Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ

Skywalker.gr
Skywalker.grSkywalker.gr
06/05/2016
Page 1
ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ
ΗΜΕΡΙΔΑ HRM /Skywalker
ΑΘΗΝΑ 21/4/2016
06/05/2016
Page 2
Συστάσεις
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΗΣ
Εισηγητής
 Μέλος του ΚΕΜΕΛ
 τ. Πρόεδρος των Παγωτών ALGIDA/Unilever Hellas
 Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 Πιστοποιημένος Maser Coach
06/05/2016
Page 3
Συστάσεις
Ποιοι είμαστε στο ΚΕΜΕΛ
 Περίπου 50 ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη
 Τουλάχιστον 25 χρόνια εμπειρία ο καθένας και τουλάχιστον 10
χρόνια σε υψηλές θέσεις μεγάλων Ελληνικών και διεθνών εταιριών
 Εμπειρία και τεχνογνωσία από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της
οικονομίας.
 Εμπειρία από Γενική Διεύθυνση, Marketing, Πωλήσεις, Παραγωγή,
Supply Chain Management, Οικονομική Διεύθυνση, Human
Resources, Information Management
06/05/2016
Page 4
Συστάσεις
Οι αρχές του ΚΕΜΕΛ
 Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών
 Εμπιστευτικότητα
 Αντικειμενικότητα
 Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα, Επαγγελματική Δεοντολογία
 Το ΚΕΜΕΛ δεν ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες συμβούλους.
Απευθύνεται όπου δεν υπάρχουν τα μέσα και επαρκείς πόροι.
 Counseling και Mentoring .
06/05/2016
Page 5
Συστάσεις
H Αποστολή του ΚΕΜΕΛ
Να συμβάλει εθελοντικά στην ανάπτυξη της νεανικής καινοτόμου
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εκτεταμένη
πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών του
06/05/2016
Page 6
Συναντήσεις ένας προς ένα
 Πάνω από 1.400 αιτήματα από μεμονωμένους
νέους και υπό εκκόλαψη επιχειρηματίες έχουν
απαντηθεί.
 Πάνω από 700 συναντήσεις μαζί τους
Συστάσεις
06/05/2016
Page 7
Υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες
για τη νεανική επιχειρηματικότητα
 Πανεπιστήμια
 Θερμοκοιτίδες και επιταχυντές
 Συνεργατικοί χώροι
 Οργανισμοί χρηματοδότησης
 Οργανισμοί νέων επιχειρηματιών
 Επιμελητήρια
Συστάσεις
06/05/2016
Page 8
Μέντορες σε ομάδες που φιλοξενούνται
σε θερμοκοιτίδες αλλά και εκτός αυτών
 EGG
 Venture Garden
 Orange Grove
 AEPHORIA . NET
 ΓΗ
 PRAKSIS
 Innovathens
 Athens Center of Entrepreneurship and Innovation /ΟΠΑ κ.α
Συστάσεις
06/05/2016
Page 9
Ανάπτυξη έτοιμων επιχειρηματικών σχεδίων
Σαλιγκαροτροφείο ανοικτού τύπου
Μύρτιλλα (blueberries)
Παραγωγή και εμπορία μελιού
Small Luxury Hotel
Συστάσεις
06/05/2016
Page 10
Γνωρίστε το ΚΕΜΕΛ – www.kemel.gr
06/05/2016
Page 11
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 12
Τα Θέματα μας
Αρχές Μάνατζμεντ
 Τι είναι Μάνατζμεντ
 Κύκλος Χρήματος
 Στρατηγικό Σχεδιασμό
 Όραμα
 Σκοπός / Αποστολή
 Αξίες
 Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 Ηγεσία στην Πράξη
06/05/2016
Page 13
Μάνατζμεντ = Διοίκηση
 Ο Τρόπος καλύτερης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανθρώπων και
Παραγωγικών Πόρων…
 Η Άριστη (optimum) επίτευξη Στόχων
Αρχές Μάνατζμεντ
 Δίνει Έμφαση στον Άνθρωπο
 Εστιάζει στο Αποτέλεσμα
 Εναρμονίζει τους Προσωπικούς Στόχους των μελών με αυτούς
της Επιχείρησης
06/05/2016
Page 14
Ο Κύκλος του Χρήματος σε μία Επιχείρηση
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 15
Όραμα Τι
Σκοπός/Αποστολή Γιατί
Αξίες Πως
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 16
ΟΡΑΜΑ
Τι θέλουμε να πετύχουμε!!!
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 17
Τι είναι ΟΡΑΜΑ
 Μια ζωντανή προσωπική εικόνα (πχ: Κέρδισα το λαχείο)
 Η αίσθηση της όρασης (πχ: η δύση του ηλίου)
