Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.

Skywalker.gr
Skywalker.grSkywalker.gr

Η κυρία Ελένη Ροκά, αρθρογραφεί για το περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ και γράφει για την ψηφιακή τεχνολογία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Σ
το πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, η χώρα μας διοργάνωσε δύο συνέδρια1
σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα τους η ψηφιακή τεχνολογία και το πώς
μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Οι εισηγητές είχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μοιραστούν με το κοινό και
ανεδείχθησαν ζητήματα, που προκαλούν προβληματισμό, καθώς και θετικά σημεία. Ας
προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα βασικότερα:
Η ψηφιακή τεχνολογία, μερικές εκφάνσεις της οποίας είναι το internet και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, είναι ανακάλυψη ανάλογης σημασίας και σπουδαιότητας με τον
ηλεκτρισμό!
Η ανθρωπότητα ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, δεν
συνειδητοποιεί την ανατροπή που έχει επιφέρει στις κοινωνίες και την καθημερινή ζωή.
Ακριβώς όπως στεκόταν έκθαμβη και απορημένη μπροστά στο ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι
αντιμετωπίζει και την ψηφιακή τεχνολογία.
Η ψηφιακή τεχνολογία βαθαίνει τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά χάσματα και δημιουργεί
καινούργια. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας, οι φτωχοί γίνονται
φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Ένα νέο χάσμα προκαλείται ανάμεσα σε όσους
χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και σε εκείνους που δεν την χρησιμοποιούν. Αυτό
το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό, που αν δεν αντιμετωπιστεί, είναι πολύ πιθανό να
προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές!
Δάσκαλοι και μαθητές: οι δάσκαλοι, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνω
των 40 ετών, δεν γνωρίζουν από ψηφιακή τεχνολογία σε αντίθεση με τους μαθητές. Οι
εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να επιμορφωθούν, διότι οι μαθητές τους θα γνωρίζουν πε-
ρισσότερα από τους ίδιους και αυτό θα προκαλέσει ανισορροπία σχέσεων και δυνάμεων.
Ακόμη ένα τεράστιο χάσμα υφέρπει στην ανάπτυξη του e-learning. Αν εκραγεί αυτή η
μέθοδος εκπαίδευσης, πριν ενισχυθεί η πρόσβαση στο internet, θα προκληθεί τεράστια
διάσταση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε όσους δεν
έχουν.
Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρώπη, που δεν έχει
χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο; Στην ευρωπαϊκή κοινωνία, που κάθε άλλο παρά
αναπτυσσόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί, το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν
χρησιμοποιήσει ποτέ και για κανένα λόγο το διαδίκτυο είναι 39,8% (στη χώρα μας, το
946
HRCONSULTING
ΕΛΕΝΗ ΡΟΚΑ,
Διευθύντρια
Marketing
Skywalker.gr
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ψηφιακή
τεχνολογία,
μερικές εκφάνσεις
της οποίας είναι το
internet και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, είναι
ανακάλυψη
ανάλογης
σημασίας και
σπουδαιότητας με
τον ηλεκτρισμό 1. e-SKILLS FOR JOBS 2014 και “Περισσότερα ευρωπαϊκά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες για την τόνωση της
οικονομικής ανάπτυξης”.
947
HRCONSULTING
HR consulting
2. Στοιχεία από την παρουσίαση της κ. Χαράς Ντελοπούλου, “Can ICTs be the key drivers for growth and employment
in the EU-27?”
