ovat kunnossa, kielitaito ei muodostu esteeksi. ...aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä enemmän. ...verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle on otollinen ilmapiiri, kehittäminen on tuloksekasta. Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus Asenne ja yhteinen tavoitetila Työvoima Toimiala- rakenteen monipuolista- minen Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...alueen koulutus ja TKI-toiminta on laajaa ja työelämälähtöistä. ...teemme tiivistä yhteistyötä, tunnistamme osaamistarpeet, resurssit ja puitteet ovat kunnossa. ...olemme tunnettuja yrittäjämyönteisyydestämme ja yritysten arvostaminen on meillä arvo. ...tukipalvelut ovat kunnossa, päätöksenteko ja asenneilmapiiri tukevat yrittäjyyttä ja kasvua, käytämme yritysten palveluita. ...teollisuuskaupungin rinnalla kehitymme mm. puuteollisuuteen, matkailuun ja ensiluokkaiseen palveluun. ...alueelle saadaan lisää investointeja ja uusia kasvuhalukkaita yrityksiä, rahoitusmahdollisuudet käytetään tehokkaasti, palveluasenne on kunnossa. ...alueelle työ- ja koulutusperäisen (maahan)muuton kautta tulevat henkilöt jäävät pysyvästi alueelle. ...sopivia asuntoja on riittävästi, julkisen ja yksityisen sektorin palvelutarjonta ja -asenne ovat kunnossa, kielitaito ei muodostu esteeksi. ...aktiivisia alueen kehittäjiä on nykyistä enemmän. ...verkostoon saadaan uusia jäseniä, kehitystyölle on otollinen ilmapiiri, kehittäminen on tuloksekasta. Raahen seudun vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus Asenne ja yhteinen tavoitetila Työvoima Toimiala- rakenteen monipuolista- minen
 29. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyö tiivistyy ...rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen strategia. ...Hämeenlinnasta tulee yritysmyönteinen ja yrityslähtöisesti toimiva kaupunki ...yritykset huomioidaan kaupunkien ja julkisyhteisöjen hankinnoissa sekä päätöksenteossa. ...Hämeenlinnassa asumisen vaihtoehtoa harkitaan, kun työ- tai opiskelupaikka on jossakin Suomen kasvukäytävällä. ...Hämeenlinnaa markkinoidaan asumisen vaihtoehtona ja tarjotaan lisää etätyöyhteisöjä/- paikkoja. ...panostamme nuoriin ja heidän mielikuvaansa Hämeenlinnasta sekä helpotamme Hämeenlinnaan muuttavien juurtumista alueen verkostojen ja yhteisöjen kautta ...osallistetaan ja autetaan uusia hämeenlinnalaisia löytämään alueen verkostot ja yhteisöt juurtumisen helpottamiseksi ...Hämeenlinna kääntää kompaktin koon vahvuudeksi ...päättäjät ovat helposti lähestyttäviä ja alueella on kunnioittavan keskustelun ja kuulemisen ilmapiiri. Lisäksi asioiden hoito on helppoa, joustavaa ja nopeaa. ...ekosysteemejä rakennetaan systemaattisesti vahvuuksiemme ympärille ...päättäjät ja vaikuttajat mukaan kokeilevaan ekosysteemityöhön, jossa tavoitteena konkreettisesti mitattavat tulokset. Hämeenlinnan vuorovaikutteinen tilannekuva Yhteistyön tiivistäminen Osaava työvoima S W O T Tunnistetut ilmiöt Yrityslähtöi- syys ja yritys- myönteisyys Katse tulevaisuuteen Yrityksille apua koko elinkaarelle Yritys- ja oppilaitos- rajapinta
 30. Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimia. ...tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. ...osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. ...Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolais- kulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin. ...Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena. ...oman väestömme ja muualta Suomesta muutta- neiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. ...alueella vallitsee luottamuksen henki. ...keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. ...Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. ...ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. ...poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. ...tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi. Alueellisen osaamisen johtaminen Osaamisen verkosto Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Yritys- oppilaitos- rajapinta Osaaminen menestys- tekijänä S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus ja vetovoima Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimia. ...tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. ...osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. ...Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolais- kulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin. ...Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena. ...oman väestömme ja muualta Suomesta muutta- neiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. ...alueella vallitsee luottamuksen henki. ...keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. ...Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. ...ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. ...poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. ...tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi. Alueellisen osaamisen johtaminen Osaamisen verkosto Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Yritys- oppilaitos- rajapinta Osaaminen menestys- tekijänä S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus ja vetovoima