 Η Φαντασία (πχ: καλικάτζαροι)
 Μια Θρησκευτική ή μυστικιστική εμπειρία (πχ: «εν τούτω νίκα»)
 Τέλος το ΟΡΑΜΑ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!!
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 18
….. ΟΡΑΜΑ
 Δεν είναι απλά μόνο μία Ιδέα
 Παρέχει Εστίαση και Ενέργεια για μάθηση
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 19
Κοινό ΟΡΑΜΑ
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 20
Πετυχημένα Επιχειρηματικά ΟΡΑΜΑΤΑ
 To refresh the world...
 To inspire moments of optimism and happiness...
 To create value and make a difference.
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 21
Πετυχημένα Επιχειρηματικά ΟΡΑΜΑΤΑ
“To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world.”
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 22
Το ΟΡΑΜΑ του ΚΕΜΕΛ
Το Όραμά μας είναι να αναδείξουμε το ΚΕΜΕΛ σε έναν από
τους πλέον έγκυρους εθελοντικούς πυρήνες παροχής
συμβουλών και μεταφοράς εμπειριών και με τον τρόπο αυτό
να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της
Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 23
Σκοπός / Αποστολή
 Απαντάει στο «γιατί;»
 Γιατί; λειτουργούμε σε αυτή την Αγορά
 Γιατί; ικανοποιούμε τους Πελάτες μας και ποιοι είναι αυτοί
 Γιατί; ικανοποιούμε το Προσωπικό μας και πώς
 Γιατί; ικανοποιούμε τους Μετόχους μας και πώς
 Γιατί; η Εταιρία μας «εκπέμπει» την συγκεκριμένη εικόνα και πώς…
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 24
Αξίες
Με ποιες Αξίες και Αρχές λειτουργεί η Εταιρία μας,
ώστε
να εκπέμπει την συγκεκριμένη Εικόνα προς τους
«Εσωτερικούς & Εξωτερικούς» της Πελάτες.
(πχ: Δικαιοσύνη, Αξιοπιστία, Διαφάνεια, Τιμιότητα, Εμπιστευτικότητα,
Εμπιστοσύνη, Αξιοκρατία, Αποτελεσματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη….)
Στρατηγικός Σχεδιασμός
06/05/2016
Page 25
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Henri Fayol
CEO Εταιρίας εξόρυξης μεταλλευμάτων
Τέλος 19ου αιώνα
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 26
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση
 Έλεγχος
Αρχές Μάνατζμεντ
→ Planning
→ Organizing
→ Commanding
→ Controlling
06/05/2016
Page 27
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση
 Έλεγχος
→ Planning
→ Organizing
→ Commanding
→ Controlling
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 28
Προγραμματισμός
Κατάρτιση Στόχων ανά δραστηριότητα
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 Τι πρέπει να γίνει
 Γιατί
 Πού
 Πότε
 Πώς
 Ποιος κάνει τι
06/05/2016
Page 29
 Οι Στόχοι είναι αναλυτικοί και καλύπτουν όλο το φάσμα
της Επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 S pecific
 M easurable
 A chievable
 R ealistic
 T ime bounded
 Οι Στόχοι πρέπει να είναι: SMART
→ Συγκεκριμένοι
→ Μετρήσιμοι
→ Εφικτοί
→ Ρεαλιστικοί
→ Εντός Χρόνων
Κατάρτιση Στόχων
Προγραμματισμός
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 30
 Για Συντονισμένη Προσπάθεια….
 ….Για να προκύψουν και οι Αναγκαίοι Πόροι
Γιατί; Κατάρτιση Στόχων
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Προγραμματισμός
06/05/2016
Page 31
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Προγραμματισμός
06/05/2016
Page 32
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση
 Έλεγχος
→ Planning
→ Organizing
→ Commanding
→ Controlling
Αρχές Μάνατζμεντ
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 33
Οργάνωση
 Αποτελεί την φυσική συνέχεια του Προγραμματισμού
 Η Επιχείρηση δεν ξεκινά με την Οργάνωση πριν ορισθούν
οι Σκοποί, τους οποίους θα εξυπηρετήσει
 Δημιουργεί τον μηχανισμό μετατροπής του
