Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Elämäntavat pandemian jälkeen

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sitran trendilista 2014-2015
Sitran trendilista 2014-2015
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Elämäntavat pandemian jälkeen

Télécharger pour lire hors ligne

Korona-aika on ravistellut suomalaisten arvoja: kestävistä elämäntavoista toivotaan pysyviä.

Poikkeusolot ovat muuttaneet monen elintapoja hetkellisesti kestävämpään suuntaan. Useat toivovat uusista elintavoista kuitenkin pysyviä, kertoo Sitran tuore selvitys joulukuussa 2020.

Korona-aika on ravistellut suomalaisten arvoja: kestävistä elämäntavoista toivotaan pysyviä.

Poikkeusolot ovat muuttaneet monen elintapoja hetkellisesti kestävämpään suuntaan. Useat toivovat uusista elintavoista kuitenkin pysyviä, kertoo Sitran tuore selvitys joulukuussa 2020.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Elämäntavat pandemian jälkeen (17)

Publicité

Plus par Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Elämäntavat pandemian jälkeen

 1. 1. Elämäntavat pandemian jälkeen? Lifestyles after lockdown -selitys, Sitra 2020 Markus Terho, projektijohtaja 15.12.2020
 2. 2. Miten elintavat muuttuvat pakon edessä? 1. Vuosi 2020 on ollut maailmanlaajuisesti poikkeuksellista aikaa. Halusimme kartoittaa, että mitä arvoille ja asenteille tapahtuu, kun käyttäytymistä pitää muuttaa pakon edessä näin radikaalisti. 2. Raportin tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaa, vaan siinä osoitetaan, miten pandemia on muuttanut arjen dynamiikkaa. Nämä arjen muutokset muodostavat perustan mahdolliselle pysyvämmälle muutokselle kohti kestävämpää, hyvää elämää.
 3. 3. Miten tutkimus tehtiin? 1/2 Syvähaastattelut. Haastateltiin 20 niin sanotun edelläkävijäryhmän (Leading edge) edustajia siitä, miten heidän arkensa on muuttunut pandemian aikana. Haastattelujen perusteella luotiin kysymyspatteristo kyselyyn. Kysely. Haastattelujen pohjalta luotiin kysely, joka tehtiin yli 1500 kaupunkilaiselle Suomessa. Koska käyttäytymismuutokset ilmenevät usein nopeimmin tiheämmän väestön alueilla, kysely kohdennettiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, ja Lahti. Asiantuntijahaastattelut. Lisäksi haastattelimme eri alojen asiantuntijoita arjen käyttäytymisen eri osa-alueista (ruoka, matkailu, liikkuminen, kulutus, työ, koti).
 4. 4. Miten tutkimus tehtiin? 2/2 - Haastattelujen ja kyselyn pohjalta tehtiin havaintoja siitä, miten kriisi on vaikuttanut kaupunkilaisten arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen Suomessa - Raportissa edelläkävijöiden toimintaa tarkastellaan suhteessa kahteen muuhun väestöryhmään, joita kutsumme nopeiksi omaksujiksi ja verkkaiseksi enemmistöksi. Tämän avulla pyrittiin selvittämään, miten todennäköistä muutoksen yleistyminen on ja miten nopeasti muutos tapahtuu.
 5. 5. Edelläkävijä- syvähaastattelua Kyselytutkimukseen osallistuneet Asiantuntija- haastattelua EDELLÄKÄVIJÄT (LEADING EDGE) Ihmiset, jotka puskevat rajoja ja ottavat käyttöön uusia ratkaisuja ja toimintatapoja ensimmäisenä. He tarjoavat vihjeitä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. NOPEAT OMAKSUJAT (FAST FOLLOWERS) Ihmiset, jotka seuraavat edelläkävijöiden esimerkkiä. VERKKAINEN ENEMMISTÖ (MID MASS) Joukko, joka huomaa liikehdinnän viimeisenä. Tässä vaiheessa käyttäytymisestä tulee jo valtavirtaa.
 6. 6. Nostoja kyselytutkimuksesta 6
