Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 73 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Iikka Lovio (20)

Plus par Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Publicité

Iikka Lovio

 1. 1. Ihmislähtöinen innovaatio hyvinvointitoimialalla Iikka Lovio 12.11. Sitra
 2. 2. Iikka Lovio Service Business Designer, Business design & Strategy @IikkaLovio Konsep- tointi Kokeilut ja pilotointi Osto-palvelujen kilpailutukset Julkishal- linto Sote Palvelu- muotoilu Laadullinen tutkimus Projekti- johto Strategia
 3. 3. Autamme asiakkaitamme luomaan parempia palveluja ja kehittämään kannattavaa liiketoimintaa. Rakennamme asiakkaillemme valmiuksia ja ratkaisuja tekoälyn ja analytiikan hyödyntämiseen liike-toiminnan kehittämisessä. Suunnittelemme ja toteutamme uusia palvelukonsepteja ja palveluita sekä teknologia-arkkitehtu uriratkaisuja. Valjastamme parhaat teknologiat palvelemaan parempaa arkea ja liiketoimintaa. Tietoturva on ydinosaamistamme. Konsultointi ja palvelumuotoilu Data- analytiikka ja AI Digitaaliset palvelut DevOps ja pilvipalvelut Mitä teemme?
 4. 4. KÄYTTÄJÄ SUUNNITTELU
 5. 5. “Jos minulla olisi yksi tunti aikaa pelastaa maailma, käyttäisin 59 minuuttia ongelman määrittelyyn ja yhden minuutin ratkaisun löytämiseen.” - Albert Einstein
 6. 6. Esityksen sisältö 1. Empatian rooli oikean ongelman määrittelyssä 2. Yhteissuunnittelu & paras ratkaisu 3. Kokeiluiden merkitys 4. Ajoitus ja opittavuus skaalauksen edellytyksenä 5. Mittaristo innovaatioprosessin erivaiheissa 6. Palveluiden muotoilusta käyttäytymisen muotoiluun Case: Maahanmuuttajanuorten Helsinki Keskustelu: lähtökohdat ja eteneminen
 7. 7. Etsivä Kaksi tapaa kehittää palveluita Optimoiva
 8. 8. Who Profit mechanism Value chain Value proposition WHO 100 päivää aikaa WHAT WHY HOW
 9. 9. LUONNOLLINEN YMPÄRISTÖ LUONNOLLINEN YMPÄRISTÖ 1. OIKEAN ONGELMAN LÖYTÄMINEN 2. RATKAISUN KEHITTÄMINEN 3. KOKEILEMALLA JALOSTAMINEN Ihmis-ymmärrys Yhteis-sunnittelu Kokeilut MAAILMA 🡪 IHMINEN MAAILMASSA 🡪 RATKAISU 🡪 RATKAISU MAAILMASSA
 10. 10. Ihmiset eivät halua käyttää palveluita vaan elää hyvää elämää.
 11. 11. PROFILOINTI VS. SEGMENTOINTI
 12. 12. Toiveikkuus Lamaannus Eteen päin katsojat Tämä hetki ongelma Itsensäetsijä Kärvistelijä Käpertyjä Tunnustelija Ajelehtija Tavoitteellinen
 13. 13. Palvelumuotoilusta käyttäytymisen muotoiluun
 14. 14. Yksinkertaista Ohjaa lisäämällä helppoutta ja hankaluutta Ohjaa oletusvalinnoilla Personoi, rakenna yksilöllistä relevanssia Tee erottuvaa: korosta tärkein Viesti henkilön kautta: auktoriteetit ja persoonat Muista emotionaalinen lataus Osoita sosiaalinen normi Käytä sosiaalista verkostoa Sido lupauksella Muistuta muista: kasvot, silmät Puutu ennen tavanmukaistumista Ohjaa tavan kriisiytyessä Muistuta oikeaan aikaan Pohjusta (priming), ankkuroi: vaihtoehtojen dramaturgia E A S TEasy Attractive Social Timely Halpern, David (2015) Inside the Nudge Unit. How Small Changes Can Make a Big Difference.