Προγραμματισμού σε Αποτέλεσμα
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 34
Οργάνωση
 Αναθέτει το συνολικό έργο που ορίστηκε με τον Προγραμματισμό
στον κάθε εργαζόμενο
 Σχέσεις Εξουσίας
 Ευθύνη του καθενός
 Πλαίσιο Επικοινωνίας
 Πλαίσιο λήψης Αποφάσεων
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 35
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση
 Έλεγχος
→ Planning
→ Organizing
→ Commanding
→ Controlling
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 36
Διεύθυνση
Κατευθύνει και Συντονίζει τις ενέργειες των
εργαζομένων /υφισταμένων,
για την εκπλήρωση των στόχων που καθορίστηκαν
στον Προγραμματισμό.
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 37
● Ο Συντονισμός επιδιώκει την εξασφάλιση και
διατήρηση της συνεργασίας
Διεύθυνση
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
● Ο Συντονισμός επιτυγχάνει
 Επίλυση Προβλημάτων
 Ενοποίηση Προσπαθειών
 Αμοιβαία Κατανόηση & Διατήρηση Καλών Σχέσεων
06/05/2016
Page 38
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 39
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση
 Έλεγχος
→ Planning
→ Organizing
→ Commanding
→ Controlling
Αρχές Μάνατζμεντ
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 40
Έλεγχος
 Είναι η διαδικασία που ασχολείται:
- με την συνεχή μέτρηση της απόδοσης σε σύγκριση της με τους στόχους και
- απόφαση για διορθωτικές κινήσεις
 Είναι μία συνεχής διαδικασία καθ ’όλη την διάρκεια υλοποίησης των στόχων
Τι είναι «Έλεγχος»
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 41
 Ο καθορισμός σε σαφή μορφή των Στόχων που έχουν τεθεί
 Η συλλογή πληροφοριών που μετρούν την Απόδοση
 Η σύγκριση της παρούσας Απόδοσης σε σχέση με αυτή των στόχων
 Ο καθορισμός των επόμενων δράσεων αλλά και αναπροσαρμογών, ώστε να
συμβαδίζουν / πλησιάζουν τους Στόχους
Τα βήματα του Ελέγχου
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Έλεγχος
06/05/2016
Page 42
 Πρέπει να είναι Επίκαιρος και Τακτικός
 Πρέπει να Τηρούνται Αρχεία, απ’ όπου να προκύπτουν οι Τάσεις και
Αποκλίσεις
 Πρέπει να είναι Επικεντρωμένος στις Αποκλίσεις και στους Τρόπους
Επαναφοράς στο Επιθυμητό
 Πρέπει να Εντοπίζονται τυχόν Ευθύνες και Παραλήψεις, όχι για να
τιμωρηθούν, αλλά για να διορθωθούν και να αποφευχθούν στο μέλλον
Οι Βασικές Αρχές εφαρμογής του Ελέγχου
Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
Έλεγχος
06/05/2016
Page 43
Αρχές Μάνατζμεντ
4 Χαρακτηριστικά του Μάνατζμεντ
 Γνώση
 Ικανότητες
 Κουλτούρα
 Συστήματα
06/05/2016
Page 44
 «Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς» (Σόλων 650 – 560 πΧ)
 «Η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα» (Βίας Πριηνεύς 625 – 540 πΧ)
 «Ο ισχυρός πρέπει να είναι πράος, ώστε περισσότερο να τον ντρέπονται
παρά να τον φοβούνται» (Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος αιώνας πΧ)
 «Δεν είναι καλό να υπάρχει πολυφωνία. Πρέπει να υπάρχει ένας Αρχηγός,
ένας Βασιλιάς.» (Όμηρος 800 – 750 πΧ)
 «Το διοικείν εστί προβλέπειν» (Αλκιβιάδης 450 – 404 πΧ)
Αρχές Μάνατζμεντ
Ηγεσία στην Πράξη
06/05/2016
Page 45
 Από το να μετράς αξία…
θα προσθέτεις αξία!
 Από κύκλους «δύναμης»….
σε κύκλους «επιρροής».
 Από την εναρμόνιση με standard διαδικασίες…
σε κουλτούρα καινοτομίας.
Ηγεσία στην Πράξη
Μετάβαση από τον Μάνατζερ στον Ηγέτη
06/05/2016
Page 46
Ηγεσία στην Πράξη
Μετάβαση από …
06/05/2016
Page 47
Ηγεσία στην Πράξη
σε …
06/05/2016
Page 48
… ώστε
Ηγεσία στην Πράξη
06/05/2016
Page 49
Ερωτήσεις
Αρχές Μάνατζμεντ
06/05/2016
Page 50
Ευχαριστώ πολύ!!!!!
Αρχές Μάνατζμεντ
1 sur 50

