Διοίκηση Επιχειρήσεων

Skywalker.gr
Skywalker.grSkywalker.gr
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Διοίκηση Επιχειρήσεων
8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας
Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ας γνωριστούμε!
Σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Εμπειρία άνω των 15 ετών στο
χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού,
των Πωλήσεων και των Εξαγωγών
Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Πως θα δουλέψουμε μαζί
Διακόψτε με ανά πάσα
στιγμή
Η συμμετοχή σας είναι
απαραίτητη
Δεν υπάρχουν χαζές
ερωτήσεις
Τηρούμε το πρόγραμμα
Έχουμε κλειστά τα κινητά
μας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι
ο συντονισμός των
δραστηριοτήτων μίας
επιχείρησης για την επίτευξη
καθορισμένων στόχων
Ας αρχίσουμε με έναν ορισμό
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Οργάνωση
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ποιος κάνει τι;

Συγκεκριμένα - αλλά ευέλικτα -
καθήκοντα

Ξεκάθαρες γραμμές ιεραρχίας

Διασφάλιση πόρων και εργαλείων

Συνήθως, όσα λιγότερα επίπεδα
ιεραρχίας, τόσο το καλύτερο

Αξιοποιώ την τεχνολογία
Οργάνωση - Γενικά
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Οργάνωση Χρόνου
Δημιουργώ μία Λίστα
Καταγράφω τις εργασίες της ημέρας και
σβήνω όσες έχουν ολοκληρωθεί
Ανάθεση εργασιών
Αναθέτω εργασίες, μεριμνώντας για την
ανάπτυξη των συνεργατών μας
Τα σημαντικά πρώτα
Φροντίζω να ξεκινώ την ημέρα μου με τις
περισσότερο σημαντικές εργασίες
Δημιουργώ καλές συνήθειες
Οι συνήθειες κάνουν περισσότερο εύκολη
ζωή μας και απλοποιούν διαδικασίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Οργάνωση Χρόνου
Μαθαίνω να λέω “Όχι”
Δεν προσπαθώ να κάνω τα πάντα –
καταλαβαίνω τους περιορισμούς μου
Δείχνω διαθέσιμος
Μεριμνώ ώστε οι συνεργάτες μου να
μπορούν να μου μιλήσουν όταν χρειάζεται
Οργανώνω την εργασία μου
Προσπαθώ να βάζω τις δουλειές σε λογική
σειρά, σε ένα “χαλαρό” πρόγραμμα
Αξιοποιώ τα εργαλεία
Ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ατζέντες,
υπενθυμίσεις, Excel κλπ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Οργάνωση Χρόνου
Επικοινωνώ αποτελεσματικά
Φροντίζω να κατανοώ και να γίνομαι
κατανοητός και ελέγχω αντίστοιχα
Προσέχω τις διακοπές
Φροντίζω ώστε να βρίσκω χρόνο χωρίς
διακοπές, ιδιαίτερα για τις περισσότερο
απαιτητικές εργασίες
Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα Email
μου
Δεν αφήνω τα μηνύματα να με πνίξουν.
Καθορίζω προτεραιότητες και κρατώ ένα
εύχρηστο αρχείο
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Eisenhower's Time Management Matrix
Κάνε το Τώρα!
Ανάθεσε
Αυτοματοποίησε
Απόρριψε
Ανάθεσε
Αυτοματοποίησε
Απόρριψε
Προγραμμάτισε
το
Σημαντικό
Μη Σημαντικό
Μη ΕπείγονΕπείγον
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διάκριση ανάμεσα στο Σημαντικό και το Μη Σημαντικό
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Άνθρωποι
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ποιες πραγματικά είναι οι ανάγκες μου;

Καταγραφή καθηκόντων -
Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Εμπειρία & Γνώσεις

Ωράριο

Μισθός

Χαρακτήρας
Άνθρωποι – Επιλογή Προσωπικού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Πως βρίσκω τους σωστούς συνεργάτες

Χρησιμοποιώ πολλές πηγές

Αφιερώνω χρόνο

Είμαι ξεκάθαρος από την αρχή

Δίνω έμφαση στην
προσωπικότητα

Προσλαμβάνω εξυπνότερους
από εμένα

Δεν ψάχνω τον Superman!
Άνθρωποι – Επιλογή Προσωπικού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ανάγκες που όλοι έχουμε
Ανάγκη για απόκτηση
Ανάγκη να συνδεθούμε με
τους άλλους
Ανάγκη να κατανοήσουμε
Ανάγκη να
υπερασπιστούμε
Άνθρωποι – Υποκίνηση
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Βοηθώντας τους να γίνουν καλύτεροι

