Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Solvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā

720 vues

Publié le

Papildu materiāls SkeptiCafe #9, kurā tika aplūkots abortu jautājums no dažādiem aspektiem.

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Solvita Olsena: Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā

  1. 1. Sievietes reproduktīvās tiesības Latvijā ir apdraudētas Solvita Olsena Dr.iur., MD Rīga
  2. 2. Sievietes pamattiesībasO Tiesības uz dzīvību;O Tiesības uz cieņu;O Tiesības uz veselību un veselības aprūpi;O Tiesības uz brīvību un drošību;O Tiesības uz vienlīdzību;O Tiesības uz privāto dzīvi;Tiesību avoti - starptautiskie un nacionāliepamattiesību akti
  3. 3. Apaugļotas olšūnas/embrija tiesības vai sievietes tiesības Absolūta olšūnas/embrija aizsardzība no ieņemšanas brīža – Saeimas darba grupas likumdošanas iniciatīvaBūtisks apdraudējums sievietes tiesību aizsardzībai – sieviete un viņas tiesības tiek pielīdzinātas/ pakļautas apaugļotas olšūnas/embrija tiesībām Rezultāts: sieviete tiek sagrauta, bet nedzimuša dzīvība un bērni netiek pasargāti
  4. 4. Sievietes tiesības un apaugļotas olšūnas/embrija aizsardzībaPirmkārt, sievietes tiesību aizsardzība un iespējas īstenot reproduktīvās tiesības(veselības izglītība, veselības aizsardzība, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, sociālā aizsardzība, aizsardzība pret pazemošanu un necilvēcīgu izturēšanos, bērnu un ģimenes aizsardzība) Otrkārt, sabiedrības veselības aizsardzība un pamattiesību vispārēja aizsardzība.
  5. 5. Sievietes tiesības un apaugļotas olšūnas/embrija aizsardzībaO Nedzimušai dzīvībai tiek nodrošināta tiesiskaaizsardzība un tas ir nepieciešams, bet nedzimuša dzīvība netiek uzskatīta par personu un tai nepiemīt personu tiesības; O Nedzimušas dzīvības aizsardzības prasības nedrīkst atņemt/nepamatoti ierobežot sievietes pamattiesības;
  6. 6. Saeimas darba grupas priekšlikumu tiesiskās sekas1. Tiks pārkāpts Satversmē noteiktais valsts un baznīcas šķirtības princips;2. Paredzama kriminālvajāšana pret sievietēm un mediķiem, kas īstenos reproduktīvās tiesības;3. Tiks ierobežota sievietes brīvība un autonomija;4. Sievietes tiks diskriminētas;5. Tiks radīti nozīmīgi šķēršļi neauglības ārstēšanas tehnoloģiju izmantošanā, daļa no šīm tehnoloģijām Latvijā nebūs atļauta.6. Nedzimusi dzīvība varēs iegūt īpašuma tiesības.7. Būs nepieciešams reģistrēt katra spontāna aborta gadījumu kā personas nāvi.
  7. 7. Vai tā ir mūsu un Latvijas sabiedrības izvēle? Padomā! Pieņem lēmumu! Rīkojies atbildīgi!

×