 15. 15. 1. Timing 2. Execution 3. Idea 4. Funding 5. Biz model
 16. 16. Mahdollisuus pärjätä työssä ja koulutuksessa ● Neet-nuoret 4 % / 24 % ● 10 000 neet-nuorta, joista 50 % puhuu muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia Uusia ratkaisuja: 2,5 meur / 5 vuotta ● Asiakasarvo (oikea ongelma, toimiva ratkaisu) ● Ratkaisut vaikuttavat satoihin nuoriin vuositasolla ● Nuoret aktiivisina toimijoina ● Skaalautuvuus ● Mitattavuus ● Hankkeen vipuvoima Maahanmuuttajanuotten Helsinki -hanke 2016-2021 Helsingin kaupunki & Me-säätiö
 17. 17. Yhteissuunnittelutiimit 80 hakijaa • Sosiaalinen ympäristö • Koulu • Työllistyminen
 18. 18. Hypoteesien törmäyttäminen & lupaavimpien priorisoiminen
 19. 19. Buddyschool Ohjaajat 1685 Ohjattavat 3689 39 koulua 95 Buddyschoolia
 20. 20. Vanhempien tukeminen yhteisön sisältä omalla kielellä
 21. 21. Palvelumallin suunnittelu uuden “alihankkijaryhmän” kanssa 1. Ideakilpailu 2. Tuotteistus 3. Kilpailutus 4. Puitesopimus-kumppanit
 22. 22. Vanhempien tukeminen
 23. 23. JOBd Ensimmäisiä työkokemuksia, taskurahaa, vanhusten yksinäisyys, itsetunto ja positiivinen kertomus
 24. 24. Yksikään palvelukonsepti ei selviä ensimmäisestä kosketuksesta ihmisiin.
 25. 25. Palvelukehityksen trendejä 2010-luvulla DIGI KETTERÄ KEHITTÄ-MI NEN NOPEAT KOKEILUT DATAN HYÖDYN-TÄ MINEN ASIAKAS- KOKEMUS TEKOÄLY
 26. 26. Palvelukehityksen trendejä 2010-luvulla YDINLIIKETOIMINTA DIGI KETTERÄ KEHITTÄ-MI NEN NOPEAT KOKEILUT DATAN HYÖDYN-TÄ MINEN ASIAKAS-K OKEMUS TEKOÄLY
 27. 27. Palvelukehityksen suunta 2020-luvulla DIGI KETTERÄ KEHITTÄ-MI NEN NOPEAT KOKEILUT DATAN HYÖDYN-TÄ MINEN ASIAKAS- KOKEMUS TEKOÄLY YDINLIIKETOIMINTADESIGN THINKING
 28. 28. Digipalvelua suunnitellessa huomioi 1. Asiakasarvo: ratkaise oikeaa ongelmaa 2. Käyttötilanteiden frekvenssi 3. Totuttu tapa vs. uuden helppous 4. Muiden toimialojen asettamat odotukset 5. Organisaation tavoitteet 6. Digin tuomat muutokset analogisiin prosesseihin 7. Innovaatiot eivät ole teknologialähtöisiä
 29. 29. Kiitos! iikka.lovio@palmu.fi 0440164050
 30. 30. Liitteet Näkökulmia metodiikkaan
 31. 31. Yhteissuunnittelu prosessina Hypoteesi D Fokus . Suunnittele yhdessä Toteuta Hypoteesi A Hypoteesi B Hypoteesi C Iteroi Projekti 1 Projekti 2 Projekti 3 … Testaa Asiakaslähtöistä Suunnittelijalähtöistä Priorisoi Hypoteesit & KPI:t IteroiTestaa
 32. 32. Tavoitteet ja mittarit Asiakasarvo 1. NPS 2. b 3. c Liiketoiminta-arvo 1. Palaavien käyttäjien määrä 2. b 3. c 1. A 2. B 3. C Tärkeimmät tavoitteet Mittarit - KPI
 33. 33. Asiakasarvo ja liiketoiminta-arvo Asiakasarvo Mitkä tekijät tuovat arvoa loppuasiakkaalle Mikä estää palvelun käyttöä Millä ei ole arvoa asiakkaalle Palveluideoiden testaus loppuasiakkaiden kanssa Liiketoiminta-arvo Suunnataan kehitysresurssit arvoa tuottaviin asioihin Esteiden ja pullonkaulojen poisto lisää palvelun asiakasmääriä Vältetään turhat investoinnit ja lopetetaan arvoa tuottamattomien asioiden tekeminen Löydetään todennäköisemmin menestyvät palvelut
 34. 34. Yhteissuunnittelu tappaa huonot ideat ajoissa. Ihmisen käyttäytymistä tulee ymmärtää läpi suunnitteluprosessin, jotta ei ajauduta vanhakantaisen vesiputousmallin ongelmiin, missä esteet ja pullonkaulat havaitaan liian myöhään ja muutosten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Yhteissuunnittelu on iteroivaa – tieto käyttäjän kohtaamista ongelmista kasvaa samalla, kun kehitetään ratkaisua yhdessä heidän kanssaan. Päätöksiä ei tehdä pelkästään esiin nousseiden vaatimusten ja toiveiden mukaan vaan ymmärretään, miksi asioihin suhtaudutaan tietyllä tavalla. Asiantuntevat suunnittelijat hyödyntävät yhteissuunnittelun aikana kertyvää ymmärrystä, ja hiovat ratkaisun sekä asiakkaan että liiketoiminnan tarpeisiin sopivaksi. Mieti ensin ongelmaa, vasta sitten ratkaisua. Ihmisymmärrys on syvää tajua asioiden syy-seuraussuhteista sekä kykyä analysoida taustalla olevia tarpeita, motiiveja, kulttuuria ja ympäristön tilanteita. Ymmärtäminen on empatiaa – kykyä ja kiinnostusta nähdä asiat muiden ihmisten silmin heidän kontekstissaan. Ongelmat löytyvät ihmistä ja hänen tavoitteitaan ymmärtämällä; mitä hän ajattelee, tuntee ja kokee merkitykselliseksi. Ymmärrys ja empatiakyky kasvavat, kun olemme kosketuksissa erilaisten ihmisten kanssa. Ihmisymmärrys: Löydä oikea ongelma Yhteissuunnittelu: Suunnittele paras ratkaisu
 35. 35. Mitä yhteissuunnittelu ei ole? Asiakkaiden mielipiteiden kysymistä Asiakkaiden ymmärtämistä. Miksi he sanovat jotain? Käytettävyystestausta Asiakasarvon tunnistamista ja hypoteesien iterointia Vain vastausten hakemista hypoteeseihin Pyrkimystä empatiaan, kuunnella ja tunnistaa, onko suunnittelussa jäänyt jotain huomaamatta Ei ole: Vaan:
 36. 36. Ideoiden priorisointi Pieni Merkittävä HeikkoErinomainen Asiakasarvo Liiketoiminta-arvo Monimutkainen Yksinkertaine n HidasNopea Nopeus Toteutettavuus
 37. 37. Pieni Suuri KohtalainenErinomainen Asiakaskokemus Liiketoiminta-arvo / impact Ratkaistaan ongelmia, joista hyötyä asiakkaalle, mutta ei liiketoimintaa / vaikutusta yritykselle / kunnalle… Lopputuloksena kannattavuusongelma. Ratkaistaan ongelmia, joista ei hyötyä asiakkaalle eikä liiketoiminnalle. Ratkaisu tuottaisi onnistuessaan paljon rahaa. Business case ei kuitenkaan toteudu, koska asiakkaat eivät koe arvoa palvelusta itselleen. Ratkaistaan asioita, joihin asiakkaat ovat valmiita investoimaan rahaa ja/tai aikaa ja ne tuottava liiketoiminnalle (palveluntuottajalle)arvoa. Mihin kannattaa keskittyä
 38. 38. Miksi kokeilla? • Kokeilut ovat matalan tason happotestejä, joiden myötä ymmärrys ideoista ja tulevaisuuden voittavista ratkaisuista syvenee. • Opimme mihin suuntaan kehitystä kannattaa jatkaa, vai kannattaako kehitystä jatkaa isommassa mittakaavassa lainkaan. • Sitoutamme osallistujia ja valmistamme organisaatioita muutokseen. • Epäonnistunut kokeilu, ”no-go”-päätös on voitto: toteutus ja ylläpito on kallista. Kokeilu on tapa testata ideaa käytännössä ennen kalliita investointipäätöksiä. Pilotin tulee onnistua, kokeilun tulee epäonnistua.
 39. 39. Minikokeilun suunnittelu Miten kokeilu toimii? Kokeilun nimi: Kirjoita nimi tähän.... Kenelle kokeilu on tarkoitettu (kohderyhmä)? Mihin ongelmaan kokeilulla haetaan vastausta? Miten mittaat onnistumista? Miten mittaat onnistumista asiakkaan näkökulmasta? Mitä resursseja ja tekemistä kokeilun toteuttamiseksi tarvitaan? Mitä opit? Mitä esteitä löytyi? Miten palvelua tulisi helpottaa lisää?Mitä oletat, että kokeilun myötä tapahtuu? Mitä teet seuraavaksi ja milloin?
 40. 40. Mihin eri menetelmät sopivat? Maailma Ihminen maailmassa Ratkaisut Ratkaisut maailmassa Ryhmä- keskustel u Kokeilut Pestel Pikahaastat- telut Syvähaasta ttelut Faktori- ja klusterian alyysi Semiotiikk a Luotaime t Etnografia Online- yhteisöt Palvelujami t Hinnoittelu - tutkimukse t Kokeelliset asetelmat
 41. 41. Etnografia Menetelmä Kokonaisvaltainen kontekstuaalinen lähestymistapa, jossa aineisto kerätään ja ymmärrys rakennetaan mahdollisimman lähellä ihmisten todellista toimintaa ja sen luonnollista ympäristöä. Etnografiassa on kyse siitä, mitä todella tapahtuu, missä ja miksi – ei vain siitä, miten näistä puhutaan ja kerrotaan. Soveltuu Käyttäytymisen, merkitysten ja tarpeiden kokonaisvaltaiseen ja konkreettiseen analyysiin; mahdollisuus tehdä yllättäviä havaintoja myös sellaisista asioista, joihin ei ole etukäteen ymmärretty keskittyä. Erityisen hyödyllinen projekteissa, joissa on liikkumavaraa toimenpidesuositusten suhteen (taso on strategisempi) sekä tarkasteltaessa sellaisia ilmiöitä ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joita ihmisten on vaikea tiedostaa, muistaa ja sanoittaa tai joista ihmiset eivät halua kertoa. Rajoitukset Sopii huonosti erittäin kiireiseen ja/ tai budjetiltaan kovin pieneen projektiin, vaikka etnografista otetta voidaan toteuttaa myös kevyemmin kuin usein ajatellaan. Tekniikat Yleensä käytetään (materiaalisen ja kulttuurisen ympäristön sekä käyttäytymisen) havainnoinnin, osallistuvan havainnoinnin ja kontekstuaalisen haastattelun yhdistelmää. Haastattelut pyritään (osin) toteuttamaan aiheeseen liittyvän tekemisen yhteydessä. Valmiina aineistoina käytetään aiempia tutkimuksia ja kulttuurituotteita kuten tekstejä, mainoksia ja esineitä.
 42. 42. PESTEL- ja muut muutosanalyysit Menetelmä Yhteiskunnan makrotason muutosten jäsennykseen työkalu/ ajatuskehikko, jonka avulla tarkastellaan ilmiön poliittisia (Political), taloudellisia (Economical), sosiokulttuurisia (Socio-cultural), teknologisia (Technological), ympäristöön (Environmental) ja lakiin (Legal) liittyviä muutosvoimia tai komponentteja. Auttaa ymmärtämään, mitkä muutosvoimat on oleellista huomioida X:n kehitystyössä. Soveltuu Yrityksen ja kohderyhmän ulkoisten vaikuttimien ja makroympäristön analyysiin. Strateginen suunnittelun tukityökalu pohdittaessa muutoksia markkinassa, yrityksen tai palvelun positiointia markkinoilla. Auttaa pohtimaan tulevaisuuden suuntaa, mutta on hyödyllinen myös taustayön tekemisessä sekä esim. hypoteesityöpajan rikastamisessa ja jäsentämisessä. Rajoitukset Pakottaa valitsemaan keskeisimmät muutokset kaikista eri kategorioista, jolloin vaarana, ettei näiden välistä priorisointia tehdä. Tekniikat/menetelmät/työkalut Desktop-työnä aiempien tutkimusten läpikäynti, tulevaisuusvisiot, workshop asiakkaan kanssa.
 43. 43. Semiotiikka eli merkitysanalyysi Menetelmä Merkitysjärjestelmän tutkimista, jossa analysoidaan tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kulttuurisesti ja kontekstuaalisesti rakentuvia merkityksiä esimerkiksi teksti-, kuva- tai videomateriaalin analyysillä. Kapeammassa käytössä tutkitaan tekstien ja visuaalisten tai muiden materiaalien ilmi- ja piilomerkityksiä (eli denotaatioita ja konnotaatioita). Soveltuu Kun halutaan tietää, mitä merkityksiä palvelut ja tuotteet viestivät tai mitä niiden tulisi tulevaisuudessa viestiä. Soveltuu brändin kirkastamiseen ja tulevaisuuden strategisen suunnan hakemiseen. Voidaan toteuttaa ideologian tasolla (brändin ideologinen ja mytologinen taso ja strateginen brändikonsultointi), muodon ja tuotoksen tasolla (brändien merkitysmaailman kartoitus) tai sisällön tasolla (tuotteen kommunikoinnin ymmärtäminen suhteessa kilpaileviin tuotteisiin ja kulttuurisen taustaan markkinoilla). Rajoitukset Ei kuvaa sitä, miten ihminen käyttäytyy eri konteksteissa, vaikeus löytää yhtäläinen yleistettävä analyysitapa, jolloin eri segmentit voitaisiin huomioida. Tekniikat/menetelmät/työkalut Esim. Merkitsijä-merkitty-tulkintaefekti –analyysit ja merkkityyppien luokittelut semiotiikan käsittein, R-D-E –analyysi (Residual, Dominant, Emergent), kontekstikartat, tulevaisuuden mahdollisuusalueet.
 44. 44. Syvähaastattelu Menetelmä Haastateltavan yksilöllisiin kokemuksiin, ajatuksiin ja tuntemuksiin syvällisesti pureutuva lähestymistapa, jossa keskustellaan haastateltavan kanssa yleensä vähintään tunnin ajan. Soveltuu Vahvimmillaan tilanteissa, joissa on tärkeää ymmärtää juuri yksilön omia ajatuksia ja kokemuksia – asioita ja prosesseja siten kuin haastateltava itse ne näkee. Lähestymistapa on omiaan co-design -vaiheen työkaluna, jossa on tärkeää tunnustella paitsi tarpeita myös keskustella ja edelleen kehittää ratkaisuja. Syvähaastattelu voidaan toteuttaa myös kontekstuaalisena (siinä ympäristössä ja lähellä sitä tekemistä, joka tutkimuksessa eniten kiinnostaa), jolloin mukaan saadaan etnografista otetta. Menetelmä sopii hyvin myös arkaluontoisten aihepiirien käsittelyyn ja ryhmäpaineen välttämiseen. Rajoitukset On syytä muistaa haastateltavan rajalliset kyvyt oman toimintansa ja sen vaikuttimien tiedostamisen erityisesti silloin, kun haastattelu toteutetaan irrallaan toiminnan luonnollisesta ympäristöstä. Tekniikat / menetelmät / työkalut Erilaiset stimulusmateriaalit kuten visualisoidut ja/tai sanallisesti kuvatut ideat tai konseptiaihiot. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia visuaalisia materiaaleja ajattelun assosiaatioiden ja merkitysten metaforisten kytkentöjen avaamiseen.
 45. 45. Ryhmäkeskustelu Menetelmä Ryhmädynamiikkaa hyödyntävä lähestymistapa, jossa yleensä noin 6-8 henkilön ryhmä keskustelee ja tekee tehtäviä parin tunnin ajan. Moderaattori ohjaa keskustelua ja vuorovaikutusta. Soveltuu Tilanteisiin, joissa halutaan saada kerralla kerättyä useita erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia tutkittavaan aiheeseen liittyen. Tavoitteena ei ole päästä yhteisymmärrykseen, vaan ymmärtää niin yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Ryhmädynamiikkaa voidaan hyödyntää erilaisten näkökulmien, selontekojen, oikeutusten ja kritiikkien ymmärtämisessä, lisäksi se on hyvää polttoainetta ideoinnille. Rajoitukset Ryhmäkeskustelutilanne on hyvin kaukana luonnollisen käyttäytymisen tilanteesta; on siis syytä muistaa, että se, mitä tilaisuudessa sanotaan, ei välttämättä vastaa sitä, mitä todella konkreettisesti tehdään. Lisäksi on huomioitava ryhmän sosiaalisen paineen vaikutukset keskustelulle. Tekniikat / menetelmät / työkalut Erilaiset stimulusmateriaalit kuten visualisoidut ja/tai sanallisesti kuvatut ideat tai konseptiaihiot. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia visuaalisia materiaaleja ajattelun assosiaatioiden ja merkitysten metaforisten kytkentöjen avaamiseen.