 31. Jaa ajatuksesi chattiin!
 32. Elinvoiman elementit ja työn fokus Työpaikat Osaaminen Yritykset Kilpailu- kyky
 33. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos! Tervetuloa jatkamaan keskustelua Facebook-ryhmään: www.facebook.com/groups/alueidenosaa misenaika Alueiden osaamisen aika –foorumi jatkuu klo 12.30.
 34. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Tervetuloa! Aloitamme klo 12.30 Odotellessa esittele itsesi chattiin ja kerro, mikä yhteisessä kehittämisessä innostaa. Huom. Kirjoita koko nimesi profiiliisi (oman videon yläkulma > … > rename)
 35. Ohjelma 12.30 Avaus ja johdatus aiheeseen Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli - prosessin käynnistäminen - tilannekuvafoorumit - seuraavat askeleet Kysy ja kehitä – keskustelua ja työskentelyä ryhmissä 14.00 Tilaisuus päättyy – kiitos!
 36. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi kysyä teknisiä neuvoja tai kommentoida esitettyjä ajatuksia. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi halutessaan pitää mielellään auki, etenkin ryhmäkeskustelujen aikana. Jaamme teidät myöhemmin tilaisuuden aikana pienryhmiin – siirryt ryhmään ja sieltä pois automaattisesti.
 37. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli: prosessin käynnistäminen
 38. Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle. Uusi osaaminen syntyy entistä useammin muuttuvassa työelämässä ja muissa oppimisen paikoissa. Koulutusjärjestelmä tukee työelämän uudistumista. Alueiden verkosto- yhteistyön taustalla on 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta. Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista
 39. Prosessin tavoitteena on vahvistaa: ● Alueen elinvoimaa ● Vetovoimaa ja pitovoimaa ● Osaavan työvoiman saatavuutta Sitran tulokulma Elinikäisen oppimisen edistämiseen alueella Prosessin vaikutus alueelle Verkosto- yhteistyön vauhditta- minen Elinvoimatyön vaikuttavuuden varmistaminen Kokonaiskuvan katsoja Sillanrakentaja Areenan tarjoaja Toimijoiden muutos- kyvykkyyden kehittyminen
 40. Prosessin käynnistys Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista Alueiden verkostoyhteistyön taustalla on 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta Alueiden tarpeet erilaistuvat ja tarvitaan alueellisia ratkaisuja Ratkaisuihin tarvitaan yhteinen tilannekuva, joka syntyy kun uutta tietoa käsitellään vuorovaikutuksessa keskeisten toimijoiden kanssa Alueiden osaamisen aika -foorumit
 41. Prosessin käynnistys Alueiden kartoittaminen ja tunnistaminen Miltä näyttää alueen hanke- ja kehittämistyön tila? Sitran toimeksianto jatkokeskustelua varten Mitä osaamista/ lisäarvoa Sitra voi tuottaa? Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista Onko alueella tahtoa? Miten alue aikoo edistää Teesi 3:sta? Mitkä ovat alueellisen yhteistyön strategiset kärjet ja miten varmistetaan yhteistyön jatkuvuus? Jatkokeskustelut Yhteinen ymmärrys on saavutettu Tilannekuvaprosessi voi alkaa! Tavoitteiden yhteensovittaminen. Tapaamiset alueiden kanssa
 42. Ilmiön johtamisen toimintamalli – monipuolinen tiedonkäyttö, tiedon yhteinen tulkinta, jatkuva vuoropuhelu Ilmiöiden ymmärtämistä tukeva tiedonkäyttö Yhteistä ymmärrystä synnyttävä vuorovaikutus Yhteinen tilannekuva Tavoitteet ja toimen- piteet Elinvoimatyön ja osaamis- ekosysteemin vaikuttavuus
 43. Elinvoiman elementit ja työn fokus Työpaikat Osaaminen Yritykset Kilpailu- kyky