 7. 7. Tilan tekeminen poistamalla tavaroita kotoa varastoimalla / kierrättämällä / heittämällä pois 34.2% ”Tein tätä enemmän” 20.5% ”Teen tätä jatkossakin enemmän” Korona-pandemia näyttää lisänneen ihmisten kiinnostusta funktionaalisiin tila- ja asumisratkaisuihin. Rajoitusten aikana ihmiset ovat olleet pakotettuja viettämään paljon aikaa kotonaan ja yhdistämään monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja saman katon alle. Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 8. 8. Kodin lähiympäristöön tutustuminen (20 minuutin kävely- tai pyöräilymatka kotoa) 42.3% ”Tein tätä enemmän” 14.1% ”Teen tätä jatkossakin enemmän” Kaupungit eivät ole menettäneet vetovoimaansa, mutta ihmiset odottavat niiden olevan monipuolisempia. Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 9. 9. Parempien tapojen etsiminen työajan ja vapaa-ajan tasapainottamiseksi kotona työskenneltäessä 23.5% ”Tein tätä enemmän” 6.2% ”Teen tätä jatkossakin enemmän” Etätyöskentely on tullut jäädäkseen. Nuorten ikäryhmien keskuudessa halukkuus etätyöhön on kyselymme perusteella suurinta. He vievät tätä muutosta eteenpäin. Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 10. 10. Matkustaminen Suomessa lomalle (yli 50 km:n päähän kodista) 19.3% ”Tein tätä enemmän” 8.5% ”Teen tätä jatkossakin enemmän” Into ja halukkuus myös ulkomaanmatkailuun palannee takaisin, mutta lopulta siirrytään selkeästi kohti valikoivampia ja kestävämpiä tapoja matkustaa ja kokea uutta. Uudenlaisille elämyspalveluille on kysyntää. Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 11. 11. Suomessa tuotetun ruoan ostaminen 35.1% ”Tein tätä enemmän” 16.4% ”Teen tätä jatkossakin enemmän” Pandemia on saanut ihmiset kiinnittämään enemmän huomiota elämäntapojensa terveellisyyteen ja voimistanut haluat tehdä vastuullisia valintoja kuluttajana. Tällä voi olla pitkälle ulottuvia vaikutuksia ihmisten suhteeseen ruokaan. Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 12. 12. Tuntemuksia pandemian ajalta 27% 29% 31% 33% 34% 34% 36% 39% 45% 48% 54% 65% Olin yksinäinen Loin syvällisemmän yhteyden läheisiini Löysin uudelleen yhteyden luontoon Olin huolissani ja ahdistunut Aika loi uusia paineita ja stressiä Opin uusia asioita tai tein enmmän minulle mieluisia asioita Aika oli vähemmän stressaavaa, koska se oli tauko elämäni vauhdista Pohdin arvojani ja elämän tarkoitusta Pohdin syvällisemmin, mikä on minulle tärkeää Aika oli turhauttavaa, koska en voinut tehdä haluamani asioita Sopeuduin työskentelemään eri tavalla Ymmärsin, miten paljon nautin Suomessa elämisestä ja arvostan sitä Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka sanovat että lausunnot vastaavat täysin tai melko hyvin ajatuksia tai tunteita, joita heillä on ollut raskaimpien COVID-19-rajoitusten aikana. (Lifestyles after lockdown, Sitra 2020)
 13. 13. Päähuomiot selvityksestä
 14. 14. Suomalainen edelläkävijyys Suomalainen kansallisylpeys on noussut: Tämä on yksi selvityksen päähavainnoista ja kaiken muutoksen taustalle noussut yhteinen tekijä. Luotamme enemmän omiin kykyihimme tehdä muutosta: Olemme havainneet, että arjen valinnoilla, hyvinkin pienillä, on seuraamuksia ja hyväksymme yhteisvastuun muutokseen. Kysyntää on: Ratkaisuille, jotka auttavat ihmisiä elämään hyvää kestävää elämää, on kysyntää, mutta yritykset ja instituutiot ovat vastanneet tähän hitaasti. Kriisi vauhdittaa muutosta kestävämpään arkeen: Koronakriisiin liittyvät muutokset ihmisten ajattelutavoissa ja arjessa voivat edistää kestävämpien elämäntapojen omaksumista 1 2 3 4 Lifestyles after lockdown, Sitra 2020
 15. 15. sitra.fi @sitrafund

×