Recommandé

Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management... par
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Skywalker.gr
1.6K vues24 diapositives
Η στρατηγική σημασία του HRM par
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMSkywalker.gr
1.4K vues32 diapositives
HRM IN BRIEF par
HRM IN BRIEFHRM IN BRIEF
HRM IN BRIEFathgouras
1.5K vues34 diapositives
HR professional article_Psychometrics_July 14 par
HR professional article_Psychometrics_July 14HR professional article_Psychometrics_July 14
HR professional article_Psychometrics_July 14Nikoleta Petikidou
242 vues1 diapositive
Facebook marketing par
Facebook marketingFacebook marketing
Facebook marketingGerasimos Tzamarelos
1.1K vues34 diapositives
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode] par
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Gerasimos Tzamarelos
639 vues42 diapositives

Contenu connexe

Tendances

2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης par
2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης
2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης Xristina Drosou
2.9K vues23 diapositives
11o στελέχωση par
11o στελέχωση11o στελέχωση
11o στελέχωσηmarios1234567890
864 vues39 diapositives
CFO publication Feb 2014 People Management par
CFO publication Feb 2014 People ManagementCFO publication Feb 2014 People Management
CFO publication Feb 2014 People ManagementGeorge Elia Kassapis BSc ACA
95 vues1 diapositive
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης par
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσηςΑπό την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσηςIoannis Nikolaou
1.3K vues13 diapositives
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε... par
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...Ioannis Nikolaou
755 vues15 diapositives
Η εταιρία είμαστε εμείς! par
Η εταιρία είμαστε εμείς!Η εταιρία είμαστε εμείς!
Η εταιρία είμαστε εμείς!Skywalker.gr
273 vues2 diapositives

Tendances(18)

2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης par Xristina Drosou
2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης
2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης
Xristina Drosou2.9K vues
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης par Ioannis Nikolaou
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσηςΑπό την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Ioannis Nikolaou1.3K vues
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε... par Ioannis Nikolaou
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Ioannis Nikolaou755 vues
Η εταιρία είμαστε εμείς! par Skywalker.gr
Η εταιρία είμαστε εμείς!Η εταιρία είμαστε εμείς!
Η εταιρία είμαστε εμείς!
Skywalker.gr273 vues
2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μανατζμεντ par Xristina Drosou
2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μανατζμεντ2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μανατζμεντ
2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μανατζμεντ
Xristina Drosou3.8K vues
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ par Georgia Kazakou
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕΣημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Georgia Kazakou5.7K vues
Αναπτύσσοντας κουλτούρα Coaching στους οργανισμούς par Ioannis Nikolaou
Αναπτύσσοντας κουλτούρα Coaching στους οργανισμούςΑναπτύσσοντας κουλτούρα Coaching στους οργανισμούς
Αναπτύσσοντας κουλτούρα Coaching στους οργανισμούς
Ioannis Nikolaou1.4K vues
Οι λειτουργίες της Διοίκησης par Spiros Kioulanis
Οι λειτουργίες της ΔιοίκησηςΟι λειτουργίες της Διοίκησης
Οι λειτουργίες της Διοίκησης
Spiros Kioulanis2.9K vues
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ... par Skywalker.gr
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
Skywalker.gr1K vues
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 par Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 vues
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού par Ioannis Nikolaou
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ioannis Nikolaou646 vues
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου par Georgios Kevopoylos
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικουεκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου
εκπαιδευση και αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου
Από την περιγραφή της θέσης εργασίας στη σύνταξη της αγγελίας par Skywalker.gr
Από την περιγραφή της θέσης εργασίας στη σύνταξη της αγγελίαςΑπό την περιγραφή της θέσης εργασίας στη σύνταξη της αγγελίας
Από την περιγραφή της θέσης εργασίας στη σύνταξη της αγγελίας
Skywalker.gr1.6K vues