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 52,2%) για το 2013. Η Ε.Ε.
έχει βάλει στόχο το ποσοστό αυτό να έχει μειωθεί στο
20,5% μέχρι το 20152
.
Μερικές από τις αιτίες που συνδέονται με αυτό το
φαινόμενο είναι το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό
επίπεδο, ο φόβος μπροστά στο καινούργιο και διάφορες
προκαταλήψεις ή πεποιθήσεις, που αποθαρρύνουν τη
χρήση του internet.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω σε ζητήματα
ψηφιακής τεχνολογίας από τις Η.Π.Α. και Κίνα. Αρκεί να
σκεφτούμε ότι όλες οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου
είναι αμερικάνικες (π.χ. Google, Apple, Microsoft,
Facebook, κτλ). Αποτελεί στρατηγικό στόχο η πρόοδος
στο συγκεκριμένο τομέα, όμως η τεράστια και πολύπλευ-
ρη κρίση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια εμπο-
δίζουν την επίτευξή του.
Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να επιβάλουν την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Η θέση αυτή πηγάζει και
από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει πολύ σημαντική αγο-
ραστική δύναμη με χώρες-μέλη, που έχουν πολύ μεγάλη
ιστορία και τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό.
Σε πιο πρακτικά θέματα και σε σχέση με την εργασία και
τις επιχειρήσεις:
Η χρήση της τεχνολογίας Cloud από τις επιχειρήσεις
είναι αναπόφευκτη. Οι ανάγκες της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας οδηγούν εκεί.
Υπάρχουν φαινόμενα διαίρεσης ανάμεσα στο προ-
σωπικό της ίδιας εταιρείας: αυτοί που γνωρίζουν και αυτοί
που δε γνωρίζουν από ψηφιακή τεχνολογία.
Στην πληροφορική, το 50%-70% των εργαζομένων
είναι εμπειρικά εκπαιδευμένοι. Είναι ένα θέμα που πρέπει
να αλλάξει, διότι ένα τεράστιο κύμα τεχνολογίας επιδρά
στην καθημερινή ζωή και απαιτείται επαγγελματική
μόρφωση.
Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη μόρφω-
ση που δίνουν τα πανεπιστήμια και τα επαγγέλματα που
έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Παρατηρείται μάλιστα το
εξής φαινόμενο: τα πανεπιστήμια θεωρούν ότι προετοι-
μάζουν σωστά τους φοιτητές τους, οι επιχειρήσεις υπο-
στηρίζουν ότι οι απόφοιτοι δεν έχουν τις κατάλληλες
γνώσεις και ίδιοι οι φοιτητές δηλώνουν ότι δεν νιώθουν
απολύτως σωστά προετοιμασμένοι για την αγορά
εργασίας.
Η σύγχρονη τεχνολογία επιδρά θετικά στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Είναι κάτι που επισημάνθηκε από
πολλούς ομιλητές και μάλιστα αυτό πρέπει να επισπευθεί,
για να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές (λόγω της
υψηλότατης ανεργίας).
Σε όλη την Ε.Ε., 100.000 θέσεις εργασίας περιμένουν
τους νέους στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέχρι
το 2020, προβλέπεται να αυξηθούν σε 900.000 θέσεις.
Η παρουσία των γυναικών στον τομέα αυτό είναι
ελλιπής, τόσο επαγγελματικά όσο εκπαιδευτικά.
Οι μεγάλες εταιρίες επικεντρώνονται στην πρόσληψη
νέων 25-26 ετών. Εδώ, ελογχεύει κίνδυνος ενός ακόμη
χάσματος μεταξύ αυτών των ηλικιών και των μεγαλύ-
τερων.
Η τεχνολογία έχει αλλάξει το πότε μια εταιρεία
θεωρείται “μεγάλη”: Η Kodak που με παραδοσιακά
κριτήρια θεωρείται κολοσσός απέλυσε πρόσφατα 20.000
άτομα! Η Instagram, με προσωπικό 13 άτομα, εξαγο-
ράστηκε από το Facebook για 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στατιστικά για τη
χώρα μας, σε σχέση με τη δημιουργία των θέσεων εργα-
σίας στον ψηφιακό κλάδο, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση
ανάμεσα στη μόρφωση που δίνουν
τα πανεπιστήμια και τα
επαγγέλματα που έχουν ανάγκη οι
επιχειρήσεις