 44. Onnistumisen edellytykset Purpose Yhteinen päämäärä ja siihen sitoutuminen on alueen elinvoiman ja kehittämisen perusta Place & Platforms Yhtenäisen ja helppokäyttöisen areenan tarjoaminen Process Systemaattinen prosessin johtaminen ja yhteinen työskentely mahdollistavat yhteisen päämäärän saavuttamisen People Kolmikannan läsnäolo ja erilaisten toimijoiden kutsuminen rikastuttavat prosessia Passion Laadukas fasilitointi mahdollistaa avoimen dialogin ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen
 45. 1. Suuntaa Howspace-työtilaan tänään sähköpostiisi klo 12.30 saamasi henkilökohtaisen linkin kautta (viestin lähettäjä Minna Tuomi) Huom. Pidä Zoom edelleen auki! 2. Jaa ajatuksesi yhdellä sanalla: Mikä on tärkein tekijä, joka synnyttää oman alueesi elinvoiman? (Jätä Howspace auki selaimeen, käytämme sitä vielä tilaisuuden aikana!) Jaa ajatuksesi Howspacessa!
 46. Milma Arola johtava asiantuntija Sitra Jaana Villanen vanhempi neuvonantaja Sitra Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli: tilannekuvafoorumit
 47. Alueiden osaamisen aika ● Sitra vauhdittaa yhdeksällä alueella eri puolella Suomea alueen toimijoiden yhteistyötä ja yhdessä oppimista vuoden 2021 ajan. ● Sitra tukee alueen päättäjien sekä yritysten, julkisten toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen edustajien kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista. ● Yhteistyön tuloksena alueen voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa.
 48. Alueiden rooli Tiedon syöttäminen prosessiin Foorumien valmistelu alueen näkökulmasta (suunnitteluryhmä) Jatkotoimenpiteet johtopäätösten pohjalta 1 2 3 Sitran rooli Tiedontuotanto (Hankeportfolio, yrityskysely, väestöselvitys) Areenan tarjoaminen Fasilitointi 1 2 3
 49. Yritykset ja yrittäjäjärjestöt Oppilaitokset ja kehittäjäorganisaatiot Julkinen sektori ja julkiset palvelut Sillanrakentaja Kolmikannan merkitys
 50. Prosessikuvaus Aluetyö ja suunnitteluryhmän kokoaminen 1. Foorumi Sitran taustatyötä Tilannekuvan tiedontuotanto Teema: Miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii? Teema: Miten alueen hanke- ja kehittämistyö tällä hetkellä toimii? Teema: Miltä alueen osaajatilanne näyttää? Suunnitteluryhmän välityöstöä Prosessin käynnistys Seuraavat askeleet 2. Foorumi 3. Foorumi
 51. Passion Laadukas fasilitointi mahdollistaa avoimen dialogin ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen Purpose Yhteinen päämäärä on alueen elinvoiman ja kehittämisen perusta Place & Platforms Yhtenäisen ja helppokäyttöisen areenan tarjoaminen Foorumin perusrakenne Process Systemaattinen prosessin johtaminen ja yhteinen työskentely mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen People Kolmikannan läsnäolo ja erilaisten toimijoiden kutsuminen rikastuttavat prosessia Avaus ja tervetulosanat Alueen toimijoiden puheenvuorot Mistä ollaan tultu? Missä ollaan nyt? Osallistujien kommentit Teemaan virittäytyminen: Tiedontuotannon esittely ja kommentointi Työskentelyä pienryhmissä Pienryhmä- työskentelyn purku Seuraavat askeleet: Minne ollaan menossa? Foorumin tavoitteet: Teema:
 52. Foorumeiden taustatyö Alueellinen taustatyö Sitran taustatyö Tiedon tuottaminen ● Alueen toiveiden tarkentuminen ● Suunnitteluryhmän taustatyö, tapaamiset ● Mukana laaja edustus alueen eri toimijakentistä ● Puhujien etsiminen, briiffaus ja koordinointi ● Juoksutuksen valmistelu ● Tapahtuman koordinointi ● Kutsujen lähettäminen yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa ● Tiedontuotannon toteuttaminen Sitran toimeksiannosta ● Tiedontuotannon läpikäynti yhdessä alueen toimijoiden kanssa
 53. Satu Ahopelto Seinäjoen ja Ilmajoen osaamisen aika –suunnitteluryhmän jäsen yrityspalvelupäällikkö, Sedu Mikä tällaisen prosessin merkitys on alueelle?