Αναγνώριση

Αρμονικό κλίμα

Μετάδοση γνώσης

Ενημέρωση για
καταστάσεις και
αποφάσεις

Διαφάνεια και
αντικειμενικότητα
Άνθρωποι – Υποκίνηση
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Προγραμματισμός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Γιατί πρέπει να υπάρχουν στόχοι;
18Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Γιατί πρέπει να υπάρχουν στόχοι;
“ - μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις
ποιο δρόμο να πάρω;
- Εξαρτάται από το που θέλεις να πας,
απάντησε η γάτα.
- όπου να΄ ναι, δε με νοιάζει, είπε η
Αλίκη.
- Τότε δεν έχει σημασία όποιο δρόμο
κι αν πάρεις”.
(Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων - Κεφάλαιο 6)
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Θέτοντας SMART στόχους
Μία φιλοσοφία
στοχοθεσίας που
βασίζεται σε
συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά στόχων
Specific
Συγκεκριμένοι
Measurable
Μετρήσιμοι
Achievable
Εφικτοί
Relevant
Σχετικοί
Time-Framed
Χρονικά
Προσδιορισμένοι
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Specific – Συγκεκριμένοι Στόχοι
Οι στόχοι πρέπει να είναι
συγκεκριμένοι και
εύκολα αντιληπτοί από
τους συνεργάτες μας και
να είναι προσαρμοσμένοι
στο δικό τους λεξιλόγιο
και την αντιληπτική
ικανότητα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Measurable – Μετρήσιμοι
Οι μετρήσιμοι στόχοι
διασφαλίζουν ότι η
επίτευξη τους προσθέτει
αξία και συνεισφέρει στην
αύξηση της απόδοσης του
τμήματος
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Achievable – Εφικτοί
Αν οι στόχοι είναι πολύ
χαμηλοί, δε θα έχουμε
βελτίωση της απόδοσης
Αν είναι πολύ υψηλοί, θα
προκαλέσουμε άγχος ή /
και αδιαφορία
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Η σχέση άγχους και απόδοσης
Βέλτιστη Απόδοση
ΕΠΙΠΕΔΟΑΠΟΔΟΣΗΣ
Υψηλό
Ανία /
Κατάθλιψη
Αυξημένη
Προσοχή &
Ενδιαφέρον
Ισχυρό Άγχος
Κατάρρευση
Χαμηλό
Υψηλό
ΑΓΧΟΣ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Relevant - Σχετικοί
Οι στόχοι θα πρέπει να
συνδέονται με τους
ευρύτερους στόχους της
επιχείρησης – ιδανικά και
του συνεργάτη μας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Time Framed – Χρονικά Προσδιορισμένοι
Ο καθορισμός του
χρονικού ορίζοντα είναι
σημαντικός, ακόμη και
στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει αρχικά κάποια
χρονική πίεση
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ηγεσία στην πράξη
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Ηγεσία είναι μία
διαδικασία κοινωνικής
επιρροής, η οποία
μεγιστοποιεί τις
προσπάθειες των άλλων,
προς την κατεύθυνση της
επίτευξης ενός στόχου
Kevin Kruse
Ένας απλός ορισμός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Η άσκηση ηγεσίας λοιπόν, δεν
προϋποθέτει την ύπαρξη τυπικής
εξουσίας
Προϋποθέτει όμως έμφαση στην
ανθρώπινο παράγοντα και τις
ανθρώπινες σχέσεις
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η
ύπαρξη κάποιου στόχου,
γνωστού σε όλους
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Υπάρχει κάποιος κανόνας;
Υπάρχουν προφανώς πολλοί τρόποι που μπορεί να
λειτουργήσει ένας ηγέτης
Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το πως θα πρέπει να
λειτουργήσει καθορίζεται από την περίσταση
Ακολουθούν τα έξι βασικά στυλ ηγεσίας που εμφανίζονται
συνήθως
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
1 - Καταναγκασμός
Με μία φράση:
“Κάνε ό,τι λέω”
Στην πράξη:
Απαιτεί άμεση συμμόρφωση
Τι απαιτεί:
Διάθεση για επίτευξη, πρωτοβουλία, αυτοέλεγχο
Πότε χρησιμοποιείται:
Σε μία κατάσταση κρίσης, σε μία μεγάλη αλλαγή ή απέναντι σε
“προβληματικούς” συνεργάτες
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Αρνητικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
2 – Αυθεντική Ηγεσία
Με μία φράση:
“Έλα μαζί μου”
Στην πράξη:
Κινητοποιεί τους ανθρώπους προς ένα όραμα
Τι απαιτεί:
Αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, διάθεση για αλλαγή
Πότε χρησιμοποιείται:
Όταν χρειαζόμαστε μια μεγάλη αλλαγή, ένα νέο όραμα
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Ισχυρά θετικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
3 – Ανθρωποκεντρική Ηγεσία
Με μία φράση:
“Πρώτα ο άνθρωπος”
Στην πράξη:
Χτίζει συναισθηματικούς δεσμούς και δημιουργεί αρμονία
Τι απαιτεί:
Ενσυναίσθηση, επικοινωνία και κτίσιμο σχέσεων
Πότε χρησιμοποιείται:
Όταν υπάρχει πολλή πίεση κι όταν υπάρχουν διαμάχες
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Θετικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
4 – Δημοκρατική Ηγεσία
Με μία φράση:
“Ποιά είναι η γνώμη σου;”
Στην πράξη:
Εστιάζει σε κοινές αποφάσεις, μέσα από τη συμμετοχή
Τι απαιτεί:
Συνεργασία με την Ομάδα και επικοινωνία
Πότε χρησιμοποιείται:
Όταν υπάρχει ανάγκη για κοινή αποδοχή ή είναι απαραίτητη η
συμμετοχή συγκεκριμένων συνεργατών
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Θετικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
5 – Πιεστική Ηγεσία
Με μία φράση:
“Κάνε ακριβώς ό,τι σου λέω, τώρα!”
Στην πράξη:
Δίνει έμφαση σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, με κάθε κόστος
Τι απαιτεί:
Κίνητρο για επιτυχία, πρωτοβουλία, ανθεκτικότητα
Πότε χρησιμοποιείται:
Για την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων, μέσα από μια ικανή
και υποκινούμενη Ομάδα
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Αρνητικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
6 - Προπονητής
Με μία φράση:
“Δοκίμασε αυτό”
Στην πράξη:
Προετοιμάζει και αναπτύσσει τους συνεργάτες
Τι απαιτεί:
Ενδιαφέρον για τους άλλους, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία
Πότε χρησιμοποιείται:
Για να βοηθήσει τους άλλους να αυξήσουν την απόδοσή τους και
να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα δυνατά σημεία
Αντίκτυπος στην Ομάδα:
Θετικός
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co
Αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις
κάτι, έχεις δίκιο
Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να το
κάνεις, πάλι δίκιο έχεις
Henry Ford
1 sur 36

Recommandé

ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; par
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;Skywalker.gr
272 vues2 diapositives
Elevator speech workshop par
Elevator speech workshopElevator speech workshop
Elevator speech workshopNikos Polidis
459 vues37 diapositives
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ par
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛΑρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛSkywalker.gr
558 vues50 diapositives
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ par
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝSkywalker.gr
426 vues8 diapositives
Η καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας - Εκδήλωση Explor... par
Η καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας - Εκδήλωση Explor...Η καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας - Εκδήλωση Explor...
Η καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας - Εκδήλωση Explor...Schneider Electric
550 vues33 diapositives
Η στρατηγική σημασία του HRM par
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMSkywalker.gr
1.4K vues32 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί... par
Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...
Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...Theodoros Panagiotopoulos
646 vues32 diapositives
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM? par
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?Source M & CC
541 vues5 diapositives
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.gr par
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.grBusiness Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.grΠαύλος Βουζουλίδης
99 vues2 diapositives
επιμόρφωση ανKo par
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKoNaoum Liotas
786 vues109 diapositives
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKA par
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKAPAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKA
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKAMaria Balaska
388 vues32 diapositives
Arts in HRM Company Presentation par
Arts in HRM Company PresentationArts in HRM Company Presentation
Arts in HRM Company PresentationNaoum Liotas
192 vues2 diapositives

Similaire à Διοίκηση Επιχειρήσεων(20)

Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί... par Theodoros Panagiotopoulos
Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...
Επιλεγείτε και επιλέξτε μέσω των Social Media - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρί...
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM? par Source M & CC
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUSINESS LIFE MANAGEMENT SYSTEM?
Source M & CC541 vues
επιμόρφωση ανKo par Naoum Liotas
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKo
Naoum Liotas786 vues
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKA par Maria Balaska
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKAPAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKA
PAPER ''HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT''- MARIA BALASKA
Maria Balaska388 vues
Arts in HRM Company Presentation par Naoum Liotas
Arts in HRM Company PresentationArts in HRM Company Presentation
Arts in HRM Company Presentation
Naoum Liotas192 vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par excelisoweb
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb269 vues
HRM IN BRIEF par athgouras
HRM IN BRIEFHRM IN BRIEF
HRM IN BRIEF
athgouras1.5K vues
Hrm In Brief (1) par athgouras
Hrm In Brief (1)Hrm In Brief (1)
Hrm In Brief (1)
athgouras311 vues
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ... par Constantinos8
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Constantinos8410 vues
Η εταιρία είμαστε εμείς! par Skywalker.gr
Η εταιρία είμαστε εμείς!Η εταιρία είμαστε εμείς!
Η εταιρία είμαστε εμείς!
Skywalker.gr273 vues

Plus de Skywalker.gr

Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροSkywalker.gr
557 vues3 diapositives
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Skywalker.gr
719 vues3 diapositives
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Skywalker.gr
2K vues3 diapositives
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Skywalker.gr
703 vues18 diapositives
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Skywalker.gr
2.7K vues57 diapositives
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςSkywalker.gr
1.1K vues19 diapositives

Plus de Skywalker.gr(20)

Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par Skywalker.gr
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Skywalker.gr557 vues
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par Skywalker.gr
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Skywalker.gr719 vues
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par Skywalker.gr
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Skywalker.gr2K vues
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par Skywalker.gr
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Skywalker.gr703 vues
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par Skywalker.gr
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Skywalker.gr2.7K vues
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par Skywalker.gr
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Skywalker.gr1.1K vues
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης par Skywalker.gr
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησηςSocial Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Skywalker.gr837 vues
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ... par Skywalker.gr
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
Skywalker.gr1K vues
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr573 vues
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ! par Skywalker.gr
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
Skywalker.gr454 vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ par Skywalker.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Skywalker.gr402 vues
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’; par Skywalker.gr
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
Skywalker.gr383 vues
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ… par Skywalker.gr
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
Skywalker.gr287 vues
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr613 vues
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ par Skywalker.gr
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Skywalker.gr388 vues
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας. par Skywalker.gr
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Skywalker.gr331 vues
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ! par Skywalker.gr
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Skywalker.gr517 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση! par Skywalker.gr
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Skywalker.gr1.8K vues
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης. par Skywalker.gr
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Skywalker.gr1.1K vues