En vedette

Ergatiko dikaio par
Ergatiko dikaioErgatiko dikaio
Ergatiko dikaioIoanna Voudouri
1.6K vues163 diapositives
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Skywalker.gr
2.7K vues57 diapositives
παιδικη εργασια par
παιδικη εργασιαπαιδικη εργασια
παιδικη εργασιαΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1.2K vues5 diapositives
H παιδικη εργασια στην ιστορια1 par
H παιδικη εργασια στην ιστορια1H παιδικη εργασια στην ιστορια1
H παιδικη εργασια στην ιστορια1lixourioti
1.5K vues23 diapositives
Change Management Learning Module GR par
Change Management Learning Module GRChange Management Learning Module GR
Change Management Learning Module GREnterpriseCulturalHeritage
1.4K vues59 diapositives
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011 par
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011hagar18
2.2K vues72 diapositives

En vedette(7)

Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par Skywalker.gr
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Skywalker.gr2.7K vues
H παιδικη εργασια στην ιστορια1 par lixourioti
H παιδικη εργασια στην ιστορια1H παιδικη εργασια στην ιστορια1
H παιδικη εργασια στην ιστορια1
lixourioti1.5K vues
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011 par hagar18
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011
hagar182.2K vues
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας par gouvou
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίαςερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
gouvou9.7K vues

Similaire à Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ

Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 par
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Syros Koskovolis
241 vues28 diapositives
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen par
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vues28 diapositives
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ par
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Polidoros Stellatos
429 vues14 diapositives
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cy par
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cyBiz miz o1 m6_u6.2.r6_cy
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cyKATHLEENBULTEEL
38 vues20 diapositives
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη) par
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)Iosif Alvertis
288 vues103 diapositives

Similaire à Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ(20)

Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 par Syros Koskovolis
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Syros Koskovolis241 vues
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ par Polidoros Stellatos
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη) par Iosif Alvertis
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)
Iosif Alvertis288 vues
Social media Research ioc3 par IoC gr
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vues
Sales Monitor 2007 par Uroborus
Sales Monitor 2007Sales Monitor 2007
Sales Monitor 2007
Uroborus352 vues
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011 par EOMMEX
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
EOMMEX359 vues
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη) par Iosif Alvertis
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)
Iosif Alvertis120 vues
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν... par 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Στη σκιά ενός στελέχους. Αποφώνηση παρουσιάσεων, συζήτησης (56ο Γυμνάσιο Αθήν...
Innovator Consulting Services project for HRM par chris zlatis
Innovator Consulting Services project for HRMInnovator Consulting Services project for HRM
Innovator Consulting Services project for HRM
chris zlatis655 vues

Plus de Skywalker.gr

Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροSkywalker.gr
557 vues3 diapositives
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Skywalker.gr
719 vues3 diapositives
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Skywalker.gr
2K vues3 diapositives
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Skywalker.gr
703 vues18 diapositives
Διοίκηση Επιχειρήσεων par
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνSkywalker.gr
656 vues36 diapositives
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςSkywalker.gr
1.1K vues19 diapositives

Plus de Skywalker.gr(20)

Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par Skywalker.gr
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Skywalker.gr557 vues
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par Skywalker.gr
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Skywalker.gr719 vues
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par Skywalker.gr
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Skywalker.gr2K vues
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par Skywalker.gr
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Skywalker.gr703 vues
Διοίκηση Επιχειρήσεων par Skywalker.gr
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Skywalker.gr656 vues
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par Skywalker.gr
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Skywalker.gr1.1K vues
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης par Skywalker.gr
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησηςSocial Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Skywalker.gr837 vues
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr573 vues
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ! par Skywalker.gr
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
Skywalker.gr454 vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ par Skywalker.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Skywalker.gr402 vues
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’; par Skywalker.gr
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
Skywalker.gr383 vues
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ… par Skywalker.gr
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
Skywalker.gr287 vues
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr613 vues
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ par Skywalker.gr
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Skywalker.gr388 vues
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας. par Skywalker.gr
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Skywalker.gr331 vues
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ! par Skywalker.gr
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Skywalker.gr518 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; par Skywalker.gr
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Skywalker.gr272 vues
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση! par Skywalker.gr
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Πού εργάζεσαι; Στη διαφήμιση!
Skywalker.gr1.8K vues
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης. par Skywalker.gr
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Social Μedia & Ανάπτυξη Επιχείρησης.
Skywalker.gr1.1K vues

Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ

 • 2. 06/05/2016 Page 2 Συστάσεις ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΗΣ Εισηγητής  Μέλος του ΚΕΜΕΛ  τ. Πρόεδρος των Παγωτών ALGIDA/Unilever Hellas  Σύμβουλος Επιχειρήσεων  Πιστοποιημένος Maser Coach
 • 3. 06/05/2016 Page 3 Συστάσεις Ποιοι είμαστε στο ΚΕΜΕΛ  Περίπου 50 ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη  Τουλάχιστον 25 χρόνια εμπειρία ο καθένας και τουλάχιστον 10 χρόνια σε υψηλές θέσεις μεγάλων Ελληνικών και διεθνών εταιριών  Εμπειρία και τεχνογνωσία από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.  Εμπειρία από Γενική Διεύθυνση, Marketing, Πωλήσεις, Παραγωγή, Supply Chain Management, Οικονομική Διεύθυνση, Human Resources, Information Management
 • 4. 06/05/2016 Page 4 Συστάσεις Οι αρχές του ΚΕΜΕΛ  Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών  Εμπιστευτικότητα  Αντικειμενικότητα  Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα, Επαγγελματική Δεοντολογία  Το ΚΕΜΕΛ δεν ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες συμβούλους. Απευθύνεται όπου δεν υπάρχουν τα μέσα και επαρκείς πόροι.  Counseling και Mentoring .
 • 5. 06/05/2016 Page 5 Συστάσεις H Αποστολή του ΚΕΜΕΛ Να συμβάλει εθελοντικά στην ανάπτυξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εκτεταμένη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών του
 • 6. 06/05/2016 Page 6 Συναντήσεις ένας προς ένα  Πάνω από 1.400 αιτήματα από μεμονωμένους νέους και υπό εκκόλαψη επιχειρηματίες έχουν απαντηθεί.  Πάνω από 700 συναντήσεις μαζί τους Συστάσεις
 • 7. 06/05/2016 Page 7 Υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για τη νεανική επιχειρηματικότητα  Πανεπιστήμια  Θερμοκοιτίδες και επιταχυντές  Συνεργατικοί χώροι  Οργανισμοί χρηματοδότησης  Οργανισμοί νέων επιχειρηματιών  Επιμελητήρια Συστάσεις
 • 8. 06/05/2016 Page 8 Μέντορες σε ομάδες που φιλοξενούνται σε θερμοκοιτίδες αλλά και εκτός αυτών  EGG  Venture Garden  Orange Grove  AEPHORIA . NET  ΓΗ  PRAKSIS  Innovathens  Athens Center of Entrepreneurship and Innovation /ΟΠΑ κ.α Συστάσεις
 • 9. 06/05/2016 Page 9 Ανάπτυξη έτοιμων επιχειρηματικών σχεδίων Σαλιγκαροτροφείο ανοικτού τύπου Μύρτιλλα (blueberries) Παραγωγή και εμπορία μελιού Small Luxury Hotel Συστάσεις
 • 10. 06/05/2016 Page 10 Γνωρίστε το ΚΕΜΕΛ – www.kemel.gr
 • 12. 06/05/2016 Page 12 Τα Θέματα μας Αρχές Μάνατζμεντ  Τι είναι Μάνατζμεντ  Κύκλος Χρήματος  Στρατηγικό Σχεδιασμό  Όραμα  Σκοπός / Αποστολή  Αξίες  Λειτουργίες του Μάνατζμεντ  Ηγεσία στην Πράξη
 • 13. 06/05/2016 Page 13 Μάνατζμεντ = Διοίκηση  Ο Τρόπος καλύτερης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανθρώπων και Παραγωγικών Πόρων…  Η Άριστη (optimum) επίτευξη Στόχων Αρχές Μάνατζμεντ  Δίνει Έμφαση στον Άνθρωπο  Εστιάζει στο Αποτέλεσμα  Εναρμονίζει τους Προσωπικούς Στόχους των μελών με αυτούς της Επιχείρησης
 • 14. 06/05/2016 Page 14 Ο Κύκλος του Χρήματος σε μία Επιχείρηση Αρχές Μάνατζμεντ
 • 15. 06/05/2016 Page 15 Όραμα Τι Σκοπός/Αποστολή Γιατί Αξίες Πως Στρατηγικός Σχεδιασμός Αρχές Μάνατζμεντ