Recommandé

Protashs nomoye theep_bver par
Protashs nomoye theep_bverProtashs nomoye theep_bver
Protashs nomoye theep_bverHellenic Informatics Union
249 vues33 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy par
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyBiz miz o1 m1_u1.2_r6_cy
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyKATHLEENBULTEEL
18 vues20 diapositives
Συνέντευξη του Προέδρου της HePIS, κ. Νικόλαου Φαλδαμή, στο Net Fax par
Συνέντευξη του Προέδρου της HePIS, κ. Νικόλαου Φαλδαμή, στο Net FaxΣυνέντευξη του Προέδρου της HePIS, κ. Νικόλαου Φαλδαμή, στο Net Fax
Συνέντευξη του Προέδρου της HePIS, κ. Νικόλαου Φαλδαμή, στο Net FaxHellenic Professionals Informatics Society
148 vues2 diapositives
Digital Greece: The Path to Growth par
Digital Greece: The Path to GrowthDigital Greece: The Path to Growth
Digital Greece: The Path to Growthaccenture
2.9K vues106 diapositives
Λάθη στην Online επικοινωνια par
Λάθη στην Online επικοινωνιαΛάθη στην Online επικοινωνια
Λάθη στην Online επικοινωνιαArsenis Paschopoulos
472 vues51 diapositives
“Family first, product second”: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείας par
“Family first, product second”: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείας“Family first, product second”: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείας
“Family first, product second”: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείαςSkywalker.gr
407 vues2 diapositives

Contenu connexe

En vedette

καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατες par
καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατεςκαντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατες
καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατεςArsenis Paschopoulos
552 vues40 diapositives
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟSkywalker.gr
573 vues2 diapositives
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα par
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην ΕλλάδαSkywalker.gr
418 vues5 diapositives
ARTE (exposicion) par
ARTE (exposicion)ARTE (exposicion)
ARTE (exposicion)Jhoana Velazquez
163 vues15 diapositives
Όχι πια likes, μόνο engagement par
Όχι πια likes, μόνο engagementΌχι πια likes, μόνο engagement
Όχι πια likes, μόνο engagementNiki Sotiropoulou
3K vues36 diapositives
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟSkywalker.gr
613 vues2 diapositives

En vedette(20)

καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατες par Arsenis Paschopoulos
καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατεςκαντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατες
καντε τους επισκεπτες του Site σας επαναλαμβανομενους πελατες
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr573 vues
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα par Skywalker.gr
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα
Skywalker.gr418 vues
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr613 vues
Ημερίδα με θέμα ¨Αντιμετώπιση της ανεργίας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων¨ σ... par Skywalker.gr
Ημερίδα με θέμα ¨Αντιμετώπιση της ανεργίας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων¨  σ...Ημερίδα με θέμα ¨Αντιμετώπιση της ανεργίας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων¨  σ...
Ημερίδα με θέμα ¨Αντιμετώπιση της ανεργίας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων¨ σ...
Skywalker.gr525 vues
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’; par Skywalker.gr
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
Skywalker.gr383 vues
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis par Georgia Zouni
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of CrisisIs the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Georgia Zouni1.4K vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ par Skywalker.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Skywalker.gr402 vues
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ! par Skywalker.gr
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
Skywalker.gr453 vues
Η εταιρία είμαστε εμείς! par Skywalker.gr
Η εταιρία είμαστε εμείς!Η εταιρία είμαστε εμείς!
Η εταιρία είμαστε εμείς!
Skywalker.gr273 vues
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ par Skywalker.gr
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Skywalker.gr426 vues
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ par Skywalker.gr
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Skywalker.gr388 vues
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ! par Skywalker.gr
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Skywalker.gr516 vues
Διοίκηση Επιχειρήσεων par Skywalker.gr
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Skywalker.gr656 vues
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 par Themistocles Papadimopoulos
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 II - Πελοπόννησος par Themistocles Papadimopoulos
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 II - ΠελοπόννησοςΟδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 II - Πελοπόννησος
Οδηγός Online προβολής ελληνικών προορισμών 2014 II - Πελοπόννησος

Similaire à Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.

Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ) par
Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)
Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)Alliance for Digital Employability
458 vues33 diapositives
το ηλεκτρονικό εμπόριο par
το ηλεκτρονικό εμπόριοτο ηλεκτρονικό εμπόριο
το ηλεκτρονικό εμπόριοgeorbal
400 vues30 diapositives
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ... par
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...Stergios
678 vues25 diapositives
AFDEmp Join Us Form par
AFDEmp Join Us FormAFDEmp Join Us Form
AFDEmp Join Us FormAlliance for Digital Employability
266 vues1 diapositive
Presentation gr par
Presentation grPresentation gr
Presentation grvafopoulos
283 vues31 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy par
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyBiz miz o1 m1_u1.2_r6_cy
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyKATHLEENBULTEEL
32 vues20 diapositives

Similaire à Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.(20)

Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ) par Alliance for Digital Employability
Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)
Μελέτη για τη Δημιουργία 500.000 Νέων Θέσεων Εργασίας στην Πληροφορική (ΕΛ)
το ηλεκτρονικό εμπόριο par georbal
το ηλεκτρονικό εμπόριοτο ηλεκτρονικό εμπόριο
το ηλεκτρονικό εμπόριο
georbal400 vues
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ... par Stergios
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...
ΟΙ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκη Ενωση και η νέα στρατηγική ΕΕ2020-Πολιτ...
Stergios678 vues
Hellenic Smart Cities: from Idea2Action, Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕ... par OTS SA
Hellenic Smart Cities: from Idea2Action, Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕ...Hellenic Smart Cities: from Idea2Action, Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕ...
Hellenic Smart Cities: from Idea2Action, Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕ...
OTS SA71 vues
Article "Challenges and Trends in the Digital Era" (Netweek, January 2012) par Manolis Labovas
Article "Challenges and Trends in the Digital Era"  (Netweek, January 2012) Article "Challenges and Trends in the Digital Era"  (Netweek, January 2012)
Article "Challenges and Trends in the Digital Era" (Netweek, January 2012)
Manolis Labovas189 vues
β΄τετραμηνο β΄λυκειου τπε Project par lykmourion
β΄τετραμηνο β΄λυκειου τπε Projectβ΄τετραμηνο β΄λυκειου τπε Project
β΄τετραμηνο β΄λυκειου τπε Project
lykmourion812 vues
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ par lykmourion
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
lykmourion785 vues
Kef3 τεχνολογία β par dourvas
Kef3 τεχνολογία βKef3 τεχνολογία β
Kef3 τεχνολογία β
dourvas578 vues
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012 par ntemis
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
ntemis124 vues
Ι.Καλογήρου par Leonidion
Ι.ΚαλογήρουΙ.Καλογήρου
Ι.Καλογήρου
Leonidion254 vues
4 ψηφιακός εγγραμματισμός και επαγγελματική εκπαίδευση par Panagiotis Papadopoulos
4 ψηφιακός εγγραμματισμός και επαγγελματική εκπαίδευση4 ψηφιακός εγγραμματισμός και επαγγελματική εκπαίδευση
4 ψηφιακός εγγραμματισμός και επαγγελματική εκπαίδευση
κοινωνια της πληροφοριας ευκαιριες και απειλες par vafopoulos
κοινωνια της πληροφοριας ευκαιριες και απειλεςκοινωνια της πληροφοριας ευκαιριες και απειλες
κοινωνια της πληροφοριας ευκαιριες και απειλες
vafopoulos1.2K vues
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012 par ntemis
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
ntemis299 vues
απαντήσεις στις ερωτήσεις par mariakarousiou
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
mariakarousiou140 vues
απαντήσεις στις ερωτήσεις par mariakarousiou
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
mariakarousiou157 vues
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek) par Yannis Charalabidis
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)

Plus de Skywalker.gr

Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management... par
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Skywalker.gr
1.6K vues24 diapositives
Η στρατηγική σημασία του HRM par
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMSkywalker.gr
1.4K vues32 diapositives
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ par
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛΑρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛSkywalker.gr
558 vues50 diapositives
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροSkywalker.gr
557 vues3 diapositives
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Skywalker.gr
2K vues3 diapositives
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Skywalker.gr
703 vues18 diapositives

Plus de Skywalker.gr(19)

Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management... par Skywalker.gr
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Skywalker.gr1.6K vues
Η στρατηγική σημασία του HRM par Skywalker.gr
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRM
Skywalker.gr1.4K vues
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ par Skywalker.gr
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛΑρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Skywalker.gr558 vues
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par Skywalker.gr
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Skywalker.gr557 vues
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par Skywalker.gr
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Skywalker.gr2K vues
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par Skywalker.gr
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Skywalker.gr703 vues
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par Skywalker.gr
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Skywalker.gr2.7K vues
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par Skywalker.gr
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Skywalker.gr1.1K vues
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης par Skywalker.gr
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησηςSocial Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Skywalker.gr837 vues
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ… par Skywalker.gr
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
Skywalker.gr287 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; par Skywalker.gr
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Skywalker.gr272 vues
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση! par Skywalker.gr
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Skywalker.gr1.8K vues
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης. par Skywalker.gr
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Skywalker.gr1.1K vues
Oργάνωση του τμήματος πωλήσεων. par Skywalker.gr
Oργάνωση του τμήματος πωλήσεων.Oργάνωση του τμήματος πωλήσεων.
Oργάνωση του τμήματος πωλήσεων.
Skywalker.gr806 vues
Τι είναι η πώληση; par Skywalker.gr
Τι είναι η πώληση;Τι είναι η πώληση;
Τι είναι η πώληση;
Skywalker.gr1.4K vues
Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης ειδικών ομάδων στην σύγχρονη αγορά ερ... par Skywalker.gr
Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης ειδικών ομάδων στην σύγχρονη αγορά ερ...Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης ειδικών ομάδων στην σύγχρονη αγορά ερ...
Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης ειδικών ομάδων στην σύγχρονη αγορά ερ...
Skywalker.gr334 vues
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ... par Skywalker.gr
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...
Η εμπειρία της Create & Act ως φορέας προσφερόμενων υπηρεσιών επιλογής προσωπ...
Skywalker.gr744 vues

Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.