 46. 46. Luotaimet Menetelmä Luotainten käyttö on kevyt tapa kerätä kontekstuaalista aineistoa ihmisten arjesta. Luotaimia käytetään yleensä muiden menetelmien lisänä, esimerkiksi haastattelun ennakko- tai jälkitehtävänä. Luotaimina voidaan käyttää esim. osallistujien pitämiä kirjallisia päiväkirjoja, valokuva- tai videopäiväkirjoja tai vaikkapa kehollista dataa kerääviä laitteita. Soveltuu Toimivat arjen ympäristöjen, tapahtumien ja prosessien hahmottamisen tukena; ilman luotaimia (tai suoraa havainnointia) näihin on vaikea päästä käsiksi. Luotaimien tuottama aineisto auttaa myös haastattelutilanteessa viemään keskustelua kohti sitä kontekstia, josta haastattelussa keskustellaan. Rajoitukset Syntynyt aineisto on yleensä itsessään liian yksiulotteista ja/tai hajanaista toimiakseen projektin ainoana aineistona. Onnistunut toteutus vaatii selkeän ohjeistuksen osallistujille. Tekniikat / menetelmät / työkalut Voidaan toteuttaa perinteisinä päiväkirjoina tai itsehavainnointilomakkein. Lisäksi saatavilla on lukuisia laadulliseen tutkimukseen kehitettyjä luotainapplikaatioita ja –alustoja, joiden etuna on mm. mahdollisuus reaaliaikaiseen aineiston lähettämiseen sekä vuorovaikutukseen tutkijan kanssa.
 47. 47. Online-yhteisöt Menetelmä Online-yhteisössä ihmisten välinen vuorovaikutus tapahtuu laadulliseen tutkimukseen kehitetyllä alustalla. Vuorovaikutus voi koostua esimerkiksi kysymyksiin vastaamisesta, keskustelusta, kuvien ja videoiden lähettämisestä tai erilaisten tehtävien tekemisestä ja dokumentoinnista. Osallistujat voivat olla paikalla yhteisössä joko samaan aikaan tai vapaamuotoisemmin silloin kuin heille itselleen parhaiten sopii. Soveltuu Online-yhteisöjen etuna on joustavuus. Yhteisöön voidaan osallistua joustavasti arkielämän keskeltä ja mistä päin maailmaa tahansa. Vuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää tätä yhteyttä arkisiin ympäristöihin ja tapahtumiin, jolloin yhteisön tuottama aineisto saa (itse-)etnografisen luonteen. Lisäksi online-alustat ovat omiaan arkaluontoisten aiheiden (tarvittaessa anonyymiin) käsittelyyn. Rajoitukset Ilman kunnollista suunnittelua ja moderointia yhteisö jää anniltaan latteaksi. Yhteisön kunnollinen moderointi on työlästä, ja syntyneen monipuolisen ja runsaan aineiston analyysi on usein aikavievää. Tärkeää onkin miettiä tarkkaan, minkä verran osallistujia kutsutaan mukaan ja miten sopivimmat osallistujat valitaan. Tekniikat / menetelmät / työkalut Markkinoilla on lukuisia online-alustoja yhteisöjen toteuttamiseen.
 48. 48. Palvelujamit Menetelmä Tilaajan ja tämän asiakkaiden tuominen samaan tilaan ratkomaan jotakin valittua ongelmaa sekatiimeissä. Toteutetaan usein esimerkiksi puolen päivän tai koko päivän mittaisena tapahtumana, jonka osana voi olla tiimien välinen kilpailu. Soveltuu Tilaajan ja sidosryhmien sitouttaminen ja motivoiminen, eri tahojen välistä yhteistyötä vaativien ongelmien ratkominen, tehokas ratkaisujen kehittäminen. Rajoitukset Ei kerro loppuasiakkaiden todellisesta toiminnasta vaan heijastelee usein aktiivisten kehittäjien näkemyksiä. Vähemmän aktiivisten loppuasiakkaiden ääni jää herkästi kuulematta. Lisäksi jää usein irralliseksi palaseksi ilman todellisia kytköksiä tai vaikutuksia arkityöhön. Tekniikat / menetelmät / työkalut Erilaiset ryhmähaasteet ja kilpailut.
 49. 49. Pikahaastattelut Menetelmä Kontekstissa toteutettava lyhyt (2-15 min) haastattelu, jossa haastateltavat rekrytoidaan paikan päällä feissaamalla. Soveltuu Yksittäisten ratkaisujen / ratkaisun osien kustannustehokas testaaminen tai havainnoinnilla kerätyn ymmärryksen syventäminen. Toimii myös fyysisessä tilassa tapahtuvan kokeilun mittaamisessa nopeana pulssikyselynä. Rajoitukset Pintapuolinen ja hyvin suuntaa-antava, eli ei tarjoa syväymmärrystä. Harvoin riittää yksinään kehitysprojektin asiakasymmärrystarpeisiin. Tekniikat / menetelmät / työkalut Kevyet prototyypit ja havainnekuvat.