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015
 • 2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ας γνωριστούμε! Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Εμπειρία άνω των 15 ετών στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, των Πωλήσεων και των Εξαγωγών Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
 • 3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Πως θα δουλέψουμε μαζί Διακόψτε με ανά πάσα στιγμή Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις Τηρούμε το πρόγραμμα Έχουμε κλειστά τα κινητά μας
 • 4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης για την επίτευξη καθορισμένων στόχων Ας αρχίσουμε με έναν ορισμό
 • 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Οργάνωση
 • 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ποιος κάνει τι;  Συγκεκριμένα - αλλά ευέλικτα - καθήκοντα  Ξεκάθαρες γραμμές ιεραρχίας  Διασφάλιση πόρων και εργαλείων  Συνήθως, όσα λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας, τόσο το καλύτερο  Αξιοποιώ την τεχνολογία Οργάνωση - Γενικά
 • 7. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Οργάνωση Χρόνου Δημιουργώ μία Λίστα Καταγράφω τις εργασίες της ημέρας και σβήνω όσες έχουν ολοκληρωθεί Ανάθεση εργασιών Αναθέτω εργασίες, μεριμνώντας για την ανάπτυξη των συνεργατών μας Τα σημαντικά πρώτα Φροντίζω να ξεκινώ την ημέρα μου με τις περισσότερο σημαντικές εργασίες Δημιουργώ καλές συνήθειες Οι συνήθειες κάνουν περισσότερο εύκολη ζωή μας και απλοποιούν διαδικασίες
 • 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Οργάνωση Χρόνου Μαθαίνω να λέω “Όχι” Δεν προσπαθώ να κάνω τα πάντα – καταλαβαίνω τους περιορισμούς μου Δείχνω διαθέσιμος Μεριμνώ ώστε οι συνεργάτες μου να μπορούν να μου μιλήσουν όταν χρειάζεται Οργανώνω την εργασία μου Προσπαθώ να βάζω τις δουλειές σε λογική σειρά, σε ένα “χαλαρό” πρόγραμμα Αξιοποιώ τα εργαλεία Ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ατζέντες, υπενθυμίσεις, Excel κλπ
 • 9. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Οργάνωση Χρόνου Επικοινωνώ αποτελεσματικά Φροντίζω να κατανοώ και να γίνομαι κατανοητός και ελέγχω αντίστοιχα Προσέχω τις διακοπές Φροντίζω ώστε να βρίσκω χρόνο χωρίς διακοπές, ιδιαίτερα για τις περισσότερο απαιτητικές εργασίες Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα Email μου Δεν αφήνω τα μηνύματα να με πνίξουν. Καθορίζω προτεραιότητες και κρατώ ένα εύχρηστο αρχείο
 • 10. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Eisenhower's Time Management Matrix Κάνε το Τώρα! Ανάθεσε Αυτοματοποίησε Απόρριψε Ανάθεσε Αυτοματοποίησε Απόρριψε Προγραμμάτισε το Σημαντικό Μη Σημαντικό Μη ΕπείγονΕπείγον Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διάκριση ανάμεσα στο Σημαντικό και το Μη Σημαντικό
 • 11. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Άνθρωποι
 • 12. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ποιες πραγματικά είναι οι ανάγκες μου;  Καταγραφή καθηκόντων - Περιγραφή Θέσης Εργασίας  Εμπειρία & Γνώσεις  Ωράριο  Μισθός  Χαρακτήρας Άνθρωποι – Επιλογή Προσωπικού
 • 13. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Πως βρίσκω τους σωστούς συνεργάτες  Χρησιμοποιώ πολλές πηγές  Αφιερώνω χρόνο  Είμαι ξεκάθαρος από την αρχή  Δίνω έμφαση στην προσωπικότητα  Προσλαμβάνω εξυπνότερους από εμένα  Δεν ψάχνω τον Superman! Άνθρωποι – Επιλογή Προσωπικού
 • 14. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ανάγκες που όλοι έχουμε Ανάγκη για απόκτηση Ανάγκη να συνδεθούμε με τους άλλους Ανάγκη να κατανοήσουμε Ανάγκη να υπερασπιστούμε Άνθρωποι – Υποκίνηση
 • 15. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Βοηθώντας τους να γίνουν καλύτεροι  Αναγνώριση  Αρμονικό κλίμα  Μετάδοση γνώσης  Ενημέρωση για καταστάσεις και αποφάσεις  Διαφάνεια και αντικειμενικότητα Άνθρωποι – Υποκίνηση
 • 16. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Προγραμματισμός
 • 17. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Γιατί πρέπει να υπάρχουν στόχοι;
 • 18. 18Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Γιατί πρέπει να υπάρχουν στόχοι; “ - μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις ποιο δρόμο να πάρω; - Εξαρτάται από το που θέλεις να πας, απάντησε η γάτα. - όπου να΄ ναι, δε με νοιάζει, είπε η Αλίκη. - Τότε δεν έχει σημασία όποιο δρόμο κι αν πάρεις”. (Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων - Κεφάλαιο 6)
 • 19. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Θέτοντας SMART στόχους Μία φιλοσοφία στοχοθεσίας που βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στόχων Specific Συγκεκριμένοι Measurable Μετρήσιμοι Achievable Εφικτοί Relevant Σχετικοί Time-Framed Χρονικά Προσδιορισμένοι
 • 20. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Specific – Συγκεκριμένοι Στόχοι Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και εύκολα αντιληπτοί από τους συνεργάτες μας και να είναι προσαρμοσμένοι στο δικό τους λεξιλόγιο και την αντιληπτική ικανότητα
