Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621 (20)

Publicité

Plus par Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Plus récents (13)

Publicité

Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621

 1. 1. Seinäjoen ja Ilmajoen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta myyntijohtaja Jussi Eväsoja, Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Pertti Kinnunen toimitusjohtaja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Seinäjoki ja Ilmajoki 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Asenne, tekeminen, yrittäjyys • Verkostot, kumppanuudet • Joustavat opintopolut • Digitaidot, yleinen osaamisen taso • Vähäinen suora vienti ja heikko jalostusaste • Työn tuottavuus • Korkeakoulutuspaikkojen määrä - vastaava työpaikkojen määrä • Osaamisen aito arvostus, onko sitä? • Osaajapulan paheneminen (kaikilla tasoilla, usealla eri toimialalla), kilpailu työvoimasta • Vetovoiman heikkeneminen • Ikärakenne, uhkaako "ulkomuseo" ja auringonlasku • "Uusi normaali", digiloikka, etätyö ja – opiskelu (hybridimallit) • Vienti, erit. Alihankintaosaaminen • Työperusteinen maahanmuutto • Työn merkityksellisyys, hyvät työyhteisöt • TKI, käytännön ja tutkimuksen liitto
 7. 7. Keskeisiä ilmiöitä 1. Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen yritysmyönteisin? Miten houkuttelevaa / helppoa yrityksen on sijoittua alueelle? Mitkä asiat tukevat sitä? – Seinäjoen seutu on palkittu viisi kertaa peräkkäin Suomen yritysmyönteisimpänä alueena – Yritysvaikutuksia arvioidaan kaikessa päätöksenteossa ja yhteistyö on tiivistä yritysten kanssa – Voitaisiinko julkisten hankintojen osalta tehdä vielä enemmän, esim. tiedottaa yrityksille etukäteen, jos alle kynnysarvon oleva hankinta / Pilkotaanko julk. hankinnat osiin, jotta pienyrityksetkin voivat osallistua? Onko kaupungin hankintaosaaminen ja yritysten tarjoustenteko-osaaminen riittävää? – Ovatko lupaprosessit tarpeeksi sujuvia ja nopeita ja onko tarpeeksi sopivia tontteja tarjolla? – Onko alueella tarpeeksi sellaista osaavaa työvoimaa, jota yritykset tarvitsevat? Toisaalta hitsareita, särmääjiä, kokkeja ja lähihoitajia, toisaalta korkeasti koulutettuja asiantuntijoita – Logistinen sijainti pääradan varrella ja hyvät kulkuyhteydet (huom. myös eurooppalainen rahtidroneverkoston tukikohta jatkossa) – Löydetäänkö jatkajat hyvässä kunnossa oleviin yrityksiin eläköityvien yrittäjien tilalle?
 8. 8. Keskeisiä ilmiöitä 2. Kaikki keinot osaajapotentiaalin kasvuun - Alueen työmarkkinatilanne on menossa parempaan suuntaan. Monella toimialalla on osaajapula. Mistä saamme/löydämme uusia tekijöitä alueelle? Tarvitsemmeko nyt laajaa, monipuolista alueellista yhteistyötä osaajien houkuttelemiseksi? - Työelämä on muuttumassa. Vastaavatko koulutusten sisällöt työelämän muuttuvia tarpeita? Osaajatarpeiden ennakointityön vahvistaminen, koulutusten tuotteistaminen selkeämmin yritysten tarpeisiin. - Tarvitsemme käyttöön alueen koko työvoima- ja osaajapotentiaalin, työllisyyden kuntakokeilu ja uudet käytänteet; toimitaan lähellä kuntia ja niiden elinkeinoja - Työperusteisen maahanmuuton mahdollisuudet tutkittava ja mitä se edellyttää alueelta ja yrityksiltä - Jatkuva oppiminen tulisi nähdä työelämässä mahdollisuutena; oppivat organisaatiot ja yksilöt, osaaminen = laatu
 9. 9. Keskeisiä ilmiöitä 3. Ekosysteemimäisen ajattelun vahvistaminen - E-P:llä yhteistyö toimii kokonaisuudessaan hyvin ja on monenlaisia ekosysteemejä: esim. ”Yrittäjien ystävien” tiivis yhteistyö, yrityspalvelijoiden verkosto, TKI-toiminta ja jatkuva oppiminen, työelämäfoorumit, hanketoiminta ja pilotit. Seuraava askel? - Haasteena saada enemmän yrityksiä mukaan verkostoihin eri toimialoilta > miten verkostotyö kehittyy niin että yritykset saadaan kokonaisvaltaisemmin mukaan? Miten katalysoidaan yritysten keskinäistä bisnesorientoitunutta yhteistyötä jopa ilman hankkeita ja julkista sektoria? - Kuntien yhteistyön kehittäminen: Miten kunnat voisivat tuottaa yhdessä kuntariippumattomia palveluita yrityksille maakunnan laajuisessa mittakaavassa paikallislähtöisyyttä unohtamatta? - Työllisyysasiat kuntien lakisääteiseksi tehtäviksi 2024. Miten työllisyyspalveluiden siirtymäaika käytetään hyödyksi? Positiivista valtion elinkeinotoimijoiden uusi aktiivinen yhteistyöhakuisuus. Mitä voimme oppia Yrityspalvelukeskuksen verkostoitumisesta?