 • 16. 06/05/2016 Page 16 ΟΡΑΜΑ Τι θέλουμε να πετύχουμε!!! Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 17. 06/05/2016 Page 17 Τι είναι ΟΡΑΜΑ  Μια ζωντανή προσωπική εικόνα (πχ: Κέρδισα το λαχείο)  Η αίσθηση της όρασης (πχ: η δύση του ηλίου)  Η Φαντασία (πχ: καλικάτζαροι)  Μια Θρησκευτική ή μυστικιστική εμπειρία (πχ: «εν τούτω νίκα»)  Τέλος το ΟΡΑΜΑ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!! Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 18. 06/05/2016 Page 18 ….. ΟΡΑΜΑ  Δεν είναι απλά μόνο μία Ιδέα  Παρέχει Εστίαση και Ενέργεια για μάθηση Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 20. 06/05/2016 Page 20 Πετυχημένα Επιχειρηματικά ΟΡΑΜΑΤΑ  To refresh the world...  To inspire moments of optimism and happiness...  To create value and make a difference. Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 21. 06/05/2016 Page 21 Πετυχημένα Επιχειρηματικά ΟΡΑΜΑΤΑ “To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world.” Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 22. 06/05/2016 Page 22 Το ΟΡΑΜΑ του ΚΕΜΕΛ Το Όραμά μας είναι να αναδείξουμε το ΚΕΜΕΛ σε έναν από τους πλέον έγκυρους εθελοντικούς πυρήνες παροχής συμβουλών και μεταφοράς εμπειριών και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών. Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 23. 06/05/2016 Page 23 Σκοπός / Αποστολή  Απαντάει στο «γιατί;»  Γιατί; λειτουργούμε σε αυτή την Αγορά  Γιατί; ικανοποιούμε τους Πελάτες μας και ποιοι είναι αυτοί  Γιατί; ικανοποιούμε το Προσωπικό μας και πώς  Γιατί; ικανοποιούμε τους Μετόχους μας και πώς  Γιατί; η Εταιρία μας «εκπέμπει» την συγκεκριμένη εικόνα και πώς… Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 24. 06/05/2016 Page 24 Αξίες Με ποιες Αξίες και Αρχές λειτουργεί η Εταιρία μας, ώστε να εκπέμπει την συγκεκριμένη Εικόνα προς τους «Εσωτερικούς & Εξωτερικούς» της Πελάτες. (πχ: Δικαιοσύνη, Αξιοπιστία, Διαφάνεια, Τιμιότητα, Εμπιστευτικότητα, Εμπιστοσύνη, Αξιοκρατία, Αποτελεσματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη….) Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 25. 06/05/2016 Page 25 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Henri Fayol CEO Εταιρίας εξόρυξης μεταλλευμάτων Τέλος 19ου αιώνα Αρχές Μάνατζμεντ
 • 26. 06/05/2016 Page 26 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχος Αρχές Μάνατζμεντ → Planning → Organizing → Commanding → Controlling
 • 27. 06/05/2016 Page 27 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχος → Planning → Organizing → Commanding → Controlling Αρχές Μάνατζμεντ
 • 28. 06/05/2016 Page 28 Προγραμματισμός Κατάρτιση Στόχων ανά δραστηριότητα Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ  Τι πρέπει να γίνει  Γιατί  Πού  Πότε  Πώς  Ποιος κάνει τι
 • 29. 06/05/2016 Page 29  Οι Στόχοι είναι αναλυτικοί και καλύπτουν όλο το φάσμα της Επιχειρηματικής δραστηριότητας.  S pecific  M easurable  A chievable  R ealistic  T ime bounded  Οι Στόχοι πρέπει να είναι: SMART → Συγκεκριμένοι → Μετρήσιμοι → Εφικτοί → Ρεαλιστικοί → Εντός Χρόνων Κατάρτιση Στόχων Προγραμματισμός Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 30. 06/05/2016 Page 30  Για Συντονισμένη Προσπάθεια….  ….Για να προκύψουν και οι Αναγκαίοι Πόροι Γιατί; Κατάρτιση Στόχων Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Προγραμματισμός
 • 31. 06/05/2016 Page 31 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Προγραμματισμός