 • 21. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Measurable – Μετρήσιμοι Οι μετρήσιμοι στόχοι διασφαλίζουν ότι η επίτευξη τους προσθέτει αξία και συνεισφέρει στην αύξηση της απόδοσης του τμήματος
 • 22. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Achievable – Εφικτοί Αν οι στόχοι είναι πολύ χαμηλοί, δε θα έχουμε βελτίωση της απόδοσης Αν είναι πολύ υψηλοί, θα προκαλέσουμε άγχος ή / και αδιαφορία
 • 23. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Η σχέση άγχους και απόδοσης Βέλτιστη Απόδοση ΕΠΙΠΕΔΟΑΠΟΔΟΣΗΣ Υψηλό Ανία / Κατάθλιψη Αυξημένη Προσοχή & Ενδιαφέρον Ισχυρό Άγχος Κατάρρευση Χαμηλό Υψηλό ΑΓΧΟΣ
 • 24. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Relevant - Σχετικοί Οι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται με τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης – ιδανικά και του συνεργάτη μας
 • 25. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Time Framed – Χρονικά Προσδιορισμένοι Ο καθορισμός του χρονικού ορίζοντα είναι σημαντικός, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αρχικά κάποια χρονική πίεση
 • 26. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ηγεσία στην πράξη
 • 27. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Ηγεσία είναι μία διαδικασία κοινωνικής επιρροής, η οποία μεγιστοποιεί τις προσπάθειες των άλλων, προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός στόχου Kevin Kruse Ένας απλός ορισμός
 • 28. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Η άσκηση ηγεσίας λοιπόν, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη τυπικής εξουσίας Προϋποθέτει όμως έμφαση στην ανθρώπινο παράγοντα και τις ανθρώπινες σχέσεις Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η ύπαρξη κάποιου στόχου, γνωστού σε όλους
 • 29. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Υπάρχει κάποιος κανόνας; Υπάρχουν προφανώς πολλοί τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει ένας ηγέτης Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το πως θα πρέπει να λειτουργήσει καθορίζεται από την περίσταση Ακολουθούν τα έξι βασικά στυλ ηγεσίας που εμφανίζονται συνήθως
 • 30. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 1 - Καταναγκασμός Με μία φράση: “Κάνε ό,τι λέω” Στην πράξη: Απαιτεί άμεση συμμόρφωση Τι απαιτεί: Διάθεση για επίτευξη, πρωτοβουλία, αυτοέλεγχο Πότε χρησιμοποιείται: Σε μία κατάσταση κρίσης, σε μία μεγάλη αλλαγή ή απέναντι σε “προβληματικούς” συνεργάτες Αντίκτυπος στην Ομάδα: Αρνητικός
 • 31. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 2 – Αυθεντική Ηγεσία Με μία φράση: “Έλα μαζί μου” Στην πράξη: Κινητοποιεί τους ανθρώπους προς ένα όραμα Τι απαιτεί: Αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, διάθεση για αλλαγή Πότε χρησιμοποιείται: Όταν χρειαζόμαστε μια μεγάλη αλλαγή, ένα νέο όραμα Αντίκτυπος στην Ομάδα: Ισχυρά θετικός
 • 32. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 3 – Ανθρωποκεντρική Ηγεσία Με μία φράση: “Πρώτα ο άνθρωπος” Στην πράξη: Χτίζει συναισθηματικούς δεσμούς και δημιουργεί αρμονία Τι απαιτεί: Ενσυναίσθηση, επικοινωνία και κτίσιμο σχέσεων Πότε χρησιμοποιείται: Όταν υπάρχει πολλή πίεση κι όταν υπάρχουν διαμάχες Αντίκτυπος στην Ομάδα: Θετικός
 • 33. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 4 – Δημοκρατική Ηγεσία Με μία φράση: “Ποιά είναι η γνώμη σου;” Στην πράξη: Εστιάζει σε κοινές αποφάσεις, μέσα από τη συμμετοχή Τι απαιτεί: Συνεργασία με την Ομάδα και επικοινωνία Πότε χρησιμοποιείται: Όταν υπάρχει ανάγκη για κοινή αποδοχή ή είναι απαραίτητη η συμμετοχή συγκεκριμένων συνεργατών Αντίκτυπος στην Ομάδα: Θετικός
 • 34. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 5 – Πιεστική Ηγεσία Με μία φράση: “Κάνε ακριβώς ό,τι σου λέω, τώρα!” Στην πράξη: Δίνει έμφαση σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, με κάθε κόστος Τι απαιτεί: Κίνητρο για επιτυχία, πρωτοβουλία, ανθεκτικότητα Πότε χρησιμοποιείται: Για την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων, μέσα από μια ικανή και υποκινούμενη Ομάδα Αντίκτυπος στην Ομάδα: Αρνητικός
 • 35. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co 6 - Προπονητής Με μία φράση: “Δοκίμασε αυτό” Στην πράξη: Προετοιμάζει και αναπτύσσει τους συνεργάτες Τι απαιτεί: Ενδιαφέρον για τους άλλους, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία Πότε χρησιμοποιείται: Για να βοηθήσει τους άλλους να αυξήσουν την απόδοσή τους και να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα δυνατά σημεία Αντίκτυπος στην Ομάδα: Θετικός
 • 36. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού | www.humanvalue.co Αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, έχεις δίκιο Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, πάλι δίκιο έχεις Henry Ford