 50. 50. Kokeilut Menetelmä Ratkaisuideoiden kokeileminen käytännössä eli oikeilla asiakkailla mahdollisimman kevyellä, halvalla ja nopeasti toteutettavalla tavalla. Kokeilun tarkoituksena on oppia, mikä toimii (ja mikä ei) käytännössä ja miksi, joten kokeilua mitataan valittuja tavoitteita vastaan. Opitun perusteella kokeilua iteroidaan ja järjestetään lisää kokeiluita. Soveltuu Käyttäytymisen (muutoksen) ymmärtäminen, palvelun realiteeteista oppiminen, arvonluonnin ymmärtäminen, hypoteesien validoiminen käytännössä, vaihtoehtojen A/B-testaus Rajoitukset Ei toimi, ellei organisaatio ole valmis joustamaan ja sitoutumaan sekä sietämään epävarmuutta ja epäonnistumisia. Tekniikat / menetelmät / työkalut Prototyypit, tekstiviestikyselyt, syvä- ja pikahaastattelut, erilaiset mittaukset. A/B-testauksessa mm. GoogleOptimize, Optimizely, Visual Website Optimizer, Sitegainer, GoogleAdwords.
 51. 51. Mitä kokeilemalla kehittäminen vaatii • Turvallinen ja kannustava ilmapiiri – Lupa epäonnistua, muuttaa suunnitelmia, aloittaa alusta. • Johdon tuki – AITO lupa epäonnistua, muuttaa suunnitelmia, aloittaa alusta. Johdon esimerkillä kannustaminen. • Riittävästi resursseja – Aikaa ja rahaa tehdä kokeiluja. • Kokeilujen suunnittelu ja mittaus – ei soitellen sotaan! • Epävarmuuden sietokyky – Onnistuminen vaatii iteraatiota ja uskoa. • Rehellisyys – Jos tulokset ovat murskaavia, se pitää hyväksyä. • Ketterä organisaatio – Tilanteet muuttuvat ja niihin pitää reagoida nopeasti. • Motivaatio – Ei-motivoituneet osallistujat eivät tee onnistuneita kokeiluja.
 52. 52. Hinnoittelututkimukset Menetelmä Laadullisen tutkimuksen kautta ei pystytä päättelemään asiakkaiden todellisesta maksuhalukkuudesta. Palmun co-design metodi ei kerro virallisesti mitään palvelun lopullisesta ostohalukkuudesta tai hinnoittelusta. Se avaa asiakkaiden erilaisen arvonmuodostuksen ja arvojen priorisoinnin - ”mistä maksetaan todennäköisimmin”. Conjoint analysis ja sen kevyempi versio Van Westendorpin metodi simuloivat asiakkaiden todellista maksuhalukkuutta. Conjoint analysis esittää erilaisia ominaisuukomboja eri hinnoin ja asiakas valitsee sopivimmat vaihtoehdot, joiden pohjalta analyysi simuloin kysyntäjouston. Van Wendorp kysyy maksuhalukkuutta neljällä eri kysymyksellä. Soveltuu Kun tarvitaan tarkkaa tietoa asiakkaiden maksuhalukkuudesta, esim. business casen laskentaa ja investoinnin mielekkyyttä varten. Rajoitukset Erityisesti conjoint analysis vaatii huolellisen tutkimussuunnittelun. Tutkimuksesta tulee helposti vastaajalle liian raskas. Tekniikat / menetelmät / työkalut Van Westendorpin metodi soveltuu yhden konseptin tutkimiseen kun conjoint analysiksen avulla voidaan testata erilaisia palvelun sisältöjä ja maksuhalukkuutta niihin. Westendorp voidaan toteuttaa kyselytutkimuksella kun taas conjoint analysis vaatii oman työkalun ja lisenssi.