  • 1. Σ το πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, η χώρα μας διοργάνωσε δύο συνέδρια1 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα τους η ψηφιακή τεχνολογία και το πώς μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι εισηγητές είχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μοιραστούν με το κοινό και ανεδείχθησαν ζητήματα, που προκαλούν προβληματισμό, καθώς και θετικά σημεία. Ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα βασικότερα: Η ψηφιακή τεχνολογία, μερικές εκφάνσεις της οποίας είναι το internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ανακάλυψη ανάλογης σημασίας και σπουδαιότητας με τον ηλεκτρισμό! Η ανθρωπότητα ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, δεν συνειδητοποιεί την ανατροπή που έχει επιφέρει στις κοινωνίες και την καθημερινή ζωή. Ακριβώς όπως στεκόταν έκθαμβη και απορημένη μπροστά στο ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι αντιμετωπίζει και την ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή τεχνολογία βαθαίνει τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά χάσματα και δημιουργεί καινούργια. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Ένα νέο χάσμα προκαλείται ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και σε εκείνους που δεν την χρησιμοποιούν. Αυτό το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό, που αν δεν αντιμετωπιστεί, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές! Δάσκαλοι και μαθητές: οι δάσκαλοι, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνω των 40 ετών, δεν γνωρίζουν από ψηφιακή τεχνολογία σε αντίθεση με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να επιμορφωθούν, διότι οι μαθητές τους θα γνωρίζουν πε- ρισσότερα από τους ίδιους και αυτό θα προκαλέσει ανισορροπία σχέσεων και δυνάμεων. Ακόμη ένα τεράστιο χάσμα υφέρπει στην ανάπτυξη του e-learning. Αν εκραγεί αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης, πριν ενισχυθεί η πρόσβαση στο internet, θα προκληθεί τεράστια διάσταση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε όσους δεν έχουν. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρώπη, που δεν έχει χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο; Στην ευρωπαϊκή κοινωνία, που κάθε άλλο παρά αναπτυσσόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί, το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ και για κανένα λόγο το διαδίκτυο είναι 39,8% (στη χώρα μας, το 946 HRCONSULTING ΕΛΕΝΗ ΡΟΚΑ, Διευθύντρια Marketing Skywalker.gr ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ψηφιακή τεχνολογία, μερικές εκφάνσεις της οποίας είναι το internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ανακάλυψη ανάλογης σημασίας και σπουδαιότητας με τον ηλεκτρισμό 1. e-SKILLS FOR JOBS 2014 και “Περισσότερα ευρωπαϊκά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης”.
  • 2. 947 HRCONSULTING HR consulting 2. Στοιχεία από την παρουσίαση της κ. Χαράς Ντελοπούλου, “Can ICTs be the key drivers for growth and employment in the EU-27?” ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 52,2%) για το 2013. Η Ε.Ε. έχει βάλει στόχο το ποσοστό αυτό να έχει μειωθεί στο 20,5% μέχρι το 20152 . Μερικές από τις αιτίες που συνδέονται με αυτό το φαινόμενο είναι το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, ο φόβος μπροστά στο καινούργιο και διάφορες προκαταλήψεις ή πεποιθήσεις, που αποθαρρύνουν τη χρήση του internet. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας από τις Η.Π.Α. και Κίνα. Αρκεί να σκεφτούμε ότι όλες οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου είναι αμερικάνικες (π.χ. Google, Apple, Microsoft, Facebook, κτλ). Αποτελεί στρατηγικό στόχο η πρόοδος στο συγκεκριμένο τομέα, όμως η τεράστια και πολύπλευ- ρη κρίση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια εμπο- δίζουν την επίτευξή του. Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να επιβάλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η θέση αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει πολύ σημαντική αγο- ραστική δύναμη με χώρες-μέλη, που έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό. Σε πιο πρακτικά θέματα και σε σχέση με την εργασία και τις επιχειρήσεις: Η χρήση της τεχνολογίας Cloud από τις επιχειρήσεις είναι αναπόφευκτη. Οι ανάγκες της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας οδηγούν εκεί. Υπάρχουν φαινόμενα διαίρεσης ανάμεσα στο προ- σωπικό της ίδιας εταιρείας: αυτοί που γνωρίζουν και αυτοί που δε γνωρίζουν από ψηφιακή τεχνολογία. Στην πληροφορική, το 50%-70% των εργαζομένων είναι εμπειρικά εκπαιδευμένοι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αλλάξει, διότι ένα τεράστιο κύμα τεχνολογίας επιδρά στην καθημερινή ζωή και απαιτείται επαγγελματική μόρφωση. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη μόρφω- ση που δίνουν τα πανεπιστήμια και τα επαγγέλματα που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Παρατηρείται μάλιστα το εξής φαινόμενο: τα πανεπιστήμια θεωρούν ότι προετοι- μάζουν σωστά τους φοιτητές τους, οι επιχειρήσεις υπο- στηρίζουν ότι οι απόφοιτοι δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ίδιοι οι φοιτητές δηλώνουν ότι δεν νιώθουν απολύτως σωστά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Η σύγχρονη τεχνολογία επιδρά θετικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι κάτι που επισημάνθηκε από πολλούς ομιλητές και μάλιστα αυτό πρέπει να επισπευθεί, για να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές (λόγω της υψηλότατης ανεργίας). Σε όλη την Ε.Ε., 100.000 θέσεις εργασίας περιμένουν τους νέους στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέχρι το 2020, προβλέπεται να αυξηθούν σε 900.000 θέσεις. Η παρουσία των γυναικών στον τομέα αυτό είναι ελλιπής, τόσο επαγγελματικά όσο εκπαιδευτικά. Οι μεγάλες εταιρίες επικεντρώνονται στην πρόσληψη νέων 25-26 ετών. Εδώ, ελογχεύει κίνδυνος ενός ακόμη χάσματος μεταξύ αυτών των ηλικιών και των μεγαλύ- τερων. Η τεχνολογία έχει αλλάξει το πότε μια εταιρεία θεωρείται “μεγάλη”: Η Kodak που με παραδοσιακά κριτήρια θεωρείται κολοσσός απέλυσε πρόσφατα 20.000 άτομα! Η Instagram, με προσωπικό 13 άτομα, εξαγο- ράστηκε από το Facebook για 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στατιστικά για τη χώρα μας, σε σχέση με τη δημιουργία των θέσεων εργα- σίας στον ψηφιακό κλάδο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη μόρφωση που δίνουν τα πανεπιστήμια και τα επαγγέλματα που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις