Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Publicité

Plus par Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Plus récents (13)

Publicité

Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Varsinais-Suomen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Varsinais-Suomen vuorovaikutteinen tilannekuva johtava rehtori Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta toimitusjohtaja Pasi Vuorinen, Amomatic Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Maria Taipale johtava rehtori Raision seudun koulutuskuntayhtymä Varsinais-Suomen vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Varsinais-Suomi 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Vahva teknologiaosaaminen ja merkittävä vientiteollisuus. • Korkeakoulujen ja II asteen ammatillisen koulutuksen muodostama ekosysteemi ja opiskelijapotentiaali sekä toimiva tiivis yhteistyö • Vireä tutkimus- ja innovaatiotoiminta • Suomen kolmen menestyvimmän maakunnan joukossa • Sosioekonominen monimuotoisuus ja -kerroksisuus, luonnon moninaisuus, kaksikielisyys sekä historia • Monipuolinen palvelurakenne • Sekä korkeaa että matalaa osaamista edellyttävien yritysten osaajapula • Keskuskaupungin hallitseva asema ja pienten kuntien aseman heikkeneminen yhteistyössä • Rakenteellisesti hajanainen maakunta • Liikenneväylien kunto ja palvelutaso ml. sisäisen liikenteen haasteet • Pienyrittäjien potentiaalin hyödyntämättömyys ja osaaminen • Oppilaitos-yritysyhteistyön puutteet ja syventämistarpeet • Vahvistuvat verkostot - yhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen, myös kuntien ja kolmannen sektorin kanssa • Uusien teknologioiden ja digitalisaation sekä esimerkiksi ilmastoratkaisujen ja kiertotalouden hyödyntäminen • Alueen kansainvälinen potentiaalin ja roolin näkyväksi tekeminen ml. sitoutuminen kansainvälisiin verkostoihin • Opiskelijapotentiaalin hyödyntäminen (ml. kansainväliset opiskelijat, alueen kaksikielisyys ja muiden kieltentaitajien määrä) • Yrityssektorin vahvistaminen • Alueen logistisen sijainnin hyödyntäminen kilpailuetuna • Alueen ilmasto- ja kasvuolosuhteet • Osaajien sitouttamisen epäonnistuminen • Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit • Eriarvoistumisen lisääntyminen • Investointien ja talousalueen hiipuminen • Alueen kansainvälisen aseman heikkeneminen • Kuntien kaavoituksen haasteet • Yhteistyön rapautuminen • Väestömuutos - väestön keskittyminen keskuskaupunkiin • Alueen veturialoihin kohdistuvat odottamattomat shokit • Saaristomeren tilan edelleen heikkeneminen (ml. vesistöalueet laajasti)
 7. 7. Yritysten toimintaedellytykset - tärkeät kehityskohteet 1. Alueen houkuttelevuus ja vetovoima • Monipuolinen- ja tasoinen koulutustarjonta ja vahvat teknologia- alat –kehityskohteena toimialarakenteen monipuolistaminen/laajentaminen koska riippuvuus päätoimialoista merkittävä • Kasvukolmio näkökulma ja potentiaalit (Varsinais-Suomi- Pirkanmaa-Uusimaa) • Tuotekehitysosaaminen -ja rahoitus erityisenä kehityskohteena • Vahvat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vetovoimainen luonto (mm. saaristo, kansallispuistot jne) 2. Osaajatilanne • Vahvistuva tekniikan osaamiskapasiteetti (uusi tiedekunta/TY, kampustoiminnot ym) • Merkittävän opiskelijapotentiaalin hyödyntäminen kehityskohteena – erityiskohteeksi kv. opiskelijoiden kiinnittäminen alueen yrityksiin • Kohtaanto- ja poistumahaasteet sekä kasvualojen pullonkaulat kehityskohteena (julkisen sektorin rooli työllistäjänä iso esimerkiksi soten myötä) • Tarve edellä kävijyydelle osaamis- ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi (taustalla mm. väestökehitys, poistumat) 3. Yhteistyön tilanne • Vahvistuvat verkostot - yhteistyön ja kumppanuuksien edelleen kehittyminen ennakoivina ja reagoivina verkostoina • Kuntien yhteistyön kehittyminen – seutukuntakohtaisen toiminnan vahvistaminen kehityskohteena • Alueen kansainvälinen potentiaali – sitoutuminen kansainvälisiin verkostoihin kehityskohteena 4. Yritys-oppilaitosrajapinta • Vahva monipuolinen ja työllistävä PK-yrityssektori – oppilaitosten ja PK- yritysten strateginen kumppanuus jatkuvan kehittämisen kohteena • Oppilaitosten toiminnan palveluroolin kehittäminen alueensa yksityisen ja julkisen sektorin kehittämishubeina ja avoimina kokeilu- ja innovaatioympäristöinä yrityslähtöisesti (ml. julkisen sektorin yrityskehittäjät- ja yrityspalvelutoimijat • Pien- ja mikroyrittäjien (P/M) kasvava määrä – oppilaitosten ja P/M-yritysten strateginen kumppanuus edellyttää uusia toiminta- ja palvelumalleja (koulutus- ja palvelukonseptit tällä hetkellä rajoitettuja) • Yrityskehittämisen lähtökohdaksi yhteiset kehittämistarpeet eri yrityssegmenttien tunnistamisen avulla • Työn tekemisen muutokset ja esim. monipaikkaisuuden hyödyntäminen (ml. työn merkityksellisyysnäkökulma) kehityskohteeksi