 • 32. 06/05/2016 Page 32  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχος → Planning → Organizing → Commanding → Controlling Αρχές Μάνατζμεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 33. 06/05/2016 Page 33 Οργάνωση  Αποτελεί την φυσική συνέχεια του Προγραμματισμού  Η Επιχείρηση δεν ξεκινά με την Οργάνωση πριν ορισθούν οι Σκοποί, τους οποίους θα εξυπηρετήσει  Δημιουργεί τον μηχανισμό μετατροπής του Προγραμματισμού σε Αποτέλεσμα Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 34. 06/05/2016 Page 34 Οργάνωση  Αναθέτει το συνολικό έργο που ορίστηκε με τον Προγραμματισμό στον κάθε εργαζόμενο  Σχέσεις Εξουσίας  Ευθύνη του καθενός  Πλαίσιο Επικοινωνίας  Πλαίσιο λήψης Αποφάσεων Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 35. 06/05/2016 Page 35  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχος → Planning → Organizing → Commanding → Controlling Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Αρχές Μάνατζμεντ
 • 36. 06/05/2016 Page 36 Διεύθυνση Κατευθύνει και Συντονίζει τις ενέργειες των εργαζομένων /υφισταμένων, για την εκπλήρωση των στόχων που καθορίστηκαν στον Προγραμματισμό. Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 37. 06/05/2016 Page 37 ● Ο Συντονισμός επιδιώκει την εξασφάλιση και διατήρηση της συνεργασίας Διεύθυνση Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ ● Ο Συντονισμός επιτυγχάνει  Επίλυση Προβλημάτων  Ενοποίηση Προσπαθειών  Αμοιβαία Κατανόηση & Διατήρηση Καλών Σχέσεων
 • 38. 06/05/2016 Page 38 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 39. 06/05/2016 Page 39  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχος → Planning → Organizing → Commanding → Controlling Αρχές Μάνατζμεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 40. 06/05/2016 Page 40 Έλεγχος  Είναι η διαδικασία που ασχολείται: - με την συνεχή μέτρηση της απόδοσης σε σύγκριση της με τους στόχους και - απόφαση για διορθωτικές κινήσεις  Είναι μία συνεχής διαδικασία καθ ’όλη την διάρκεια υλοποίησης των στόχων Τι είναι «Έλεγχος» Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • 41. 06/05/2016 Page 41  Ο καθορισμός σε σαφή μορφή των Στόχων που έχουν τεθεί  Η συλλογή πληροφοριών που μετρούν την Απόδοση  Η σύγκριση της παρούσας Απόδοσης σε σχέση με αυτή των στόχων  Ο καθορισμός των επόμενων δράσεων αλλά και αναπροσαρμογών, ώστε να συμβαδίζουν / πλησιάζουν τους Στόχους Τα βήματα του Ελέγχου Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Έλεγχος
 • 42. 06/05/2016 Page 42  Πρέπει να είναι Επίκαιρος και Τακτικός  Πρέπει να Τηρούνται Αρχεία, απ’ όπου να προκύπτουν οι Τάσεις και Αποκλίσεις  Πρέπει να είναι Επικεντρωμένος στις Αποκλίσεις και στους Τρόπους Επαναφοράς στο Επιθυμητό  Πρέπει να Εντοπίζονται τυχόν Ευθύνες και Παραλήψεις, όχι για να τιμωρηθούν, αλλά για να διορθωθούν και να αποφευχθούν στο μέλλον Οι Βασικές Αρχές εφαρμογής του Ελέγχου Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Έλεγχος
 • 43. 06/05/2016 Page 43 Αρχές Μάνατζμεντ 4 Χαρακτηριστικά του Μάνατζμεντ  Γνώση  Ικανότητες  Κουλτούρα  Συστήματα
 • 44. 06/05/2016 Page 44  «Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς» (Σόλων 650 – 560 πΧ)  «Η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα» (Βίας Πριηνεύς 625 – 540 πΧ)  «Ο ισχυρός πρέπει να είναι πράος, ώστε περισσότερο να τον ντρέπονται παρά να τον φοβούνται» (Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος αιώνας πΧ)  «Δεν είναι καλό να υπάρχει πολυφωνία. Πρέπει να υπάρχει ένας Αρχηγός, ένας Βασιλιάς.» (Όμηρος 800 – 750 πΧ)  «Το διοικείν εστί προβλέπειν» (Αλκιβιάδης 450 – 404 πΧ) Αρχές Μάνατζμεντ Ηγεσία στην Πράξη
 • 45. 06/05/2016 Page 45  Από το να μετράς αξία… θα προσθέτεις αξία!  Από κύκλους «δύναμης»…. σε κύκλους «επιρροής».  Από την εναρμόνιση με standard διαδικασίες… σε κουλτούρα καινοτομίας. Ηγεσία στην Πράξη Μετάβαση από τον Μάνατζερ στον Ηγέτη
 • 46. 06/05/2016 Page 46 Ηγεσία στην Πράξη Μετάβαση από …