 54. 1. Suuntaa jälleen Howspaceen. 2. Jakaudumme myöhemmin tilaisuuden aikana ryhmiin: • Toisessa ryhmässä on mahdollista kysyä ja saada lisätietoa konseptista. • Toisessa ryhmässä on mahdollista jakaa ajatuksiaan ja osallistua konseptin kehittämiseen. 3. Valitse kumpaan ryhmään haluat osallistua. (Jätä Howspace auki selaimeen, käytämme sitä vielä tilaisuuden aikana!) Haluatko kysyä vai kehittää?
 55. Milma Arola johtava asiantuntija Sitra Jaana Villanen vanhempi neuvonantaja Sitra 1. tilannekuvafoorumi
 56. Avaus ja tervetulosanat Alueen toimijoiden puheenvuorot Mistä ollaan tultu? Missä ollaan nyt? Osallistujien kommentit Teemaan virittäytyminen: Yrityskyselyn tulosten esittely ja kommentointi Työskentelyä pienryhmissä Pienryhmä- työskentelyn purku Seuraavat askeleet: Minne ollaan menossa? 1.Foorumin painopisteet Tulevaisuuden trendejä: Millaisia mahdollisuuksia ja uhkia trendeissä koette olevan yritysten toimintamahdollisuuksien kannalta? Jatka virkettä chattiin: Tänään oivalsin, että... Alueen vahvuudet ja haasteet: Kun ajattelet nykytilannetta, millaisia vahvuuksia/ heikkouksia näet alueen yritysten toiminta- mahdollisuuksissa? Esittele itsesi odotellessa chat-kenttään ja kerro: Mikä on mielestäsi alueen elinvoiman salaisuus? Jaa ajatuksesi yhdellä sanalla: Mikä on tärkein tekijä, joka synnyttää alueen elinvoiman? Teema: Miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii? Foorumin tavoitteet: ● Luoda kokonaiskuva prosessista, sen tavoitteista ja eri vaiheista ● Aloittaa tilannekuvan muodostaminen hyödyntäen SWOT-mallia ● Jakaa yrityskyselyn tulokset ja saada erityisesti yrittäjien ääntä kuuluviin ● Aloittaa yhteistyö innostavasti
 57. Yrityskysely Alkuvuonna 2021, Taloustutkimus toteutti laajan valtakunnallisen yrityskyselyn Sitran toimeksiannosta. 2 069 yrityspäättäjää haastateltiin puhelimitse. Haastatelluista 55 prosenttia oli 1-4 hengen yrityksiä. Yrityskyselyn toteuttaminen käytännössä: 1. Yrityskyselyn tavoitteena on saada yritysten näkökulmasta mahdollisimman kattava kuva siitä, millainen on alueen osaamisen ekosysteemin ja elinvoimaisuuden nykytila ja mitä voitaisiin tehdä sen kehittämiseksi 2. Kohderyhmänä ovat alueelle merkitykselliset yrittäjät ja yritykset 3. Kysely voidaan toteuttaa puhelinhaastatteluna tai sähköisesti. Kyselyssä kartoitetaan trendien vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen, työelämän ja oppilaitosten rajapintaan sekä osaamisen merkitystä liiketoiminnan kilpailutekijänä 4. Yrityskyselyn tuloksia hyödynnetään tarkasteltaessa yhteisiä keinoja alueen osaamisen ekosysteemien kehittämiselle ja elinvoiman vahvistamiselle