 53. 53. Faktori- ja klusterianalyysi Menetelmät Faktorianalyysin avulla löydetään kvalitatiivisen tutkimuksen kautta löydettyjen väittämien taustalla vaikuttavat ulottuvuudet/teemat. Klusterianalyysillä selvitetään ulottuvuuksien suhteen mahdollisimman hyvin toisistaan eroavat ryhmät. Soveltuu Analyysit ovat validatiivisia eli kvalitatiivisen tutkimuksen hypoteesejä käytetään tutkimuksen lähtöoletuksena. Menetelmät validoivat tuloksia ja tuovat numereenista dataa havaintojen taakse. Rajoitukset Haastateltavan rajalliset kyvyt oman toimintansa ja sen vaikuttimien tiedostamisen on syytä muistaa erityisesti silloin, kun haastattelu toteutetaan irrallaan toiminnan luonnollisesta ympäristöstä. Tekniikat / menetelmät / työkalut Faktorianalyysissä käytetään pääkomponentti-faktorointimenetelmää ja klusterianalyysissä two step-klusterointimenetelmää, jotka soveltuvat parhaiten validoimaan laadullisen tutkimuksen kautta löydettyjä havaintoja.
 54. 54. Kokeelliset asetelmat Menetelmä Kokeellisin asetelmin tutkitaan asioiden todellista käyttäytymisvaikutusta. Tutkimus toteutetaan rakentamalla asetelma, jossa riippumatonta muuttujaa (esim. turhautuminen) varioimalla aiheutetaan muutos riippuvassa muuttujassa (aggressiivisuus). Koe- ja kontrolliryhmillä on eri riippumattomat muuttujat (toinen ryhmä turhautetaan ja toinen ei), jolloin voidaan löytää kausaaliyhteys riippumattoman muuttujan ja riippuvan muuttujan välillä (turhautuminen aiheuttaa aggressiivisuutta). Soveltuu Tilanteisiin, joissa on tärkeää löytää kausaaliyhteys korrelaation sijasta. Palmun kontekstissa soveltunee tutkimuksellisiin tai vahvasti kokeilullisiin caseihin. Kokeellisia asetelmia voidaan tehdä myös kvasikokeellisina, jolloin kausaaliyhteyden löytäminen ei ole fokuksessa. Menetelmää käytetään yleensä projekteissa, joissa on tärkeää ymmärtää käyttäytymisen muutosta tietyssä rajatussa kontekstissa. Rajoitukset Menetelmänä kokeelliset asetelmat ovat usein raskaita ja aikaa vieviä. Operationalisoinnin (muutoksen mittaaminen riippuvassa muuttujassa) ja otoksen valinnan huolellinen suunnitteleminen on tärkeää luotettavan tuloksen löytämiseksi. Tekniikat Otoksen valinnassa, asetelman suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa tilastotieteelliset menetelmät.
 55. 55. Tuuppaaminen //Nudging
 56. 56. Jos käyttäytyminen ei muutu, muuttuuko mikään... Organisaatiossa Liiketoiminnassa Yhteiskunnassa? Ihmisten arjessa
 57. 57. Asiakkaat eivät seuraa polkuja 2000 2005 2010 Ensimmäiset verkkokaupat syntyvät Palvelukehitys on kanavakohtaista MYYMÄLÄ VERKKOKAUPPA Verkkokaupat yleistyvät ja mobiilipalvelut syntyvät Palvelukehitys muuttuu monikanavaiseksi (multichannel) Palvelut ovat saatavilla missä vain ja milloin vain Palvelukehitys muuttuu ylikanavaiseksi (omnichannel) MYYMÄLÄ VERKKOKAUPPA MOBIILI Kanavajohtajat optimoivat kunkin kanavan myyntiä, asiakas-kokemusta ja tehokkuutta erikseen Palvelujohtajat optimoivat kehitystä monikanavaisten prosessien ja asiakaspolkujen avulla MYYMÄLÄ VERKKOKAUPPA MOBIILI ? Kehittäjät yrittävät yhä mallintaa asiakkaiden käytöstä, mutta asiakkaat valitsevat reittinsä mielivaltaisesti SOME
 58. 58. Mihin kannattaa fokusoida tekeminen Kilpailijan tarjoama kohtaamispiste Sinun tarjoama kohtaamispiste • Kaikki kohtaamiset eivät ole tasa-arvoisia asiakaskokemuksen kannalta eivätkä liiketoiminta-arvoltaan. • Kaikissa kanavissa ja kaiken aikaa palveleminen ei ole mielekästä eikä taloudellisesti järkevää. • Kaikkien kohtaamisten ymmärtäminen ja suunnittelu on järjettömän työlästä ja hidasta. • Siksi on tärkeää tunnistaa asiakaskokemuksen kannalta kriittisimmät pisteet ja superhetket, joissa voidaan rakentaa merkityksellisiä palvelukokemuksia Kriittinen kohtaamispiste

×