 8. 8. Keskeiset kehityskohteet yritys-oppilaitosrajapinnan vahvistamiseksi • Kuntien yhteistyön kehittyminen – seutukuntakohtaisen toiminnan vahvistaminen kehityskohteena oppilaitos-yritysyhteistyön tukemisessa • Kohtaanto- ja poistumahaasteet – alueen merkittävän opiskelijapotentiaalin hyödyntäminen kehityskohteena ja erityiskohteeksi kv. opiskelijoiden kiinnittäminen alueen yrityksiin sekä edellä kävijyys osaamis- ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi • Vahvistuvat verkostot – oppilaitosten ja yritysten yhteistyön ja kumppanuuksien edelleen kehittyminen ennakoiviksi ja reagoiviksi verkostoiksi erityisesti pien- ja mikroyritysten osalta ja oppilaitosten palveluroolin vahvistaminen osana julkisen sektorin yrityspalvelutoimintaa
 9. 9. Toimenpidesuositus • Oppilaitosten toiminnan palveluroolin kehittäminen alueensa yksityisen ja julkisen sektorin kehittämishubeina ja avoimina kokeilu- ja innovaatioympäristöinä yrityslähtöisesti (ml. julkisen sektorin yrityskehittäjät- ja yrityspalvelutoimijat • Pien- ja mikroyrittäjien (P/M) kasvava määrä – oppilaitosten ja P/M-yritysten strateginen kumppanuus edellyttää uusia toiminta- ja palvelumalleja (koulutus- ja palvelukonseptit tällä hetkellä rajoitettuja) • Yrityskehittämisen lähtökohdaksi yhteiset kehittämistarpeet eri yrityssegmenttien tunnistamisen avulla • Työn tekemisen muutokset ja esim. monipaikkaisuuden hyödyntäminen (ml. työn merkityksellisyysnäkökulma) kehityskohteeksi Varsinais- Suomen pien- ja mikroyrittäjien kasvu- ja kehitysohjelma • Pien- ja mikroyrittäjien omien palvelukonseptien kehittäminen • Pien- ja mikroyritys- verkostojen luominen/ kehittäminen kehittäjäverkostoiksi – verkostot oppilaitosten yhteistyökumppaneiksi • Oppisopimuskoulutus- mallin kehittäminen yrittäjille • Oppilaitosten suoran yrityskontaktoinnin vahvistaminen • Oppilaitosten kokeilu- ja innovaatioympäristöt ja hub-ajattelu
 10. 10. Johtopäätökset Otetaan maakunnan vahva osaamis- ja koulutusverkosto sekä opiskelijapotentiaali käyttöön ja panostetaan niiden avulla monipuoliseen toimialarakenteeseen ja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön Hyödynnetään kasvukolmionäkökulmaa ja alueen logistista asemaa ja potentiaalia alueen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa Tehdään alueen kansainvälinen rooli näkyväksi ja toimitaan aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa Kehitetään kuntayhteistyötä ja verkostomaisia toimintamalleja kaikilla elinvoimatyön osa-alueilla Ylläpidetään vireää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, jolla vahvistetaan edelleen alueen uusiutumiskykyä sekä sitoutetaan osaajat alueeseen
 11. 11. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...varsinaissuomalaiset toimijat tuntevat oman maakuntansa vahvuudet ja erityispiirteet. ...jokainen varsinaissuomalainen tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa ja osaa tuoda ne esiin yhtenäisellä viestinnällä/viesteillä. ...Suomi ja Varsinais-Suomi helpottavat osaamis- ja työperäistä maahanmuuttoa. ...houkutellaan kv-opiskelijoita niille aloille, joilla on tarve lisätyövoimalle. ...Turun korkeakouluista valmistuvista merkittävä osa jää työskentelemään pääasiassa Varsinais- Suomen alueelle. ...opiskelijat kiinnitetään työelämään jo opiskelujen aikana (harjoittelut, opinnäytetyöt, projektit tms.) ja että alueella on kiinnostavia työmahdollisuuksia. ...varsinaissuomalaiset toimijat vaikuttavat kansainvälisissä verkostoissa. ...yritysten edustajat tuntevat ja näkevät osallistumisen hyödyt esim. osaajien houkuttelun tai oman osaamisen lisäämisen kautta. ...yritysten on helppo tulla mukaan, panostaa ja hyötyä kehittämistyöstä. ...yhteys pitää rakentaa käytännön yhteistyön kautta, esimerkiksi opiskelija on työpaikalla oppimassa ja yhteinen intressi kasvaa ja syntyy tästä. Varsinais-Suomen vuorovaikutteinen tilannekuva Alueen houkuttelevuus ja vetovoima Osaajatilanne Yritys- oppilaitos- rajapinta Yhteistyön tilanne S W O T Tunnistetut ilmiöt
 12. 12. Pasi Vuorinen toimitusjohtaja Amomatic Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 13. 13. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 14. 14. Varsinais-Suomen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×