 10. 10. Keskeisiä ilmiöitä 4. Collaborate and develop, or die! Yhteistyön metrokartta - Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on syytä lisätä. Työkaluksi koostetaan käytännön yhteistyömahdollisuuksia kuvaava kartta. Ennakointiedon systemaattinen kartoittaminen ja analyysi - Alueen osaamistarpeita ja muutostrendejä kuvaavan ennakointitiedon analysointi tiiviimmin yhteistyössä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa, jotta osaamistarpeita vastaavaa koulutusta voidaan tarjota oikea-aikaisesti eri oppilaitosten yhteistyössä (Sedu, SeAMK, UCS) Parempaa koulutusta yhteistyöllä - Innovatiiviset ja joustavat koulutuksen toteuttamisen muodot - Tarpeiden sanoittaminen ja tunnistaminen yhteistyössä - Jatkuvan oppimisen alusta, tarjonnan näkyväksi tekeminen, markkinoinnin tehostaminen - TKI-toiminnassa saadun tiedon systemaattisempi hyödyntäminen - Sedu, SeAMK, UCS yhteistyön tiivistäminen
 11. 11. Alueen yhteinen tilannekuva Mahdollisuudet Heikkoudet Miten vahvuuksia voi hyödyntää tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten heikkoudet on mahdollista voittaa tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten vahvuuksia voi hyödyntää uhkia vastaan? 1. Joustavat opintopolut ja jatkuva oppiminen digitaalisen osaamisen nostossa 2. Monialaiset tiiviit verkostot ja eri kouluasteiden ja yritysten yhteistyö (TKI) 3. Tekemisen meiningin ja asenteen suuntaaminen myös uuden oppimiseen ja kehittämiseen. 4. Verkostojen "parviäly" entistä paremmin kaikkien käyttöön yhteisillä alustoilla. 5. Luja usko ja panostaminen alueen menestymiseen ja elinvoimaan yli kuntarajojen! Miten varmistetaan, että heikkoudet eivät realisoidu uhkissa? Johtopäätökset
 12. 12. Yhteinen näkemys: Olemme Suomen vetovoimaisin ja yritysmyönteisin alue, jossa otetaan kaikki keinot käyttöön osaaja- ja työvoimapotentiaalin kasvussa. Innovatiivisella verkostoyhteistyöllä kohti osaamisen ekosysteemiä ja elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalla!
 13. 13. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa • Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa. • Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa (myös digikeinoin) Osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan • Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. • Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla (WIISE) (pk) Työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset, jalostusarvo • TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen. • Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen varmistamiseksi. Yritykset kansainvälistyvät • Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien kielitaitoa (myös tulijoiden suomen kielen taitoa) • Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja • Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle
 14. 14. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa - Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa. - Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa ...osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan -Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. -Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla ...työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset, jalostusarvo - TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen. - Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen varmistamiseksi. ...yritykset kansainvälistyvät - Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien kielitaitoa - Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen vetovoimaisin? Collaborate and develop, or die Kaikki keinot osaaja- potentiaalin kasvuun Ekosysteemi- mäisen ajattelutavan vahvistaminen S W O T Tunnistetut ilmiöt
 15. 15. Jussi Eväsoja myyntijohtaja Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 16. 16. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 17. 17. Seinäjoen ja Ilmajoen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×