 58. Milma Arola johtava asiantuntija Sitra Jaana Villanen vanhempi neuvonantaja Sitra Gofore 2. tilannekuvafoorumi
 59. Avaus ja tervetulosanat Alueen toimijoiden puheenvuorot Mistä ollaan tultu? Missä ollaan nyt? Osallistujien kommentit Teemaan virittäytyminen: Hankeportfolion esittely ja kommentointi Työskentelyä pienryhmissä Pienryhmä- työskentelyn purku Seuraavat askeleet: Minne ollaan menossa? 2. Foorumin painopisteet Jatka virkettä chattiin: Tänään oivalsin, että... Mielipidekysely: Sisältääkö suunnittelu- ryhmän esittelemä SWOT mielestäsi kaiken olennaisen? Teema: Miten alueen hanke- ja kehittämistyö tällä hetkellä toimii? Foorumin tavoitteet: ● Jatkaa siitä, mihin ensimmäisessä foorumissa päästiin ● Hankeportfolio uutena syötteenä - tavoitteena muodostaa sen pohjalta ensimmäisiä johtopäätöksiä ● Tilannekuvan täydentäminen Esittele itsesi odotellessa chat-kenttään ja kerro mikä sinua innostaa alueen yhteisessä kehittämisessä? Miten täydentäisitte vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia tämän päivän keskustelun pohjalta? Mitä mieltä olette alueen kehittämistyön tilasta?
 60. Hankeportfolio Visuaalinen hankeportfolio tarjoaa kokonaiskuvan alueen hanke- ja kehittämistyön tilasta sekä tekee näkyväksi hanketyön yhtymäkohtia. Keväällä 2021, Gofore toteutti hankeportfolion yhdeksälle alueelle Sitran toimeksiannosta. Hankeportfolion toteuttaminen käytännössä: 1. Oikeat tahot mukana Varmista, että alueen toimijat ovat mahdollisimman laajasti edustettuna 2. Hankeportfolion rajaus Määrittele ja rajaa selkeästi hanke- tai kehittämistoiminnan kohde. Keskity kuvaamaan hankkeiden erityisiä piirteitä kaikille yhteisten hankkeiden sijaan. 3. Yhtenäinen lähestymistapa Hyödynnä samoja nimityksiä niin paljon kuin mahdollista sekä pohdi etukäteen mitkä elementit ja nimitykset toimivat visualisoinnissa 4. Tiedon kerääminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Kerää tarvittavat tiedot excel-taulukkoa tai verkkokyselylomaketta hyödyntäen 5. Hankeportfolion visualisointi ja analysointi Visualisoinnissa voit hyödyntää esimerkiksi kumu.io- työkalua
 61. 1. Suuntaa jälleen Howspace-työtilaan 2. Arvioi esitettyjä väittämiä alueen kehittämistyöstä asteikolla 1-5. Halutessasi voit perustella vastauksiasi. (Jätä Howspace auki selaimeen, käytämme sitä vielä tilaisuuden aikana!) Jaa ajatuksesi Howspacessa!
 62. Milma Arola johtava asiantuntija Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra 3. tilannekuvafoorumi
 63. Avaus ja tervetulosanat Alueen toimijoiden puheenvuorot Mistä ollaan tultu? Missä ollaan nyt? Osallistujien kommentit Teemaan virittäytyminen: Väestöselvityksen esittely ja kommentointi Työskentelyä pienryhmissä Pienryhmä- työskentelyn purku Seuraavat askeleet: Minne ollaan menossa? 3. Foorumin painopisteet Jatka virkettä chattiin: Tänään oivalsin, että... Mielipidekysely: Kuinka keskeisenä pidät seuraavia kysymyksiä yritysten tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien kannalta alueella? Esittele itsesi odotellessa chat-kenttään ja kerro: Mitä odotuksia sinulla on tähän tilaisuuteen? Mihin aiheeseen sinulla on itselläsi eniten annettavaa pienryhmäkeskusteluissa? Teemakeskustelut tunnistetuista ilmiöistä: Miltä halutunlainen tulevaisuus näyttää? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tahtolauseiden kirjoittaminen keskustelun pohjalta Teema: Miltä alueen osaajatilanne näyttää? Foorumin tavoitteet: ● Täydentää tähänastista tilannekuvaa ● Edetä johtopäätöksiin ja saada osallistujien yhteinen näkemys keskeisimmistä johtopäätöksistä ● Luoda alueen yhteistä tahtotilaa keskeisimpien johtopäätösten/ilmiöiden pohjalta
 64. Väestöselvityksen hyödyntäminen Kolmannen tilannekuvafoorumin tiedontuotannossa hyödynnettiin vuonna 2020 julkaistun Mille väestölle? – selvityksen ja tulevan Miten osaajat liikkuvat? – selvityksen dataa. Alueiden vuorovaikutteisen tilannekuvan rakentamisessa hyödynnettiin: 1. Yleiskuvaa väestökehityksestä sekä aloittavien ikäluokkien koon kehityksestä 2. Alue- ja väestökehityksen tilannekuvaa 3. Alueen koulutustasoindeksiä, joka antaa yleiskuvan alueen väestön osaamisesta. Koulutustasoindeksi näyttää alueiden eriytymisen myös maakuntien sisällä. Virikkeenä pienryhmäkeskusteluille, alueen toimija analysoi alueen tilannetta väestön, osaajien, työikäisen väestön liikkuvuuden näkökulmasta. Alueen väestö, osaaminen ja työikäisen väestön liikkuvuus
 65. Inkeri Kerola Raahen seudun osaamisen aika –foorumien osallistuja Tilannekuvafoorumi osallistujan näkökulmasta
 66. Jaana Villanen vanhempi neuvonantaja Sitra Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli: seuraavat askeleet
 67. Seuraavat askeleet uusille alueille 1. Koko tilannekuva- prosessin toteuttaminen Toteutuksen eri vaihtoehdot Olemme kiinnostuneita tilannekuvaprosessin tai vastaavanlaisen prosessin toteuttamisesta. Miten edetä? Onko tahtoa? Jatkokeskustelut Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen Tilannekuvaprosessi voi alkaa! Tavoitteiden yhteensovittaminen Ovat kaikki olennaiset tahot mukana ja sitoutuneita? Mitkä ovat alueellisen yhteistyön strategiset kärjet ja miten varmistetaan yhteistyön jatkuvuus? 2. Yksittäisen foorumin tai tiedontuotannon toteuttaminen 3. Oma versio – Konsepti on vapaasti hyödynnettävissä
 68. 1. Seuraavaksi teidät jaetaan ryhmätiloihin sen mukaan, mitä aiemmin valitsitte. Siirryt ryhmään automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 2. Ryhmässä on sitralainen fasilitoimassa työskentelyä tai vastaamassa kysymyksiin. 3. Jos päädyt väärään ryhmään, voit halutessasi palata päätilaan ja sinut siirretään oikeaan paikkaan. Kysy ja kehitä!
 69. Seuraavat askeleet Sitra Lab kehittäjätiimit touko-marraskuussa Alueiden osaamisen aika -foorumi 16.6 Aluetyö Yritysten kasvuohjelma syys-lokakuussa Tulevaisuusfoorumit loka-joulukuussa Millä suosituksilla? julkaisu Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallin julkaisu Osaajien riittävyys julkaisu
 70. Alueiden osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos! Tervetuloa jatkamaan keskustelua Facebook-ryhmään: www.facebook.com/groups/alueidenosaa misenaika
Publicité